Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh

40 997 12
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2014, 16:15

Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng giúp người học phân loại miễn dịch, nắm được các đặc điểm, tính chất của kháng nguyên, kháng thể; đặc điểm, tính chất của vaccin, kháng HT; mô tả triệu chứng, cách điều trị và dự phòng một số bệnh trong chương trình TCMR [...]... Vaccin phối hợp Tiêu chuẩn:  An toàn:  Không gây hại  Vaccin sống  Công hiệu:  Tạo được miễn dòch  Vaccin chết Nguyên tắc sử dụng:  Sử dụng rộng rãi  Đúng lòch  Đúng đối tượng  Đúng phương pháp  Bảo quản đúng yêu cầu  “Cộng dồn” Khái niệm:  Là loại kháng thể  Chế từ máu động vật đã gây miễn dòch  Tạo miễn dòch thụ động  Kém bền vững Phân loại:  Kháng huyết thanh ngựa: dại HT kháng độc... huyết thanh  Do cơ thể tổng hợp  Kết hợp đặc hiệu với kháng nguyên  Còn gọi là globulin miễn dòch Phân loại:  IgG: nhiều nhất, qua được nhau thai  IgM: lớn nhất, xuất hiện sớm nhất  IgA: niêm mạc đường hô hấp tiêu hóa  IgE: liên quan đến dò ứng  IgD: chưa rõ Khái niệm:  Là loại kháng nguyên  Tạo miễn dòch nhân tạo  Được chế từ:  Vaccin sống: giảm độc lực  Vaccin chết: giữ nguyên cấu...  Uống vào buổi sáng, lúc đói Đại cương:  Tác nhân: Clostridium tetani  Lây qua vết thương, da niêm tổn thương  Tồn tại dạng nha bào  Môi trường kém vệ sinh, yếm khí Đại cương: Biểu hiện:  Co cứng cơ: cứng hàm, khó nuốt, khó nói, cứng cổ, cứng gáy  Nhiễm khuẩn: sốt cao, mạch nhanh, môi khô, lưỡi dơ  Co giật: nhăn mặt, nhe răng, ưỡn cong người … Điều trò:  Làm sạch vết thương  Rạch rộng vết... khó nói, cứng cổ, cứng gáy  Nhiễm khuẩn: sốt cao, mạch nhanh, môi khô, lưỡi dơ  Co giật: nhăn mặt, nhe răng, ưỡn cong người … Điều trò:  Làm sạch vết thương  Rạch rộng vết thương  Loại bỏ dò vật  Tiêm SAT  Dùng kháng sinh  Tránh tiếng động, ánh sáng Đại cương:  Tác nhân: Polio virus  Lây qua đường hô hấp, tiêu hóa  i tính với tế bào thần kinh  Bền vững với ngoại cảnh Lâm sàng:  bệnh: 1 . Thaùng 3 Thaùng 4 Thaùng 9 Thaùng 18 BCG Muõi 1 VG B Muõi 0 Muõi 1 Muõi 2 Muõi 3 DPT Muõi 1 Muõi 2 Muõi 3 Muõi 4 OPV Lieàu 1 Lieàu 2 Lieàu 3 Sôûi . Muõi 3 UỐN VÁN 1 UỐN VÁN 2 UỐN VÁN 5 UỐN VÁN 4 UỐN VÁN 3 Không có tác dụng bảo vệ Bảo vệ từ 3- 5 năm Bảo vệ từ 5-10 năm BV hết tuổi sinh đẻ 4 tuần 6 tháng 1 năm 1 năm Bảo vệ từ 1 -3. y0 w0 h0" alt="" 1. Phân loại miễn dòch 2. Đặc điểm, tính chất của kháng nguyên, kháng thể 3. Đặc điểm, tính chất của vaccin, kháng HT 4. Mô tả triệu chứng, cách điều trò và dự phòng một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, Bài giảng Miễn dịch và tiêm chủng mở rộng Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay