Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay

6 574 6
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 17:17

Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay Thuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảoError! Hyperlink reference not valid.Ứng dụng phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa nhỏ ngày nay Mã số đề tài: V0438Error! Hyperlink reference not valid. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vnThuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảoLỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay ,việc toàn cầu hóa nên kinh tế đang diễn ra nhanh chóng. Thông tin là một công cụ chiến lược của mọi nhà kinh doanh khắp nơi trên thế giới, nhà kinh doanh cần phải có các thông tin như: thông tin thị trường, thông tin về giá cả các yếu tố sản xuất, về cước phí vận tải, các phương tiện bảo hiểm hàng hóa, khả năng về vốn, những yêu cầu của hải quan, các loại thuế suất .Để nhà kinh doanh có quyết định đúng đắn. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp ở Việt nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa nhỏ, vẫn không có khả năng tiếp cận các thông tin trên thế giới có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình hoặc giới thiệu sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng ở nước ngoài bởi vì họ không có khả năng đầu cho việc thu thập thông tin quảng bá sản phẩm trên qui mô thị trường quốc tế. Thương mại điện tử (electronic-commerce) chính là một công cụ hiện đại sử dụng mạng Internet giúp cho các doanh nghiệp có thể thâm nhập vào thị trường thế giới, thu nhập các thông tin quản trị nhanh hơn, nhiều hơn, chính xác hơn. Với Thương mại điện tử, các doanh nghiệp cũng có thể đưa ra các thông tin về sản phẩm của mình đến các đối tượng khách hàng tiềm năng khác nhau ở mọi nơi trên thế giới-những nơi mà có thể kết nối Internet. Khi đó với chi phí đầu thấp nhiều tiện ích khác, các doanh nghiệp có thu được nhiều lợi ích như: Thu thập được các thông tin phong phú về thị trường đối tác; Đưa thông tin của mình trên phạm vi không gian ảo rộng lớn không bị giới hạn bởi vị trí địa lý hay biên giới quốc gia tất cả những người , những doanh nghiệp kết nối Internet có thể xem được thông tin này vào bất cứ lúc nào. Trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác nhanh hơn, nhiều hơn với chi phí thấp hơn nhiều lần so với các phương pháp truyền thống. Ở Việt nam , Thương mại điện tử đã được bàn đến rất nhiều trong đời sống kinh tế xã hội. Đã có nhiều doanh nghiệp Việt nam đi đầu trong việc khai thác Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vnThuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảocác lợi thế của Thương mại điện tử để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới đến với đông đảo người tiêu dùng . Trong quá trình hội nhập WTO, AFTA quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thì vấn đề đặt ra hiện nay đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt nam là phải sẵn sàng thích ứng với môi trường kinh doanh mới dựa trên cơ sở của nền kinh tế số hóa mà bước đi đầu tiên là phải ứng dụng Thương mại điện tử vào trong chính quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Tuy vậy, các điều kiện để có thể phát triển Thương mại điện tử ở nước ta vẫn chưa thực sự sẵn sàng với nhiều lí do khác nhau, như hạ tầng cơ sở kĩ thuật yếu kém, thiếu nguồn nhân lực có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin nghiêm trọng, chưa có hệ thống pháp luật phù hợp với nền kinh tế số . đó chính là những rào cản cho chúng ta bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số với Thương mại điện tử là bước đi đầu tiên, tạo tiền đề cho toàn bộ nền kinh tế phát triển nhảy vọt, hòa nhập với nền kinh tế khu vực thế giới, góp phần vào việc đẩy nhanh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa – hiện đại hóa phát triển nền kinh tế tri thức-một xu hướng tất yếu của thời đại. Như vậy với những đòi hỏi cấp thiết trên, việc ng dụng phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa nhỏ ngày nay là rất cần thiết.Mục tiêu nghiên cứu của đề án. Nêu một số ứng dụng Internet , Thương mại điện tử , sơ lược các mô hình ứng dụng Thương mại điện tử trên thế giới. Nghiên cứu tổng quát hóa việc ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt nam. Đề xuất cụ thể hóa một quy trình ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp có tính khả thi cao cho doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam . Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vnThuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảo Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp để thấy được sự cấp thiết của việc đưa ứng dụng của Thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa nhỏ ở nước ta hiện nay thúc đẩy tiến trình hội nhập nền kinh tế khu vực thế giới .Phạm vi nghiên cứu giới hạn của đề án.Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đề án sẽ trình bày phân tích những vấn đề cơ bản về việc sử dụng Internet , một số mô hình ứng dụng Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên thế giới ứng dụng trong các doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam . Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vnThuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảoKẾT LUẬNViệc ứng dụng Thương mại điện tử vào quá trình kinh doanh là công việc thực sự cần thiết đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam hiện nay nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động trong quá trình nước ta đang hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực trên thế giới.Trên cơ sở vận dụng một cách khái quát các vấn đề nghiên cứu, hệ thống hoá việc ứng dụng phát triển thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam thì Đề án của em có được một số đóng góp cơ bản sau: Thứ nhất, Mô hình ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa nhỏ trong điều kiện Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay. Việc ứng dụng phát triển mô hình này là một nhiệm vụ mang tính chiến lược của các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam để có thể tăng sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập khu vực trên thế giới đang diễn ra Thứ hai, Mô hình trên là bước đi tiên phong cho các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, cho các nhà quản lý có quyết định kịp thời trong việc chuẩn bị đưa thương mại điện tử vào phục vụ quá trình kinh doanh Thứ ba, phát triển thương mại điện tử trong thời điểm Việt Nam đang trên đường đổi mới, đi đến hội nhập kinh tế WTO, AFTA giúp cho các doanh nghiệp vừa nhỏ có điều kiện nắm bắt thông tin kinh doanh cũng như khách hàng trên toàn thế giới có cơ hội biết đến sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội sản xuất kinh doanh hơn . Tuy đã có rất nhiều cố gắng nhưng đề án môn học của em vẫn còn rất nhiều thiếu xót, do điều kiện có hạn khả năng chưa cho phép mặt khác lĩnh vực áp dụng thương mại điện tử đối với Việt Nam còn mới nên em mong được sự góp ý, giúp đỡ của cô các bạn đọc Em xin chân thành cảm ơn! Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vnThuvienluanvan.com – Thư viện luận văn, khóa luận, báo cáo thực tập, đồ án tốt nghiệp, tiểu luận tham khảoĐề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ tài liệu toàn văn.Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.Vui lòng truy cập website thư viện để biết thêm chi tiết : Error! Hyperlink reference not valid. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.Thông tin liên hệ:  Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) Điện thoại: 043.9911.302Địa chỉ Email liên hệ:  Error! Hyperlink reference not valid.  Error! Hyperlink reference not valid.  Error! Hyperlink reference not valid.  Error! Hyperlink reference not valid. Hệ thống Website: Error! Hyperlink reference not valid.  Error! Hyperlink reference not valid.  Error! Hyperlink reference not valid.  Error! Hyperlink reference not valid. ……………… Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn . tốt nghiệp, tiểu luận tham khảoError! Hyperlink reference not valid .Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay. ng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay là rất cần thiết.Mục tiêu nghiên cứu của đề án. Nêu một số ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay, Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay, Ứng dụng và phát triển Thương mại điện tử vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn