đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình

115 1,128 5
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2014, 18:49

Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH NGUYỄN THỊ LƯƠNG Khóa học: 2010– 2014 Hu, 05/2014 Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN  ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lương PGS.Ts Mai Văn Xuân Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Lớp: K44 KTNN Hu, 05/2014 Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Lêi c¸m ¬nLời cảm ơn Để hoàn thành bài khóa luận này trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy Để hoàn thành bài khóa luận này trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong khoa Kinh Tế & Phát Triển - Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã trang bị cho cô trong khoa Kinh Tế & Phát Triển - Trường Đại Học Kinh Tế Huế đã trang bị cho em kiến thức trong suốt thời gian em theo học tại trường. Đặc biệt cho em gửi lời cảm em kiến thức trong suốt thời gian em theo học tại trường. Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giảng viên PGS.Ts Mai Văn Xuân đã nhiệt tình giúp đỡ ơn chân thành và sâu sắc đến giảng viên PGS.Ts Mai Văn Xuân đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận này. Cảm ơn thầy đã dìu dắt, giúp đỡ em rất hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận này. Cảm ơn thầy đã dìu dắt, giúp đỡ em rất nhiều không những về chuyên môn, mà còn động viên em rất lớn về mặt tinh thần. nhiều không những về chuyên môn, mà còn động viên em rất lớn về mặt tinh thần. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Nông nghiệp & PTNT đã tận tình chỉ bảo, giúp Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Nông nghiệp & PTNT đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập tại UBND huyện Tuyên Hóa để em có thể đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình thực tập tại UBND huyện Tuyên Hóa để em có thể hoàn thành tốt đề tài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. hoàn thành tốt đề tài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự động viên và giúp đỡ về mặt vật chất Xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự động viên và giúp đỡ về mặt vật chất và tinh thần của gia đình, người thân và bạn bè trong suốt thời gian học tập cũng như và tinh thần của gia đình, người thân và bạn bè trong suốt thời gian học tập cũng như trong thời gian hoàn thành đề tài này. trong thời gian hoàn thành đề tài này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do bước đầu làm quen với đề tài nghiên cứu, Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do bước đầu làm quen với đề tài nghiên cứu, kinh nghiệm và thời gian có nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất kinh nghiệm và thời gian có nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên Sinh viên Nguyễn Thị L Nguyễn Thị L ương ương ượng ượng Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân MỤC LỤC Trang Trang 1 1 Bảng 1. Sản xuất thịt trên thế giới qua 3 năm (2010 – 2012) 17 8 20 8 Bảng 2. Số lượng lớn của cả nước và các vùng chính qua 3 năm (2010 – 2012) 20 8 Bảng 3. Số lượng và sản lượng thịt lợn của tỉnh Quảng 21 8 qua 3 năm (2010 – 2012) 21 8 Bảng 4. Tổng đàn lợn và trọng lượng thịt hơi XC 24 8 của huyện qua 3 năm (2011 – 2013) 24 8 Bảng 5. Biến động diên tích đất đai qua 3 năm (2011 – 2013) 29 8 Bảng 6. Tình hình dân số, lao động ở huyện Tuyên Hóa qua 3 năm (2011 -– 2013) 31 8 Bảng 7. Nhân khẩu và lao động của các hộ chăn nuôi lợn thịt 35 8 Bảng 8. Quy mô và cơ cấu đất đai của các nông hộ (Ttính BQ/hộ) 38 8 Bảng 9. Tình hình về vốn và trang bị kỹ thuật phục vụ chăn nuôi lợn của các nông hộ (Tính BQ/hộ) 418 Bảng 10. Thu nhập của các nông hộ (Tính BQ/hộ) 45 8 Bảng 11. Tình hình sử dụng chuồng trại của các nông hộ 47 8 2.3.2 Quy mô đàn lợn thịt và tổng giá trị sản xuất lợn thịt của các nông hộ 49 8 Bảng 12. Quy mô đàn lợn thịt của các nông hộ (Tính BQ/hộ) 49 8 Bảng 10. Tình hình sử dụng chuồng trại của các nông hộ 51 8 Chỉ tiêu 51 8 QML 51 8 SVTH: Nguy'n Th( Lương Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân QMV 51 8 QMN 51 8 SL (cái) 51 8 % 51 9 SL (cái) 51 9 % 51 9 SL (cái) 51 9 % 51 9 Kiểu chuồng 51 9 30 519 100 51 9 30 519 100,00 51 9 30 519 100 51 9 Hiện đại 51 9 25 519 83,33 51 9 16 519 53,33 51 9 4 51 9 13,13 51 9 Đơn giản 51 9 5 51 9 SVTH: Nguy'n Th( Lương Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân 16,67 51 9 14 519 46,67 51 9 26 5110 86,67 51 10 Máng ăn cố định 51 10 30 5110 100 51 10 30 5110 100 51 10 24 5110 80 5110 Máng uống vòi tự động 51 10 9 51 10 30 5110 3 51 10 10 5110 0 51 10 0 51 10 Nơi chứa phân 51 10 Bể bioga 51 10 12 5110 40 5110 7 51 10 SVTH: Nguy'n Th( Lương Kha luận tt nghip GVHD: PGS.TS Mai Văn Xuân 23,33 51 10 0 51 10 0 51 10 Tại chuồng 51 11 0 51 11 0 51 11 0 51 11 0 51 11 8 51 11 26,67 51 11 Nơi chứa riêng 51 11 18 5111 60 5111 23 5111 76,67 51 11 22 5111 73,33 51 11 (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra) 51 11 Quy mô đàn lợn thịt và tổng giá trị sản xuất lợn thịt của các nông hộ điều tra 51 11 Quy mô đàn lợn thịt của các hộ chăn nuôi với quy mô khác nhau có sự khác biệt rõ rệt. Theo bảng dưới ta thấy, các hộ chăn nuôi với quy mô lớn có số con lợn bình quân/lứa là 52,6 con gấp 8,092 lần so với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và gấp 2,89 lần các hộ chăn nuôi quy mô vừa. Các hộ có quy mô vừa gấp 2,8 lần các hộ nhỏ. Các hộ chăn nuôi với quy mô lớn có số lượng lợn nuôi lớn hơn rất nhiều so với các hộ vừa và nhỏ nên sự khác biệt trên là hiển nhiên. 51 11 SVTH: Nguy'n Th( Lương [...]... dân trên địa bàn huyện 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá những cơ sở lý luận cơ bản về hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt - Tìm hiểu, đánh giá hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua - Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và phát triển ngành chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. .. nghiên cứu Chương 2: Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Phần III: Kết luận và kiến nghị 7 Hạn chế của đề tài Do hầu hết các chủ hộ không tiến hành ghi chép sổ sách về đầu tư chi phí cũng như kết quả thu được trong... tính bình quân cho một con thì các hộ này chi ít hơn các hộ quy mô nhỏ 60 2.3.4 Kết quảhiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộBảng 15 Kết quảhiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ (Tính BQ cho 1 lợn thịt XC) 60 Bảng13 Kết quả chăn nuôi lợn thịt của các hộ điều tra (tính bình quân/1 lợn thịt XC) 63 Bảng 14 Hiệu quả chăn nuôi theo TC .63 Bảng 15 Hiệu quả kinh tế theo... các hộ nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Đề tài tập trung vào đánh giá, so sánh hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt giữa các hộ, các nhóm hộ có quy mô chăn nuôi khác nhau., các phương thức chăn nuôi khác nhau + Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại các hộ nông dân chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình + Về thời gian: Đề... 1 lợn thịt XC) 60 .12 Bảng13 Kết quả chăn nuôi lợn thịt của các hộ điều tra (tính bình quân/1 lợn thịt XC) 63 12 Bảng 14 Hiệu quả chăn nuôi theo TC 63 .12 Bảng 15 Hiệu quả kinh tế theo IC 66 12 Bảng 16 Ý kiến của các hộ chăn nuôi lợn về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quảhiệu quả của chăn nuôi lợn thịt 67 12 Sơ đồ 1: Kênh tiêu thụ thịt lợn tại huyện. .. nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình làm đề tài tốt nghiệp cuối khóa 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Khảo sát tình hình thực tế để phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ gia đình nông dân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa Từ những cơ sở, căn cứ đó đề xuất một số biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn thịt cho các SVTH: Nguyễn... đơn vị sản phẩm + Hiệu quả phân phối: Là chỉ tiêu hiệu quả trong các yếu tố giá sản phẩm và giá đầu vào được tính để phản ánh giá trị sản phẩm thu thêm trên một đồng chi phí thêm về đầu vào hay nguồn lực Thực chất của hiệu quả phân bổ là hiệu quả kinh tếtính đến các yếu tố về giá của đầu vào và giá đầu ra + Hiệu quả kinh tế: Là mức sản xuất đạt được cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ Có nghĩa... phẩm chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ, hiệu quả chăn nuôi thấp so với các ngành khác, … Bởi vậy cần có những biện pháp và giải pháp hữu hiệu đảm bảo hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, đồng thời giải quyết những vấn đề khó khăn có ý nghĩa quan trọng thiết thực Xuất phátp từ những vấn đề thực tế trên tôi lựa chọn đề tài : Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên. .. hộ chăn nuôi quy mô lớn chăn nuôi với số lượng lợn lớn hơn rất nhiều so với các hộ quy mô nhỏ nên tận dụng được thời gian cũng như các khoản chi khác như điện, nước,… nên khi tính bình quân cho một con thì các hộ này chi ít hơn các hộ quy mô nhỏ 60 .12 2.3.4 Kết quảhiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộBảng 15 Kết quảhiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ (Tính BQ cho 1 lợn. .. triển ngành chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - Đề xuất một số biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi lợn thịt, góp phần phát triển ngành chăn nuôi lợn nói chung và chăn nuôi lợn thịt nói riêng ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 3 Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp duy vật biện chứng Mọi sự vật hiện tượng phát triển, biến động trong mối quan hệ . HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH NGUYỄN THỊ. 12 2.3.4 Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộBảng 15. Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ (Tính BQ cho 1 lợn thịt XC) 60 12 Bảng13. Kết quả chăn nuôi lợn thịt của. 60 2.3.4 Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộBảng 15. Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt của các nông hộ (Tính BQ cho 1 lợn thịt XC) 60 Bảng13. Kết quả chăn nuôi lợn thịt của
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình, đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình, đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện tuyên hóa, tỉnh quảng bình, 4 Phương pháp phân tích so sánh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay