Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không

75 369 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 10:49

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không [...]... kết quả kinh doanh Có TK 632 : Giá vốn hàng bán - Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý : Nợ : TK 911 : xác định kết quả kinh doanh Có TK 641 : chi phí bán hàng Có TK 642 : chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 142 (1422) Kết chuyển chi phí QLDN chi phí bán hàng kỳ trớc trừ vào kết quả kỳ này - Kết chuyển kết quả tiêu thụ + Nếu lãi kế toán ghi : Nợ TK 911 : xác định kết quả kinh doanh Có TK 421... Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu kiểm tra KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 27 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Chơng II Thực Trạng Công Tác Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng Không 2.1 Đặc điểm chung của hoạt động kinh doanh tổ chức công tác kế toán của Công ty 2.11 Quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của Công ty *Quá trình hình thành phát... phí dịch vụ mua ngoài chi bằng tiền khác KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 21 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai 1.3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh * Khái niệm Kết quả tiêu thụ thành phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ trong doanh nghiệp chính là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính hoạt động sản xuất kinh doanh phụ Kết quả đó đợc tính bằng so sánh giữa một bên là doanh thu thuần một... gồm: - Dịch vụ đại lý vé máy bay, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, giải khát - Kinh doanh bất động sản cho thuê, dịch vụ vận tải hàng hoá hành khách đờng bộ * Khách hàng thị trờng tiêu thụ, phơng thức bán hàng + Khách hàng thị trờng tiêu thụ Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không là một doanh nghiệp thành viên thuộc tổng Công ty Hàng không Việt Nam nên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chủ yếu là cung. .. số doanh thu về tiêu thụ trong kỳ - Tổng số thu nhập thuần hoạt động tài chính hoạt động bất thờng - Kết chuyển các hoạt động sản xuất kinh doanh (lỗ) * Phơng pháp hạch toán : - Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá lao vụ : Nợ TK 511, 512 : Doanh thu tiêu thụ Có : TK 911 : xác định kết quả kinh doanh - Kết chuyển giá vốn thành phẩm hàng bán : Nợ : TK 911 : xác định kết quả kinh. .. hàng tiêu thụ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đợc biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận, hoặc lỗ về tiêu thụ Lãi (lỗ) Doanh thu Giá vốn Chi phí Chi phí quản về tiêu thụ = thuần - hàng bán - bán hàng - lí doanh nghiệp Tài khoản sử dụng : Thông thờng, cuối kỳ kinh doanh kế toán thờng tiến hành xác định kết quả của hoạt động kinh doanh Công việc này đợc thực hiện trên TK 911 "xác định kết quả. .. phân phối + Nếu lỗ kế toán ghi: Nợ TK 421 : lãi cha phân phối Có TK 911 : xác định kết quả kinh doanh KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 22 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Sơ đồ 6 : hạch toán kết quả tiêu thụ TK 632 TK 911 Kết chuyển giá vốn TK 511, 512 Kết chuyển doanh thu thuần tiêu thụ trong kỳ TK 641,642 Kết chuyển chi phí bán hàng Chi phí Kết chuyển lỗ về tiêu thụ TK421 QLDN trừ vào thu nhập trong... Của Công ty Giám Đốc Phòng Tài chính Kế toán Phòng Tổ chức Hành chính Phòng Kế hoạch Phòng Kinh doanh Xưởng may Xưởng chế biến 2.13 Tổ chức công tác kế toán của Công ty * Căn cứ vào trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kế toán, căn cứ vào khối lợng tính chất công việc kế toán Công ty cung ứng dịch vụ hàng không đã xây dựng bộ máy kế toán theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung KTB -Khoa Quản... nhiệm vụ tập hợp các chứng từ phát sinh hàng ngày sau đó chuyển các chứng từ này cho phòng kế toán của công ty theo định kỳ * Kế toán bán lẻ (cửa hàng) Có nhiệm vụ nộp chứng từ, nộp tiền cho kế toán trởng của công ty sau một kỳ bán hàng KTB -Khoa Quản trị Kinh doanh 33 Luận văn tốt nghiệp Trần Thị Mai Sơ đồ 12: Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Kế toán tập hợp Kế toán vốn bằng tiền và. .. chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn của hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ hạch toán Con số này có thể là dơng hoặc âm, cho ta kết quả tiêu thụ là lãi hoặc lỗ Nh vậy xác định đợc kết quả tiêu thụ thành phầm hàng hoá trong mỗi kỳ ta cần xác định đợc chi phí bán hàng cho phí quản lý doanh nghiệp Vì hai chi phí này quyết định kết quả doanh thu đã 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không, Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không, Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không, Tổ chức kế toán tiêu thụ ở doanh nghiệp sản xuất., 1. 1. 1. Phơng pháp hạch toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay