Báo cáo hóa học thực phẩm: Quy định của Bộ y tế về sử dụng chất phụ gia thực phẩm

25 690 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2014, 08:14

Báo cáo hóa học thực phẩm: Quy định của Bộ y tế về sử dụng chất phụ gia thực phẩmBáo cáo hóa học thực phẩm với đề tài Quy định của Bộ y tế về sử dụng chất phụ gia thực phẩm đã hoàn thành với cấu cấu trình bày nội dung gồm 2 phần: phần 1 các chất phụ gia thực phẩm và tiêu chuẩn đánh giá, phần 2 quy định của Bộ y tế về sử dụng chất phụ gia thực phẩm. . class="bi x0 y0 w1 h1" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo hóa học thực phẩm: Quy định của Bộ y tế về sử dụng chất phụ gia thực phẩm, Báo cáo hóa học thực phẩm: Quy định của Bộ y tế về sử dụng chất phụ gia thực phẩm, Báo cáo hóa học thực phẩm: Quy định của Bộ y tế về sử dụng chất phụ gia thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn