ôn luyện đại học chuyên đề Phương trình lượng giác không mẫu mực

11 367 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 11:48

[...]... Giả i phương trình sin 4 x + sin 6 x = sin 8 x + sin10 x (*) Ta có ⎧sin 4 x ≥ sin 8 x và dấu =xảy ra khi và chỉ khi sin 2 x = 1hay sinx = 0 ⎪ ⎨ 6 10 2 ⎪ sin x ≥ sin x và dấu =xảy ra khi và chỉ khi sin x = 1 hay sinx = 0 ⎩ ⇔ sin 2 x = 1 ∨ sinx = 0 π ⇔ x = ± + k 2π ∨ x = k 2π , k ∈ 2 Cá c h khá c (*) ⇔ sin 4 x = 0 hay 1+ sin 2 x = sin 4 x + sin 6 x ⇔ sin x = 0 hay sin 2 x =1 Giả i cá c phương trình sau... ) 15 sin3 x + cos3 x = 2 − sin4 x 16 17 cos2 x − 4 cos x − 2x sin x + x 2 + 3 = 0 sin x 2 + sin x = sin 2 x + cos x 18 3 cot g 2 x + 4 cos2 x − 2 3 cot gx − 4 cos x + 2 = 0 11 Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) . CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A 0B0 AB0 ≥∧ ≥ ⎧ ⎨ += ⎩ thì A = B = 0 Bài. x 2 22 17. 2 sin x sin x cos x 18. 3 cot g x 4 cos x 2 3 cot gx 4 cos x 2 0= Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn)
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn luyện đại học chuyên đề Phương trình lượng giác không mẫu mực, ôn luyện đại học chuyên đề Phương trình lượng giác không mẫu mực, ôn luyện đại học chuyên đề Phương trình lượng giác không mẫu mực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay