Bài thuyết trình Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán

40 1,579 4
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2014, 13:14

Bài thuyết trình Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG GIAO TIẾP ĐÀM PHÁN TIẾP ĐÀM PHÁN   ► Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một dải đất hình chữ S, nằm ở trung tâm khu vực Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một dải đất hình chữ S, nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, ở phía đông bán đảo Đông Dương, phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào, Đông Nam Á, ở phía đông bán đảo Đông Dương, phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào, Campuchia, phía đông nam trông ra biển Đông Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam dài 3 260 Campuchia, phía đông nam trông ra biển Đông Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam dài 3 260 km, biên giới đất liền dài 4 510 km. Trên đất liền, từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo km, biên giới đất liền dài 4 510 km. Trên đất liền, từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo đường chim bay) dài 1 650km, từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây nơi rộng nhất 600km (Bắc đường chim bay) dài 1 650km, từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây nơi rộng nhất 600km (Bắc bộ), 400 km (Nam bộ), nơi hẹp nhất 50km (Quảng Bình). bộ), 400 km (Nam bộ), nơi hẹp nhất 50km (Quảng Bình). ► Kinh tuyến: 102º 08' - 109º 28' đông. Kinh tuyến: 102º 08' - 109º 28' đông. ► Vĩ tuyến: 8º 02' - 23º 23' bắc. Vĩ tuyến: 8º 02' - 23º 23' bắc. ► Việt Nam là đầu mối giao thông từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Việt Nam là đầu mối giao thông từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. ► Diện tích Diện tích : : 331.211,6 km². 331.211,6 km². ► Dân số: Dân số: 85.789,6 nghìn người (4/2009). 85.789,6 nghìn người (4/2009). ► Thủ đô: Thủ đô: Hà Nội. Hà Nội. ► Khí hậu Khí hậu : : Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa. Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa. ► Địa hình Địa hình : : Lãnh thổ Việt Nam bao gồm 3 phần 4 là đồi núi. Lãnh thổ Việt Nam bao gồm 3 phần 4 là đồi núi. ► Tài nguyên Tài nguyên : : Việt Nam có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú như: tài nguyên rừng, tài nguyên Việt Nam có nguồn tài nguyên vô cùng phong phú như: tài nguyên rừng, tài nguyên thủy hải sản, tài nguyên du lịch nhiều loại khoáng sản đa dạng. thủy hải sản, tài nguyên du lịch nhiều loại khoáng sản đa dạng. ► Đơn vị hành chính: Việt Nam có 63 tỉnh thành phố. Đơn vị hành chính: Việt Nam có 63 tỉnh thành phố. ► Mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa, thói Mỗi quốc gia sẽ có một nền văn hóa, thói quen, văn hóa giao tiếp khác nhau. Có thể quen, văn hóa giao tiếp khác nhau. Có thể nói người Việt Nam mang bản sắc Châu Á, nói người Việt Nam mang bản sắc Châu Á, nhưng lại có nhiều nét khác biệt trong giao nhưng lại có nhiều nét khác biệt trong giao tiếp so với các quốc gia trong khu vực. Vậy tiếp so với các quốc gia trong khu vực. Vậy đâu là sự khác việt về văn hóa giao tiếp của đâu là sự khác việt về văn hóa giao tiếp của người Việt Nam so với các quốc gia trong người Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực, chúng ta hãy thử cùng tìm hiểu khu vực, chúng ta hãy thử cùng tìm hiểu nhé. nhé.   VĂN HÓA TRONG GIAO TIẾP VĂN HÓA TRONG GIAO TIẾP VÀ ĐỜI SỐNG ĐỜI SỐNG   1. Thói quen cách ứng xử trong giao tiếp 1. Thói quen cách ứng xử trong giao tiếp của người Việt Nam: của người Việt Nam: Thói quen cách ứng xử của người miền Thói quen cách ứng xử của người miền Bắc: Bắc: ► Nói về văn hóa giao tiếp của người miền Nói về văn hóa giao tiếp của người miền Bắc thì chỉ gói gọn trong hai chữ Bắc thì chỉ gói gọn trong hai chữ Thanh Thanh Lịch. Lịch. ► Ví dụ: Khi khách đến nhà, người chủ dù bận Ví dụ: Khi khách đến nhà, người chủ dù bận việc cũng phải đứng dậy mời chào. Nếu việc cũng phải đứng dậy mời chào. Nếu như đang mặc quần áo ngắn thì sẽ xin lỗi như đang mặc quần áo ngắn thì sẽ xin lỗi khách, vào mặc quần áo dài nghiêm chỉnh khách, vào mặc quần áo dài nghiêm chỉnh rồi mới tiếp khách. rồi mới tiếp khách. ► Từ ngàn xưa, người Thăng Long- Hà Nội đã Từ ngàn xưa, người Thăng Long- Hà Nội đã có nếp sống “có lịch có lề”. Đó chính là có nếp sống “có lịch có lề”. Đó chính là truyền thống văn minh- văn hiến ngàn năm truyền thống văn minh- văn hiến ngàn năm trong cách ứng xử của người Hà Nội. trong cách ứng xử của người Hà Nội. Thói quen cách ứng xử của người miền Thói quen cách ứng xử của người miền Trung: Trung: ► Nét đặc sắc của con người miền Trung là sự cần Nét đặc sắc của con người miền Trung là sự cần cù, cần mẫn, kiên nhẫn để làm giàu cho mình. cù, cần mẫn, kiên nhẫn để làm giàu cho mình. ► Người miền trung có lối sống đề cao tính cộng Người miền trung có lối sống đề cao tính cộng đồng, vị thế nhân cách cá nhân phụ thuộc chặc đồng, vị thế nhân cách cá nhân phụ thuộc chặc chẽ vào tập thể. Cách cư xử của họ cũng mang chẽ vào tập thể. Cách cư xử của họ cũng mang đậm nét truyền thống như kính trọng người lớn đậm nét truyền thống như kính trọng người lớn tuổi những người có địa vị xã hội cao. tuổi những người có địa vị xã hội cao. ► Ý thức sống hòa thuận, giữ gìn tình làng nghĩa Ý thức sống hòa thuận, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ người khác được coi là chuẩn mực xóm, giúp đỡ người khác được coi là chuẩn mực sống, lương tâm, bổn phận, nhu cầu, lẽ sống, tình sống, lương tâm, bổn phận, nhu cầu, lẽ sống, tình cảm sâu sắc là nghĩa vụ thiêng liêng của họ. cảm sâu sắc là nghĩa vụ thiêng liêng của họ. Thói quen cách ứng xử của người miền Thói quen cách ứng xử của người miền Nam: Nam: ► Người miền Bắc thì “bảo thủ”, ngại thay đổi, thường Người miền Bắc thì “bảo thủ”, ngại thay đổi, thường làm theo truyền thống thói quen, còn người miền làm theo truyền thống thói quen, còn người miền Nam thì năng động mà vẫn ung dung thư thái, chân Nam thì năng động mà vẫn ung dung thư thái, chân phương mà cởi mở, bộc trực mà dễ chịu. phương mà cởi mở, bộc trực mà dễ chịu. ► Người miền Nam luôn có tinh thần học hỏi, sự cần Người miền Nam luôn có tinh thần học hỏi, sự cần cù, nhạy cảm năng động, là loại người “dám làm, cù, nhạy cảm năng động, là loại người “dám làm, dám chịu”, không bao giờ chịu từ bỏ là đặc tính của dám chịu”, không bao giờ chịu từ bỏ là đặc tính của người miền Nam. người miền Nam. ► Ở miền Nam (Sài Gòn) thì việc làm dịch vụ mua bán Ở miền Nam (Sài Gòn) thì việc làm dịch vụ mua bán lớn nhỏ cần sự sòng phẳng. Làm ăn vui vẻ, bất chấp lớn nhỏ cần sự sòng phẳng. Làm ăn vui vẻ, bất chấp đối tác của mình có quá khứ như thế nào, miễn là đối tác của mình có quá khứ như thế nào, miễn là giữ chữ tín. Ai gặp khó khăn, có thể bất tín, nhưng giữ chữ tín. Ai gặp khó khăn, có thể bất tín, nhưng phải khiêm tốn xin lỗi. phải khiêm tốn xin lỗi. 2. Ẩm thực: 2. Ẩm thực:   ► Ẩm thực Việt Nam chú trọng ăn ngon, tuy đôi Ẩm thực Việt Nam chú trọng ăn ngon, tuy đôi khi không đặt mục tiêu hàng đầu là ăn bổ. Bởi khi không đặt mục tiêu hàng đầu là ăn bổ. Bởi vậy trong hệ thống ẩm thực người Việt ít có vậy trong hệ thống ẩm thực người Việt ít có những món hết sức cầu kỳ. những món hết sức cầu kỳ. Ẩm thực miền Bắc: Ẩm thực miền Bắc: [...]... Nam: Ẩm thực miền Trung: 3 TRANG PHỤC: 4 Lễ hội: 5 Phong tục: 7 Tôn giáo: II VĂN HÓA TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH Ở VIỆT NAM: ► Tuy mỗi miền có những thói quen cách ứng xử khác nhau nhưng tựu chung lại thì thói quen cách ứng xử của người Việt Nam trong kinh doanh cũng có những đặc điểm cơ bản sau: Giao tiếp bằng mắt: ► Người Việt cho rằng ánh mắt nhìn thẳng trực diện vào người nói khi đang đàm phán. .. với người Việt Nam: ► Khi đàm phán với người Việt thì hiểu biết về văn hóa Việt là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định thành công cho các cuộc thương lượng thương mại, văn hóa cũng là nền tảng cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác quốc tế Ảnh hưởng của văn hóa đến phong cách đàm phán Phong cách đàm phán của người Việt là “phong cách hợp tác” Phong cách này hướng cuộc đàm phán theo chiều... nền văn hóa Việt Nam luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ cộng đồng gắn bó trong cuộc sống thường ngày Ảnh hưởng của văn hóa đến quan niệm về mối quan hệ Việt Nam là một quốc gia rất coi trọng mối quan hệ trong kinh doanh Cả trước trong sau cuộc đàm phán thì thiết lập duy trì quan hệ hợp tác vẫn luôn là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu Chính bắt nguồn từ nền văn hóa lúa nước cuộc... diện vào người nói khi đang đàm phán là không được lịch sự Người Việt cho rằng hành động này là không tôn trọng người nói Im lặng: ► Người Việt Nam nhấn mạnh sự tôn trọng trong giao tiếp chú trọng viêc theo dõi đối tác nên không có gì lạ khi trong cuộc đàm phán họ đột nhiên lặng im trong một khoảng thời gian nhất định ► Với người Việt, các thương lượng đôi khi không dựa trên hợp đồng mà bằng cách... bó trong cộng đồng cũng như ảnh hưởng của chúng trong cách sống hòa đồng thân thiện, người Việt Nam trong các cuộc đàm phán thương mại rất chú trọng việc thiết lập duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt lâu dài với đối tác Ảnh hưởng của văn hóa đến quan niệm về nhóm-cá nhân: Người Việt không ngại ngần cho lắm khi tham gia cuộc thương lượng thương mại một mình Có thể lấy sự phát triển về kinh tế văn. .. hành tại Việt Nam sẽ không thay đổi không gây phương hại đến bạn trước hoặc sau khi dự án đã được bắt đầu hoặc hoàn tất ► Đừng cho rằng việc không tuân theo những quy định, luật pháp có vẻ không hợp lý mang tính hình thức tại Việt Nam sẽ không khiến bạn bị tổn thất hoặc mất quyền đầu tư vào một dự án ► Đừng cho rằng tất cả các đối tác Việt Nam của bạn đều có cùng quan điểm về sự công bằng trong. .. quy định của Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện, còn nhập nhằng gây ra nhiều cách hiểu, tuỳ thuộc vào những cách diễn giải khác nhau - lắm lúc đến mâu thuẫn - của những cơ quan chính phủ khác nhau ► Tham nhũng là một thực trạng tại Việt Nam Bạn phải chuẩn bị trước cách đối phó với tình trạng này tránh không để mình bị vướng vào những rắc rối pháp lý ► Nếu bạn dự định có một cộng sự Việt Nam thì phải... tác Việt Nam của bạn sẽ chọn luật sư hay một người am hiểu các cách thức kinh doanh quốc tế, đừng để bản thân phải e dè sợ làm đối tác của mình phật lòng khi bạn dùng một luật sư riêng ► Cho dù các quan chức hay doanh nhân Việt Nam có vẻ nói hiểu được tiếng Anh tốt thì bạn cũng đừng cho là bạn họ có thể hiểu nhau Khi sử dụng người biên dịch cũng hãy áp dụng ghi nhớ này Đàm phán với người Việt. .. triển tại khu vực châu Á cũng như tại Việt Nam: ► Đừng mặc định là kinh doanh tại Việt Nam cũng giống như kinh doanh tại bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào khác ► Nếu bạn thuê một người hỗ trợ bạn kinh doanh tại Việt Nam thì phải chắc chắn rằng đây là một người đáng tin chứng minh được họ có những mối quan hệ hữu ích mà bạn cần Phải nêu đầy đủ các điều khoản lao động trong hợp đồng trước khi người lao... của giao dịch, cũng đừng hốt hoảng với những hợp đồng dài lê thê rắc rối Nguyên tắc hàng đầu cần nhớ là: Liệu hợp đồng có bao gồm một cách đầy đủ, rõ ràng tất cả các điều khoản bảo vệ quyền lợi cho những gì bạn đã đầu tư cũng như lường trước cách giải quyết những hậu quả có thể xảy ra do sai phạm trong giao dịch ► Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, hãy chọn một luật sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm . Campuchia, phía đông nam trông ra biển Đông và Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam dài 3 260 Campuchia, phía đông nam trông ra biển Đông và Thái Bình Dương. Bờ biển Việt Nam dài 3 260 km, biên. hậu Khí hậu : : Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa. Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa. ► Địa hình Địa hình : : Lãnh thổ Việt Nam bao gồm 3 phần 4 là đồi núi. Lãnh thổ Việt Nam bao gồm 3 phần. chịu”, không bao giờ chịu từ bỏ là đặc tính của người miền Nam. người miền Nam. ► Ở miền Nam (Sài Gòn) thì việc làm dịch vụ mua bán Ở miền Nam (Sài Gòn) thì việc làm dịch vụ mua bán lớn nhỏ cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán, Bài thuyết trình Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán, Bài thuyết trình Văn hóa Việt Nam trong giao tiếp và đàm phán, I. VĂN HÓA TRONG GIAO TIẾP VÀ ĐỜI SỐNG:, II. VĂN HÓA TRONG ĐÀM PHÁN KINH DOANH Ở VIỆT NAM:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay