NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TRONG GIAO THỨC BICC VÀ MGCP

106 811 5
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 01:40

Nội dung đồ án này gồm 5 chương:Chương I: Tổng quan về mạng thế hệ sau và công nghệ chuyển mạch mềmChương II: Giới thiệu các giao thức cơ bản trong chuyển mạch mềmChương III: Đo lường trong một số giao thức của chuyển mạch mềmChương IV: Giới thiệu một số thiết bị đo Chương V: Giới thiệu một số bài đo Đồ án tốt nghiệp Đại học MỤC LỤC Trang MỤC LỤC ii THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vii LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) CHUYỂN MẠCH MỀM 2 1.1 Mạng thế hệ sau NGN 2 1.1.1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 2 1.1.2 Các đặc điểm ưu điểm của mạng thế hệ sau 3 1.1.3 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ sau 3 1.2 Chuyển mạch mềm 4 CHƯƠNG II2. GIỚI THIỆU MỘT SỐỐ GIAO THỨC TRONG NGN 6 2 6 I1. Giao thức báo hiệu độc lập kênh mang (BICC) 6 2.I1.1 gới Giới thiệu chung 6 2.I1.2 cấu Cấu trúc BICC 7 I2 21.12.1 mô Mô hình hoạt động 8 2.1I.2.2. Mô hình chức năng 9 2.1. I.12.3. Mô hình tham chiếu đầy đủ 10 I2.1.2.4. Mô hình giao thức 16 2.1I.2.5. Kiến trúc khuyến nghị 16 I.3 BICC phiên bản một CS-1 18 Trong vòng tử cuối năm 1999 tới đầu năm 2000, nhóm làm việc SG-11của ITU-T dã hoàn thành một khối công viêc lớn để cho ra đời BICC phiên bản một ( BICC Capacity Set 1). Do đây là phiên bản đầu,với thời gian hạn hẹp đòi hỏi phải có ngay một chuẩn cho các nhà điều hành mạng để giải quyết các vấn đề trước mắt nên BICC-CS 1 mới chỉ tập chung vào một phần các yeeu caauf đối với BICC .Tuy nhieen các nhà phát triển vẫn luôn quan tâm ddees mục tiêu lâu dài của BICC 18 I.3.1 Các tính năng của BICC-CS1 18 BICC- CS1 cho phép các nhà khai thác dịch chuyển dần sang mạng chuyển mạch gói .nó cho phép chèn một đoạn ATM vào trong mạng băng hẹp hiện có mà không ảnh hưởng tới các tính năng dịch vụ của ISUP hay IN 18 Hình 18 BICC-CS1 dựa rất nhiều vào giao thức ISUP. Nó được thiết kế để làm việc hoàn toàn khớp với ISUP. Ngoài ra, những thông tin của ISUP mà không liên quan đến BICC sẽ được truyền tải một cách trong suốt thông qua BICC 18 Đỗ Việt Hải – D2001VT ii Đồ án tốt nghiệp Đại học BICC- CS1 cũng đưa ra những tính năng tùy chọn: thỏa thuận nén /giãn (codec negotiation) điều chỉnh nén /giãn (codec modification) mà ISUP không có. Điều này cho phép BICC làm việc độc lập với mã truyền, cải thiện chất lượng thoại khi làm việc giữa các mạng sử dụng các bộ mã hóa thoại khác nhau, ví dụ giữa mạng TDM mạng di động 18 BICC-CS1 tập trung phát triển các chức năng chuyển tiếp cuộc gọi (chuyển mạch lớp 4 ). Nó có các tính năng như sau: 18 Hỗ trợ hầu hết các dịch vụ băng hẹp hiện thời 18 Hai phương pháp điều khiển thiết lập kết nối ở kênh mang: thiêt lập kênh mang theo hướng đi thiết lập kênh mang theo hướng về 18 Thương lượng điều chỉnh mã hóa. Tính năng này cho phép cuộc gọi sử dụng BICC thích ứng vói loại các mã đường truyền trên các mạng sử dụng các bộ mã hóa thoại khác nhau (ví dụ giữa mạng TDM mạng di động) 18 Tách biệt việc giải phóng cuộc gọi giải phóng kết nối ở mạng lõi 18 Tái sử dụng các kết nối rỗi ở mạng lõi 18 Sử dụng MTP SS7 hoặc ATM để truyền tải báo hiệu 18 Hỗ trợ các kiểu truyền tải kênh mang: ALL1, ALL2 18 I.4 Phiên bản 2 của BICC (BICC-CS2) 18 BICC-CS2 phát triển từ BICC-CS1 được phát triển thành một bộ tiêu chuẩn độc lập. Kiến trúc của BICC-CS2 cung cấp hầu hết các tính năng của tổng đài nội hạt (chuyển mạch lớp 5). Các tính năng của BICC-CS2 bao gồm: 18 Hỗ trợ kênh mang IP 18 Truyền tải báo hiệu trên IP 18 Định nghĩa giao diện điều khiển kênh mang cuộc gọi (CBC) 19 Định nghĩa nút dàn xếp cuộc gọi (CMN) để hỗ trợ IP 19 BICC-CS2 được mô tả trong bộ tiêu chuẩn Q.1902.x. được thông qua vào ngày 2/7/2001. BICC-CS2 bao gồm các tiêu chuẩn sau: 19 Q.1902.1, “BICC-CS2: Funtiona description”, miêu tả các chức năng chung của BICC-CS2 trong việc hỗ trợ các dịch vụ ISDN băng hẹp độc lập với công nghệ kênh mang công nghệ truyền tải báo hiệu được sử dụng 19 Q.1902.2, “BICC-CS2 and signalling system No.7 – ISDN user part general funtions of messages and parameters” , định nghĩa các bản tin, tham số thông tin báo hiệu được sử dụng bởi giao thức BICC ISUP 19 Q.1902.3, “BICC-CS2 and signalling system No.7 – ISDN user part formats and codes”, qui định các khuôn dạng mã được sử dụng cho BICC ISUP 19 Q.1902.4 , “BICC-CS2 – Basic procedure”, miêu tả thủ tục của một cuộc gọi BICC-CS2 cơ bản 19 Q.1902.5, “BICC-CS2 – Exceptión to application transport machinísm”in the context ò BICC”, miêu tả các ngoại lệ cho Q. 765, “Signalling system No.7 – Application transport mechanism”, cho cac cuộc gọi BICC 19 Q.1902.6, “Generric signalling procedures and suppport of the ISDN user part supplementary services with the bearer indempedent call control protocol”, qui định các thủ tục báo hiệu chung của giao thức BICC trong việc cung cấp các dịch vụ bổ sung ISUP 19 Đỗ Việt Hải – D2001VT iii Đồ án tốt nghiệp Đại học 1.3.32.1.3. Định dạng BICC, bản tin tham số 19 1.3.42.1.4. Cuộc gọi qua BICC 22 2.1.5 BICC phiên bản một CS-1 27 2.1.6 Phiên bản 2 của BICC (BICC-CS2) 28 12.31.75. Phối hợp hoạt động giữa BICC các giao thức báo hiệu khác 30 2 32 1.3.48 Các giao thức điều khiển kênh mang 32 2.1.9 33 1.3.5 ITU-T Q.765.5 33 1.3.62.1.10 ITU-T Q2150.x 33 1.42.1.11. Kết luận 35 35 II2.2. Giao thức điều khiển cổng MGCP 36 II2.2.1 Tổng quan về giao thức MGCP 36 2.2II.2 Mô hình kết nối 37 2.2II 2.1 Nhận dạng đầu cuối (EndpointID) 37 2.2II.2.2 Nhận dạng cuộc gọi (CallID) 38 2.2II.2.3 Nhận dạng kết nối (ConnectionID) 38 2.2II 2.4 Tên MGC các phần tử khác 38 2.II2.3 Các lệnh điều khiển Gateway 39 2.2II.4 Sự kiện tín hiệu 39 3.42.2.5 Mã phúc đáp mã lỗi 40 2.2.6 Các gói cơ bản của MGCP 42 2.2.7 Thiết lập cuộc gọi 47 CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN 49 3.1 Đo lường trong BICC 49 3.1.1 Vấn đề đo kiểm BICC của các tổ chức các hãng viễn thông trên thế giới.49 3.1.1.1 Diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ 49 3.1.1.2 Vấn đề đo kiểm BICC trong GMI 2002 51 3.1.2 ETSI 51 3.1.3. Yêu cầu đo kiểm 52 3.1.3.1 Tình hình triển khai mạng thế hệ sau của Tổng công ty 52 3.1.3.2 Xác định yêu cầu thực hiện đo kiểm 53 3.1.2.3 Xác định phạm vi thực hiện đo kiểm BICC 53 3.1.4 Phương pháp đo trong giao thức BICC 54 3.1.4.1 Xác định đối tượng cần đo kiểm 54 3.1.4.2 Cấu hình đo 54 3.1.4.3. Phương pháp đo 55 43.1.5.4. Vấn đề xây dựng các bài đo 56 4.43.1.5.1 Các bài đo quản lý đường báo hiệu 57 4.4.3.1.5.2 Các bài đo chức năng thiết lập cuộc gọi 57 4.43.1.5.3 Các bài đo chức năng giải phóng cuộc gọi 58 Đỗ Việt Hải – D2001VT iv Đồ án tốt nghiệp Đại học 4.43.1.5.4 Cuộc gọi thiết lập không thành công 58 4.43.1.5.5 Các trường hợp bất thường 58 43.1.5.6 Các trường hợp thiết lập cuộc gọi đặc biệt 59 43.1.5.7 Đo khả năng phối hợp hoạt động BICC ISUP 59 3.2. Đo lường trong giao thức MGCP 59 3.2.1 Nhu cầu đo kiểm giao thức MGCP của VNPT 59 3.2.2 Các bài đo cơ bản 60 3.2.2.1 Thủ tục cơ bản 60 3.2.2.2 Mã đáp ứng mã lỗi 64 3.2.2.3 Đáp ứng của MG khi nhận bản tin co chứa lỗi 64 3.2.2.4 Phối hợp hoạt động giữa MGCP R2 64 3.2.3 Các bài đo kiểm một số trường hợp cuộc gọi 65 3.2.3.1 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Access Gateway 65 3.2.3.2 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway Trunking Gateway 66 3.2.3.3 Cuộc gọi cơ bản giữa hai Trunking Gateway 66 3.2.3.4 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway thiết bị đầu cuối H.323 67 3.2.3.5 Cuộc gọi cơ bản giữa Access Gateway thiết bị đầu cuối SIP 68 CHƯƠNG IV. GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐO 68 Chương 54.1. Giới thiệu một số thiết bị đo trong BICC 69 54.1.1 Agilent Technology 69 54.1.1 .1 Giao diện đường dây 69 54.1.1.2 Phần mềm phân tích báo hiệu 70 Hình 5.2. Giao diện của phần mềm phân tích báo hiệu 70 54.1.1.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu NA của Agilent 70 54.1.2 Tektronix 70 54.1.2.1 Các module của K.1297 71 54.1.2.2 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu K.1297 của Tektronix 71 54.1.3 UTEL SYSTEMS 71 54.1.3.1 Giới thiệu 71 4.1.3.2 Giải pháp 72 54.1.3.3 Nhận xét về máy phân tích báo hiệu STINGA của Utel Systems 73 4.2 Các thiết bị do trong MGCP 74 4.2 .1 Spirent 74 4.2.1.1 Abacus 5000 74 4.2.1.2 Abacus 5000 CMT 75 4.2.2 Agilent 77 4.2.2.1.Bộ phân tích ứng dụng J6790A 77 4.2.3 Sunrise Telecom 78 4.2.3.1 NETRACKER 78 4.2.3.2 STT(SCALABTE TEST TOOLKIT) 79 4.2.4 SOLINET 80 4.2.4.1 Bộ đo kiểm tuân thủ MGCP MG/MGC SAFIRE 80 Đỗ Việt Hải – D2001VT v Đồ án tốt nghiệp Đại học CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI ĐO 82 CHƯƠNG 75.1. Các bài đo kiểm trong giao thức BICC 82 5.1.1 Mục đích của các bài đo 82 5.1.2 Phạm vi của các bài đo 82 5.1.3 Nguyên tắc miêu tả bài đo 82 5.1.4 Quy ước 83 5.1.5 Các bài đo cụ thể 83 5.2. Các bài đo trong giao thức MGCP 86 KẾT LUẬN 91 PHỤ LỤC 93 Các bản tin báo hiệu BICC 93 TÀILIỆU THAM KHẢO 98 Đỗ Việt Hải – D2001VT vi Đồ án tốt nghiệp Đại học Thuật ngữ viết tắt THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AAl ATM Adaptation Leyer Lớp thích ứng ATM AGW Access Gateway Cổng truy nhập APM Application Transport Mechanism Kỹ thuật chuyển tải ứng dụng ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyền dẫn đồng bộ AUCX AuditConnection Lệnh kiểm tra trạng thái kết nối AUEP AuditEndpoint Lệnh kiểm tra trạng thái đầu cuối BAT Bearer Association Transport Truyền tải liên kết kênh mang BCF Bearer Control Function Chức năng điều khiển kênh mang BI Invalid Behaviour Hoạt động không thích hợp BICC Bearer Independent Call Control Điều khiển cuộc gọi độc lập kênh mang B-ISUP Broadband ISUP Phần đối tượng sử dụng IDSL băng rộng BIWF Bearer Interworking Function Chức năng liên kết hoạt động kênh mang BNC Backbone Network Connection Kết nối mạng đường trục BT Busy Tone Âm báo bận BV Valid Behaviour Hoạt động bình thường CBC Call Bearer Control Giao diện điều khiển kênh mang cuộc gọi cf | Confirm Tone Âm xác nhận cg | Congestion Tone Âm báo nghẽn CMN Call Mediation Node Nut dàn xếp cuộc gọi CRCX CreateConnection Lệnh tạo kết nối CS Capability Set Tập năng lực CSF Call Service Function Chức năng dịch vụ cuộc gọi CSF-C Call Service Coordination Function Chức năng phối hợp dịch vụ cuộc gọi CSF-G Call Service Gateway Function Chức năng dịch vụ cuộc gọi tại điểm cổng CSF-N Call Service Nodal Function Chức năng dịch vụ cuộc gọi tại điểm nút Đỗ Việt Hải – D2001VT vii Đồ án tốt nghiệp Đại học Thuật ngữ viết tắt CSF-T Call Service Transit Function Chức năng dịch vụ cuộc gọi tại điểm chuyển tiếp DLCX DeleteConnection Lệnh xóa kết nối DSS2 Digital Signalling System No.2 Hệ thống báo hiệu số 2 DT Dial Tone Âm mời quay số EPCF EndpointConfigration Lệnh đặt cấu hình đầu cuối ft | Fax Tone Âm Fax GSN Gateway Serving Node Nút dịch vụ cổng IETF Internet Engineering Task Force IN Intelligent Network Mạng thông minh IP Internet Protocol Giao thức liên mạng ISDN Integrated Service Digital Network Mạng số dịch vụ tích hợp ISN Interface Serving Node Nút dịch vụ giao diện ISUP ISDN User Part Phần đối tượng sd ISDN IVR Interactive Voice Response Đáp ứng thoại tương tác LCO Local Connection Options Tham số tùy chọn kết nối đầu gần ld Long Duration Connection Kết nối kéo dài MDCX ModifyConnection Lệnh sửa đổi tham số kết nối MGC Media Gateway Controller Bộ điều khiển cổng đa phương tỉện MGCP Media Gateway Control Protocol Giao thức điều khiển cổng đa phương tiện mt Modem Tone Âm Modem MTP3b Message Transfer Part no.3b Phần chuyển giao tin báo số 3 NNI Nerwork – Network Interface Giao diện mạng – mạng NTFY Notify Lệnh thông báo oc Operation Complete Hoạt động hoàn thành of Operation Failure Hoạt động lỗi PAN Public Addressed Node Nút khởi tạo công cộng PIN Public Initiating Node Nút điện thoại chuyển mạch công cộng PSTN Public Switched Telephone Network Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng RG Ringing Tín hiệu chuông RQNT NotificationRequest Lệnh yêu cầu thông báo RSIP RestartInProgress Lệnh chỉ thị khởi động lại Đỗ Việt Hải – D2001VT viii Đồ án tốt nghiệp Đại học Thuật ngữ viết tắt rt Ringback Tone Hồi âm chuông SCN Switch Circuit Netwok Mạng chuyển mạch kênh SN Serving Node Nút dịch vụ SS7 Signalling System No.7 Hệ thống báo hiệu số 7 STC Signalling Transport Converter Chuyển đổi phương thức truyển tải báo hiệu STL Signalling Transport Layer Lớp truyền tải báo hiệu STP Signalling Transfer Point Điểm tryền tải báo hiệu TDM Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời gian TE Terminal Equiptment Thiết bị đầu cuối TG Trunk Group Nhóm trung kế TSN Transit Serving Node Nút dịch vụ chuyển tiếp UNI User – Network Interface Giao diện người dùng – mạng WT Waiting Tone Âm chờ cuộc gọi Đỗ Việt Hải – D2001VT ix Đồ án tốt nghiệp Đại học Lời nói đầu LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây, tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam đang nỗ lực xây dựng triển khai mạng thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hành về dịch vụ thoại, số liệu, video multimedia…. Trong giai đoạn này các thiết bị NGN đang trong giai đoạn cài đặt, chạy thử từng bước chuyển tải lưu lượng từ mạng truyền thống. Cấu trúc mạng NGN của VNPT đã từng bước được định hình, một số giao thức báo hiệu cho mạng NGN cũng được lựa chọn như BICC, MGCP, SIP, H323… Đo kiểm là một vấn đề rất quan trọng đối với nhà khai thác viễn thông đặc biệt trong giai đoạn triển khai mạng lắp đặt thiết bị mới. Việc đo kiểm xác định tính tuân thủ của từng hệ thống thiết bị theo các tiêu chuẩn khả năng tương tác, phối hợp hoạt động với các giao thức khác. Công việc đo kiểm nếu thực hiện một cách đầy đủ nghiêm túc sẽ rút nhắn thời gian triển khai, han chế tối đa khả năng xảy ra sự cố do tính không tương thích của các thiết bị, do đó giảm chí phí xây dựng quản lý tới mức tối thiểu.Vì thế việc xây dựng phương pháp đo lường và các bài đo là rất quan trọng có ý nghĩa.Bản đồ án này nghiên cứu về chuyển mạch mềm, phương pháp đo trong chuyển mạch mềm, trong đó đồ án đặc biệt đi sâu vào khảo sát,nghiên cứu trong giao thức BICC MGCP. Đây là các giao thức còn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển,do vậy tài liệu về phương pháp đo lường là rất hạn chế. Dựa trên việc nghiên cứu các tiêu chuẩn của ITU-T, ETSI, MSF, đồ án này đã giới thiệu tổng quan về chuyển mạch mềm phương pháp đo lường trong chuyển mạch mềm. Nội dung đồ án này gồm 5 chương: - Chương I: Tổng quan về mạng thế hệ sau công nghệ chuyển mạch mềm - Chương II: Giới thiệu các giao thức cơ bản trong chuyển mạch mềm - Chương III: Đo lường trong một số giao thức của chuyển mạch mềm - Chương IV: Giới thiệu một số thiết bị đo - Chương V: Giới thiệu một số bài đo Do trình độ còn hạn chế, trong một khoảng thời gian ngắn, việc nghiên cứu, tìm hiểu một công nghệ mới chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn góp ý của các thầy giáo, cô giáo các bạn. Đỗ Việt Hải – D2001VT 1 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 1. Tổng quan về mạng NGN chuyển mạch mềm CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) CHUYỂN MẠCH MỀM 1.1 Mạng thế hệ sau NGN 1.1.1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN Nhu cầu trao đổi thông tin phản ánh trình độ phát triển của xã hội. Khi thông tin được thừa nhận như một nguồn tài nguyên quý giá, nhu cầu về trao đổi thông tin của con người ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, đa dạng về loại hình thông tin chủng loại dịch vụ. Điều này tạo ra những cơ hội về doanh thu cho những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhưng cũng đặt ra cho họ không ít những khó khăn về mặt công nghệ. Trước đây, lưu lượng chủ yếu là tín hiệu thoại, một hạ tầng cơ sở viễn thông theo mạng điện thoại công cộng PSTN (Public Switched Telecommunication Network) cũng đủ đáp ứng nhu cầu khách hàng. Mạng PSTN hoạt động trên cơ sở chuyển giao theo chế độ kênh (Circuit Mode) với những tổng đài chuyển mạch kênh cho phép chuyển mạch tín hiệu thoại với độ tin cậy cao, đảm bảo rất tốt tính thời gian thực. Ngày nay do sự tác động của hai yếu tố: sự gia tăng nhu cầu của khách hàng sự ra đời của những công nghệ mới, hạ tầng viễn thông của mỗi nước đang đứng trước những bước ngoặt. Sự gia tăng nhu cầu của khách hàng về loại hình dịch vụ, không chỉ là tín hiệu thoại mà bao gồm cả hình ảnh, dữ liệu các dịch vụ đa phương tiện….Nếu như lưu lượng thoại được đáp ứng rất tốt bởi mạng PSTN thì với những loại lưu lượng còn lại mạng PSTN lại tỏ ra có rất nhiều nhược điểm : • Sử dụng băng tần không linh hoạt • Lãng phí tài nguyên hệ thống • Không có cơ chế phát hiện sửa lỗi • Hiệu năng sử dụng mạng không cao … Để thoả mãn nhu cầu của khách hàng, đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông yêu cầu những giải pháp công nghệ mới thay thế (hay bổ sung) cho mạng PSTN. Cùng với sự gia tăng nhu cầu của khách hàng, công nghệ chuyển mạch gói cũng góp phần đưa ngành công nghiệp viễn thông chuyển sang thời kỳ mới. Công nghệ chuyển mạch gói đưa ra giải pháp chuyển giao thông tin dưới dạng các gói tin theo phương thức hướng kết nối (connection oriented) hay không kết nối (connectionless) trên các kênh ảo (chỉ thực sự chiếm dụng tài nguyên khi có lưu Đỗ Việt Hải – D2001VT 2 [...]... theo phương năm ngang trong giao thức BICC giữa hai CSF đồng cấp theo phương năm dọc giữa CSF BCF GIAO THứC đường hầm điều khiển kênh mang (BCTP) được miêu tả trong Q.1990 Cả SN CMN được mô hình hóa kỹ bằng thuật “Half Call” Mọi kịch bản xử lý cuộc gọi được chia thành một thủ tục báo hiệu đầu vào một thủ tục báo hiệu đầu ra trong phạm vi của Q.1902, ít nhất một trong hai thủ tục này là BICC. .. quan về mạng NGN chuyển mạch mềm I2.1.2.4 Mô hình giao thức Hình 4 2.7 Mô hình giao thức Hình 4 2.7 chỉ ra mô hình giao thức được dùng cho báo cáo này Các mặt giao thức của mô hình chức năng trong hình 3 được cung cấp bởi các phần tử của mô hình giao thức trong hình 4 2.6 - Khối các chu trình BICC bao gồm các chức năng của thành phần CSF trong mô hình chức năng - Các chức năng giao thức của thành... về mạng NGN chuyển mạch mềm lượng trên nó) Mạng chuyển mạch gói có thể được xây dựng trên các giao thức khác nhau: X25, IP trong đó giao thức IP đang là giao thức được quan tâm nhiều nhất Mạng chuyển mạch gói dựa trên giao thức IP được coi là giải pháp công nghệ đáp ứng sự gia tăng nhu cầu của khách hàng Với khả năng của mình, các dạng lưu lượng khác nhau được xử lý hoàn toàn trong suốt trong mạng... các yeeu caauf đối với BICC Tuy nhieen các nhà phát triển vẫn luôn quan tâm ddees mục tiêu lâu dài của BICC I.3.1 Các tính năng của BICC- CS1 BICC- CS1 cho phép các nhà khai thác dịch chuyển dần sang mạng chuyển mạch gói nó cho phép chèn một đo n ATM vào trong mạng băng hẹp hiện có mà không ảnh hưởng tới các tính năng dịch vụ của ISUP hay IN Hình BICC- CS1 dựa rất nhiều vào giao thức ISUP Nó được thiết... vấn đề bằng cách tách biệt chức năng điều khiển cuộc gọi chức năng điều khiển kênh mang trong mạng PSTN/ISDN Giao thức ISUP đồng nhất như hiện nay trong báo hiệu số 7 sẽ được sủa đổi theo quan điểm trên Kết quả là xuất hiện một giao thức mới, BICC Giao thức điều khiển độc lập kênh mang được phát triển bởi nhòm làm việc 11 của ITU-T (ITU-T SG11) BICC cho phép các nhà điều hành phát triển mạng PSTN hiện... tầng giao thức giữa STL BICC Tầng này cho phép giao thức BICC độc lập với STL • Node chuyển mạch (SWN) Đỗ Việt Hải – D2001VT 14 Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 1 Tổng quan về mạng NGN chuyển mạch mềm Một thực thể chức năng cung cấp các chức năng chuyển mạch trong mạng đường trục băng rộng Thực thể chức năng này gồm một máy trạng thái điều khiển vật mang BCF-R SWN giao tiếp với SWN khác trong. .. hiệu được sử dụng Q.1902.2, BICC- CS2 and signalling system No.7 – ISDN user part general funtions of messages and parameters” , định nghĩa các bản tin, tham số thông tin báo hiệu được sử dụng bởi giao thức BICC ISUP Q.1902.3, BICC- CS2 and signalling system No.7 – ISDN user part formats and codes”, qui định các khuôn dạng mã được sử dụng cho BICC ISUP Q.1902.4 , BICC- CS2 – Basic procedure”,... tục báo hiệu chung của giao thức BICC trong việc cung cấp các dịch vụ bổ sung ISUP 1.3.32.1.3 Định dạng BICC, bản tin tham số Các bản tin BICC được trao đổi giữa các thực thể giao thức đồng cấp Các thực thể này được sử dụng dịch vụ truyền tải báo hiệu chung của chức năng chuyển đổi truyền tải báo hiệu (STC), xem ITU-T Q.2150.0 PDU BICC bao gồm một số nguyên lần các octet bao gồm các phần dưới... tốt nghiệp Đại học Chương 2 Giới thiệu một số giao thức trong NGN Hình 2.9/Q.1902.4 − Forward establishment of backbone network connection, notification of bearer connect is required Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 2 Giới thiệu một số giao thức trong NGN Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 2 Giới thiệu một số giao thức trong NGN 2.1.5 BICC phiên bản một CS-1 Trong vòng tử cuối năm 1999 tới đầu năm 2000,... mạch gói Nó cho phép chèn một đo n ATM vào trong mạng băng hẹp hiện có mà không ảnh hưởng tới các tính năng dịch vụ của ISUP hay IN PSTN/ISDN ISUP call/bearer signalling ISN BICC CSF formal primitive interface STC informal primitive interface BCF BICC signalling bearer control signalling bearer bearer BIWF Hình 2.10 Mô hình BICC – CS1 BICC- CS1 dựa rất nhiều vào giao thức ISUP Nó được thiết kế để . tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AAl ATM Adaptation Leyer Lớp thích ứng ATM AGW Access Gateway Cổng truy nhập APM Application Transport Mechanism Kỹ thuật chuyển tải ứng dụng ATM Asynchronous Transfer Mode. một cách đầy đủ và nghiêm túc sẽ rút nhắn thời gian triển khai, han chế tối đa khả năng xảy ra sự cố do tính không tương thích của các thiết bị, do đó giảm chí phí xây dựng và quản lý tới mức tối. liên quan đến BICC được truyền tải một cách trong suốt. do Do đó các tính năng và dịch vụ của ISUP hay IN vẫn được cung cấp đầy đủ . Đỗ Việt Hải – D2001VT ISDN ISDN Báo hiệu BICC Kênh mang PSTN/ISDN
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TRONG GIAO THỨC BICC VÀ MGCP, NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TRONG GIAO THỨC BICC VÀ MGCP, NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG TRONG GIAO THỨC BICC VÀ MGCP, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) VÀ CHUYỂN MẠCH MỀM, 1 Mạng thế hệ sau NGN, CHƯƠNG II2. GIỚI THIỆU MỘT SỐỐ GIAO THỨC TRONG NGN, I1. Giao thức báo hiệu độc lập kênh mang (BICC), BICC-CS2 phát triển từ BICC-CS1 và được phát triển thành một bộ tiêu chuẩn độc lập. Kiến trúc của BICC-CS2 cung cấp hầu hết các tính năng của tổng đài nội hạt (chuyển mạch lớp 5). Các tính năng của BICC-CS2 bao gồm:, Định nghĩa nút dàn xếp cuộc gọi (CMN) để hỗ trợ IP., CHƯƠNG 3: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN, 1 Đo lường trong BICC, Chương 54.1. Giới thiệu một số thiết bị đo trong BICC, 2 Các thiết bị do trong MGCP, CHƯƠNG 75.1. Các bài đo kiểm trong giao thức BICC, Các bản tin báo hiệu BICC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn