Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam

31 474 1
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2014, 17:15

Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ : MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MBA TRONG NƯỚC QUỐC TẾVIỆT NAM NHÓM 8 – LỚP ĐÊM 3 – K22 TÊN ĐỀ TÀI NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU 1. GIỚI THIỆU 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU 5. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 5. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 6. GIỚI HẠN, SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 6. GIỚI HẠN, SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 1 GIỚI THIỆU Nhận xét: Mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu rõ ràng, đầy đủ phù hợp. 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT  Spence, 1973; Tirole, 1988: Lý thuyết ra tín hiệu  Lý thuyết tín hiệu đã được áp dụng vào các nghiên cứu marketing như:  Prabhu and Stewart, 2001; Robertson et al, 1995: nghiên cứu về tác động cạnh tranh.  Erdem and Swait, 1998, 2004: chất lượng thương hiệu.  Boulding and Kirmani, 1993; Rao et al, 1999; Soberman, 2003: chất lượng sản phẩm bảo hành.  Biswas et al., 2002; Dawar and Sarvary, 1997; Simester, 1995; Srivastava and Lurie, 2004: giá.  Caves and Greene, 1996; Kirmani and Wright, 1989: quảng cáo.  Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kinh doanh đào tạo sự thỏa mãn cũng như trung thành về chương trình của sinh viên (Faranda and Clarke,2004; Gremler and McCollough, 2002; LeBlanc and Nguyen, 1999). CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LỔ HỔNG NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu đã phát hiện ra rất ít nghiên cứu xem xét sự phù hợp của lý thuyết tín hiệu để đo lường chất lượng giá trị các chương trình đào tạo, đặc biệt là trong ngành quản trị kinh doanh Do đó , nghiên cứu sử dụng lý thuyết hoàn toàn mới . CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Cơ sở chung của bài này là dựa trên lý thuyết tín hiệu, lý thuyết tín hiệu dựa vào nguyên tắc về tính không hoàn hảo bất cân xứng về thông tin trên thị trường. Các khái niệm  Tín hiệu: là một quá trình nghiên cứutrong đó học viên nhận được tín hiệu, đọc giải thích nó qua kinh nghiệm thực tế phản ứng phù hợp.  Chất lượng tín hiệu: được mô tả bởi 3 đặc tính quan trọng: (Erdem Swait, 1998)  Sự rõ ràng của tín hiệu: đề cập đến “không có sự mơ hồ trong thông tin được chuyển tải bằng những chiến lược hỗn hợp marketing thương hiệu trong quá khứ hiện tại, các hoạt động liên quan”.  Sự nhất quán của tín hiệu: “mức độ mà mỗi hỗn hợp marketing cấu thành hoặc quyết định phản ánh toàn bộ dự định”.  Độ tin cậy của tín hiệu: “là nền tảng cho niềm tin của khách hàng trong yêu cầu về sản phẩm của một dịch vụ”.  Chất lượng cảm nhận.  Các khoản đầu tư vào chương trình.  Xu hướng trung thành. Mô hình nghiên cứu Chất lượng tín hiệu Chất lượng cảm nhận Xu hướng trung thành Các khoản đầu tư vào chương trình H3 H2 H1 H4 H1: Chất lượng tín hiệu rõ ràng hơn sẽ dẫn đến chất lượng cảm nhận cao hơn. H2: Chất lượng cảm nhận cao hơn sẽ dẫn đến một xu hướng trung thành vào chương trình cao hơn. H3:Các khoản đầu tư vào chương trình cao hơn sẽ dẫn đến một chất lượng tín hiệu cao hơn . H4:Các khoản đầu tư vào chương trình cao hơn sẽ dẫn đến chất lượng cảm nhận cao hơn [...]... tìm thấy giữa các chương trình MBA quốc tế trong nước Những phát hiện này tiếp tục xác nhận rằng sự đánh giá của học viên về chất lượng sự trung thành của họ với một chương trình MBA được dựa trên những cam kết của chương trình Hạn chế nghiên cứu      Bài nghiên cứu chỉ khảo sát được một loại hình dịch vụ đào tạo, cụ thể là đào tạo MBA Hầu hết học viên chương trình MBA Việt Nam là học viên... Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận lòng trung thành của chương trình là rất cao (=0.86, p < 0.001) Đầu tư chương trình có tác động tích cực đến chất lượng tín hiệu (=0.76, p < 0.001) Đầu tư chương trình là cơ sở chất lượng cảm nhận về một chương trình MBA (=0.29, p < 0.001) Chất lượng cảm nhận là trung gian giữa mối quan hệ của chất lượng tín hiệu lòng trung thành của chương trình Kết quả phân... định một các rõ ràng có hệ thống là phù hợp với nghiên cứu có ý nghĩa thống kê 5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU          Kết quả CFA của mô hình đo lường chất lượng tín hiệu chỉ ra rằng chất lượng tín hiệu có thể được định nghĩa bằng ba thành phần riêng biệt: tín hiệu rõ ràng, nhất quán tin cậy Kết quả của nghiên cứu xác nhận: Có mối quan hệ mạnh mẽ tích cực giữa chất lượng tín hiệu chất lượng. .. đồng ý 7: hoàn toàn đồng ý Nhận xét về phương pháp nghiên cứu  Sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp  Áp dụng hợp lý các công cụ thu thập dữ liệu trong phương pháp định tính (thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi) định lượng (phỏng vấn trực tiếp)  Phạm vi nghiên cứuCác chương trình MBA ở cả hai chương trình trong nước quốc tế tại Việt Nam , nhưng tác giả chỉ thực hiện lấy mẫu tại TP.HCM... tiến danh tiếng Kết hợp hai phương pháp Lý thuyết tín hiệuvà Nghiên cứu tâm lý khách hàngtrong bài nghiên cứu tiếp theo sẽ làm tăng sự hiểu biết của chúng ta về niềm tin phản ứng của khách hàng đối với các tín hiệu Giá trị nội ngoại Các nghiên cứu trước lỗ hổng nghiên cứu Cơ sở lý thuyết (lý thuyết tín hiệu) Dựa trên những khái niệm được phát triển bởi Erdem, T & Swait, J (1998) & Nghiên cứu. .. vậy, chương trình học toàn phần nên được nghiên cứu trong tương lai để thiết lập những điểm tương đồng khác biệt Có thể khái quát rộng hơn nếu nghiên cứu trong tương lai khám phá được những dịch vụ khác để có thể đánh giá sự hữu dụng của lý thuyết tín hiệu Bài nghiên cứu chỉ khảo sát tín hiệu marketing một cách tổng quát Những nghiên cứu sau nên chỉ ra những tín hiệu cụ thể cho dịch vụ như là về giá...Nhận xét về tổng quan lý thuyết 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP THIẾT KẾ HỖN HỢP KHÁM PHÁ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 12 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG THIẾT KẾ ĐO LƯỜNG  Thang đo trong mô hình nghiên cứu dựa trên các khái niệm được phát triển bởi Erdem Swait (1998), với một số thành phần được điều chỉnh dựa trên kết quả nghiên cứu định tính để phù hợp... tra mô hình lý thuyết kiểm tra sự khác biệt giữa chương trình trong nước & chương trình quốc tế thông qua phân tích Chi-square bậc tự do Kết luận kiến nghị Những hạn chế hướng nghiên cứu sắp tới Mô hình hoàn chỉnh Sơ đồ quá trình nghiên cứu Nhận xét chung Nhận xét chung (tt)  Dựa trên các khái niệm được phát triển bởi Erdem, T & Swait, J (1998) tác giả xây dựng các mục trong thiết kế đo lường,... 0.73 0.77 Chất lượng tín hiệu (0.58) 0.8 0.69 0.2 Đầu tư cho chương trình 0.93 Chấtlượng cảm nhận (0.70) 0.60*(H1) 0.76*(H3) 0.91 0.75 0.87 0.90 0.86*(H2) 0.94 0.90 Xu hướng trung thành (0.74) ) H4 *( 9 GFI = 0.933; CFI=0.974; NFI=0.956 *Có ý nghĩa tại p
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam, Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam, Thuyết trình: Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ: một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế tại Việt Nam, 2 KẾT QUẢ XỬ LÝ, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay