việc làm cho lao động nông thôn huyện nam đàn – tỉnh nghệ an

78 447 5
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 11:50

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Lời Cảm Ơn Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, trong quá trình nghiên cứu ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự giúp đỡ từ nhiều cá nhân và tổ chức: Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, các thầy cô giáo trong Khoa Kinh Tế Chính Trị đã tận tình dạy dỗ, trang bị cho em những kiến thức quý báu trong suốt 4 năm học vừa qua. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thầy giáo Th.S. Lê Văn Sơn đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong suốt thời gian hoàn thành khóa luận này. Em cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể các bác, các gì phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp số liệu, thông tin cần thiết cùng những kinh nghiệm quý báu giúp em hoàn thành khóa luận này. Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, người thân đã động viên và giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập chưa nhiều, năng lực của bản thân còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn. 1 SVTH: Trần Đức Mạnh 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện Trần Đức Mạnh MỤC LỤC 2 SVTH: Trần Đức Mạnh 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DS KHHGĐ Dân số - kế hoạch hóa gia đình CNH HĐH Công nghiệp hóa Hiện đại hóa KH KT CN Khoa học Kỹ thuật Công nghệ TTCN Tiểu thủ công nghiệp CN XD Công nghiệp Xây dựng KT XH Kinh tế - xã hội XKLĐ Xuất khẩu lao động N L NN Nông Lâm Ngư nghiệp TM DV Thương mại Dịch vụ GQVL Giải quyết việc làm TB&XH Lao động Thương binh và Xã hội UBND Ủy ban nhân dân HĐKT Hoạt động kinh tế SXKD Sản xuất kinh doanh KVNT Khu vực nông thôn BQ Bình quân KH Kế hoạch 3 SVTH: Trần Đức Mạnh 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn DANH MỤC BIỂU ĐỒ 4 SVTH: Trần Đức Mạnh 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn DANH MỤC BẢNG 5 SVTH: Trần Đức Mạnh 5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Việc làm luôn là một hoạt động lao động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Vấn đề việc làm luôn là một trong những vấn đề thời sự được quan tâm hàng đầu trong các quyết sách phát triển Kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Người lao độngviệc làm vừa giúp cho bản thân họ có thu nhập ổn định vừa tạo điều kiện để phát triển nhân cách và làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội. Việt Nam là nước có nguồn lao động dồi dào. Điều đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội so với nhiều nước trên thế giới, đồng thời nó cũng luôn tạo ra một sức ép không nhỏ về việc làm đối với lao động toàn xã hội. Do đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động luôn được Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt. Trong xu thế hội nhập hiện nay của đất nước với khu vực và thế giới, người lao động càng có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao mức sống cho bản thân và xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thì cũng tồn tại, thách thức đối với nguồn lao động Việt Nam, nhất là lao động nông thôn. Đó là yêu cầu chất lượng, trình độ tay nghề của nguồn lao động. Hiện nay, chất lượng lao động nông nghiệp ở nông thôn, lực lượng lao động chưa trải qua đào tạo còn khá phổ biến nên không tìm được việc làm, hoặc có việc làm nhưng không ổn định, tình trạng dư thừa lao động thiếu việc làm gia tăng, thêm vào đó quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã làm cho một bộ phận nông dân mất đất canh tác nhưng chưa có chính sách giải quyết việc làm. Vì vậy, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn là vấn đề cấp bách, đồng thời mang chiến lược lâu dài. Huyện Nam Đàn là một huyện đông dân, thu nhập chủ yếu của người dân là từ nông nghiệp, lâm nghiệp, còn một phần khác là từ công nghiệp và dịch vụ. Lực lượng lao động nông thôn của huyện không có việc làm chiếm tỷ lệ cao, thường phải đi làm ăn xa, công việc không ổn định, theo vụ mùa và thất thường. Chất lượng lao động thấp, tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian của người lao động nông thôn thấp, cơ cấu lao động 6 SVTH: Trần Đức Mạnh 6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn của huyện chuyển dịch chậm. Điều này gây ra nhiều khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Hiện nay, cũng đã có nhiều bài viết, nhiều đề tài nghiên cứu đề cập đến vấn đề việc làmviệc làm cho lao động nông thôn. Tuy nhiên cho đến nay chưa có đề tài nào phân tích thực trạng và và đề ra phương hướng giải quyết việc làm cho lao động nông thônhuyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài “Việc làm cho lao động nông thôn huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Nhằm đánh giá đúng thực trạng, nêu lên những khó khăn, từ đó tìm ra phương hướng, giải pháp hữu hiệu để tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao độngnông thôn trên địa bàn huyện. 2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 2.1. Mục đích của đề tài Đánh giá thực trạng việc làm và đưa ra một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao độngnông thônhuyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. 2.2. Nhiệm vụ của đề tài Để đạt được mục đích trên, khóa luận tập trung giải quyết các vấn đề sau: - Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho người lao độngnông thôn ở nước ta. - Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm cho người lao độngnông thôn huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An trong những năm qua, từ đó rút ra được những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra. - Đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động của huyện Nam Đàn trong những năm tới. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Việc làm cho người lao độngnông thôn. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: + Không gian: Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. +Thời gian: 2010 2013 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài Đề tài này được trình bày dựa trên cơ sở sự dụng các phương pháp sau: 7 SVTH: Trần Đức Mạnh 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn - Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để xem xét, phân tích vấn đề nghiên cứu một cách khoa học và khách quan. - Phương pháp thu thập thông tin: +Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: thu thập số liệu báo cáo của phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. +Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: • Chọn điểm điều tra: Điều tra tại 4 xã của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và cán bộ huyện, xã của huyện. • Chọn mẫu điều tra: Phát phiếu điều tra ngẫu nhiên cho 100 hộ gia đình tại 4 xã của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. +Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu: Thiết lập các bảng biểu phản ánh một cách khoa học các số liệu đã thu thập được để thuận tiện cho việc phân tích, đánh giá, so sánh. +Phương pháp sử dụng máy tính: Dùng phần mềm excel để tính toán, so sánh, thể hiện số liệu. - Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, điều tra phỏng vấn và các phương pháp khác. 5. Tình hình nghiên cứu đề tài Việc làm và GQVL cho người lao động nói chung và lao động khu vực nông thôn nói riêng luôn là vấn đề mang tính thời sự, do đó đã có nhiều công trình của nhiều tác giả đề cập, cụ thể như: - Bùi Văn Quán, (2001) “Thực trạng lao động việc làmnông thôn và một số giải pháp cho giai đoạn phát triển 2001 2005”, tạp chí lao động và xã hội. - TS. Nguyễn Xuân Khoát, (2007) “Lao động, việc làm và phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn Việt Nam”, Nxb Đại học Huế. - PGS.TS Nguyễn Thị Thơm, (2009) “Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. - Võ Ngọc Hạnh, (2008) “Việc làm cho người lao độngnông thôn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế. - Ngoài ra còn có rất nhiều đề tài luận văn tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ viết về vấn đề việc làm ở nhiều địa phương và các tỉnh, thành khác nhau nhưng chưa có một đề tài nào nghiên cứu vấn đề việc làmhuyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 6. Đóng góp của đề tài 8 SVTH: Trần Đức Mạnh 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn - Đề tài làm rõ sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho lao độngnông thôn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. - Đề tài đánh giá thực trạng việc làm và đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thônhuyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. 7. Ý nghĩa của đề tài - Làm cơ sở cho địa phương nghiên cứu và vận dụng để xây dựng các chính sách nhằm góp phần giải quyết việc làm cho lao động của huyện nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung. - Làm tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm tới vấn đề này. 8. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục các bảng biểu, biểu đồ, tài liệu tham khảo, phụ lục thì đề tài được kết cấu làm ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chương 2: Thực trạng việc làm cho lao động nông thônhuyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thônhuyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1. Vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn 1.1.1. Quan niệm về việc làm 1.1.1.1. Khái niệm về việc làm Đứng trên các góc độ nghiên cứu khác nhau, người ta đã đưa ra rất nhiều định nghĩa nhằm làm sáng tỏ: “việc làm là gì?”. Ở các quốc gia khác nhau do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp người ta quan niệm về 9 SVTH: Trần Đức Mạnh 9 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn việc làm cũng khác nhau. Chính vì thế không có một định nghĩa chung và khái quát nhất về việc làm. Theo quan niệm của ILO: Người có việc làm là người làm việc trong các lĩnh vực, ngành nghề, dạng hoạt động có ích, không bị pháp luật ngăn cấm, đem lại thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình, đồng thời góp một phần cho xã hội. Theo điều 13, Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1994 được sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 có quy định rõ: “Mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập nhưng không bị pháp luật ngăn cấm đều được thừa nhận là việc làm”. [1;13] Theo đại từ điển Tiếng Việt thì: “Việc làm là công việc, nghề nghiệp thường ngày để sinh sống”. [21;1815] Theo Tiến sĩ khoa học Phạm Đức Chính thì: “Việc làm như là một phạm trù kinh tế, tồn tại ở tất cả mọi hình thức xã hội, đó là một tập hợp những mối quan hệ kinh tế giữa con người về việc bảo đảm chỗ làm việc và tham gia của họ vào hoạt động kinh tế” hay cũng theo ông: “Việc làm cũng là một phạm trù thị trường nó xác định khi thuê một chỗ làm việc nhất định và chuyển người thất nghiệp thành người lao động”. [2;311] Như vậy, mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập không bị pháp luật cấm gọi là việc làm. Những hoạt động này được thể hiện dưới các hình thức: Làm công việc được trả công dưới dạng bằng tiền hoặc bằng hiện vật để đổi công. Các công việc tự làm để thu lợi cho bản thân. Làm công việc nhằm tạo ra thu nhập (bằng tiền hoặc hiện vật) cho gia đình mình nhưng không hưởng lương hoặc tiền công. 1.1.1.2. Bản chất của việc làm Việc làm được xác định như một hệ thống quan hệ giữa con người về đảm bảo cho họ những chỗ làm việc và tham gia vào hoạt động sản xuất. Theo Hội nghị quốc tế lần thứ 13 của tổ chức Lao động quốc tế - ILO thì “Việc làm có thể được định nghĩa như một tình trạng trong đó có sự trả công bằng tiền hoặc hiện vật, do có sự tham gia tích cực, có tính chất cá nhân và trực tiếp vào nỗ lực sản xuất”. Cơ sở pháp lý về việc làm được ghi trong Điều 13, chương II, Bộ luật Lao động nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì khái niệm này bao gồm cả nội dung kinh tế - xã hội và cả nội dung pháp lý. Việc làm xác định như hoạt động lý thuyết là 10 SVTH: Trần Đức Mạnh 10 [...]... sản phẩm, đồng thời làm giảm đi cường độ cho lao động nông nghiệp, chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang các ngành phi nông nghiệp góp phần vào GQVL cho lao động nông thôn 1.1.4.7 Chính sách của Đảng và Nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động Thực tiễn trong quá trình đổi mới cho thấy, giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và cho người lao độngnông thôn nói riêng không... phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, trình độ lao động không cao cho nên thu nhập bình quân của người lao động còn thấp hơn mức thu nhập bình quân chung của cả nước 2.2 Thực trạng việc làmgiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay 2.2.1 Quy mô, cơ cấu lực lượng lao động nông thônhuyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 2.2.1.1 Quy mô Để thực hiện thành công... ở nông thôn dần được cải thiện nhưng còn chậm + Trình độ chuyên môn và tay nghề của người lao độngnông thôn ở mức thấp [9, 59] 1.1.3.2 Việc làm của người lao độngnông thôn 13 SVTH: Trần Đức Mạnh 13 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn Việc làm của người lao độngnông thôn là những hoạt động lao động mang lại thu nhập cho người lao động nông thôn mà không bị pháp luật ngăn cấm Việc làm. .. hình Nam Đànhuyện nửa đồng bằng, nửa đồi núi, nằm ở hạ lưu sông Lam Kéo dài từ 18o34’ đến 18o47’ vĩ bắc và trải rộng từ 105o24’ đến 105o37’ kinh đông Huyện Nam Đàn có phía bắc giáp huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) , phía nam giáp huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), phía đông giáp huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) , phía tây giáp huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) Huyện Nam Đàn. .. có việc làm và đang tìm kiếm việc làm Lực lượng lao độngnông thôn có một số đặc điểm sau: Nguồn lao độngnông thôn chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh Đặc điểm này cho thấy, nước ta có nguồn lao độngnông thôn rất dồi dào Mỗi năm chúng ta có thêm trên 1 triệu người bước vào độ tuổi lao động, trong đó chiếm phần lớn là lực lượng lao độngnông thôn Điều này chứng tỏ Việt Nam có một thị trường lao. .. hiệu quả Số lao động có trình độ công nhân kỹ thuật lành nghề ít và tăng chậm dẫn đến tình trạng thiếu công nhân kỹ thuật, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện Vì vậy rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn 2.2.2 Thực trạng việc làm và giải quyết việc làm của người lao độngnông thôn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong giai... tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Văn Sơn 1.3 Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của một số tỉnh, huyện ở Việt Nam và bài học rút ra cho huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 1.3.1 Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh là một tỉnh đất chật người đông, có tới 80% dân số sống ở khu vực nông thôn và gần 50% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp Đặc biệt trong những năm gần đây Bắc Ninh là một... nhiều lao động, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân 1.1.4.5 Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao độngnông thôn Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao độngnông thôn lạc hậu, quá trình chuyển dịch cơ cấu lao độngnông thôn diễn ra chậm chạp Đây là trở ngại lớn trong quá trình giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho dânnông thôn Về cơ bản quá trình sản xuất ở vùng nông thôn Việt Nam vẫn còn mang... công việc quá ít, không đảm bảo cuộc sống nên có nhu cầu làm việc thêm để có thêm thu nhập [7; 10] Thiếu việc làmviệc làm không tạo điều kiện cho người lao động sử dụng hết thời gian lao động và mang lại mức thu nhập thấp cho người lao động dưới mức tối thiểu Thiếu việc làm tồn tại dưới 2 dạng: Thứ nhất, thiếu việc làm vô hình tức là tình trạng làm việc đủ hoặc vượt chuẩn quy định về số giờ làm việc, ... trong độ tuổi lao động tăng lên đáng kể qua các năm và có xu hướng gia tăng trong những năm tiếp theo Điều này tạo sức ép về việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn thời kỳ nông nhàn Về cơ cấu lao động theo giới, lao động nữ luôn chiếm gần tương đương với lao động nam Lao động nữ năm 2010 là 49.886 người (chiếm 50,61% lực lượng lao động) đến năm 2013 lực lượng lao động nữ là 50.848 . của vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn ở nước ta. - Phân tích, đánh giá thực trạng việc làm cho người lao động ở nông thôn huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An trong. cho lao động nông thôn ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1. Vấn đề việc làm. đề việc làm và việc làm cho lao động nông thôn. Tuy nhiên cho đến nay chưa có đề tài nào phân tích thực trạng và và đề ra phương hướng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Nam Đàn,
- Xem thêm -

Xem thêm: việc làm cho lao động nông thôn huyện nam đàn – tỉnh nghệ an, việc làm cho lao động nông thôn huyện nam đàn – tỉnh nghệ an, việc làm cho lao động nông thôn huyện nam đàn – tỉnh nghệ an, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, Chương 2 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn