thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh

64 4,902 52
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 12:46

LỜI CẢM ƠN Chuyên đề tốt nghiệp này là sự đúc kết lại kiến thức đã học trong 4 năm học vừa qua, là kết quả của việc tiếp thu những kiến thức quý báu từ quý thầy cô của trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế đã tận tình giảng dạy. Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, ngoài sự nổ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình từ quý thầy cô trong trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế, các thầy cô trong khoa kinh tế và phát triển, các cán bộ và người dân Thạch Mỹ, bố mẹ, anh chị em và bạn bè. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trong trường Đại Học Kinh Tế, các thầy cô trong khoa kinh tế và phát triển. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.s Nguyễn Văn Lạc người đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến và truyền đạt kiến thức cho tôi hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến UBND Thạch Mỹ, người dân Thạch Mỹ và các phòng ban nghành, các cơ quan của có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu thứ cấp, giúp tôi trong việc thu thập số liệu sơ cấp, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài này để hoàn thành chuyên đề đúng thời gian quy định. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự động viên và giúp đỡ của gia đình, bạn bè trong suốt thời gian học tập cũng như thời gian thực hiện chuyên đề này. Tuy có nhiều cố gắng nhưng do còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm cũng như trình độ năng lực của bản thân nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô, quý cơ quan và bạn đọc để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Thị Nguyệt MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 I. Tính cấp thiết của đề tài 1 II. Mục tiêu nghiên cứu 3 III. Phương pháp nghiên cứu 3 IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG I: 5 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5 I.1. Cơ sở lý luận 5 I.1.1. Các khái niệm liên quan 5 I.1.2. Vai trò của nông dân trong quá trình xây dựng NTM. 6 I.1.3. Chính sách và căn cứ pháp lý của chương trình NTM.7 I.1.4. Mục tiêu của chương trình NTM 7 I.1.4.1. Mục tiêu 7 I.1.5. Nội dung của chương trình NTM 9 I.1.6. Vốn, nguồn gốc và cơ chế huy động vốn thực hiện NTM 16 I.1.7. Nội dung hướng dấn quy hoạch xây dựng NTM 18 I.1.8. Phân công quản lý và tổ chức thực hiện chương trình NTM 19 I.1.9. Bộ tiêu chí đánh giá và tổ chức đánh giá xét duyệt đạt chuẩn NTM 20 I.2. Cơ sở thực tiễn 26 I.2.1. Tình hình thực hiện NTM Việt Nam 26 I.2.2. Tình hình thực hiện NTM tỉnh Tĩnh 26 I.2.3. Tình hình thực hiện NTM huyện Lộc 28 CHƯƠNG II: 31 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 31 THẠCH MỸ - HUYỆN LỘC TỈNH TĨNH 31 II.1. Khái quát tình hình cơ bản của Thạch Mỹ 31 II.1.1. Điều kiện tự nhiên 31 II.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 32 II.1.3. Điều kiện kinh tế - hội 32 II.1.4. Phân tích SWOT 34 II.2. Thực trạng xây dựng NTM Thạch Mỹ 35 II.2.1. Thực trạng Thạch Mỹ trước khi thực hiện chương trình xây dựng NTM 35 II.2.2. Tình hình đầu tư xây dựng NTM Thạch Mỹ 39 II.2.3. Kết quả thực hiện đầu tư thí điểm NTM Thạch Mỹ 42 II.2.4. Thực trạng Thạch Mỹ sau khi thực hiện chương trình xây dựng NTM 43 II.2.5. Tham gia của người dân 45 II.2.5.1. Hiểu biết của người dân về NTM 45 II.2.5.2. Tham gia của người dân vào các dự án 47 II.2.5.3. Đánh giá của người dân về chương trình NTM.48 CHƯƠNG III: 52 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 52 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NTM 52 III.1. Định hướng 52 III.2. Giải pháp thực hiện 52 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 III.1. Kết luận 55 III.2. Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NTM Nông thôn mới XD NTM Xây dựng nông thôn mới HTX Hợp tác CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa Bộ NN&PTNT Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn QH Quy hoạch SX Sản xuất UBND Ủy ban nhân dân QĐ Quyết định TW Trung ương NQ – CP Nghị quyết – chính phủ XHCN hội chủ nghĩa BCĐ Ban chỉ đạo MTQG Môi trường quốc gia Bộ VH, TT&DL Bộ văn hóa thể thao và du lịch Bộ KH&ĐT Bộ kế hoạch và đầu tư Bộ GTVT Bộ giao thông vận tải ANTT An ninh trật tự QH Quy hoạch BQ Bình quân TNBQ Thu nhập bình quân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Nguồn vốn thực hiện chương trình NTM Thạch Mỹ 17 Bảng 2: Tổng hợp vốn đầu tư cho giai đoạn 2009 – 2015 18 (ĐVT: Tỷ đồng) 18 Bảng 3: Bộ tiêu chí đánh giá NTM 21 Bảng 4: Dân số và lao động Thạch Mỹ 33 Bảng 5: Phân tích SWOT trên địa bàn Thạch Mỹ 34 Bảng 6: Đánh giá các tiêu chí NTM Thạch Mỹ trướckhi thực hiện 35 chương trình xây dựng NTM năm 2009 35 Bảng 7: Tổng hợp vốn đầu tư Thạch Mỹ từ năm 2009-2013 40 Bảng 8: Kết quả thực hiện đầu tư Thạch Mỹ 42 Bảng 9: Đánh giá kết quả thực hiện NTM Thạch Mỹ theo 19 tiêu chí NTM 43 Bảng 10: Hiểu biết của người dân về NTM 46 Bảng 11: Tham gia của người dân vào các dự án 47 Bảng12: Đánh giá của người dân về chương trình NTM 49 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu nghiên cứu chính là: Tìm hiểu thực trạng xây dựng nông thôn mới tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới của địa phương. Để đạt được những mục tiêu đề ra, cần có những mục tiêu sau: + Xây dựng Thạch Mỹ trở thành NTM thời kỳ Công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thể hiện các đặc trưng: Có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao, có kết cấu hạ tầng kinh tế, hội hiện đại, có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị xã, thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng. + Xây dựng Thạch Mỹ trở thành NTM theo phương pháp tiếp cận dựa vào nội lực và do cộng đồng địa phương làm chủ. + Xây dựng cộng đồng hội văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - hội ngày càng hoàn thiện, cơ cấu kinh tế hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến. + Xây dựng hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. + Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. + Đánh giá kết quả xây dựng mô hình nông thôn mới tại Thạch Mỹ - Lộc Tĩnh. Nhằm làm rõ mục tiêu đề ra, đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình nông thôn mới. Qua quá trình nghiên cứu thực trạng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của nhà nước tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh, có một số vấn đề nỗi bật như sau: + Xây dựng nông thôn mới không phải là một dự án đầu tư do nhà nước cấp ngân sách mà đây là quá trình xây dựng và phát triển cộng đồng dựa vào nội lực của cộng đồng. + Các nguồn hỗ trợ bên ngoài cho quá trình xây dựng nông thôn mới chỉ có tính chất hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động phát triển của nông thôn. + Được sự quan tâm, hỗ trợ vốn của tỉnh Tĩnh, nhà nước, các hoạt động phát triển làng xóm được thực hiện đi đúng kế hoạch, bám sát vào nhu cầu thực tế của người dân. Ngoài ra, tạo được lòng tin của người dân dưới sự dẫn đường, chỉ lối của nhà nước Cộng Hòa Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. + Sau gần 5 năm hưởng ứng chủ trương xây dựng NTM của nhà nước, Thạch Mỹ đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ, tác động trực tiếp vào cuộc sống của người dân, đưa kinh tế nông thôn phát triển thêm một bước. Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất của các nghành có xu hướng tăng lên. Về cơ sở hạ tầng: Đã được nâng cấp rõ rệt, tạo điều kiện cho sản xuất và sinh hoạt được đảm bảo hơn. Về văn hóa – hội: Các phong tục truyền thống của địa phương được tiếp tục phát triển, đời sống tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Về mặt tổ chức chính trị và hội: Ngày càng phát huy vai trò lãnh đạo quần chúng. Mặc dù, quá trình xây dựng NTM tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn chưa được như mong đợi. Để khắc phục những tồn tại đó, tôi đưa ra một số giải pháp như sau: + Đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực xây dựng nông thôn mới. + Chuẩn hóa, sàng lọc, bồi dưỡng, ổn định và đưa đi đào tạo cán bộ cấp để đảm bảo đến năm 2015 các cán bộ đều đạt trình độ văn hóa cấp 3 và được đào tạo một nghề chuyên môn trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chức danh được giao. + Thực hiện quy hoạch, kế hoạch triển khai thực hiện điều hành dự án trên địa bàn thôn, xã. + Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỷ thuật cho nông dân. + Thử nghiệm một số hình thức tổ chức nghề phi nông nghiệp ngay tại để thuận tiện cho thanh niên có cơ hội và theo học. + Đào tạo kiến thức quản lý cho cán bộ và chủ trang trại. PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I. Tính cấp thiết của đề tài Nông thôn là nơi sinh sống của một bộ phận cư dân chủ yếu làm trong lĩnh vực nông nghiệp, với điều kiện con người, tự nhiên thuận lợi. Việt Nam đã và đang là một nước nông nghiệp với hơn 70% dân cư đang sống vùng nông thôn. Tam nông bao gồm nông nghiệp, nông thônnông dân có vai trò lớn, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp CNH – HĐH Đất Nước, bên cạnh đó, nông nghiệp, nông thôn nước ta còn là khu vực giàu tiềm năng cần khai thác một cách có hiệu quả, tuy nhiên, tỷ lệ dân thành thị nước ta là không cao nhưng khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn là khá lớn. Thực tiễn cũng cho thấy, những hội tiến bộ bao giờ cũng chú ý tới việc thu hẹp khoảng cách sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quan hệ hội, cải thiện điều kiện sinh hoạt nông thôn, làm cho thành thị và nông thôn xích lại gần nhau. Vì vậy, việc phát triển nông nghiệp, nông thôn đã, đang và sẽ còn là mối quan tâm hàng đầu, có vai trò quyết định đối với việc ổn định kinh tế, hội đất nước. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định mục tiêu XD NTM là: “ Xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - hội phát triển ngày càng hiện đại ”. Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình kinh tế, hội, chính trị, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước. Nông nghiệp phát triển còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, năng suất chất lượng, giá trị gia tăng nhiều mặt hàng còn thấp. Xuất phát từ những khó khăn hạn chế nêu trên, chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất to lớn. Để thực hiện chủ trương này, Thủ tướng chính 1 phủ đã có quyết định 800 ngày 4/6/2010 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gồm 19 tiêu chí để làm căn cứ cho việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đây là một trong những chủ trương mang tính chiến lược mở ra vận hội mới vô cùng quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước. Thực hiện đường lối của Đảng, ngày 28/10/2008, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ban hành một chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là: xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính tổng hợp, sâu rộng, có nội dung toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Thạch Mỹ là một trong 13 thuộc huyện Lộc - tỉnh Tĩnh, bao gồm 14 thôn trải dài theo chiều dài của huyện. Xây dựng NTM là một chương trình, dự án quan trọng và được ưu tiên hàng đầu của xã, sau gần 5 năm thực hiện ( từ năm 2009) đã có nhiều thay đổi tích cực. Để đạt được các trong bộ tiêu chí NTM nhiều dự án nhỏ đã được hoàn thành như: xây dựng trường mầm non,tu sữa lại trường tiểu học,xây dựng hợp tác nông ngiệp cho hội nông dân, làm đường bê tông thôn xóm cũng như bê tông hóa kênh mương nội đồng,tu bổ lại chợ cũng như trạm y tế Để nhìn lại thực trạng xây dựng NTM xã, nhìn lại những thành tựu đạt được, nhìn lại những khó khăn mắc phải và rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó tìm giải pháp khắc phục tôi đã quyết định chọn đề tài: “Thực trạng xây dựng nông thôn mới Thạch Mỹ- huyện Lộc Hà- tỉnh Tĩnh”. 2 II. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến việc xây dựng NTM trên cả nước cũng như Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh. - Đánh giá tình hình thực hiện chủ trương xây dựng NTM của nhà nước tại Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh, phân tích những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị góp phần xây dựng thành công mô hình NTM tại địa phương. III. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Đây là phương pháp xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu đề tài. Phương pháp này nhằm xây dựng tiền đề lý luận của đề tài, để xem xét các sự vật và hiện tượng, sự vận động và biến đổi của nó trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Từ cách nhìn nhận, xem xét vấn đề để tìm ra bản chất các sự vật hiện tượng trong điều kiện cụ thể tại địa bàn nghiên cứu.  Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp: Đây là phương pháp được áp dụng để tiến hành thu thập các tài liệu như : Điều kiện tự nhiên, kinh tế văn hóa hội, hiện trạng đất đai… đã được công bố thông qua sách báo, tạp chí, báo cáo của địa phương nhằm mô tả, đánh giá được những nét cơ bản của địa phương cũng như công tác triển khai chương trình nông thôn mới trên địa bàn nghiên cứu.  Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp: Nhằm thu thập tài liệu sơ cấp phục vụ cho việc đánh giá, phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tôi sử dụng phương pháp phỏng vấn nhanh cán bộ và người dân địa phương. Thông qua việc phỏng vấn, tham vấn cán bộ và người dân nhằm bổ sung và chính xác hóa các thông tin thu thập được.  Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu thu thập được tổng hợp và xử lý trên phần mềm Excel.  Phương pháp phân tích số liệu.  Phương pháp thống kê mô tả: Mô tả các chỉ số lớn nhất, nhỏ nhất, tổng số, số bình quân, tỷ trọng….  Phương pháp thống kê so sánh: So sánh, đối chiếu giữa các năm. IV. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 [...]... theo Thông tư 13 của liên bộ xây dựng, tài nguyên môi trường và bộ NN&PTNT về phê duyện, quy hoạch xây dựng nông thôn mới Bên cạnh đó, một số Lộc đang tiến gần đến đích nông thôn mới như Thạch Châu đạt 14 tiêu chí, Thạch Bằng, Thạch Mỹ đạt 8 tiêu chí, Hộ Độ đạt 7 tiêu chí, Ích Hậu, Bình Lộc, An Lộc đạt 6 tiêu chí, các Hồng Lộc, Phù Lưu, Mai Phụ đạt 5 tiêu chí, hai còn lại là Thịnh Lộc. .. 173/187 đã tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, song song với công tác quy hoạch đã có 13 hoàn thành xây dựng đề án nông thôn mới và đề án phát triển sản xuất đang trình UBND huyện phê duyệt, trong nhóm 35 và nhóm 187 có 72 hoàn thành dự thảo đề án xây dựng nông thôn mới Theo kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện 19 tiêu chí NTM, trong nhóm 13 điểm, có 4 hoàn thành trên... gia nông thôn mới - Nội dung 2: Thực hiện thông tin và truyền thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới c) Phân công quản lý, thực hiện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung 1 - Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung 2 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và UBND chỉ đạo các huyện, thị hướng dẫn các xây dựng. .. trình xây dựng, quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng NTM (2) Chủ thể chủ động và sáng tạo trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế hội nông thôn (3) Chủ thể trực tiếp trong phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất CNH HĐH nông nghiệp, nông thôn (4) Chủ thể tích cực, sáng tạo trong xây dựng và gìn giữ đời sống văn hoá – hội, môi trường nông thôn 6 (5) Là nhân tố góp phần quan trọng vào xây dựng. .. thống kê Thạch Mỹ) I.1.7 Nội dung hướng dấn quy hoạch xây dựng NTM Gồm 7 bước như sau: - Bước 1: Thành lập hệ thống quản lý, thực hiện - Bước 2: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (được thực hiện trong suốt quá trình triển khai thực hiện) - Bước 3: Khảo sát đánh giá thực trạng, nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ 18 tiêu chí đã ban hành - Bước 4: Xây dựng. .. có tính lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình NTM - Giới hạn phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu trên địa bàn Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Tĩnh + Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu từ lúc Thạch Mỹ bắt đầu triển khai chương trình NTM (từ năm 2009) đến hết năm 2013 + Về nội dung: Thực trạng xây dựng NTM và sự nhìn nhận của người dân Thạch Mỹ về chương... thượng Can Lộc, NCT hiến 12.790m2 đất, đóng góp 1.115 triệu đồng I.2.3 Tình hình thực hiện NTM huyện Lộc Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nhiều miền quê Lộc đang đổi thay từng ngày… Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện ngày càng giảm, chất lượng cuộc sống của người dân, ngày càng được nâng lên… 28 Là huyện mới thành lập, Lộc còn nhiều khó khăn chung từ cơ sở hạ tầng... sách 12 chỉ đạo điểm thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM trước năm 2013 và 35 hoàn thành trước năm 2015 Thực hiện chủ trương đó, 12/12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã chọn 12 làm điểm và thành lập BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cấp huyện, cấp Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối tỉnh đến nay có 22 phê duyệt xong quy hoạch Cùng với các được tỉnh chọn làm điểm trên,... quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn cả nước làm cơ sở đầu tư xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 b) Nội dung - Nội dung 1: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ - Nội dung 2: Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - hội - môi... địa bàn - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện nội dung 6: “Hoàn chỉnh trụ sở và các công trình phụ trợ” - Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện nội dung 7: “Cải tạo, xây mới hệ thống thủy lợi trên địa bàn - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và UBND các huyện, thị hướng dẫn các xây dựng đề án theo các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo thực hiện - UBND các xây dựng đề án và tổ chức thực hiện . nghiên cứu thực trạng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của nhà nước tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có một số vấn đề nỗi bật như sau: + Xây dựng nông thôn mới không phải. trên cả nước cũng như ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. - Đánh giá tình hình thực hiện chủ trương xây dựng NTM của nhà nước tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, phân tích những. nông thôn mới ở xã Thạch Mỹ- huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh . 2 II. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến việc xây dựng NTM trên cả nước cũng như ở
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh, thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh, thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay