Đồ án môn Cung Cấp Điện EPU

69 575 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 22:52

[...]... nằm ở tọa độ: M(138 ; 90,7) Biểu đồ phụ tải toàn nhà máy cơ khí Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 24 Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang Chú thích: Phụ tải chiếu sáng Phụ tải động lực Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 25 Đồ án Cung Cấp Điện CHƯƠNGIII: GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY I Đặt vấn đề: Việc lựa chọn sơ đồ cung cấp điện ảnh hưởng rất lớn đến các... toán của nhà máy.(kW) l : Khoảng cách từ trạm biến áp trung gian về nhà máy.(km) Áp dụng ta tính được : U = 44 (kW) Từ kết quả tính toán ta chọn cấp điện áp 35 kV từ hệ thống cấp cho nhà máy Để lập được các phương án trước hết ta phải xác định được : III.Phương án cung cấp điện cho các trạm biến áp phân xưởng Người ta thường sử dụng các phương pháp sau: Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 26 Đồ án Cung Cấp. .. Vốn đầu tư cho mạng điện I max: Dòng điện lớn nhất chạy qua thiết bị R : Điện trở của thiết bị τ : Thời gian tổn thất công suất lớn nhất c : Giá tiền 1 kWh tổn thất điện năng , c=1000 đ/kWh Dựa trên các tính toán trên ta chọn được phương án có chi phí thấp nhất , đạt được những chỉ tiêu kĩ thuật tốt nhất IV.Các phương án cụ thể : Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 32 Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê... Minh Trang A Phương án 1: Sử dụng trạm biến áp trung gian nhận điện áp 35kV từ hệ thống về hạ xuống điện áp 10kV sau đó cung cấp cho trạm biến áp phân xưởng Các trạm biến áp B1,B2,B3,B4,B5: Hạ điện áp từ 10kv xuống 0.4kV cho các phân xưởng Hình 3.1.Sơ đồ phương án 1 1.Chọn máy biến áp phân xưởng : Trạm biến áp B1: Cấp điện cho phân xưởng kết cấu kim loại và phân xuởng nén khí B2 : Cấp điện cho phân xưởng... nhà máy bao gồm các bước: 1.Vạch các phương án cung cấp điện 2.Lựa chọn vị trí , số lượng , dung lượng của các trạm biến áp và lựa chọn chủng loại , tiết diện các đường dây cho các phương án 3.Tính toán kinh tế , kỉ thuật để lựa chọn phương án cho hợp lí II Cơ sở lí thuyết và các công thức sử dụng đế tính toán phương án : Trước tiên ta cần lựa chọn cấp điện áp hợp lí cho đường dây truyền tải được... Nhược điểm: Độ tin cây cung cấp điện không cao , các thiết bị trong sơ đồ này co giá thành đắt , yêu cầu trình độ vận hành cao Sơ đồ này chỉ thích hợp với các nhà máy có phụ tải rất lớn và các phân xưởng sản xuất nằm tập trung gần nhau , nên ta không sử dụng phương án này 2 Phương án sử dụng trạm biến áp trung gian (TBATG) : Nguồn 35kV qua TBATG được hạ xuống điện áp 10kV để cung cấp cho cá trạm biến... áp KD : Vốn đầu tư cho đường dây KMC:Vốn đầu tư mua máy cắt * Tổn thất điện năng trong từng phương án : ∆ A = ∆ AB + ∆ A d Trong đ ó : ∆ A B : Tổn thất điện năng trong trạm biến áp Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 31 Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang ∆ A d : Tổn thất điện năng trên đường dây * Tổng chi phí tính toán : Z = (a vh + atc) K + c ∆ A τ = (a vh + a tc).K + 3 I 2 max R c Trong... Pdl4=Pd.knc=800x0,7=560 (kW) + Công suất chiếu sáng: Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 15 Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang Pcs4=P0.S=15x1350 =20250(W)=20.250 (kW) + Công suất tác dụng tính toán: Ptt4=Pdl4+Pcs4=560 + 20.250=580.25 (kW) + Công suất phản kháng tính toán: Qtt4=Ptt4.tgφ=580.25x0,75=435.187 (kVAr) + Công suất toàn phần tính toán: Stt4= Ptt24 + Qtt24 = 580.252 + 435.187 2 =725.3... Dũng – Lớp Đ5H5B Page 13 Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang + Công suất động lực: Pdl1=Pd.knc=1500.0,4 = 600 (kW) + Công suất chiếu sáng: Pcs1=P0.S=15.1875 =28125 (W) =28.125 (kW) + Công suất tác dụng tính toán: Ptt1=Pdl1+Pcs1=600 + 28.125 = 628.125 (kW) + Công suất phản kháng tính toán: Qtt1=Ptt1.tgφ=628.125 1,33=835.406 (kVAr) + Công suất toàn phần tính toán: 2 Stt1= Ptt21 + Qtt1.. .Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang + Số thiết bị hiệu quả : nhq=n*hq.n= 0.39 6 2 (thiết bị) ksd=0,2 và nhq=2 tra bảng PL 1.4 trang 327 ta được : kmax=3 + Công suất tác dụng tính toán nhóm máy 4 : Ptt4=kmax.ksd.Pdm=3.0,2.142.1 =85.26 (kW) + Công suất phản kháng tính toán nhóm máy 4 : Qtt4=Ptt4.tgφ=85,26.1,33 =113.4 (kVAr) + Công suất toàn phần tính toán nhóm máy 4 : . 2,5%. 3.2 . Các yêu cầu về cung cấp điện của xí nghiệp. - Các yêu cầu cung cấp điện phải dựa vào phạm vi và mức độ quan trọng của các thiết bị để từ đó vạch ra phơng thức cấp điện cho từng thiết bị. tính toán nhóm máy 3 : P tt3 =k max .k sd .P dm =2,42.0,2.214 =103.58 (kW) Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 9 Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang + Công suất phản kháng tính toán nhóm. Dòng điện tính nhóm máy 1 : I tt1 = đm tt U S .3 1 = 38,0.3 266.33 =50.543 (A) Phạm Tiến Dũng – Lớp Đ5H5B Page 7 Đồ án Cung Cấp Điện GVHD : Th.S Lê Thị Minh Trang 2. Tính phụ tải tính toán của
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn Cung Cấp Điện EPU, Đồ án môn Cung Cấp Điện EPU, Đồ án môn Cung Cấp Điện EPU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay