114 chủ đề trắc nghiệm vật lý 2014

127 425 1
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2014, 07:17

. bình của vật trong thời gian từ t 1 đến t 2 A. 0,3m/s B. 1,2m/s C.0,6 m/s D. 0,6m/s Chủ đề 11. Định thời gian theo lực (tương tự chủ đề 9 và kết hợp với các chủ đề dạng 5) 86. Một vật dao. kỳ dao động của vật nếu vật mắc vào hệ 2 lò xo trên ghép nối tiếp A. 2s B. 0,53s C. 3s D. 1s 29. Cho một vật gắn với lò xo K 1 kích thích cho vật dao động theo ngang thì vật dao động điều. thời gian ngắn nhất giữa 2 lần vật có vận tốc cực đại bằng bao nhiêu? A. 0,541s B. 1,5s C. 1s D. 1,2s Chủ đề 3. Phƣơng trình dao động PHƢƠNG PHÁP (cho chủ đề 3,4,5) a. Lập phương trình dao
- Xem thêm -

Xem thêm: 114 chủ đề trắc nghiệm vật lý 2014, 114 chủ đề trắc nghiệm vật lý 2014, 114 chủ đề trắc nghiệm vật lý 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn