một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử ở trường thpt như thanh

21 652 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2014, 12:56

. nằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn, Lịch sử . 3. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn, Lịch sử ở trường THPT Như Thanh, . - Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn, Lịch sử ở trường THPT Như Thanh. - Một số ý kiến đề xuất với tổ bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Sở GD- ĐT Thanh Hoá. . lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn, Lịch sử ở trường THPT Như Thanh 2. Lịch sử của đề tài: Ở trường THPT Như Thanh chưa có đề tài nghiên cứu về Một số giải pháp quản lý nằm nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử ở trường thpt như thanh, một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử ở trường thpt như thanh, một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn, lịch sử ở trường thpt như thanh, Lý do chọn đề tài.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay