Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại XNK Bình An

65 375 5

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 09:21

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại XNK Bình An [...]... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH AN 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 2.1.1 Chứng từ thủ tục kế toán - Tài khoản sử dụng +/ TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tài khoản này dùng để phản ánh tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện các khoản giảm doanh thu +/ Tài khoản 512: Doanh. .. 28 Kế toán K18A18 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 2.3.1 Chứng từ thủ tục kế toán Tài khoản sử dụng: TK 632- Giá vốn hàng bán Tài khoản này dùng để theo dõi trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ việc kết chuyển trị giá vốn hàng bán để xác định kết quả tiêu thụ Việc hạch toán giá vốn hàng bán là một khâu rất quan trọng trong việc xác định kết quả kinh doanh của doanh. .. người mua +/ Doanh nghiệp không còn nắm quyến quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa +/ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn +/ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng +/ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch Do đặc thù sản phẩm của công ty nên ngoài các hợp lớn công ty còn các Cù Thị Phương 7 Kế toán K18A18... thu khách hàng 511 3331 02/02 CK01 02/0 2 Chiết khấu bán háng 521 3331 02/02 PS trong kỳ Nợ 0 39.795.376 1.989.769 39.795.37 1.989.769 6 37.805.60 7 Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Ngày …tháng … năm 2010 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Căn cứ vào Báo cáo bán hàng, kế toán công ty phản ánh doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán ghi vào sổ Nhật ký bán hàng Cù Thị... hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua bán hàng Tài khoản sử dụng: TK 521- Chiết khấu thương mại VD: Công ty chiết khấu 5% cho lô hàng xuất ngày 02/ 02/ 2010 cho công ty CP xây lắp Petrolimex, số tiền chiết khấu được trừ trực tiếp trên hóa đơn hóa đơn bán hàng Số 0071297... 512: Doanh thu bán hàng nội bộ Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu các khoản ghi giảm doanh thu về số hàng hóa dịch vụ, sản phẩm tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị nội bộ doanh nghiệp - Thời điểm ghi nhận doanh thu Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: +/ Doanh thu đã trao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho... doanh nghiệp Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, giá vốn hàng hóa xuất kho trong kỳ được tính theo phương pháp bình quân cuối kỳ trước Khi xuất bán hàng hóa, kế toán căn cứ vào các phiếu xuất kho bán hàng tiến hành ghi giá vốn của hàng thực tế được bán ra Việc ghi nhận giá vốn của hàng hóa được kế toán phản ánh trên sổ chi tiết TK 632- Giá vốn hàng bán Công thức... vị bán hàng: Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Bình An Địa chỉ: Số 832 Đường Láng - Quận Đống Đa - Tp Hà Nội Số tài khoản: 1400206004087 Điện thoại: 8358533 Họ tên người mua hàng: MS: 0101496105 Tên đơn vị: Công ty Cổ phần xây dựng Số 1- Vinaconex Địa chỉ: Nhà D9 - Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Chuyển khoản MS: 0100105479 STT Tên hàng. .. Hoá đơn GTGT 2.3.1 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán Căn cứ vào “ Phiếu đề nghị xuất kho”, kế toán lập hoá đơn GTGT, chuyển kho “Lập phiếu xuất kho”, kế toán căn cứ vào hoá đơn thực hiện hạch toán ghi sổ kế toán chi tiết giá vốn hàng bán Cù Thị Phương 29 Kế toán K18A18 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Biểu 2.15 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 13 tháng 01 năm 2010 Người nhận: Đơn vị : Công ty XD số 1 Vinaconex... số hàng của HĐ 0071293 ………………… Bán hàng cho công ty xây dựng số 1 Vinaconex Bán hàng cho công ty CP xây lắp 1 Petrolimex ………………… 31 TK đối ứng Số phát sinh Nợ 156 82.573.681 156 39.025.200 156 …… 41.286.841 …………… 156 9.040.914 156 30.750.970 …… …………… Kế toán K18A18 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 10/3 007211 10/3 20/3 007212 20/3 ……… ……… ……… Bán hàng cho Công ty điện Đà Nẵng Bán hàng cho công ty 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại XNK Bình An, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại XNK Bình An, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại XNK Bình An, Thị trường của Công ty Phương thức bán hàng của công ty, Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty, Kế toán chi tiết doanh thu Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng, Kế toán kết quả hoạt động khác a Kế toán thu nhập hoạt động khác Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay