KỸ THUẬT TRỒNG dừa dứa

11 488 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2014, 09:33

. KỸ THUẬT TRỒNG DỪA DỨA Tập Huấn Kỹ Thuật Trồng Dừa Dứa và Nuôi Cá Chẽm Vàm Rầy, 16/06/2012 Dự án Bảo tồn và Phát triển khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang KỸ THUẬT TRỒNG DỪA DỨA. hai giống dừa này mỗi tháng trổ một quày, nhưng đối với dừa dứa thì khác vì nhóm dừa này hai tháng trổ được 3 quày nên quày số 5 chỉ được 4 tháng tuổi mà thôi, vì vậy để thu hoạch dừa dứa nạo. có trồng xen hay không. Giống dừa cao do có lá dài 5-6m nên thường trồng thưa hơn giống dừa lùn với lá dài 3-4m. Vùng đất màu mỡ, mưa nhiều, không có các yếu tố bất lợi của môi trường cây dừa
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ THUẬT TRỒNG dừa dứa, KỸ THUẬT TRỒNG dừa dứa, KỸ THUẬT TRỒNG dừa dứa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn