khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên nước ở sông ba thị xã an khê, tỉnh gia lai và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

98 1,033 4
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2014, 20:32

GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường đang được thực hiện hầu hết các nước trên thế giới Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trước hình ảnh một số nước chỉ quan tâm đến kinh tế mà bỏ qua yếu tố môi trường, hậu quả cuối cùng là suy thoái môi trường. Việt Nam đã nhận định được tầm quan trọng trong vấn đề bảo vệ môi trường để hướng tới phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, đi cùng với sự phát triển chung của đất nước, nền kinh tế - hội tỉnh Gia Lai cũng có bước phát triển vượt bậc. Các vùng kinh tế trên địa bàn tỉnh ngày càng được hình thành rõ nét hơn, phát huy hiệu quả trên cơ sở tập trung khai thác lợi thế so sánh về đặc điểm hội, tài nguyên vị trí địa lý của từng vùng. Các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây nông nghiệp dài ngày như cao su, cà phê đã phát triển qui mô canh tác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà. Trên lĩnh vực sản xuất cây công nghiệp chế biến cũng hình thành nhiều cơ sở công nghiệp có công suất lớn đưa vào hoạt động hiệu quả như nhà máy thủy điện Yaly, nhà máy chế biến đường Ayunpa, nhà máy chế biến tinh bột sắn An Khê, Chư Prông,… Đời sống của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên rõ rệt, nhất là vùng dân tộc ít người. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, quá trình phát triển kinh tế - hội Gia Lai đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về ô nhiễm môi trường do chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất công, nông nghiệp của con người. Những thách thức này nếu không được giải quyết tốt có thể gây ra những thảm họa về môi trường biến đổi khí hậu, hậu quả cuối cùng là tác động nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân hiện tại tương lai, phá hỏng những thành tựu phát triển kinh tế tiến bộ hội tỉnh Gia Lai trong những năm vừa qua. Nhận định được tầm quan Page 1 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, tỉnh Gia Lai hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, do đó vấn đề bảo vệ môi trường của địa phương ngày càng được chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý có liên quan người dân quan tâm. Nguồn tài nguyên nước sông Ba, thuộc thị An Khê cũng đang là một vấn đề cần đặc biệt quan tâm khi việc sử dụng bảo vệ nguồn nước chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến việc ô nhiễm trầm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân khu vực hạ lưu. Chúng tôi tiến hành đề tài “Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên nước sông Ba, thị An Khê, tỉnh Gia Lai, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm”. 2. Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Ba chảy qua thị An Khê, tỉnh Gia Lai, đồ án tập trung vào các mục tiêu sau: - Khảo sát hiện trạng chất lượng nước sông Ba trên địa bàn thị An Khê, tỉnh Gia Lai. - Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước trên sông. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu. Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, đồ án tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau: - Tìm hiểu về vị trí ranh giới của thị An Khê nói chung sông Ba nói riêng. - Khảo sát các nguồn thải vào sông Ba. Sau đó đưa ra kết quả nghiên cứu: hiện trạng ô nhiễm sông Ba, các nguyên nhân làm sông Ba ô nhiễm. Page 2 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan - Thu thập các kết quả phân tích mẫu nước tại một số vị trí nhất định trên sông Ba. - Tìm hiểu về nguyên nhân cạn kiệt nguồn nước tại sông Ba, khiến sông Ba mất khả năng tự làm sạch. - Sau khi khảo sát đưa ra các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm. - Đưa ra kết luận kiến nghị. 4. Phương pháp nghiên cứu. 4.1. Phương pháp luận. Nước là môi trường sống, tập hợp hầu hết các loài thủy sinh vật. Vì là một môi trường nước rất linh động nên một khi nước bị suy thoái ô nhiễm thì tất cả các chất bẩn chuyển tải từ nơi này sang nơi khác theo dòng nước, tác động đến các môi trường khác cũng bị ảnh hưởng theo. 4.2. Phương pháp nghiên cứu. • Thu thập những số liệu, thông tin về tự nhiên, kinh tế, hội khu vực nghiên cứu. • Khảo sát thực địa: - Tại khu vực có hộ dân sống ven sông Ba. - Tại các điểm xả thải của một số nhà máy trên địa bàn sông Ba có dấu hiệu xả thải ô nhiễm. - Tại các điểm cách khu vực xả thải một khoảng cách nhất định. • Thu thập ý kiến người dân trong khu vực nghiên cứu: - Vấn đề xả rác thải sinh hoạt của những hộ dân sống ven sông Ba. Page 3 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan - Vấn đề các nhà máy xả thải không đạt tiêu chuẩn ra sông Ba. - Vấn đề cạn kiệt nguồn nước sau đập An Khê ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy sinh, cũng như khả năng tự làm sạch của sông Ba. 5. Các kết quả đạt được của đề tài. Đề tài đã một phần khảo sát đưa ra được hiện trạng ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước khiến sông Ba mất khả năng tự làm sạch. Thu thập được kết quả phân tích mẫu nước tại một số vị trí nhất định trên sông Ba. Tìm hiểu được nguyên nhân khiến sông Ba ô nhiễm đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tế địa phương. Đưa ra kết luận kiến nghị. 6. Kết cấu của đồ án tốt nghiệp. - Chương 1: Tổng quan về nguồn nước mặt nước ô nhiễm: Gồm các khái niệm về nước mặt, nước ô nhiễm, ảnh hưởng của sự ô nhiễm, các nguồn chính làm nguồn nước bị ô nhiễm, tác nhân gây ra sự ô nhiễm gồm những chất gì. - Chương 2: Nội dung nghiên cứu thảo luận: Gồm những phần giới thiệu tổng quan về vị trí khu vực làm đề tài, xác định các nguồn gây ô nhiễm cho nước sông Ba, số liệu phân tích chất lượng nước sông Ba tại các vị trí khu vực đề tài. - Chương 3: Các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước sông Ba: Gồm các nội dung như đề ra các giải pháp khắc phục cho sông Ba. Page 4 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan - Chương 4: Kết luận – Kiến nghị: Từ những kết quả phân tích chất lượng nước sông Ba đưa ra kết luận hiện trạng nước sông Ba hiện nay, kèm theo những kiến nghị để khắc phục hiện trạng đó. Page 5 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC MẶT NƯỚC Ô NHIỄM 1.1. Tổng quan về nước mặt. 1.1.1. Khái niệm về nước mặt. Nước mặt bao gồm các nguồn nước trong các hồ chứa, sông suối. Do kết hợp từ các dòng chảy trên bề mặt thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặc trưng của nước mặt là: (TS. Trịnh Xuân Lai: Xử lý nước cấp cho sinh hoạt công nghiệp) - Chứa khí hòa tan, đặc biệt là oxy. - Chứa nhiều chất rắn lơ lửng (riêng trường hơp nước trong các ao, đầm, hồ, chứa ít chất rắn lơ lửng chủ yếu dạng keo); - Có hàm lượng chất hữu cơ cao. - Có sự hiện diện của nhiều loại tảo. - Chứa nhiều vi sinh vật. 1.1.2. Vai trò nguồn nước mặt. - Cung cấp nước cho các hoạt động của con người. - Cung cấp nước cho các nhà máy xử lý nước. - Nguồn năng lượng thủy điện dồi dào. - Tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản. - Môi trường sống của các sinh vật sống dưới nước. - Góp phần điều hòa nhiệt độ. Page 6 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan - Giao thông đường thủy… 1.1.3. Các chỉ tiêu lý học. 1.1.3.1. Nhiệt độ. Nhiệt độ của nước là đại lượng phụ thuộc vào điều kiện môi trường khí hậu. Nhiệt độ có ảnh hưởng không nhỏ đến các quá trình xử lý nước nhu cầu tiêu thụ. Nước mặt thường có nhiệt độ thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Ví dụ: miền Bắc Việt Nam, nhiệt độ nước thường dao động từ 13 – 34 0 C, trong khi đó nhiệt độ trong các nguồn nước mặt miền Nam tương đối ổn định hơn (26 – 29 0 C). 1.1.3.2. Độ màu. Độ màu thường do các chất bẩn trong nước tạo nên. Các hợp chất sắt, mangan không hòa tan làm nước có màu nâu đỏ, các chất mùn humic gây ra màu vàng, còn các loại thuỷ sinh tạo cho nước màu xanh lá cây. Nước bị nhiễm bẩn bởi nước thải sinh hoạt hay công nghiệp thường có màu xanh hoặc đen. Đơn vị đo độ màu thường dùng là platin – coban. Nước thiên nhiên thường có độ màu thấp hơn 200PtCo. Độ màu biểu kiến trong nước thường do các chất lơ lửng trong nước tạo ra dễ dàng loại bỏ bằng phương pháp lọc. Trong khi đó, để loại bỏ màu thực của nước (do các chất hòa tan tạo nên) phải dùng các biện pháp hóa lý kết hợp. 1.1.3.3. Độ đục. Nước là một môi trường truyền ánh sáng tốt. Khi trong nước có các vật lạ như các chất huyền phù, các hạt cặn đất cát, các vi sinh vật… khả năng truyền ánh sáng bị giảm đi. Nước có độ đục lớn chứng tỏ có chứa nhiều cặn bẩn. Đơn vị đo đục thường là mg SiO 2 /l, NTU, FTU; trong đó đơn vị NTU FTU l tương đương nhau. Nước mặt thường có độ đục 20 -100 NTU, mùa lũ có khi cao đến 500 – 600 NTU. Nước cấp cho ăn uống thường có độ đục không vượt quá 5 NTU. Page 7 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan Hàm lượng chất rắn lơ lửng cũng là một đại lượng tương quan đến độ đục của nước. 1.1.3.4. Mùi vị. Mùi vị trong nước thường do các hợp chất hóa học, chủ yếu là các hợp chất hữu cơ hay các sản phẩm từ các quá trình phân huỷ vật chất gây nên. Nước thiên nhiên có thể có mùi đất, mùi tanh, mùi thối. Nước sau khi tiệt trùng với các hợp chất clo có thể bị nhiễm mùi clo hay clophenol. Tuỳ theo thành phần hàm lượng các muối khoáng hòa tan, nước có thể có các vị mặn, ngọt, chát, đắng… 1.1.3.5. Độ nhớt. Độ nhớt là đại lượng biểu thị sự ma sát nội, sinh ra trong quá trình dịch chuyển giữa các lớp chất lỏng với nhau. Đây là yếu tố chính gây nên tổn thất áp lực do vậy nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý nước. Độ nhớt tăng khi hàm lượng các muối hòa tan trong nước tăng giảm khi nhiệt độ tăng. 1.1.3.6. Độ dẫn điện. Nước có độ dẫn điện kém. Nước tinh khiết 20 0 C có độ dẫn điện l 4,2mS/m (tương ứng điện trở 23,8MΩ/cm). Độ dẫn điện của nước tăng theo hàm lượng các chất khoáng hòa tan trong nước dao động theo nhiệt độ. Thông số này thường được dùng để đánh giá tổng hàm lượng chất khoáng hòa tan trong nước. 1.1.3.7. Tính phóng xạ. Tính phóng xạ của nước là do sự phân huỷ các chất phóng xạ trong nước tạo nên. Nước ngầm thường nhiễm các chất phóng xạ tự nhiên, các chất này có thời gian bán phân huỷ rất ngắn nên nước thường vô hại. Tuy nhiên khi bị nhiễm bẩn phóng xạ từ nước thải không khí thì tính phóng xạ của nước có thể vượt qua giới hạn cho phép. Page 8 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan Hai thông số tổng hoạt độ phóng xạ α v β thường được dùng để xác định tính phóng xạ của nước. Các hạt α bao gồm 2 proton 2 netron có năng lượng xuyên thấu nhỏ, nhưng có thể xuyên vô cơ thể sống qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, gây tác hại cho cơ thể do tính ion hóa mạnh. Các hạt β có khả năng xuyên thấu mạnh hơn, nhưng dễ bị ngăn lại bởi các lớp nước cũng gây tác hại cho cơ thể. 1.1.4. Các chỉ tiêu hóa học. 1.1.4.1. Độ pH. Độ pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H + có trong dung dịch, thường được dùng để biểu thị tính axit tính kiềm của nước. Khi: pH = 7 nướctính trung bình pH < 7 nướctính axit pH > 7 nướctính kiềm Độ pH được ứng dụng để khử các hợp chất sunfua cacbonat có trong nước bằng biện pháp làm thoáng. Ngoài ra khi tăng pH có thêm tác nhân oxy hóa, các kim loại hòa tan trong nước chuyển thành dạng kết tủa dễ dàng tách ra khỏi nước bằng biện pháp lắng lọc. 1.1.4.2. Độ kiềm. Độ kiềm toàn phần là tổng hàm lượng của các ion hydrocacbonat (HCO 3 - ), hyđroxyl (OH - ) ion muối của các axit khác. nhiệt độ nhất định, độ kiềm phụ thuộc vào độ pH hàm lượng khí CO 2 tự do có trong nước. Độ kiềm là một chỉ tiêu quan trọng trong công nghệ xử lý nước. Để xác định độ kiềm thường dùng phương pháp chuẩn độ mẫu nước thử bằng axit clohydric. 1.1.4.3. Độ cứng. Page 9 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan Độ cứng của nước là đại lượng biểu thị hàm lượng các ion canxi magiê có trong nước.Trong kỹ thuật xử lý nước sử dụng ba loại khái niệm độ cứng: Độ cứng toàn phần biểu thị tổng hàm lượng các ion canxi magiê có trong nước. Độ cứng tạm thời biểu thị tổng hàm lượng các ion Ca 2+ , Mg 2+ trong các muối cacbonat hydrocacbonat canxi, hydrocacbonat magiê có trong nước. Độ cứng vĩnh cửu biểu thị tổng hàm lượng các ion Ca 2+ , Mg 2+ trong các muối axit mạnh của canxi magie. Dùng nước có độ cứng cao trong sinh hoạt sẽ gây lãng phí phòng do canxi magiê phản ứng với các axit béo tạo thành các hợp chất khó tan. Trong sản xuất, nước cứng có thể tạo lớp cáu cặn trong các lò hơi hoặc gây kết tủa ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 1.1.4.4. Độ oxy hóa. Độ oxy hóa là một đại lượng để đánh giá sơ bộ mức độ nhiễm bẩn của nguồn nước. Đó là lượng oxy cần có để oxy hóa hết các hợp chất hữu cơ trong nước. Độ oxy hóa trong nước mặt, đặc biệt nước có màu có thể cao hơn nước ngầm. Khi nguồn nướchiện tượng nhuộm màu do rong tảo phát triển, hàm lượng oxy hòa tan trong nước sẽ cao nên độ oxy hóa có thể thấp hơn thực tế. Sự thay đổi oxy hóa theo dòng chảy: Nếu thay đổi chậm, lượng chất hữu cơ có trong nguồn nước chủ yếu là các axit humic. Nếu độ oxy hóa giảm nhanh, chứng tỏ nguồn ô nhiễm là do các dòng nước thải từ bên ngoài đổ vào nguồn nước. 1.1.4.5. Các hợp chất nitơ. Page 10 [...]... hình mục đích sử dụng nước sông Ba hiện trạng nước sông hiện nay Đề tài nhận thấy nước chất lượng nước sông Ba được đánh giá là loại B1 theo QCVN 08:2008/BTNMT 1.1.7 Ảnh hưởng của sự ô nhiễm 1.1.7.1 Tác hại của chất hữu cơ Lượng chất hữu cơ trong nước quá cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan phân hủy các chất hữu cơ Nồng độ oxy hòa tan thấp có khả... Th.S Lê Thị Vu Lan Kết quả: Tất cả nguồn nước bẩn đó đều kéo ra sông suối hoặc thấm vào mạch nước ngầm làm cho nguồn nước mặt hoặc mạch nước ngầm ô nhiễm 1.2.6.4 Do những yếu tố tự nhiên Như sự lan truyền nước nhiễm phèn, nhiễm mặn Sự lan truyền nước nhiễm phèn trên thực tế gây nhiều tác hại không những cho nguồn nước sinh hoạt mà cả cho nước sản xuất Còn sự lan truyền nước nhiễm mặn thì không hoàn... ô thị trên đây được tập hợp từ 62 ô thị của Israel (vùng ô thị 2,1 triệu dân với lượng nước sử dụng hàng ngày mỗi người là 100 lít) Số liệu vùng nông thôn đã được tập hợp của 267 làng với số dân 96.880 người, lượng nước sử dụng hàng ngày mỗi người l250 lít (nước thải bao gồm cả nước thải sinh hoạt nước thải của các trại chăn nuôi) 1.2.6.2 Nước thải công nghiệp Nước thải của các khu vực sản xuất. .. hoặc không cho phép sự xuất hiện của chúng trong môi trường nước, trong từng đối tượng sử dụng nước 1.2.5 Những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ 1.2.5.1 DO (Dissolved Oxygen): Nồng độ oxy hòa tan Tất cả sinh vật hiển thị cần oxy cho quá trình hô hấp Động vật thực vật trên cạn sử dụng oxy từ không khí (chứa 21%) Còn trong nước thì oxy tự do dạng hòa tan ít hơn... xung quanh sẽ ảnh hưởng đến thực vật như héo, rụng lá, không phát triển chết Ngoài ra, nguồn nước bị axit hóa sẽ gây cạn kiệt nguồn thủy sinh, gây ăn mòn các công trình xây dựng 1.2 Tổng quan về nước ô nhiễm 1.2.1 Khái niệm nước ô nhiễm Nước bị ô nhiễm khi tính chất lý học, hóa học điều kiện vi sinh của nước bị thay đổi Sự thay đổi này có tác động xấu đến sự tồn phát triển của con người sinh... phẩm…là dấu hiện của sự nhiễm phân E.Coli là vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh phẩm chất 1.2.6 Các nguồn gây ô nhiễm Có nhiều loại nguồn gây ô nhiễm nước (kể cả nguồn nước mặt lẫn nước ngầm) tất cả đều do hoạt động sản xuất của con người cũng như sinh hoạt của con người tạo nên Có thể khái quát làm hai loại nguồn gây ô nhiễm cơ bản là: 1.2.6.1 Nước thải sinh hoạt Bao gồm nước thải từ: - Các hộ gia đình -... xuất bao gồm: - Nước thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất lớn - Nước thải từ các cơ sở sản xuất nhỏ - Nước thải từ các khu vực giao thông vận tải Đặc điểm: Nước thải công nghiệp không có đặc điểm chung mà phải dựa vô tính chất công việc của từng xí nghiệp mà định Ví dụ: - Nhà máy làm acqui thì nước thải sẽ có acid, chì - Nhà máy chế biến sữa, thịt, đường, tôm đông lạnh, nước ngọt, rượu bia thì nước. .. (Thiodan) Lindan µg/l Chlordan e µg/l Heptachlor µg/l 27 Hóa ch ất bảo vệ thực vật phospho h ữu cơ Paration 28 Hóa ch ất trừ cỏ 2,4D (Nguồn: Sở Tài Nguyên Môi Trường TPHCM - 2008) Page 17 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan Ghi chú: Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau: A1 – Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt các... Con Người Môi Trường, PGS TS Hoàng Hưng - 2005) Quy định nước uống DO không được nhỏ hơn 6mg/l Trong tất cả các hệ sinh thái nước, DO thường có nhịp điệu ngày đêm: - Cực tiểu vào ban đêm Page 24 GVHD: Th.S Lê Thị Vu Lan - Cực đại vào giữa trưa DO cũng biến đổi theo chiều sâu vì oxy thường hòa tan nhiều nước mặt (tầng quang hợp) Hàm lượng oxy trong nước là yếu tố quan trọng của dòng sông để tự... 5mg/l Tuy nhiên, với hàm lượng mangan trong nước lớn hơn 0,1mg/l sẽ gây nguy hại trong việc sử dụng, giống như trường hợp nước chứa sắt với hàm lượng cao 1.1.4.13 Nhôm Vào mùa mưa, những vùng đất phèn, đất trong điều kiện khử không có oxy, nên các chất như Fe2O3 jarosite tác động qua lại, lấy oxy của nhau vào tạo thành sắt, nhôm, sunfat hòa tan vào nước Do đó, nước mặt vùng này thường rất chua, . Chúng tôi tiến hành đề tài Khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên nước ở sông Ba, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm . 2. Mục đích nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên. ranh giới của thị xã An Khê nói chung và sông Ba nói riêng. - Khảo sát các nguồn thải vào sông Ba. Sau đó đưa ra kết quả nghiên cứu: hiện trạng ô nhiễm sông Ba, các nguyên nhân làm sông Ba ô nhiễm. Page. giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Ba chảy qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đồ án tập trung vào các mục tiêu sau: - Khảo sát hiện trạng chất lượng nước sông Ba trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên nước ở sông ba thị xã an khê, tỉnh gia lai và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên nước ở sông ba thị xã an khê, tỉnh gia lai và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, khảo sát hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên nước ở sông ba thị xã an khê, tỉnh gia lai và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay