Bài giảng Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự doanh nghiệp

62 252 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 20:31

[...]... đổi lương do tái cơ cấu… Chỉ cần đánh dấu X MỘT HỆ THỐNG LƯƠNG - POSITIONQ SO SÁNH VỚI MỘT SỐ HỆ THỐNG LƯƠNG KHÁC Các “Điểm đen” dẫn tới sự bất thành của hệ thống lương khác Các con số này làm sao mà có?? Các “Điểm đen” dẫn tới sự bất thành của hệ thống lương khác Tại sao cứ phải nhóm các điểm số này thành 1 nhóm? Các “Điểm đen” dẫn tới sự bất thành của hệ thống lương khác Các con số này làm sao mà có??... SỬ DỤNG SỰ PHỨC TẠP NÀY CỦA BSC CHÚNG TÔI KHÔNG VẼ SƠ ĐỒ PHỨC TẠP NÀY CHÚNG TÔI KHÔNG ĐI THEO 18 BƯỚC “NHẰNG NHỊT” NÀY Thực sự là quá mệt mỏi khi xây BSC, vì • Yêu cầu về Năng lực đội ngũ xây dựng và thực hiện rất cao (hiểu rõ và biết xây dựng) • Thời gian cho việc xây dựng tính bằng năm • Tốn kém chi phí và thời gian • Không có các công thức tính ngược để thể hiện sự kết quả hoạt động của cá nhân ảnh... Lãnh đạo Chúng tôi xây dựng và hoàn thiện mô hình lượng hóa giá trị công việc, là nền tảng khoa học và vững chắc cho một hệ thống lương có cấu trúc tối ưu - Năng lực quản- Số lượng quản lý - Đối tượng quản lý - Phạm vi ảnh hưởng - Mức độ tác động Tác động vào tổ chức - Mức độ phối hợp - Tần suất Sự phối hợp trong CV Giải quyết vấn đề - Mức độ phức tạp - Tính sáng tạo Mức độ quản lý Trình độ học... Kinh nghiệm mà có(?!?) Hoặc: - Người ta đã thống kê rồi, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi (?!?) Kết luận PositionQ lượng hóa đầy đủ các “góc cạnh” của vị trí công việc Đảm bảo tương quan nội bộ, cạnh tranh bên ngoài Thiết kế giản đơn, sử dụng lâu dài Phần 2: HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH PERFORMQ PerformQ – Hệ thống quảnkết quả công việc được xây dựng với sự kết nối 2 chiều chặt chẽ: top-down và bottom-up... sự kết nối 2 chiều chặt chẽ: top-down và bottom-up Mục tiêu Cty Mục tiêu Phòng ban Mục tiêu cá nhân Mục tiêu cá nhân Mục tiêu cá nhân Mục tiêu Phòng ban Mục tiêu cá nhân HỆ THỐNG NÀY THỂ HIỆN RẤT RÕ TÁC ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN LÊN MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC Mô hình nón lá Mục tiêu cá nhân Mục tiêu cá nhân Mô hình Bảng điểm cân bằng - BSC TÀI CHÍNH [FINANCIAL] “Để thành công về tài chính, hình ảnh... việc PayQ được xây dựng với triết lý “công bằng nội bộ, tương quan thị trường” Cty này đã trả lương trước đây theo cảm tính Đây mới là sự chuẩn mực Và đây là sự điều chỉnh theo Lộ trình HỆ THỐNG TẠO RA SỰ CÔNG BẰNG NỘI BỘ, TƯƠNG QUAN VỚI BÊN NGOÀI Sử dụng phương pháp luận tiên tiến của thế giới, nhưng kỹ thuật áp dụng và chuyển giao cho người dùng lại rất thân thiện và giản tiện - Xây dựng lương cho... lượng hóa nhưng thực sự không phải Rất khó khăn trong việc xác định thông tin để thiết lập Quá chung chung, không thể đo lường CHÚNG TÔI CHỈ SỬ DỤNG ĐỊNH DẠNG BSC • Phân loại hoạt động doanh nghiệp vào 4 góc • Biến chiến lược doanh nghiệp thành công việc của từng người • Chúng tôi có công thức, kỹ thuật rất khoa học để lượng hóa mọi thứ… Cách mà chúng tôi phân bổ Mục tiêu Kỹ thuật xây dựng Mục tiêu Cty... trình nội bộ Học hỏi phát triển Mục tiêu BP B Chức năng/ nhiệm vụ BP B Tài chính Khách hàng Quy trình nội bộ Học hỏi phát triển PerformQ xây dựng KPIs được lượng hóa 100%, loại bỏ hoàn toàn các chỉ tiêu, kpis mang tính cảm tính, chung chung Nhận định sau kết quả KPIs cá nhân . phối hợp - Tần su t - Điều kiện làm việc - Môi trường làm việc PayQ được xây dựng với tri t lý “công bằng nội bộ, tương quan thị trường” Cty này đã trả lương trước đây theo cảm tính Đây. DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP Nội dung chính • Quá trình hình thành và phát tri n hệ thống • Hệ thống đánh giá Vị trí công việc – Tiền lương theo Giá trị công việc • Hệ thống. dụng Mô tả công việc Các chính sách NS Phát tri n nghề nghiệp Điều kiện để thành công • Điều kiện cần: Có sự quyết tâm và ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp • Điều kiện đủ: Nhân sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự doanh nghiệp, Bài giảng Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự doanh nghiệp, Bài giảng Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay