đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên

9 897 6
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2014, 16:25

. www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 1/9 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3-2 013 Môn: TIẾNG ANH (Thời. HẾT www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 7/9 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH - LẦN 3 - NĂM 2013 Mã đề Câu hỏi. Where were the first Dutch colonies in North America located? www.DeThiThuDaiHoc.com www.dethithudaihoc.com Trang 3/9 - Mã đề thi 132 D. Why are tulips grown in many different parts of the world?
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên, đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên, đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn