cách trình bày khóa luận tốt nghiệp

6 2,060 6
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2014, 11:18

1. KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬNTrang bìa chínhTrang bìa phụCác trang phụ bao gồm:Mục lụcLời cảm ơnDanh mục bảngDanh mục hìnhDanh mục các chữ viết tắtPhần chính của khóa luận (chi tiết ở phần dưới)Phần phụ bao gồm:Tài liệu tham khảoPhụ lụcXác nhận của cơ sở thực tập (nếu có)2. CÁC PHẦN CHÍNH Phần I: MỞ ĐẦUPhần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆUPhần III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUPhần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬNPhần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ(Các phần được bắt đầu từ một trang mới)3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀYKhóa luận phải được đánh máy vi tính, in trên giấy trắng, khổ A4Kiểu chữ (Fonts): Times New RomanCỡ chữ (Font size): 14Dãn dòng (line spacing) 1,5 TRANG BÌA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (Time New Romance, hoa 14) KHOA THÚ Y (Time New Romace, đậm 16) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Times New Romance, HOA, đậm 30) ĐỀ TÀI: TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (Times New Romance, hoa, đậm, 18) NGUYỄN VĂN ANH (Times New Romance, hoa đậm 16,) Lớp: TY…-52 (Times New Romance 16) HÀ NỘI – 2011 (Times New Romace, hoa, đậm 14) Trang bìa phụ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (Time New Romance, hoa 14) KHOA THÚ Y (Times New Romace, đậm 16) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Times New Romance, HOA, đậm 30) ĐỀ TÀI: TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (Times New Romance, hoa, đậm, 18) Người thực hiện: NGUYỄN VĂN ANH (Times New Romane, hoa đậm 14) Lớp : TY… - K51 (Times New Romane, hoa đậm 14) Người hướng dẫn: HỌC HÀM. HỌC VỊ. HỌ VÀ TÊN (Times New Romane, hoa đậm 14) HÀ NỘI – 2011 (Times New Romace, hoa đậm 14) 1. KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN 2 Trang bìa chính Trang bìa phụ Các trang phụ bao gồm: Mục lục Lời cảm ơn Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục các chữ viết tắt Phần chính của khóa luận (chi tiết ở phần dưới) Phần phụ bao gồm: Tài liệu tham khảo Phụ lục Xác nhận của cơ sở thực tập (nếu có) 2. CÁC PHẦN CHÍNH Phần I: MỞ ĐẦU Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Phần III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ (Các phần được bắt đầu từ một trang mới) 3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀYKhóa luận phải được đánh máy vi tính, in trên giấy trắng, khổ A4  Kiểu chữ (Fonts): Times New Roman  Cỡ chữ (Font size): 14  Dãn dòng (line spacing) 1,5  Căn lề (Justified Alignment): Lề trên và lề dưới 3 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm 3  Bắt đầu một đoạn mới: Cách đầu dòng 1 Tab  Vị trí đánh số trang: Lề dưới (bottom), góc phải (right)  Các trang phụ: Đánh theo kiểu chữ La Mã, kiểu chữ thường: i, ii, iii, iv, v.,  Số thứ tự các mục trong từng phần và các tiểu mục: Dùng hệ thống số Ả-rập, (không dùng số La Mã). Ví dụ: 1; 1.1; 2.3.4. Không chia tiểu mức quá 3 số (ví dụ không đánh số tiểu mục 1.1.2.1, 2.3.4.5 v.v.) Bảng và hình  Đánh số thứ tự bảng và hình trong Khóa luận kèm theo dẫn giải.  Số thứ tự của bảng và hình là thứ tự trong từng phần: Ví dụ bảng thứ nhất thuộc Phần II được đánh số 2.1; hình 5 thuộc Phần III được đánh số Hình 3.5  Tiêu đề của bảng đặt phía trên, giữa dòng  Tiêu đề hình đặt phía dưới, giữa dòng 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 5.1. Dẫn liệu của một tác giả: VD1: Theo Nguyễn Văn Thanh (2001), từ năm 2005 đến nay, số lượng mèo nuôi trong các hộ gia đình tại Hà Nội giảm mạnh. VD2: Một số loại vacxin phòng PRRS đang được sử dụng tại Việt Nam trong những năm gần đây (Nguyễn Bá Hiên, 2010) nhưng hiệu quả phòng PRRS bằng vacxin đối với từng loại hình chăn nuôi chưa được biết rõ (Lê Văn Lãnh, 2011) 5.2. Dẫn liệu của đồng tác giả: Tên cả hai tác giả được nối với nhau bằng liên từ và: VD1: Trịnh Đình Thâu và Nguyễn Văn Thanh (2010) đã phân tích mối quan hệ giữa bệnh viêm vú ở lợn nái với tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con. VD2: Với các phương pháp thường quy, Đỗ Đức Việt và Trịnh Thị Thơ Thơ (1998) đã xác định các đặc điểm sinh lý, sinh hóa máu của vịt Bầu và vịt Cỏ. 4 5.3. Dẫn liệu từ công bố của nhiều hơn hai tác giả: Chỉ cần nêu tác giả thứ nhất và cộng sự (cs.) VD1: Theo Phạm Ngọc Thạch và cs. (2010), bệnh tụ huyết trùng chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm trên đàn gà xương đen của người H’Mông. VD2: Vi khuẩn Clostridium Perfringens phân lập từ bò và lợn mắc hội chứng tiêu chảy có khả năng kháng gần như hoàn toàn với các kháng sinh thuộc nhóm aminoglycoside (Huỳnh Thị Mỹ Lệ và cs., 2011). 5.4. Dẫn liệu từ nhiều tài liệu khác nhau với nhiều tác giả khác nhau: nêu đầy đủ tên tác giả với sự kết hợp của các trường hợp trên và phân cách tên tác giả/nhóm tác giả bằng dấy chấm phẩy) VD1: Các nghiên cứu trước đây (Phạm Ngọc Thạc và Đàm Văn Phải, 2008; Nguyễn Thị Lan (2010, 2011) cho thấy các triệu chứng và bệnh tích điển hình của lợn nái mắc PRRS bao gồm… VD2: Độc lực của Salmonella phân lập từ lợn bình thường và lợn bị tiêu chảy được xác định có sự khác biệt trên động vật thí nghiệm (Trương Quang, 2004; Trương Quang và Trương Hà Thái, 2007) VD3:Theo Wilcock và Schwatz (1992), Đỗ Trung Cứ và cs. (2001, chỉ 2 giờ sau khi gây nhiễm, Salmonella đã có mặt ở hạch lympho màng treo ruột. (lưu ý: chỉ cần viết Họ của các tác giả nước ngoài như trong ví dụ 3) .Danh mục tài liệu tham khảo Phân chia thành hai nhóm: Tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài Với nhóm tài liệu tiếng Việt, xếp thự tự theo a, b, c Tên của tác giả/tác giả thứ nhất Với nhóm tài liệu tiếng nước ngoài, xếp thứ tự a, b, c, Họ của tác giả/tác giả thứ nhất: Tài liệu tham khảo từ các sách: Nêu tên các tác giả (năm xuất bản). Tiêu đề sách, Nhà xuất bản; trang (từ đến – đến) Ví dụ: 5 Tài liệu tiếng Việt Trịnh Tuấn Anh, Cù Hữu Phú, Văn Thị Hường, Nguyên Văn Sửu (2010). Tình hình tiêu chảy ở lợn con và kết quả phân lập vi khuẩn Salmonella tại một số địa phương tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, Tập XVII Số 4, 41-48. Đỗ Trung Cứ, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Quang Tuyên (2001) Kết quả phân lập và xác định một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn Salmonella spp gây bệnh phó thương hàn lợn ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, Tập V Số 3, 10-17. Tài liệu tiếng nước ngoài Baxendale W. (1996). Current methods of delivery of poultry vaccines. In poultry immunology (Davison T.F., Morris T.R. and Payne L.N., eds) Carfax Publishing company, Abingdon, UK, 375-387. Bernasconi D., Schultz U, and Staeheli P. (1995). The interferon-induced Mx protein of chicken lack antiviral activity. Journal of Interferon and Cytokine Reearch. 15, 47-53. Berthouly C., Leroy G., Nhu Van T., Hoang Thanh H., Bed Horn B., Trong Nguyen B., Vu Chi C., Monicat F., Tixier-Boichard M., Verrier E., Maillard J-C, and Rognon X. (2009). Genetic analysis of local Vietnamese chicken provides evidences of geneflow from wild to domestic populations. BMC Genetic 10:1 (8pp) 6 . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phần V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ (Các phần được bắt đầu từ một trang mới) 3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY  Khóa luận phải được đánh máy vi tính, in trên giấy. hoa, đậm 14) Trang bìa phụ 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (Time New Romance, hoa 14) KHOA THÚ Y (Times New Romace, đậm 16) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Times New Romance, HOA, đậm 30) ĐỀ TÀI:. TRANG BÌA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (Time New Romance, hoa 14) KHOA THÚ Y (Time New Romace, đậm 16) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Times New Romance, HOA, đậm 30) ĐỀ TÀI: TÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: cách trình bày khóa luận tốt nghiệp, cách trình bày khóa luận tốt nghiệp, cách trình bày khóa luận tốt nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay