thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh

64 5,019 53
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2014, 11:46

. nghiên cứu thực trạng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của nhà nước tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có một số vấn đề nỗi bật như sau: + Xây dựng nông thôn mới không phải. trên cả nước cũng như ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. - Đánh giá tình hình thực hiện chủ trương xây dựng NTM của nhà nước tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, phân tích những. nông thôn mới ở xã Thạch Mỹ- huyện Lộc Hà- tỉnh Hà Tĩnh . 2 II. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến việc xây dựng NTM trên cả nước cũng như ở
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh, thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh, thực trạng xây dựng nông thôn mới ở xã thạch mỹ- huyện lộc hà- tỉnh hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay