Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây

69 706 12

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2013, 08:55

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây [...]... đồng thời xác định giá vốn của hàng hoá bán ra • Nghiệp vụ bán lẻ: Đối với hình thức này, khi phát sinh các nghiệp vụ bán hàng nhân viên bán hàng không lập hóa đơn bán hàng mà chỉ ghi loại hàng, số lượng giá vốn của hàng hóa bán ra • Các khoản giảm trừ doanh thu: Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tây áp dụng các phương pháp thanh toán linh hoạt, giá cả chính sách hợp lý, hàng hóa lại không hình... nghiệp 2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và hàng bán bị trả lại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tây áp dụng các phương pháp thanh toán linh hoạt, giá cả chính sách hợp lý, hàng hóa lại không hình thức tiêu thụ xuất khẩu nên chỉ các khoản hàng bán bị trả lại, mới làm giảm trừ doanh thu của công ty Khi bán hàng cho khách hàng nếu kém phẩm chất, không đúng quy cách, chủng loại hàng hóa…Như... thu bán hàng 2.1.1.1.Chứng từ sử dụng: Như đã trình bày ở Chương 1, Công ty Cổ phần thương mạidịch vụ Tây áp dụng 2 phương thức bán hàngbán buôn và bán lẻ Để xác định doanh thu bán hàng thì phòng kinh doanh và kế toán tai các cửa hàng thường sử dụng các chứng từ sau: - Hóa đơn GTGT gồm 3 liên Liên 1 (màu đen): dùng để lưu lại cùng với cuống sổ Liên 2 (màu đỏ): dùng để giao cho kháh hàng. .. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các TK cấp 2: TK5111: Doanh thu bán hàng hoá TK5112: Doanh thu bán thành phẩm TK5113: Doanh thu dịch vụ Các tài khoản liên quan: TK 3331: Thuế GTGT phải nộp TK 111: Tiền mặt TK 131: Phải thu khách hàng TK 521: Chiết khấu thương mại TK 531: Hàng bán bị trả lại TK 532: Giảm giá hàng bán … 2.1.1.3 Quy trình luân chuyển theo từng phương thức bán hàng của Công ty: •... Công ty qua ngân hàngCông ty mở tài khoản tại đó 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tây Bán hàng là một khâu quan trọng trong quá trình lưu chuyển hàng hóa do đó để làm tốt nhiệm vụ này thì công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng phải được thực hiện một cách chặt chẽ nghiêm ngặt Muốn làm tốt công việc này yêu cầu công 11 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh... các khoản hàng bán bị trả lại, mới làm giảm trừ doanh thu của công ty Khi bán hàng cho khách hàng nếu kém phẩm chất, không đúng quy cách, chủng loại hàng hóa…Như đã ghi trên hợp đồng thì công ty cho phép khách hàng trả lại một phần hay toàn bộ số hàng đã mua tùy theo mức độ vi phạm Trị giá hàng bán bị trả lại được tính đúng trên giá trị ghi trên hóa đơn và kế toán sử dụng TK 531 “ Hàng bán bị trả... cửa hàng chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ, định kỳ phải báo cáo về tình hình kinh doanh của mình lên Ban lãnh đạo công ty 13 Sinh viên thực tập: Bùi Khánh Linh Đại hoc Kinh tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán. .. viên bán hàng: Công ty Cổ phần TM-DV Tây Địa chỉ : 157 Trần Phú – Quận Đông – TP Nội Điện thoại: 04- 33827413 MST : 0400101764003 Họ và tên người mua hàng: Anh Quân Đơn vị : Cửa hàng đại lý rượu bia – thuốc lá Địa chỉ: Lê Lợi – Đông – Nội Hình thức thanh toán : Thanh toán chậm STT Tên hàng hoá , dịch vụ Đơn vị tính Sản Đơn giá Thành tiền lượng A 1 B Thuốc lá Du Lịch A Cộng tiền hàng. .. bán lẻ: Nếu khách hàng mua nhu cầu viết hóa đơn GTGT thì kế toán viên viết hóa đơn GTGT và giao cho khách hàng Nếu khách hàng không cần viết hóa đơn GTGT kế toán viết hóa đơn GTGT và giao cho khách hàng Nếu khách hàng không yêu cầu viết hóa đơn GTGT, kế toán viết hóa đơn bán hàng thông thường và ghi vào bảng bán lẻ theo mẫu quy định, để cuối ngày tập hợp lên báo cáo bán hàng hàng ngày Ví dụ: Ngày... nghiệp Ngoài ra công ty còn 1 số hệ thống của hàng, đại lý bán lẻ khác rất tốt Doanh số của các cửa hàng này chiếm một phần không nhỏ trong doanh số bán hàng toàn công ty Đặc biệt với hình thức thanh toán tiền ngay đã góp phần giúp cho công ty tránh bị ứ đọng vốn trong khâu thanh toán  Phương thức thanh toán: Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, Công ty đã áp dụng nhiều phương pháp thanh toán nhằm tạo 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây, Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây, Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hà Tây, Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại, Kế toán chi tiết doanh thu, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và hàng bán bị trả lại, Kế toán tổng hợp về doanh thu, Chứng từ và thủ tục kế tốn. Chứng từ và thủ tục kế tốn Kế tốn chi tiết chi phí bán hàng, Kế tốn tổng hợp chi phí bán hàng, Phương hướng hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay