Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường

93 409 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,098 tài liệu

  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 09:31

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường Chuyên đề tốt nghiệp Lời Nói Đầu1) Lý do chọn đề tài.Có thể nói khi nền kinh tế nớc ta chuyển sang nền kinh tế thị trờng thì các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã quyền tự chủ về nhiều mặt trong quá trình hoạt động SXKD. Tuy nhiên các doanh nghiệp sẽ phải đơng đầu với những khó khăn, thách thức mà khiến nhiều doanh nghiệp phải bao lần lao đao. Mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực SXKD đều theo đuổi mục tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận cao không những giúp doanh nghiệp đứng vững mà còn phát triển trong môi trờng cạnh tranh. Hiện nay các doanh nghiệp với t cách là đơn vị hạch toán độc lập. Vì vậy hiệu quả sản xuất luôn đợc các doanh nghiệp quan tâm đặt lên hàng đầu. Vấn đề của các doanh nghiệp nói chung của doanh nghiệp xây lắp nói riêng là làm sao để thể đạt đợc hiệu quả sản xuất thu đợc lợi nhuận cao. Đây là câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây lắp mà đó rất nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Trong đó, tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm là một vấn đề mà doanh nghiệp phải thờng xuyên quan tâm, buộc doanh nghiệp phải tự mình tìm ra con đờng đúng đắn phơng án SXKD tối u để tồn tại đứng vững trong kinh tế thị trờng.Hơn nữa những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự đổi mới sâu sắc của chế kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng đợc hoàn thiện phát triển, góp phần tích cực vào việc tăng cờng năng cao chất lợng quản lý tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp. Do vậy mà hệ thống kế toán của doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ241Chuyên đề tốt nghiệpriêng cũng cần những thay đổi để hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với tình hình thực tế.Đặc biệt đối với doanh nghiệp xây lắp muốn thực hiện đợc mục tiêu SXKD là đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng dành đợc lợi nhuận tối đa thì việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm sự đóng góp rất nhiều của công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành trong công tác quản lý tài chính nói chung trong lĩnh vực XDCB nói riêng. Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng Tôi đã hiểu đợc quá trình hoạt động của Công ty CP đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng, đặc điểm bộ máy quản lý tìm hiểu công tác hạch toán của Công ty. Em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm" làm đối tợng nghiên cứu chính trong chuyên đề tốt nghiệp của tôi.2) Mục đích nghiên cứu.Làm rõ những vấn lý luận bản, đồng thời phân tích tổng thể thực trạng công tác hạch toán CPSX tính giá thành sản phẩm để chỉ ra những kết quả đạt đợc cũng nh những tồn tại cần khắc phục, từ đó đề ra những giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm.3) Đối tợng phạm vi nghiên cứu.- Đối tợng nghiên cứu: Công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng.- Phạm vi nghiên cứu: Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty CP đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng quý I năm 2010.SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ242Chuyên đề tốt nghiệp4) Phơng pháp nghiên cứu.Để nghiên cứu vấn đề này trong chuyên đề tôi sử dụng phơng pháp duy vật biện chứng trong mối quan hệ với duy vật lịch sử. Đồng thời sử dụng ph-ơng pháp thống kê, phân tích. Ngoài ra còn dùng bảng biểu, sơ đồ để minh họa, quan sát tổng quát phục vụ quá trình nghiên cứu.5) Nội dung, kết cấu của chuyên đề.Trong chuyên đề tốt nghiệp này, ngoài lời nói đầu kết luận, nội dung chuyên đề gồm những phần sau:Ch ơng I : Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.Ch ơng II : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng.Chơng III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng. SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ243Chuyên đề tốt nghiệpCh ơng I :Những vấn đề lý luận chungvề kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giáthành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp1.1. Đặc điểm của các doanh nghiệp xây dựng bản ảnh hởng của các đặc điểm đó đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.Xây dựng bản là một trong những ngành sản xuất, vật chất độc lập, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, chức năng tái tạo trang bị tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng sở hạ tầng cho xã hội. Hơn thế nữa, đầu t xây dựng bản gắn liền với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật đối với các ngành sản xuất vật chất.Các doanh nghiệp xây dựng những điểm đặc thù về mặt kinh tế, tổ chức quản lý kỹ thuật, chi phối trực tiếp đến việc tổ chức công tác kế toán nói chung tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng. Sự chi phối này đợc thể hiện nh sau: Sản xuất xây lắp là một loại sản xuất công nghiệp đặc biệt theo đơn đặt hàng. Sản phẩm xây lắp mang tính chất đơn chiếc, riêng lẻ. Nó giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian thi công kéo dài. Trong quá trình xây lắp cha tạo sản phẩm cho xã hội nhng lại sử dụng nhiều vật t, nhân lực, vốn. Do đó, viêc quản lý rất quan trọng, đòi hỏi phải lập dự toán thiết kế thi công để theo dõi, kiểm tra quá trình sản xuất, thi công, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm góp phần đảm bảo chất lợng công trình. Mỗi đối tợng xây lắp đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật, kết cấu, hình thức xây dựng thích hợp đợc xác định cụ thể trên từng thiết kế dự toán của từng đối tợng xây lắp riêng biệt.SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ244Chuyên đề tốt nghiệpDo tính chất đơn chiếc, riêng lẻ, nên chi phí bỏ ra để thi công xây lắp các công trình nội dung cấu không đồng nhất nh các sản phẩm công nghiệp. Chi phí XDCB bao gồm xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị chi phí kiến thiết bản khác, trong đó phần xây dựng, lắp đặt do các doanh nghiệp chuyên về thi công xây lắp đảm nhận thông qua hợp đồng giao nhận thầu xây lắp.Từ đặc điểm này, kế toán phải tính đến việc hạch toán chi phí, tính giá thành tính kết quả thi công cho từng loại sản phẩm xây lắp riêng biệt (từng công trình, hạng mục công trình, từng nhóm sản phẩm xây lắp nếu chúng đợc xây dựng cùng một thiết kế mẫu trên cùng một địa điểm nhất định). Do vậy, việc xác định đúng đắn đối tợng tính giá thành kỳ tính giá thành sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý kịp thời chặt chẽ chi phí, đánh giá đúng đắn tình hình quản lý thi công trong từng thời kỳ nhất định, tránh tình trạng căng thẳng vốn cho doanh nghiệp xây lắp.Sản xuất xây dựng thờng diễn ra ngoài trời chịu tác động trực tiếp của các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên do vậy việc thi công xây lắp mang tính thời vụ. Do sản xuất thi công mang tính thời vụ, đòi hỏi phải tổ chức sản xuất thi công một cách khoa học, điều chuyển lao động, vốn, máy móc thi công một cách hợp lý. Hơn nữa, việc thi công trong thời gian dài diễn ra ngoài trời nên thể gặp nhiều rủi ro tạo nên những khoản thiệt hại bất ngờ nh thiệt hại phá đi làm lại, thiệt hại ngừng sản xuất. Những khoản thiệt hại này cần đợc tổ chức theo dõi chặt chẽ phải phơng pháp hạch toán phù hợp với những nguyên nhân gây ra.Hoạt động sản xuất trong ngành xây dựng bản tính chất lu động rất cao. Sản phẩm xây dựng bản cố định tại một địa điểm, khi hoàn thành không nhập kho nh các ngành sản xuất vật chất khác. Trong quá trình thi công các doanh nghiệp xây lắp phải thờng xuyên di chuyển địa điểm. Do đó, sẽ phát sinh một số chi phí cần thiết khách quan nh chi phí điều động nhân công, SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ245Chuyên đề tốt nghiệpđiều động máy thi công, chi phí xây dựng các công trình tạm phục vụ công nhân thi côngTất cả các chi phí này kế toán phải phản ánh chính xác các chi phí này tổ chức phân bổ hợp lý.1.2. Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.1.2.1 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hoá các hao phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất thi công trong một thời kỳ, một giai đoạn nhất định. Về mặt lợng, chi phí sản xuất phụ thuộc hai nhân tố:Khối lợng lao động t liệu sản xuất đã bỏ ra trong quá trình sản xuất, một thời kỳ nhất định. Giá cả t liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất tiền lơng của một đơn vị lao động đã bỏ ra.Trong doanh nghiệp xây dựng rất nhiều loại chi phí với những nội dung kinh tế khác nhau do đó đòi hỏi phải sự phân loại các chi phí. Đây là một yêu cầu tất yếu để hạch toán chính xác các khoản mục chi phí, thực hiện tốt mục tiêu hạ giá thành sản phẩm.1.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí.Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí của doanh nghiệp xây lắp đợc chia thành các yếu tố sau:Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng bản, sử dụng vào sản xuất kinh doanh. (loại trừ vật liệu dùng không hết nhập lại kho, phế liệu thu hồi) Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ tiền lơng, tiền công phải trả cho công nhân viên trong doanh nghiệp các khoản trích trên tiền lơng theo quy định.SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ246Chuyên đề tốt nghiệpChi phí khấu hao tài sản cố định: Phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả tscđ hữu hình, TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp.Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ cho sản xuất kinh doanh nh tiền điện, tiền nớcChi phí khác bằng tiền: là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài năm yếu tố kể trên, việc phân loại các chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế cho biết kết cấu tỷ trọng của từng loại chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong hoạt động sản xuất để lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính phục vụ cho yêu cầu thông tin quản trị doanh nghiệp. Việc phân loại các chi phí sản xuất theo cách này còn giúp doanh nghiệp phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí lập dự toán chi phí sản xuất cho kỳ sau.1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng kinh tế của chi phí.Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất bao gồm các khoản mục:Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là tất cả những NVL chi phí chi ra để cấu tạo nên thực thể của công trình nh vật liệu chính (xi măng, cát, đá, gạch), các cấu kiện bê tong, các phụ gia khác. Trong CPNVLTT không bao gồm các vật liệu phụ, nhiên liệu dùng cho máy thi công.Chi phí nhân công trực tiếp: là chi phí tiền lơng, các khoản phụ cấp l-ơng phụ tính chất ổn định của công nhân trực tiếp xây lắp thuộc doanh nghiệp số tiền trả cho lao động trực tiếp thuê ngoài.Chi phí sử dụng máy thi công: là toàn bộ các chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sử dụng máy thi công để thực hiện khối lợng công việc xây lắp bằng máy theo phơng thức thi công hỗn hợp. Do đặc điểm hoạt động của máy thi công trong xây dựngchi phí sử dụng máy thi công chia làm hai loại: chi phí thờng xuyên chi phí tạm thời.SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ247Chuyên đề tốt nghiệpChi phí thờng xuyên sử dụng máy thi công gồm: lơng chính, lơng phụ của công nhân điều khiển máy, phục vụ máychi phí vật liệu, chi phí công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí sửa chữa nhỏ (điện, nớc, bảo hiểm xe máy) chi phí khác bằng tiền.Chi phí tạm thời sử dụng máy thi công gồm: chi phí sửa chữa lớn máy thi công (đại tu, trùng tu) chi phí công trình tạm thời cho máy thi công (lều, lán, bệ, đờng ray chạy máy) chi phí vận chuyển, tháo dỡ, lắp đặt máy thi công đến công trờng.Chi phí sản xuất chung: là những chi phí dùng cho quản lý đội xây lắp, công trình những chi phí khác không thể hạch toán trực tiếp cho công trình, bao gồm: lơng nhân viên quản lý đội thi công, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho quản lý độivà các khoản trích tiền lơng của nhân viên đội công nhân trực tiếp thi công.Phân loại chi phí theo cách này giúp cho doanh nghiệp theo dõi đợc từng khoản mục chi phí phát sinh, là sở xác định giá thành sản phẩm từ đó đối chiếu với giá thành dự toán của công trình, biết đợc chi phí đó phát sinh đâu, tăng hay giảm so với dự toán. Đồng thời việc phân loại này còn phục vụ cho công tác kế hoạch toán, phân tích tính giá thành theo khoản mục, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch giá thành hạ giá thành. Ngoài các cách phân loại chủ yếu trên phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý công tác kế toán, chi phí sản xuất còn thể phân loại theo các tiêu thức nh :Căn cứ vào mối quan hệ giữa khả năng quy nạp chi phí các đối tợng chịu chi phí gián tiếp chi phí đực chia thành chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp.Theo mối quan hệ của chi phí với khối lợng công việc, sản phẩm hoàn thành, chi phí sản xuất đợc chia thành chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí hỗn hợp.SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ248Chuyên đề tốt nghiệp1.2.2 Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp các loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.Để xây dựng một công trình hạng muc công trình hay hoàn thành một lao vụ thì doanh nghiệp phải đầu t vào quá trình sản xuất thi công một lợng chi phí nhất định.Những chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra đó sẽ tham gia cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành.Giá thành sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí sản xuất bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung tính cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành hay khối l-ợng công tác xây dựng hoàn thành đến giai đoạn quy ớc đã nghiệm thu, bàn giao đợc chấp nhận thanh toán.Thông qua chỉ tiêu giá thành sẽ cho ta biết trình độ kỹ thuật thi công, trình độ tổ chc sản xuất thi công, tình hình sử dụng vật t, thiết bị, lao độngNh vậy tất cả các mặt hoạt động, các biện pháp quản lý xây lắp đem lại hiệu quả cao hay thấp đều đợc thể hiện chỉ tiêu giá thành. Vấn đề đặt ra là phải tiết kiệm chi phí hạ giá thành để sản phẩm đợc thị trờng chấp nhận.Nh vậy, bản chất của sản phẩn là kết quả sự dịch chuyển giá trị của các yếu tố chi phí vào sản phẩm xây lắp, công việc lao vụ hoàn thành. Gía thành sản phẩm hai chức năng chủ yếu là chức năng thớc đo bù trừ chi phí chức năng lập giá.Trong điều kiện hiện nay, giá bán sản phẩm giá bán sản phẩm xây lắp là giá nhận thầu. Do đó giá nhận thầu xây lắp biểu hiện giá trị công trình, hạng mục công trình phải đợc dựa trên sở giá thành dự toán. Thông qua giá bán sản phẩm xây lắp mà đánh giá mức độ bù đắp chi phí hiệu quả chi phí.1.2.2.1. Giá thành dự toán.Giá thành dự toán là tổng chi phí dự toán để hình thành khối lợng xây lắp công trình, hạng mục công trình. Giá thành dự toán đợc xác định trên sở các định mức kinh tế, kỹ thuật quy định của nhà nớc khung giá quy định áp dụng cho từng lãnh thổ của Bộ tài chính.SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ249Chuyên đề tốt nghiệpGiá thành dự toán đợc xác định nh sau:Giá thành dự toán củacông trình, HMCT=Giá trị dự toán của từng công trình, HMCT-Lãi định mứccông trình, HMCTTrong đó: Lãi xuất định mức trong XDCB đợc nhà nớc quy định trong từng thời kỳ1.2.2.2. Giá thành kế hoạchGiá thành kế hoạch là giá thành đợc xây dựng trên sở những điều kiện cụ thể của doanh nghiệp về các định mức, đơn giá, biện pháp thi công.Để xác định giá thành kế hoạch ta tính theo công thức sau :Giá thành kế hoạch của công trình, HMCT=Giá thành dự toán của công trình, HMCT-Mức hạGiá thành1.2.2.3 Giá thành thực tế.Giá thành thực tế của sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các chi phí trực tiếp thực tế mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện hoàn thành các khối lợng công tác xây lắp nhất định đợc xác định theo số liệu của kế toán.Gía thành thục tế là chỉ tiêu giá thành đợc xác định theo số liệu hao phí thực tế lien quan đến KLXD hoàn thành bao gồm chi phí định mức, vợt định mức các chi phí khác. Gía thành thực tế là chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh kết quả phấn đấu của doanh ngiệp trong việc tổ chức sử dụng cac giải pháp kinh tế, kỹ thuật để thực hiện quá trình san xuất sản phẩm, là sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh ngiệp.Trong quá trình hoạt động, để đánh giá chính xác trình độ quản lý của doanh nghiệp, chất lợng hoạt động sản xuất thi công, tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành, ngời ta cần xem xét, so sánh mối quan hệ giữa ba loại giá thành trên với nhau. Việc đánh giá đó đợc xác định qua mối quan hệ của ba loại giá thành nh sau:SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ2410[...]... còn giá thành sản phẩm xây dựngchi phí sản xuất đợc tính cho một công trình , hạng mục công trình hay khối lợng công tác xây dựng hoàn thành Vậy ta mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm nh sau: Tổng giá thành sản phẩm Chi phí sản = xuất dở dang Chi phí sản + Chi phí sản xuất phát sinh - Xuất dở dang hoàn thành đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ Từ phơng trình trên ta thấy giá trị sản phẩm. .. dựa vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp nh trình độ tổ chức, trình độ công nghệ Trên sở xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất, đối tợng tính giá thành, lựa chọn phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và phơng pháp tính giá thành sản phẩm phù hợp, doanh nghiệp cần tổ chức công tác kế toán một cách khoa học 1.5 Hệ thống Sổ kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. xây dựng vị trí vô cùng quan trọng trong việc xây dựng sở vật chất ban đầu để tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Công ty cổ phần đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng tiền thân là công ty trách nhiêm hữu hạn (TNHH) t vấn đầu t khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng Năm 2006 công ty đợc thành lập với cái tên công ty TNHH t vấn đầu t khoa học công nghệ bảo vệ môi. .. kinh doanh tại Công ty CP đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng 2.1.2.1 Chức năng nhiệm vụ: Chức năng sản xuất kinh doanh của Công ty CP đầu t xây dựng khoa học công nghệ bảo vệ môi trờng hiện nay là xây dựng các công trình công cộng, nhà ở, công trình trờng học, xây dựng các công trình công nghiệp, môi trờng, khoan thăm dò, đo đạc địa chất một số công trình xây dựng khác cũng... sở để nhà nớc kiểm soat vốn đầu t XDCB thu thuế 1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 1.3.1 Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất Đối tợng hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh là các loại chi phí đợc tập hợp trong một giới hạn nhất định nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, phân tích chi phí giá thành sản phẩm Việc xác định đúng đắn đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản. .. khác.Việc so sánh giá thành thực tế với giá tành kế hoạch cho phép đánh giá sự tiến bộ hay yếu kém của doanh nghiệp xây lắp trong điều kiện cụ thế về sở vật chất trình độ quản lý 1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành 1.2.3.1 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là hai mặt... mục công trình Sơ đồ 05: Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang TK154 TK621 K/c chi phí VL trực TK632 Bàn giao TK622 K/c chi phí NC trực TK155 Nhập kho thành phẩm TK623 K/c chi phí máy thi công SV: Nguyễn Thị Gấm Lớp: KTA CĐ24 21 Chuyên đề tốt nghiệp TK627 K/c chi phí SX 1.4 Kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1.4.1 sở chi phí để tính giá thành kỳ tính giá thành Chi phí. .. số 4 (tập hợp chi phí sản xuất theo công trình, hạng mục công trình), bảng số 5 (tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp), bảng số 6 (tập hợp chi phí trả trớc, chi phí phải trả) nhật ký chứng từ số 7 (tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) Ngoài ra kế toán còn sử dụng các sổ chi tiết, bảng phân bổ phục vụ cho hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành. .. phù hợp với những đặc điểm về tổ chức sản xuất, quản lý công nghệ, sản phẩmngời ta thờng tập hợp chi phí sản xuất thành từng công trình, hạng mục công trình để tính giá thành 1.3.2 Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất Tùy theo đặc điểm của loại chi phíchỉ liên quan đến một đối tợng tập hợp chi phí hay liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phíkế toán thể sử dụng một trong hai phơng pháp tập. .. kỳ tính vào giá thành = CPSXC cố định phát sinh trong - CPSXC cố định không phân bổ sản phẩm Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính giá thành cho các đối tợng tính giá thành Kỳ tính giá thành thể là một tháng, một quý, một năm tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm chu kỳ sản xuất của một sản phẩm Kỳ tính giá thành là thời kỳ bộ phận kế toán . nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu t xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi. trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu t xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trờng.Chơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng kinh tế của chi phí., Giá thành dự toán. Giá thành kế hoạch Giá thành thực tế., Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:, Phơng pháp tập hợp trực tiếp. Phơng pháp phân bổ gián tiếp., Kế toán chi phí nhân công trực tiếp CPNCTT Kế toán chi phí sử dụng máy thi công., Kế toán chi phí sản xuất chung CPSXC. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành., Phơng pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán. Phơng pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ hoàn thành tơng đơng. Phơng pháp tính giá thành trực tiếp giản đơn., Phơng pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. Phơng pháp tính giá thành theo định mức., Chức năng nhiệm vụ:, Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm:, Đặc điểm bộ máy kế toán., Kế toán chi phí sử dụng máy thi công:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn