LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

87 755 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 09:13

Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn toàn thể quý Thầy Cô khoa Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Sài Gòn đã giúp cho em có những kiến thức hữu ích để hoàn thành bài báo cáo chuyên đề một cách tốt đẹp, đặc biệt là Thầy Từ Minh Khai đã nhiệt tình hƣớng dẫn em trong quá trình thực tập và làm bài chuyên đề tốt nghiệp này.Em xin cảm ơn Ban Giám đốc và các anh chị Phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương đã giúp em nắm bắt đƣợc công việc thực tế và hiểu hơn về tình hình nhân sự và quản trị nhân sự tạicông ty.Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè đã cổ vũ tinh thần cho em trong suốt thời gian qua.Do trình độ có hạn, thời gian thực tế chƣa nhiều nên bài viết còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Em mong đƣợc sự góp ý của Thầy, Cô để bài chuyên đề thêm phong phú và hoàn chỉnh.Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn.
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn