đề ôn tập, kiểm tra học kì 2

12 566 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2014, 15:01

. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D ðỀ THI HỌC KỲ II – SỐ 2 MÔN: Vật Lý 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (30 câu trắc nghiệm) Họ và tên : Lớp TRƯỜNG:……………… ðỀ SỐ 2: . C. 20 cm D. 4cm HẾT Good luck do your best! ðÁP ÁN ðỀ THI THỬ SỐ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21 22 23 24 25 26 27 . A2 C. A 22 D. 0,2A HẾT Giám thị coi thi không giải thích gì thêm! ðÁP ÁN ðỀ THI HỌC KỲ II – SỐ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 21
- Xem thêm -

Xem thêm: đề ôn tập, kiểm tra học kì 2, đề ôn tập, kiểm tra học kì 2, đề ôn tập, kiểm tra học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn