biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng trường trung học cơ sở của phòng giáo dục và đào tạo huyện yên hưng, tỉnh quảng ninh

128 468 3

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,655 tài liệu

  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2014, 13:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––– HOÀNG THU HIỀN BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN HƢNG, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS DƢƠNG THỊ DIỆU HOA THÁI NGUYÊN – 2010 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm kính trọng lòng biết ơn chân thành, tác giả xin được gửi đến các thầy giáo khoa Tâm giáo dục, khoa Sau đại học trường Đại học sư phạm Thái Nguyên đã tận tình giảng dạy, chỉ dẫn góp ý cho tác giả trong suốt quá trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng GD &ĐT, các đồng chí CBQL giáo viên các trường THCS huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh đã cung cấp thông tin, tư liệu tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Đặc biệt, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo TS Dương Thị Diệu Hoa, người đã nhiệt tình, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Cảm ơn những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã thường xuyên giúp đỡ, động viên, khích lệ tác giả yên tâm học tập, nghiên cứu để hoàn thành khoá học. Mặc dù tác giả đã cố gắng rất nhiều nhưng bản luận văn cũng không thể tránh khỏi những thiết sót, khiếm khuyết. Rất kính mong nhận được sự góp ý của các thầy của các bạn đồng nghiệp quan tâm đến đề tài này. Xin chân thành cám ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2010 Tác giả Hoàng Thu Hiền MỤC LỤC Trang 1. do chọn đề tài ………………………………………………… 1 2. Mục đích nghiên cứu …………………………………………… 5 3. Khách thể đối tượng nghiên cứu ………………………………. 5 4. Giả thuyết khoa học ………………………………………………. 5 5. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………… 6 6. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… 6 7. Giới hạn Phạm vi nghiên cứu …………………………………… 7 CHƢƠNG 1: SỞ LUẬN SỞ PHÁP BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề …………… 8 1.2. Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu……… 9 1.3. Khái quát về quản quản nhà trường………………… 12 1.4. sở pháp về bồi dưỡng NVQL cho đội ngũ HT trường THCS 19 1.5. Hiệu trưởng trường THCS bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN HƢNG - TỈNH QUẢNG NINH 2.1 - Khái quát về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh …………………… 34 2.2 - Khái quát chung về Giáo dục đào tạo của huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh …………………………… 36 2.3 - Kết quả khảo sát về NVQL của hiệu trưởng các trường THCS huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh ………………………… 49 2.4 - Thực trạng về biện pháp bồi dưỡng NVQL cho hiệu trưởng trường THCS huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh ………………………… 55 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN HƢNG TỈNH QUẢNG NINH 3.1 - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp …… 72 3.2 - Một số biện pháp bồi dưỡng NVQL cho hiệu trưởng trường THCS huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh …………………………… 74 3.3 - Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi của các biện pháp bồi dưỡng NVQL cho hiệu trưởng các trường THCS huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh 95 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 1 - Kết luận ……………………………………………….…… 99 2 - Khuyến nghị ………………………………………………… 100 Danh mục tài liệu tham khảo ………………………………… 102 Phần phụ lục ………………………………………………… 105 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTW : Ban chấp hành Trung ương. CBQL : Cán bộ quản lý. CĐSP : Cao đẳng sư phạm. CSVC : sở vật chất GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên GDTHCS : Giáo dục trung học sở HS : Học sinh NVQL : Nghiệp vụ quản QL : Quản QLGD : Quản giáo dục THCS : Trung học sở. THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lượng khối lớp, học sinh cấp THCS. Bảng 2.2:Xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS năm học 2009-2010 Bảng 2.3:Xếp loại học lực của học sinh THCS năm học 2009-2010 Bảng 2.4: Thực trạng trình độ CBQL các trường THCS huyện Yên Hưng Bảng 2.5: Thực trạng độ tuổi CBQL các trường THCS huyện Yên Hưng Bảng 2.6: Thực trạng thâm niên quản của Hiệu trưởng các trường THCS của huyện Yên Hưng Bảng 2.7: Bảng tổng hợp về kết quả trưng cầu ý kiến đánh giá về năng lực quản của đội ngũ HT các trường THCS huyện Yên Hưng. Bảng 2.8: Những khó khăn, hạn chế mà HT các trường THCS thường gặp trong công tác quản nhà trường. Bảng 2.9: Nguyên nhân của những khó khăn mà HT các trường THCS gặp trong công tác quản nhà trường. Bảng 2.10: Quan niệm về việc bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS của CBQL phòng GD &ĐT CBQL trường THCS Bảng 2.11. Đánh giá của phòng GD &ĐT huyện Yên Hưng về những biện pháp bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS đã thực hiện. Bảng 2.12. Đánh giá của HT, phó HT trường THCS về những biện pháp bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS đã thực hiện. Bảng 2.13. Nhu cầu về hình thức tổ chức bồi dưỡng Bảng 2.14. Nhu cầu về thời điểm tổ chức bồi dưỡng HT trường THCS Bảng 2.15. Nhu cầu về địa điểm tổ chức bồi dưỡng HT trường THCS Bảng 2.16: Nhu cầu về kinh phí tổ chức bồi dưỡng HT trường THCS Bảng 2.17: Nhu cầu về chế độ sau khi được bồi dưỡng HT trường THCS Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi của các biện pháp bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS 1 MỞ ĐẦU 1- do chọn đề tài. 1.1 - sở luận: Sinh thời, dù bận trăm công ngàn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta vẫn thường xuyên chăm lo tới công tác cán bộ. Bác thường căn dặn nhắc nhở cán bộ: “có cán bộ tốt việc gì cũng xong”, cũng như “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém” [21;tr240] Nghị quyết Hội nghị lần thứ II của Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khoá VIII đã chỉ rõ, một trong các giải pháp thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo (GD&ĐT) là đổi mới công tác quản giáo dục (QLGD), cụ thể là: “Đổi mới chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp, chấn chỉnh nâng cao năng lực của bộ máy quản giáo dục đào tạo.” [16;tr15]. Đồng thời, khâu then chốt để phát triển giáo dục là phải đặc biệt chăm lo đào tạo bồi dưỡng tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên (GV) cũng như cán bộ quản giáo dục cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức năng lực chuyên môn. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng vai trò nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Bước vào thế kỷ XXI, thế giới trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá, ngành GD &ĐT nước ta đã đang đứng trước những hội phát triển mới, đồng thời cũng phải đương đầu với những thử thách không kém phần cam go ác liệt. Yêu cầu phát triển quy mô nhưng phải đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả GD &ĐT ở tất cả các cấp học, bậc học đã đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết từ mục đích giáo dục (GD), nội dung, chương trình, phương pháp 2 GD, từ chế quản lý, hệ thống chính sách đến việc huy động các nguồn lực để phát triển GD &ĐT đặc biệt là vấn đề bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản (CBQL) giáo dục. Đây là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng GD &ĐT. Trong việc bồi dưỡng đội ngũ GV CBQL giáo dục, quan điểm của Đảng Nhà nước ta là khẳng định vai trò quyết định của nhà giáo trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tầm quan trọng của đội ngũ CBQL giáo dục trong việc điều hành hệ thống GD đang mở rộng quy mô phát triển. Hội nghị lần thứ VI của BCHTW Đảng khoá IX kết luận, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW II khoá VIII, phương hướng phát triển GD &ĐT, khoa học công nghệ đồng thời cũng chỉ rõ xây dựng triển khai chương trình: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục một cách toàn diện” [17; tr32], đồng thời “Các cấp uỷ Đảng từ trung ương tới địa phương quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản giáo dục về mọi mặt, coi đây là một phần của công tác cán bộ, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống của nhà giáo. xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ GV cán bộ quản giáo dục, đảm bảo số lượng, cấu cân đối, đạt chuẩn đáp ứng thời kỳ mới” [17;tr133]. Chính phủ đã Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 về việc phê duyệt đề án: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo dục giai đoạn 2005-2010”. Trong Đề án nêu lên mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán bộ QLGD theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp trình độ chuyên môn… Điều 99 - Luật Giáo dục - năm 2005, khẳng định nội dung: “Quản Nhà nước về giáo dục”, đồng thời cũng đã quy định là phải: “ Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo bồi dưỡng, quản nhà giáo cán bộ quản giáo dục” . 3 Theo mục tiêu của chiến lược phát triển GD đến năm 2010 của Đảng Nhà nước, ngành GD &ĐT đã đề ra ba mục tiêu lớn: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Để đạt được các mục tiêu trên, vấn đề bồi dưỡng đội ngũ GV, đặc biệt là bồi dưỡng đội ngũ CBQL giáo dục là hết sức quan trọng rất cần thiết, ý nghĩa chiến lược, vì đây là lực lượng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển của nền giáo dục quốc dân trong tương lai. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục trung học sở (THCS) là cấp học sở của bậc trung học phổ thông (THPT), người Hiệu trưởng (HT) trường THCS là người tổ chức bộ máy của nhà trường, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, đại diện cho nhà trường về mặt pháp lý, trách nhiệm thẩm quyền cao nhất về hành chính chuyên môn trong nhà trường, vai trò ảnh hưởng lớn tới kết quả GD toàn diện của nhà trường. Chính vì vậy, HT phải là người được hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, năng lực quản để thực hiện mục tiêu giáo dục. Điều lệ trường trung học một số văn bản khác của Bộ GD &ĐT quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ của HT trường trung học. Các cấp quản lý, các nhà khoa học đã nghiên cứu để đề xuất những biện pháp bồi dưỡng đội ngũ nói chung đội ngũ CBQL nói riêng, nhằm đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp GD&ĐT. Như vậy, việc bồi dưỡng NVQL cho đội ngũ HT trường THCS nhằm nâng cao năng lực quản là việc làm quan trọng rất cần thiết. 1.2- sở thực tiễn: Trong những năm gần đây giáo dục THCS ở huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh đã những bước phát triển đạt được nhiều thành tựu về nhiều mặt: GD mũi nhọn học sinh giỏi bước khởi sắc, GD đại trà nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp GD &ĐT đã thực sự góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, bên cạnh đó giáo dục THCS còn tồn tại những hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả giáo dục. [...]... những biện pháp bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS nhưng cho đến nay, chưa công trình khoa học nào, chưa tác giả nào công bố kết quả 4 nghiên cứu về công tác bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS của huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh Xuất phát từ sở luận thực tiễn trên đây, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: “ Biện pháp bồi dƣỡng nghiệp vụ quản cho Hiệu trƣởng trƣờng trung học sở của phòng. .. triển bậc học THCS của huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 3 - Khách thể đối tƣợng nghiên cứu: 3.1 - Khách thể nghiên cứu: Công tác quản đội ngũ HT, Phó HT các trường THCS của phòng GD &ĐT huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 3.2 – Khách thể khảo sát: + Cán bộ lãnh đạo Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện, cán bộ lãnh đạo phòng GD &ĐT huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh + CBQL - GV các trường THCS huyện Yên Hưng... trƣờng trung học sở của phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh 2 - Mục đích nghiên cứu: Trên sở luận thực trạng công tác bồi dưỡng HT trường THCS của huyện Yên Hưng đề xuất các biện pháp bồi dưỡng NVQL cho đội ngũ này góp phần hoàn thiện công tác bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS, nâng cao chất lượng quản nhà trường hướng tới xây dựng trường THCS đạt chuẩn Quốc gia... bàn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 8 CHƢƠNG 1 SỞ LUẬN SỞ PHÁP BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề: Chất lượng GD của mỗi một trường học chịu ảnh hưởng trực tiếp của người HT Những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước được quán triệt tới đội ngũ GV hay không là do một phần lớn cách tuyên truyền, phổ biến của. .. Quảng Ninh chưa công trình nghiên cứu nào đề cập đến việc tìm ra các biện pháp bồi dưỡng NVQL một cách hệ thống nhằm nâng cao chất lượng quản của đội ngũ HT trường THCS huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh Với đề tài này tác giả sẽ phân tích thực trạng công tác bồi dưỡng NVQL cho đội ngũ HT trường THCS của phòng GD &ĐT huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh từ đó đưa ra một số biện pháp bồi dưỡng NVQL cho. .. chiến lược một số biện pháp cụ thể nhằm bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS của huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, nhằm tạo ra được một đội ngũ HT trường THCS đáp ứng nhu cầu của sự phát triển GD &ĐT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản chất lượng giáo dục THCS của tỉnh Quảng Ninh, tiến tới xây dựng các trường THCS đạt chuẩn Quốc gia Những năm gần đây, các cấp quản lý, các nhà khoa học đã nghiên... Hưng + Cán bộ lãnh đạo khoa bồi dưỡng trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh 3.3 - Đối tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS của phòng GD &ĐT huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh 4 – Giả thuyết khoa học Trình độ NVQL của đội ngũ HT các trường THCS của huyện Yên Hưng hiện nay đang còn những hạn chế nhất định, nếu đề xuất thực hiện 5 được một số biện pháp tổ chức bồi dưỡng phù hợp... đội ngũ HT của các trường THCS công lập trên địa bàn huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh 8 Đóng góp mới của luận văn Đây là một trong những công trình nghiên cứu một cách hệ thống thực trạng đội ngũ cán bộ quản trường THCS huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng 7 Ninh đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng NVQL cho HT trường THCS cả về kiến thức kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả quản trường THCS... thống giáo dục theo lãnh thổ Theo nghĩa đó, quản giáo dục là những tác động khoa học, hệ thống, ý thức cá mục đích của chủ thể quản lên đối tượng quản thông qua việc thực hiên các chức năng quản việc sử dụng hợp các tiềm năng, hội nhằm làm cho hệ thống giáo dục vận hành, đảm bảo được các tính chất nguyên của nền giáo dục, đạt được mục tiêu giáo dục * Quản nhà trường. .. số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ Hiệu 9 trưởng trường THCS tại tỉnh Lạng Sơn - Luận văn Thạc sĩ của Chu Thị Hà Đại học Quốc gia Hà Nội 2006; Biện pháp quản hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường THCS Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ - Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Kim Oanh - Đại học sư phạm Hà Nội 2007; Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng trường THCS huyện Mê Linh tỉnh . XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN HƢNG TỈNH QUẢNG NINH 3.1 - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp ……. trƣờng trung học cơ sở của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Yên Hƣng, tỉnh Quảng Ninh . 2 - Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác bồi dưỡng HT trường THCS của huyện Yên. quản lý trường THCS trên địa bàn huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. 9 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ BỒI DƢỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CHO HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1. Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng trường trung học cơ sở của phòng giáo dục và đào tạo huyện yên hưng, tỉnh quảng ninh, biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng trường trung học cơ sở của phòng giáo dục và đào tạo huyện yên hưng, tỉnh quảng ninh, biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho hiệu trưởng trường trung học cơ sở của phòng giáo dục và đào tạo huyện yên hưng, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay