Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền

30 2,148 23
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2014, 21:17

Module THCS 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm giúp người học hiểu được thế nào là kế hoạch công tác chủ nhiệm, sự cần thiết khi làm công tác chủ nhiệm phải lập kế hoạch, nội dung và các yêu cầu của một bản kế hoạch công tác chủ nhiệm.
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền, Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền, Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay