Tài liệu ôn thi ĐH môn tiếng anh

202 529 0
  • Loading ...
1/202 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2014, 07:14

Tài liệu ôn thi ĐH môn tiếng anh Vĩnh BáTập sách này là bộ sưu tập các bài tập tiếng Anh được chia thành 11 chủ điểm, nhằm cung cấp cho giáo viên tiếng Anh một nguồn tư liệu giảng dạy và cho các học sinh một tư liệu luyện tập để củng cố kiến thức trước các kì thi.Sách thích hợp cho các học sinh đang ôn thi tú tài, cao đẳng và đại học, đặc biệt có ích cho các học sinh chuyên ngữ hoặc học sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia...
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi ĐH môn tiếng anh, Tài liệu ôn thi ĐH môn tiếng anh, Tài liệu ôn thi ĐH môn tiếng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay