Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chuyên đề chứng khoán

73 496 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2014, 07:27

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chuyên đề chứng khoán Chuyên đề Chứng khoán 1. Khái niệm, đặc điểm 2. Công ty cổ phần - Corporation 3. Cổ phiếu - Stocks or Shares 4. Trái phiếu - Bonds 5. Chứng chỉ quĩ đầutư 6. Chứng khoán phái sinh - Derivatives Chứng khóan – vàng, ngọai tệ - Bất động sản Nguyên tắc hoạt động chứng khoánthị trường chứng khoán 1. Tôn trọng quyền tự do mua, bán, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của tổ chức, cá nhân. 2. Công bằng, công khai, minh bạch. 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. 4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro. 5. Tuân thủ quy định của pháp luật . PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 1. CÔNG TY BÁN 18.000.000 CHO 15 NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC RL 2. CÔNG TY BÁN 18.000.000 CHO 35 NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC (MY, TH LAN ) RL 3. CÔNG TY BÁN 18.000.000 CHO 15 NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC VÀ CÓ 20% VỐN CỔ PHẦN CHÀO BÁN CHO TRÊN 100 NHÀ ĐẦU TƯ NGOÀI TỔ CHỨC TC CỔ PHIẾU QUĨ ??? • TỔNG SỐ TỔNG SỐ CP CP CP PHÁT HÀNH = ĐANGLƯU HÀNH + QUĨ GIAO DỊCH SƠ CẤP, THỨ CẤP •CTY REE MUA VÀO 2000.000 LÀM CỔ PHIẾU QUĨ-TC • CTY REE BÁN RA 2000.000 CỔ PHIẾU QUĨ- TC •CTY SSI MUA VÀO 2000.000 CỔ PHIẾU REE- TC • CTY SSI TĂNG VỐN BẰNG VIỆC BÁN 2000.000 CỔ PHIẾU THƯỞNG- SC •CTY BVSC BÁN THOẢ THUẬN 20.000.000 CỔ PHIẾU REE GIÁ 18.000/CP- TC • CTY SSI TÁCH CỔ PHIẾU 1 THÀNH 2-SC •VCB IPO THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ 6.500.000 CP RA BÊN NGOÀI NH-SC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG • CÔNG TY ĐẠI CHÚNG • VỐN ĐIỀU LỆ 10 TỶ • HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC VÀ CÓ LÃI 2 NĂM • 20% VỐN CỔ PHẦN DƯỢC BÁN TRÊN 100 NHÀ ĐẦU TƯ NGOÀI TỔ CHỨC • NHÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CÓ ĐẦY ĐỦ NĂNG LỰC QUẢN LÝ KINH DOANH • HOÀN TẤT BỘ HỒ SƠ VÀ THỰC HIỆN PHÁT HÀNH THEO QUI ĐỊNH I.KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁNCHỨNG THƯ HOẶC BÚT TOÁN GHI SỔ XÁC NHẬN QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHỦ SỞ HỮU VÀ CÓ THỂ MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG TRÊN Luật CK Chứng khóan là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán. ĐẶC ĐIỂM • CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH LUẬT CHỨNG KHOÁN • MANG GIÁ TRỊ • CHỨA ĐỰNG QUYỀN SỞ HỮU VỐN, QUYỀN ĐÒI NỢ, YÊU CẦU THỰC HIỆN • SINH LỢI, RỦI RO VÀ THANH KHOẢN CORPORATION CÔNG TY CỔ PHẦN • DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐIỀU LỆ CHIA THÀNH NHIỀU PHẦN BẰNG NHAU GỌI LÀ CỔ PHẦN.CỔ ĐÔNG CÓ NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN TRONG PHẠM VI VỐN GÓP VÀO DOANH NGHIỆP. [...]... phiếu Book value of Share • CÁCH TÍNH (TỔNG TS-TỔNG NỢ-CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI)/ TỔNG SỐ CỔ PHIẾU THƯỜNG HOẶC (TỔNG MG+THẶNG DƯ VỐN+LỢI NHUẬN GIỮ LẠI )/TỔNG SỐ CỔ PHIẾU THƯỜNG Giá thị trường cổ phiếu Market price GIÁ MUA BÁN CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG • CUNG CẦU CK • GIÁ TRỊ THỰC CỦA DOANHNGHIỆP • BIẾN ĐỘNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI • QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỔ ĐƠNG NẮM GIỮ CỔ PHIẾU • ĐƯỢC HƯỞNG CỔ TỨC (DIV) • 800 VND/CP,... HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CƠNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHỐN VAY VỐN NGÂN HÀNG TH TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM DN ĐƯỢC PHÁT HÀNH CK HUY ĐỘNG VỐN CỔ PHẦN 1 CTY CỔ PHẦN 2 CHUYỂN ĐỔI DNNN THÀNH CTY CỔ PHẦN 3 CTY 100% VỐN NƯỚC NGỒI PHÁT HÀNH CỔ PHẦN BÁN Ở VN 1.CỔ PHIẾU STOCKS/SHARES • CHỨNG THƯ HOẶC BÚT TỐN GHI SỔ XÁC NHẬN VIỆC GĨP VỐN VÀO CƠNG TY CỔ PHẦN Cổ phiếu là loại chứng khốn xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp... SĨAT CỦA NGÀNH, CƠNG TY NHƯ RỦI RO KINH DOANH, 2.TRÁI PHIẾU • CHỨNG KHỐN NỢ • GIẤY XÁC NHẬN NỢ • NGHĨA VỤ TRẢ NỢ • QUYỀN ĐỊI NỢ GỐC VÀ LÃI CỦA TRÁI CHỦ ĐỐI VỚI CHỦ THỂ PHÁT HÀNH Trái phiếu BOND • Trái phiếu là loại chứng khốn xác nhận Quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành • Trái phiếu là loại chứng khốn qui đònh nghóa vụ của người phát hành(người vay)phải... TÍCH LŨY • MUA BÁN CĨ ĐIỀU KIỆN • CƠNG TY PHÁ SẢN, GIẢI THỂ ĐƯỢC TRẢ LẠI VỐN GĨP TRƯỚC CỔ PHIẾU THƯỜNG GIÁ CỔ PHIẾU • Mệnh giá cổ phiếu Face value of shares • Thư giá cổ phiếu Book value of Share • Giá thị trường cổ phiếu Market price Mệnh giá cổ phiếu Face value of shares • CÁCH TÍNH VỐN ĐIỀU LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHIẾU THƯỜNG Ví dụ • Cơng ty REE • VỐN ĐIỀU LỆ 180 TỶ • PHÁT HÀNH 18 TRIỆU CỔ PHIẾU • MỆNH GIÁ... TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH CHIA CỔ TỨC CỦA CƠNG TY • QUYỀN MUA CỔ PHIẾU MỚI • QUYỀN THAM GIA BỎ PHIẾU, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CƠNG TY • KHƠNG ĐƯỢC RÚT VỐN Quyền mua cổ phiếu mới Quyền mua cổ phiếu mới là loại chứng khốn do cơng ty cổ phần phát hành kèm theo đợt phát hành cổ phiếu bổ sung nhằm bảo đảm cho cổ đơng hiện hữu quyền mua cổ phiếu mới theo những điều kiện đã được xác định VÍ DỤ CỔ ĐÔNG ĐANG NẮM GIỮ . Derivatives Chứng khóan – vàng, ngọai tệ - Bất động sản Nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán 1. Tôn trọng quyền tự do mua, bán, kinh doanh và dịch vụ chứng khoán của tổ. Chuyên đề Chứng khoán 1. Khái niệm, đặc điểm 2. Công ty cổ phần - Corporation 3. Cổ phiếu - Stocks or Shares 4. Trái phiếu - Bonds 5. Chứng chỉ quĩ đầutư 6. Chứng khoán phái sinh. quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán. ĐẶC ĐIỂM • CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH LUẬT CHỨNG KHOÁN • MANG GIÁ TRỊ • CHỨA ĐỰNG QUYỀN SỞ HỮU VỐN, QUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chuyên đề chứng khoán, Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chuyên đề chứng khoán, Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chuyên đề chứng khoán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay