Bài giảng Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu Dịch tễ học ThS. Đỗ Thế Khánh

45 2,567 12
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 19:53

[...]... Sau khi xác định các chùm trong quần thể nghiên cứu, dùng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn hoặc cách chọn mẫu khác để chọn ra mẫu nghiên cứu gồm một số chùm Từ đây tùy theo ý định của người nghiên cứu có nhiều cách chọn tiếp theo khác nhau: + Tất cả cá thể trong các chùm đã được chọn sẽ được đưa vào nghiên cứu khảo sát, tức là đơn vị mẫu (sampling unit) chính là các chùm được chọn, và yếu tố quan sát... trong ngày - Cách chọn mẫu này không quan tâm đến việc lựa chọn có ngẫu nhiên hay không, và hay được áp dụng trong nghiên cứu lâm sàng 2.3.2 Mẫu chỉ tiêu (quota sample) - Mẫu thu được đảm bảo rằng có một số (số lượng) đơn vị mẫu nhất định với những tính chất đặc trưng của quần thể nghiên cứu sẽ có mặt trong mẫu - Cách chọn mẫu này gần giống chọn mẫu phân tầng nhưng không ngẫu nhiên - Người nghiên cứu. .. thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn để chọn ra các đơn vị mẫu là 6 tỉnh, thành phố Tiến hành chọn mẫu chùm như sau: - Nếu toàn bộ các nhà thuốc tư ở 6 tỉnh được chọn để khảo sát thì mẫu được chọn mẫu một bậc - Nếu toàn bộ các nhà thuốc ở 6 tỉnh trên được lập danh sách, từ đó, bằng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên để chọn ra một số nhà thuốc để nghiên cứu Mẫu được chọn mẫu 2 bậc - Từ 6 tỉnh đã được chọn, ... (quận, thị xã) trong các tỉnh Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn để chọn ra một số huyện làm làm đơn vị mẫu trung gian Từ các huyện được chọn, người ta lại được lại lập danh sách toàn bộ nhà thuốc của các huyện đó, tiếp tục chọn mẫu ngẫu nhiên để đưa ra được mẫu nhiên cứu Tùy theo số lần hình thành đơn vị mẫu trung gian, mẫu được chọn như vậy gọi là mẫu nhiều bậc c Ưu nhược điểm của chọn mẫu chùm... các nhà thuốc tư Tổng số nhà thuốc tư trong cả nước vào khoảng 5000 Chúng ta không thể có danh sách đầy đủ cả 5000 nhà thuốc, và những lý do khác nhau để có thể áp dụng các phương pháp như: mẫu ngẫu nhiên đơn, mẫu hệ thống, mẫu phân tầng chọn ra mẫu cần thiết cho nghiên cứu Trong trường hợp này người ta có thể sử dụng kỹ thuật chọn mẫu chùm để đưa ra mẫu nghiên cứu Chùm ở đây được xác định là các tỉnh... thuốc TYT xã 3 Cách tính cỡ mẫu 3.1 Các yếu tố ảnh hưởng tới cỡ mẫu - Loại thiết kế nghiên cứu - Phương pháp chọn mẫu - Tần suất xuất hiện của các biến số được nghiên cứu - Đặc tính biến thiên của các biến số - Mức độ sai lệch cho phép giữa tham số mẫu và tham số quần thể mong muốn - Kế hoạch thu thập số liệu - Nếu muốn khảo sát nhiều tham số trong cùng một nghiên cứu, thì cỡ mẫu phải được xác định độc... nhau 2.1.5 Mẫu nhiều giai đoạn ( multi - period sample) Cách chọn mẫu này hay gặp trong các cuộc nghiên cứu khảo sát với các quần thể lớn, phạm vi địa dư rộng, cấu trúc phức tạp Khi đó cần phải sử dụng phối hợp nhiều kỹ thuật chọn mẫu khác nhau trong các giai đoạn khác nhau Thậm chí có thể kết hợp cả mẫu xác suất và mẫu không xác suất Ví dụ: trong ví dụ trên người ta cũng có thể có cách chọn mẫu khác...2.2.2 Mẫu hệ thống (systematic sample) • • • a Định nghĩa Mỗi đơn vị của mẫu hệ thống quần thể được chọn bằng cách áp dụng một khoảng hằng định k để chọn ngẫu nhiên ra n cá thể, mà cá thể đầu tiên được chọn ngẫu nhiên trong khoảng cách k b Cách tiến hành chọn mẫu Lập khung chọn mẫu: tất cả các đơn vị mẫu (sampling unit) trong quần thể định nghiên cứu được ghi danh sách hoặc trình... tự tầng thì đây là cách lựa chọn tương tự như mẫu tầng có tỷ lệ (proportionate stratified sample) tức là tầng có cỡ mẫu lớn hơn sẽ có nhiều cá thể được chọn vào mẫu hơn • Trong một số trường hợp, mặc dù khung mẫu không có sẵn, hoặc không biết tổng số cá thể trong quần thể nghiên cứu, nhưng chọn mẫu hệ thống vẫn có thể xác định một qui luật phù hợp trước khi tiến hành chọn mẫu • • • • • Ví dụ: Để điều... cách mẫu k: k = 900 / 90 = 10 Trong khoảng từ 01 đến 10, sử dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn để chọn ra một số ngẫu nhiên Giả sử số được chọn ra là 4.áp dụng cách làm này ta có 89 nhà thuốc tiếp theo được chọn là các nhà thuốc có số thứ tự lần lượt là 14, 24, 34… 874, 884, 894 c Ưu nhược điểm của chọn mẫu hệ thống Ưu điểm • Việc chọn mẫu nhanh, dễ áp dụng, đặc biệt là khi đã có sẵn khung chọn mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu Dịch tễ học ThS. Đỗ Thế Khánh, Bài giảng Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu Dịch tễ học ThS. Đỗ Thế Khánh, Bài giảng Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu Dịch tễ học ThS. Đỗ Thế Khánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn