đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn

106 1,607 2
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2014, 20:43

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG LỜI NÓI ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: Rác thải là một phần tất yếu của cuộc sống chúng ta, chúng ta không thể nào sinh sống, hoạt động mà không thải rác. Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng Nhà nước coi trọng. Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng cùng với đời sống vật chất của người dân không ngừng được nâng cao đang làm cho lượng rác thải ngày càng tăng lên. Nếu không được xử lý tốt, rác thải sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp, ngành nhân dân đã được nâng lên đáng kể. Tại các nước phát triển, bên cạnh việc vận động áp dụng các biện pháp, chế tài để giảm thiểu xả thải rác, các chính phủ đã chú trọng đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải. Chỉ thị số 199/TTg ngày 2/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách trong quản lý chất thải rắn tại khu đô thị khu công nghiệp tiếp sau đó là quyết định số 152/199/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 chứng tỏ những nỗ lực lớn lao của Chính phủ trong việc đối phó với các vấn đề môi trường hiện tại tương lai, ở đó vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt được xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chiến lược. Nhờ đó, môi trường được cải thiện đồng thời tăng nguyên liệu, sản phẩm cho nền kinh tế. Song công nghiệp tái chế chất thải chỉ phát triển được khi có nguồn rác được phân loại tốt, vì vậy phân loại rác tại nguồn đã được xác định là giải pháp cần thiết trong chu trình thu gom xử lý chất thải nói chung rác thải sinh hoạt đô thị nói riêng. Mặt khác, mỗi ngày ở Tp.HCM thải ra khoảng 6.000 tấn CTRSH trong đó hết 5.200 tấn được đem chôn lấp ở các bãi chôn (Nguồn: Cty Môi trường đô thị, 2007). Do đó lượng rác thải chưa được tái chế, tái sử dụng chiếm tới hơn 85% tổng khối lượng SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG CTRSH. Với tốc độ này thì Thành phố sẽ không đủ quỹ đất để chôn lấp trong tương lai, các bãi chôn lấp sẽ quá tải các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, đồng thời cũng kiềm hãm sự phát triển xã hội. Phân loại CTR tại nguồn có khả năng giải quyết các vấn đề đó. Những lợi ích của việc phân loại CTR tại nguồn là không thể phủ nhận, nó không chỉ mang tính chất là một giải pháp cho sự phát triển ở các thành phố lớn phát triển mà còn là một sự tái sử dụng vật chất cho tương lai. Do vậy nếu chúng ta thực hiện tốt việc phân loại rác thì rác không chỉ đi ra từ đời sống mà còn là một sản phẩm quay trở lại với cuộc sống chúng ta. Nhằm thực hiện tốt việc thu gom xử lý chất thải rắn ở Việt Nam, một trong những mục tiêu trong chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn là tổ chức thực hiện phân loại rác tại nguồn với tỉ lệ gia tăng qua từng giai đoạn: tối thiểu là 90% năm 2010 đảm bảo 95% năm 2020. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay việc phân loại rác tại nguồn vẫn đang trong giai đoạn thực hiện thí điểm tại các quận 1,4,5,6,10 huyện Củ Chi ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Quận 6 là 1 trong 5 quận của thành phố thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác tại nguồn đầu tiên. Trong quá trình thực hiện dự án thí điểm Quận 6 đã đạt được những thuận lợi khó khăn nhất định về các mặt như công tác tuyên truyền, hệ thống thu gom vận chuyển, kiểm tra giám sát, các quy định xử phạt, chế tài lực lượng thu gom người dân khi thực hiện sai hay không thực hiện việc phân loại rác tại nguồn chính vì vậy đề tàiĐánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6 đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn” là hết sức cần thiết, nó góp phần nâng cao hiệu quả của việc thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Quận 6 . 2. Mục tiêu đề tài: Đánh giá thuận lợi khó khăn của dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận 6. SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện mô hình phân loại rác tại nguồn của địa bàn quận 6. 3. Ý nghĩa của đề tài: Tìm ra các giải pháp mới nhằm hoàn thiện nâng cao công tác quản lý cũng như xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6 để việc phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận diễn ra đồng bộ từ khâu thu gom đến nhà máy tái chế. Xử lý được một lượng CTRSH khổng lồ của thành phố, góp phần cải thiện môi trường sức khỏe cộng đồng. 4. Nội dung nghiên cứu của đề tài: ∗ Thu thập tài liệu có liên quan đến đề tài: tìm hiểu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội hiện trạng CTR của thành phố nói chung quận 6 nói riêng. ∗ Thu thập tài liệu về chương trình phân loại rác tại nguồn mà thành phố đã thực hiện thí điểm trên địa bàn quận 6.Đánh giá được những thuận lợi cũng như giới hạn của dự án thí điểm PLRSHTN trên địa bàn quận 6.Đề xuất các giải pháp về tuyên truyền, công cụ pháp lý, hệ thống thu gom vận chuyển, nhà máy chế biến phân compost tái chế nhằm nâng cao hiệu quả của việc PLRSHTN trên địa bàn quận 6. 5. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tàirác sinh hoạt từ các nguồn: • Hộ gia đình • Trường học • Cơ quan – văn phòng • Dịch vụ kinh doanh • Bệnh viện, trung tâm y tế • Các chợ trong quận 6 • Doanh trại quân đội • Rác đường phố Đề tài nghiên cứu chỉ thực hiện trong địa bàn quận 6 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 3 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1 Phương pháp luận: Dựa vào hiện trạng diễn biến môi trường cơ sở phải được nghiên cứu, thu thập chính xác khách quan. Từ đó, đánh giá phương án thực hiện cần thiết, nhằm thực hiện công tác quản lý môi trường đạt hiệu quả. Với sự gia tăng dân số cũng như mức sống của con người ngày càng được nâng cao thì sự gia tăng về khối lượng cũng như thành phần rác thải ngày càng nhiều. Trong khi đó hệ thống quản lý CTR cũng như công nghệ xử lý chưa được phù hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường cuộc sống của con người. Vì vậy, việc thực hiện PLRTN đề xuất các giải pháp quản lý cũng như chọn lựa công nghệ xử lý CTR một cách phù hợp cho tương lai là vấn đề cần thiết cấp bách trong thời gian này. Hiện nay, lượng rác sinh hoạt đang chiếm khối lượng lớn với nhiều thành phần tính chất khác nhau nên rất khó thu gom xử lý. Tại các bãi chôn lấp gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường không khí, nước mặt nước ngầm do khí thải nước rỉ rác. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nước với tốc dộ phát triển kinh tế đô thị hóa nhanh vì thế nó thúc đẩy quá trình ô nhiễm môi trường, đặc biệt ô nhiễm môi trường do CTRSH ngày càng nghiêm trọng. Do vậy, CTRSH là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm hàng đầu bởi cộng đồng dân cư, các nhà quản lý đô thị cũng như các cấp lãnh đạo của mọi cấp. Do vậy lượng CTRSH nếu không được quản lý một cách triệt để sẽ dẫn tới hàng loạt các hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sức khỏe con người. 6.2 Phương pháp cụ thể: • Phương pháp thu thập số liệu, tài liêu • Phương pháp chuyên gia • Phương pháp điều tra khảo sát xã hội học • Phương pháp thống kê xử lý số liệu SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM TỔNG QUAN VỀ QUẬN 6 1.1 Tổng quan CTR sinh hoạt trên địa bàn thành phố HCM: 1.1.1 Hệ thống kỹ thuật Hệ thống quản lý kỹ thuật chất thải rắn đô thị tại thành phố HCM được thực hiện theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hệ thống quản lý kỹ thuật chất thải rắn đô thị tại TP.HCM a. Công đoạn lưu chứa Hiện tại các gia đình tự trang bị sử dụng thùng chứa chất thải rắn bằng nhựa, một số gia đình sử dụng thùng chứa bằng kim loại hoặc các giỏ tre nứa. Phổ biến nhất hiện nay, người dân sử dụng các loại túi xốp, nilon chứa chất thải rắn. Khi đến thời gian giao rác, thông thường các hộ đem thùng chứa hoặc túi nilon để trước cửa để công nhân thu gom dễ dàng thu gom. Đối với những hộ không ở nhà vào thời gian thu gom rác, thường bỏ rác vào các bọc nilon buộc chặt, để trước cửa, chính hành động này đã tạo điều kiện cho những người thu nhặt ve chai có thể bươi, móc gây ô nhiễm, làm mất vẻ mỹ quan đô thị. SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 5 Nguồn phát sinh Tồn trữ tại nguồn Thu gom Bãi chôn lấp Trung chuyển vận chuyển Tái sinh, tái chế tái sử dụng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Tại các chợ, do diện tích kinh doanh có hạn nên đa số các tiểu thương buôn bán đều tận dụng khoảng trống làm nơi chứa hàng, rất ít nơi có thùng rác tiếp nhận rác, hầu hết rác phát sinh đều được thải bỏ ngay tại các lối đi trong chợ. Sau khi tan chợ, công nhân vệ sinh sẽ thu gom rác trong chợ. Các hoạt động mua bán trên đường phố (cố định di dộng), sinh hoạt đi lại của người dân đang là vấn đề phức tạp nhức nhối trong việc tổ chức lưu chứa chất thải của mình. Tình trạng đường phố đầy rác do các đối tượng này xả thải bừa bãi không đúng nơi quy định là thường xuyên, liên tục đã thành thói quen xấu khó điều chỉnh. Đối với trường học, công sở, nhà hàng, khách sạn, rác được lưu giữ trong các thùng chứa nhỏ được trang bị ngay trong đơn vị. Sau đó, hầu hết rác đều được chuyển ra đổ vào các thùng 240l. Phần lớn các vị trí lưu chứa rác của các hộ gia đình, các khu chưng cư, đặc biệt khu nhà cao tầng, các điểm chợ, các điểm đặt thùng rác công cộng, đều không có lưu ý nghiên cứu thiết kế ban đầu hay có nhưng bố trí không hợp lý, không thuận tiện. Tại các khu vực công cộng trên đường phố, vỉa hè, phần lớn chưa được bố trí thùng rác công cộng hoặc có nhưng không đảm bảo phục vụ theo đúng chức năng của thùng rác công cộng. Nhận xét: • Tình trạng chất lượng vệ sinh nơi công cộng rất xấu do ý thức giữ gìn vệ sinh của một bộ phận cộng đồng dân cư kém. • Người dân chưa nhận thức được vai trò, trách nhiệm, xử sự của mình đối với chất thải rắn do hiện nay việc bao cấp của nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều. • Chưa có sự quản lý nhà nước, dẫn đến thiếu sự thống nhất đồng bộ của hệ thống lưu chứa tại nguồn. b. Công đoạn Quét dọn rác đường phố vớt rác trên kênh rạch SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Hàng ngày, lực lượng công nhân của các Cty Dịch vụ công ích của các quận huyện phải thực hiện quét dọn vệ sinh hàng ngàn tuyến đường giao thông vỉa hè. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn này, hiện thành phố có trên 2.000 lao động khoảng 1.500 phương tiện thô sơ thùng 660 lít thu gom lưu chứa chất thải. Các hoạt động cung cấp dịch vụ diễn ra từ 18 giờ chiều tối đến 6h sáng hôm sau. Kỹ thuật quét thực hiện bằng thủ công. Kinh phí nhà nước chi trả cho hoạt động này trên 200 tỷ đồng/năm khoản chi này đang gia tăng hàng năm. Tất cả hoạt động này đều do các doanh nghiệp nhà nước thực hiện thông qua nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân quận huyện với hình thức giao vốn kế hoạch hàng năm. Nhận xét • Hệ thống quét dọn hoạt động ổn định, kết nối rất tốt nhịp nhàng với hệ thống thu gom vận chuyển. Chỉ có một thành phần duy nhất tham gia cung ứng dịch vụ đó là nhà nước. • Thiếu sự điều hành mang tính tích cực (về công nghệ, trong quản lý tác nghiệp, ) trong quá trình cung ứng dịch vụ thích nghi với sự thay đổi của xã hội. • Công tác quét dọn chủ yếu bằng thủ công chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng vệ sinh (chủ yếu quét sạch rác, còn cát thì không). • Kinh phí dịch vụ tăng liên tục mà chất lượng dịch vụ tăng không tương ứng. • Công tác quản lý nhà nước yếu kém, công tác kiểm tra giam sát bị buôn lỏng. Tình trạng chất lượng vệ sinh sau khi quét rất xấu diễn biến ngày càng phức tạp do ý thức người dân quá kém. c. Công đoạn thu gom Hệ thống thu gom rác tại nguồn do lực lượng của Cty Dịch vụ công ích của các quận huyện ( chiếm khoảng 40%) lực lượng tư nhân rác dân lập ( chiếm khoảng 60%) cùng thực hiện cung ứng dịch vụ trên toàn địa bàn thành phố. Rác sinh hoạt từ nguồn thải ra được chứa đựng trong các thùng chứa 660 lít, xe ba gác đạp, xe đẩy tay hoặc các xe lam, xe ba gác có gắn động cơ được công nhân vệ sinh hay rác dân lập chuyển đến các điểm hẹn tập trung trên đường phố hoặc các bô, trạm trung chuyển rác gần SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG nhất. Ở một số nơi, lực lượng rác dân lập có kết hợp quét dọn vệ sinh khu vực các con hẽm tại khu vực mình cung cấp dịch vụ mà không thu thêm kinh phí. Lực lượng rác dân lập được hình thành từ trước giải phóng đến nay. Lực lượng này có xuất thân phức tạp từ những gia đình nghèo, ở nhiều địa phương khác đến cũng như có trình độ văn hóa hiểu biết thấp. Hoạt động của lực lượng này mang tính cha truyền con nối. Lực lượng rác dân lập là một một nhóm tư nhân với các cá thể cung cấp dịch vụ độc lập ở một số khu vực nhất định. Các khu vực này chủ yếu là những địa bàn, khu dân cư hình thành mới, hoặc ở những vùng sâu vùng xa, những nơi chưa có lực lượng thu gom của nhà nước cung cấp dịch vụ này. Những cá nhân này tự tìm kiếm địa bàn tự trang bị phương tiện thu gom cũng như tự thống nhất về thời gian, giá dịch vụ với các hộ gia đình. Thời gian thu gom diễn ra khác nhau tùy thuộc vào đặc trưng của từng khu vực hoặc do lực lượng thu gom ấn định, thường diễn ra liên tục suốt cả ngày lẫn đêm. Địa bàn thu gom rất phức tạp do đặc điểmquá nhiều các tổ chức nhà nước tư nhân (trên 30 đơn vị), các cá thể rác dân lập (trên 2.000 người) cùng tham gia cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố nói chung một địa bàn phường xã cụ thể nói riêng. Việc cung cấp dịch vụ phần lớn không thông qua hợp đồng kinh tế giá dịch vụ thường do tự thương thảo với mức giao động trong khoảng từ 7.000 – 15.000 đồng/hộ/tháng. Tùy theo khu vực thu gom nội thành hay ngoại thành, mặt tiền hay trong hẽm, ở các khu chung cư cao tầng hay thấp tầng, các khu dân cư cao cấp hay không cao cấp có mức giá dịch vụ thu khác nhau rõ rệt. Giá thu dịch vụ chỉ tính đến chi trả cho công đoạn thu gom ban đầu do người cung cấp dịch vụ tự thu cân đối thu chi hoạt động. Giá dịch vụ hiện đang áp dụng được quy định cách đây gần 10 năm quá lạc hậu không có cơ sở tính toán hợp lý trên nguyên tắc tính đúng tính đủ. Hiện nay về mặt quản lý chuyên ngành do Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện thông qua ngành dọc là các Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Huyện nhưng về quản lý hành chính (nhân sự, cấp giấy hành nghề) các đường dây rác lại do các Ủy SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG ban nhân dân các phường xã quản lý. Ở một số quận huyện, việc quản lý ngành hành chính đều do Công ty Dịch vụ công ích đảm nhận luôn. Lực lượng quản lý ở các quận quận huyện, phường xã là không có, các cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm. Hình 1.2. Hiện trạng thu gom chất thải rắn Nhận xét: • Phương tiện thu gom của lực lượng dân lập chưa phù hợp về mặt mỹ quan đô thị, an toàn giao thông chưa đảm bảo vệ sinh môi trường (phát tán mùi hôi nước rỉ rác) do đa số là tự chế. • Đôi khi có tình trạng đổ bỏ rác bừa bãi do ngại đi xa hoặc chờ (đến các điểm hẹn đổ quy định). Địa bàn thu gom da beo do ai thương lượng (hoặc tranh dành không lành mạnh) được với hộ dân nào (hay cụm dân cư nào) thì tiến hành thu gom ở đó. • Do có quá nhiều đầu mối quản lý, nhân sự thiếu yếu kém dẫn đến sự quản lý từ phía nhà nước không hiệu quả, khó có thể can thiệp vào công tác thu SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG gom rác của lực lượng dân lập này (giá dịch vụ, thời gian thu gom, bảo hộ lao động, đăng ký hành nghề, …). • Thiếu sự quản lý đồng bộ từ Thành phố đến địa phương, thiếu cơ chế quản lý phù hợp hiệu quả cũng như thiếu các biện pháp chế tài hữu hiệu đối với lực lượng này. • Phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt chưa được tính toán thu đầy đủ. Thành phố đang phải chi trả kinh phí rất lớn cho vấn đề này. d. Công đoạn thu gom vận chuyển Hàng ngày hệ thống thu gom vận chuyển phải giải quyết khoảng 6.000 tấn chất thải sinh hoạt. Cơ sở vật chất để giải quyết lượng rác lớn này gồm có trên 40 bô/trạm trung chuyển, trên 600 xe cơ giới các loại có 23 đơn vị công ích 1 Hợp tác xã tham gia cung ứng dịch vụ với khoảng trên 1.000 nhân công. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tập trung tại điểm hẹn hay trạm ép rác kín, sau đó đổ trực tiếp vào xe ép rác (loại xe nhỏ hơn 4 tấn) chuyển đến trạm trung chuyển, một số xe đẩy tay đổ trực tiếp vào trạm trung chuyển khi thu gom chất thải rắn ở khu vực gần trạm trung chuyển. Tại trạm trung chuyển xe tải xe ép lớn (từ 7-10 tấn) nhận chất thải rắn đổ ra bãi chôn lấp Đa Phước (Bình Chánh) hoặc Phước Hiệp (Củ Chi). Tại một số điểm, chất thải rắn sau khi được thu gom bằng xe đẩy tay chuyển trực tiếp sang xe ép lớn chở thẳng đến bãi chôn lấp. Hiện nay Công ty Môi trường Đô thị đang chịu trách nhiệm chuyên chở 55% khối lượng chất thải rắn đô thị của TPHCM, Hợp tác xã Công nông chuyên chở 15%, phần còn lại 30% do các Công ty dịch vụ công ích các Quận, huyện chuyên chở. Sở Tài nguyên Môi trường là đơn vị chủ quản giao vốn sự nghiệp hàng năm bằng kế hoạch vốn cho Công ty Môi trường Đô thị. Đơn vị này là đơn vị tổng thầu ký hợp đồng lại với các Cty Dịch vụ công ích Quận, huyện Hợp tác xã tổ chức tiếp nhận, thu gom rác tại các điểm hẹn, các thùng rác công cộng hoặc các điểm phát sinh rác đổ bừa bãi trên đường phố. SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 10 [...]... 131 370 4 Quận 4 68 130 5 Quận 5 140 200 6 Quận 6 158 185 7 Quận 7 86 120 8 Quận 8 150 125 9 Quận 9 33 160 10 Quận 10 1 36 140 11 Quận 11 100 250 12 Quận 12 32 110 13 Quận Phú Nhuận 96 288 14 Quận Bình Thạnh 2 36 220 15 Quận Tân Bình 325 464 16 Quận Tân Phú 96 130 17 Quận Thủ Đức 32 115 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 16 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG 18 Quận Bình Tân 120 95 19 Quận Gò Vấp 74 165 20 Huyện... gom, vận chuyển xử lý rác; về lâu dài nâng cao mức thu đủ bù dắp kinh phí ban đầu tư phát triển ngành giải quyết CTR Mở rộng dự án phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố, tiếp tục hoàn thiện công tác lấy rác trên sông rạch địa bàn quận 8, mở rộng dự án giải quyết rác trên sông rạch toàn thành phố; tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng địa bàn thu gom, xử lý rác ra các đô thị mới Hoàn thành đúng... RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 2.1 Đặc điểm chất thải rắn: 2.1.1 Nguồn phát sinh Với dân số hơn hai trăm năm mươi ngàn dân, hằng ngày Quận 6 phát thải một lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng từ 310 – 320 tấn/ngày Mọi hoạt động của SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 31 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG người dân đều phát sinh chất thải Nguồn phát sinh thành phần chất thải rắn của Quận 6 rất... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI PGS.TS HOÀNG HƯNG 12 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Sơ đồ 1.4 Sơ đồ hệ thống thu gom vận chuyển tại TP.HCM Chứa trong Chứa trong thùng thùng 240 -66 0 lít 240 -66 0 lít (Trực tiếp) (Trực tiếp) NGUỒN NGUỒN THẢI RÁC THẢI RÁC SINH HOẠT SINH HOẠT THƯỜNG THƯỜNG RÁC SINH RÁC SINH HOẠT BỆNH HOẠT BỆNH VIỆN VIỆN ĐIỂM ĐIỂM HẸN HẸN THU THU GOM GOM TRẠM TRẠM TRUNG TRUNG... thương mại Rau quả, đầu ruột tôm cá, thức ăn thừa các loại rác sinh hoạt thông thường khác 10 Các cơ sở dịch vụ Rác sinh hoạt thông thường, những chất thải đặc thù khác tùy theo loại hình dịch vụ sản xuất kinh doanh,… 11 Công trình xây dựng 6 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI Rác sinh hoạt thông thường, rác công nghiệp rác nguy hại Xà bần 32 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 12 PGS.TS HOÀNG HƯNG Rác sinh hoạt thông thường,... 3 ,68 0 ÷ 16, 67 Nguồn: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Quận 6 a Chất thải thực phẩm: Chất thải thực phẩm được phân loại để sản xuất compost khí methane Nếu có thể tái sử dụng lại toàn bộ rác thải này thì vấn đề nan giải về diện tích bãi chôn lấp những khó khăn trong giải quyết các vấn đề môi trường tại bãi chôn lấp sẽ giảm đáng kể Hầu hết các hệ thống sản xuất compost đều bắt nguồn từ việc phân loại. .. Hiện trạng môi trường trên địa bàn Quận 6: Quận 6 có cơ sở hạ tầng, hệ thống cấp thoát nước mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh Trên địa bàn có nhiều chợ lớn, nhỏ nằm xen kẽ trong khu dân cư nhiều chung cư – cư xá, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ mang tính chất hộ gia đình tập trung khá nhiều tại Quận 6 Do những đặc điểm như trên nên các vấn đề môi trường của Quận 6 có liên quan tới các... 1.2.1.1 Vị trí hành chính địa lý: Quận 6Quận nội thành có vị trí cửa ngõ phía tây Thành phố Quận 6 giáp với các Quận sau: • • • • Bắc giáp Quận Tân Phú, Quận 11 Nam giáp Quận 8 Tây giáp Quận Bình Tân Đông giáp Quận 5 SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 23 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG HƯNG Diện tích Quận 6 là 7,14 km2 (chiếm 0,34% so với toàn thành phố), với dân số 241902 người, toàn Quận có 14 phường (gồm 49870... trên địa bàn Quận 6, thành phần CTR sinh hoạt được thể hiện ở bảng sau: Bảng 2.2 : Thành phần CTR sinh hoạt của Quận 6 STT Thành phần Thành phần phần trăm khối lượng ( % ) Hộ gia đình Trường học Nhà hàng Khách sạn Cơ quan Công sở Chất thải hữu cơ dễ phân hủy 44,25 ÷ 90 ,67 53 ÷ 69 ,41 70,04 ÷ 75 22,73 ÷ 67 , 26 Chất thải khó/ không phân hủy 9,33 ÷ 55,75 30,59 ÷ 47 25 ÷ 29, 96 32,74 ÷ 77,27 1 Giấy 0 ÷ 26, 55... tạo nguồn tài chánh b Các giải pháp chủ yếu: • Hoàn thiện khung pháp luật Rà soát ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn luật trong lĩnh vực quản lý CTR, nâng cao hiệu lực thi hành Luật Bảo vệ môi trường Lập quy hoạch quản lý CTR đô thị TPHCM đến năm 2020 làm cơ sở để lập phê duyệt các dự án đầu tư phát triển ngành Xây dựng, ban hành quy trình công nghệ tổng thể chi tiết công tác phân loại tại . nguồn trên địa bàn Quận 6 . 2. Mục tiêu đề tài: Đánh giá thuận lợi và khó khăn của dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn quận 6. SVTH: PHẠM THỊ TUYẾT MAI 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PGS.TS HOÀNG. thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn là hết sức cần thiết, nó góp phần nâng cao hiệu quả của việc thực hiện phân loại rác tại nguồn. HOÀNG HƯNG Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện mô hình phân loại rác tại nguồn của địa bàn quận 6. 3. Ý nghĩa của đề tài: Tìm ra các giải pháp mới nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý cũng
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn, đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn, đánh giá hiệu quả dự án thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 6 và đề xuất giải pháp hoàn thiện hơn, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM VÀ TỔNG QUAN VỀ QUẬN 6, 1 Tổng quan CTR sinh hoạt trên địa bàn thành phố HCM:, 2 Tổng quan về quận 6:, CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6, 1 Đặc điểm chất thải rắn:, 2 Hiện trạng hệ thống thu gom và vận chuyển:, CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI RẮN, 1 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt, Chất thải rắn sinh ra trong xây dựng, 2 Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt gây ra, CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 TRONG THỜI GIAN QUA, 2 Nội dung của chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Quận 6, 3 Những thuận lợi – khó khăn khi thực hiện thí điểm PLRTN của 9 trên 14 phường ở địa bàn Quận 6, CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6, CHƯƠNG 6: CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 6 TRONG THỜI GIAN TỚI, 1 Các biện pháp trước mắt, 2 Các biện pháp lâu dài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn