Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh

62 273 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2013, 09:34

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH .4 1.1. Lịch sử hình thành phát triển 4 1.2. Đặc điểm kinh doanh tổ chức sản xuất kinh doanh .5 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý 8 1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp .8 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ 9 1.4. Những thuận lợi khó khăn của công ty .12 1.3.1. Thuận lợi .12 1.3.2. Khó khăn .13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 13 2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .13 2.1.1. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng .13 2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty .15 2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán .17 2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu .17 2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền .17 2.3.2. Kế toán tài sản cố định 20 2.3.3. Kế toán hàng tồn kho 25 2.3.4. Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương 29 2.4. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Ngân Hạnh 32 2.4.1. Các phương thức bán hàng của công ty 32 2.4.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá .33 1 2.4.3. Kế toán thuế GTGT 40 2.4.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .41 2.4.5. Kế toán giá vốn hàng bán 41 2.4.6. Kế toán chi phí bán hàng 44 2.4.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 49 2.4.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 53 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH .57 3.1. Những ưu điểm .57 3.2. Những tồn tại 58 3.3. Một số kiến nghị .58 KẾT LUẬN .60 2 LỜI NÓI ĐẦU Với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế thị trường, tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đều hướng tới mở rộng quy mô sản xuất. muốn vậy mỗi doanh nghiệp luôn phải chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chiến thắng trong cạnh tranh đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Song, để đạt được điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược kinh doanh đúng đắn nắm bắt được những thông tin cập nhật trên thị trường, nhất là những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: chi phí, nhu cầu tiêu dùng, sự phát triển về khoa học kỹ thuật. Bởi vậy, để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình buộc các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời các thông tin để có những chiến lược kinh doanh hợp lý, mở rộng được thị trường nhằm mục đích mang lại hiệu quả cao nhất. Công ty TNHH Ngân Hạnh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Công ty kinh doanh dựa trên phương châm: lấy thị trường làm hướng đạo, lấy sáng tạo làm nòng cốt, gắn chất lượng sản phẩm với sự tồn vong của công ty, lấy nhân tài làm chỗ dựa, lấy quản lý để thúc đẩy hiệu quả, đưa công ty đi theo con đường nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm… Trong việc quyết định sự thành công hay thất bại của công ty có một phần đóng góp không nhỏ của công tác kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, em đã tìm hiểu nghiên cứu công tác kế toán trong công ty.Báo cáo kiến tập của em gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Ngân Hạnh Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại c ông ty TNHH Ngân Hạnh Chương 3: Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Ngân Hạnh 3 CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 1.1. Lịch sử hình thành phát triển Tên công ty: công ty TNHH Ngân Hạnh. Mã số thuế: 0100701506 Số ĐKKD: 053980, cấp lần đầu 22/09/1997; ngày sửa đối sau cùng 28/01/2008. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Kho của công ty: Nam Hồng – Đông Anh – Hà Nội Tiền thân của công ty TNHH Ngân Hạnhcông ty TNHH kỹ nghệ lạnh Thăng Long. Ngày 20/7/1993 công ty TNHH kỹ nghệ lạnh Thăng Long được thành lập theo giấy phép số 000467 GP/TLDN – 02 của UBND Thành phố Hà Nội được trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh số 043354. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty là: Lắp đặt dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm; chế biến thực phẩm; sửa chữa tủ lạnh, máy làm kem, nước đá… Năm 1997, với những quy chế chính sách mở cửa của Nhà nước nhu cầu tiêu thụ đồ uống trong nước ngày càng gia tăng đòi hỏi công ty phải phát triển mở rộng quy mô hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước tình hình như vậy ban giám đốc quyết định thành lập một công ty mới lấy tên là công ty TNHH Ngân Hạnh. Ngày 22/9/1997 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 053980 của sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội công ty TNHH Ngân Hạnh chính thức được thành lập. Công ty có số vốn điều lệ là 530.000.000 VNĐ. Công ty hoạt động theo điều lệ của công ty chịu sự quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Trụ sở chính của công ty đặt tại 134 Cầu Diễn - Từ Liêm – Hà Nội. 4 Năm 2003, công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên 5.000.000.000 VN Đ chuyển trụ sở chính về xóm 1 - Mễ Trì Thượng - Từ Liêm - Hà Nội. Năm 2008, vốn điều lệ của công ty tăng lên 25.000.000.000 VNĐ. 1.2. Đặc điểm kinh doanh tổ chức sản xuất kinh doanh Với xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, toàn cầu hoá cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thế giới, công ty TNHH Ngân Hạnh đã nắm bắt được nhu cầu thị hiếu xu hướng phát triển của thị trường, công ty đã đang hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Kết quả hoạt động góp phần đẩy mạnh nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện tại tương lai. Đồng thời với mô hình quy mô sản xuất của công ty TNHH Ngân Hạnh, đã tạo ra nhiều việc làm cho lực lượng lao động cho lực lượng lao động trong nước. Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh với giá thành đảm bảo hợp lý dựa trên phương châm: lấy thị trường làm hướng đạo, lấy sáng tạo làm nòng cốt, gắn chất lượng với sự tồn vong của công ty, lấy nhân tài làm chỗ dựa, lấy quản lý để thúc đẩy hiệu quả đưa công ty đi theo con đường nâng cao uy tín. Công ty có bộ máy quản lý có năng lực, một đội ngũ công nhân viên thận trọng trong quá trình làm việc. Trong các quan hệ tín dụng với ngân hàng các đối tác khác, công ty luôn là một khách hàng có uy tín. Trong thời gian đầu mới thành lập, công ty kinh doanh trong các lĩnh vực: lắp đặt dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm, sửa chữa tủ lạnh, máy làm kim, máy làm nước đá. Ngày 22/9/1997 công ty TNHH Ngân hạnh chính thức được thành lập hoạt động trong những lĩnh vực đã đăng ký kinh doanh sau: - Buôn bán hàng tư liệu sản xuất. 5 - Chế biến thực phẩm ( nước giải khát, nước đá, bia hơi) - Dịch vụ lắp đặt dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm. Năm 2003, công ty quyết định mở rộng hoạt động đăng ký kinh doanh bổ sung một số lĩnh vực sau: - Dịch vụ ăn uống. - Dịch vụ sinh thái. - Dịch vụ phục vụ khách du lịch. Hiện nay công ty không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh đăng ký kinh doanh thêm các hoạt động như: - Kinh doanh hương liệu, nguyên liệu, vật tư, thiết bị ngành bia hoá thực phẩm. - Sản xuất bia, rượu các loại nước giải khát. - Thiết kế chế độ lắp đặt chuyển giao công nghệ sản xuất bia hơi, bia chai các loại nước giải khát. - Lắp đặt nhà lạnh, kho lạnh, điều hoà không khí. Nhiệm vụ của công ty là mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hơn nữa, đặt chữ tín lên hàng đầu. Luôn tạo cho khách hàng cảm giác an toàn khi ký hợp đồng với công ty. Hoạt động kinh doanh ngày càng đem lại hiệu quả, lợi nhuận ngày một tăng, làm việc luôn tuân thủ pháp luật. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 6 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2006, 2007, 2008 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1.Doanh thu bán hàng 2.Các khoản giảm trừ 3.Giá vốn hàng bán 4.Lợi nhuận gộp 5.Doanh thu hoạt động tài chính 6.Chi phí tài chính 7.Chi phí bán hàng 8.Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.Lợi nhuận thuần 10.Thu nhập khác 11.Chi phí khác 12.Lợi nhuận khác 13.Tổng lợi nhuận trước thuế 14.Chi phí thuế TNDN 37.357.598.817 0 35.858.649.711 1.495.711.395 32.380.170 346.736.685 91.688.500 1.001.502.428 88.163.952 438.838.820 353.573.655 85.265.165 173.492.117 48.576.939 102.928.526.81 7 0 97.493.126.843 5.435.399.974 319.046.976 2.072.794.912 601.034.622 1.904.331.709 1.176.285.707 802.350 11.786.071 (10.983.721) 1.165.301.986 326.284.556 140.853.960.876 0 131.644.688.431 9.209.272.445 362.911.575 4.700.646.358 339.971.158 3.271.334.187 1.260.232.317 6.660.640 3.997.295 2.663.345 1.262.895.662 353.610.785 15. Lợi nhuận sau thuế 124.852.178 839.017.430 909.284.877 Qua các chỉ tiêu trên cho thấy hoạt động của công ty luôn duy trì được tốc độ phát triển kinh doanh mở rộng quy mô về vốn tài sản qua các năm. Doanh thu bán hàng của công ty tăng lên qua các năm một cách nhanh chóng: 7 Năm 2006: 37.257.589.900 VNĐ: 100%; Năm 2007: 102.928.562.817 VNĐ: tăng 276% so với năm 2006 Năm 2008: 140.853.960.876 VNĐ: tăng 387% so với năm 2006 Ta thấy rằng: doanh thu bán hàng của năm 2007 tăng 2,76 lần so với năm 2006. năm 2008 tăng 3,87 lần so với năm 2006. Như vậy chứng tỏ công ty đã cập nhật các thông tin trên thị trường đã tiêu thụ các mặt hàng có số lượng lớn khiến doanh thu tăng lên nhanh chóng qua các năm. Với sự nỗ lực hoạt động của công nhân viên dưới sự quản lý của hội đồng quản trị ban giám đốc công ty, lợi nhuận trước thuế ngày càng tăng cao: Năm 2006: 173.429.117 VNĐ chiếm 100% Năm 2007: 1.165.301.986VNĐ tăng 6,72 lần( 672%) so với năm 2006 Năm 2008: 1.262.895.662VNĐ tăng 7,28 lần( 728%) so với năm 2006 Như vậy có thể nói hoạt động của công ty đã đem lai hiệu quả cao, với tốc độ phát triển vượt bậc, đối phó được với sự bất ổn định của thị trường khủng hoảng kinh tế. Công ty đã đóng góp một phần đáng kể vào nguồn ngân sách nhà nước. Góp phần vào ổn định nền kinh tế đất nước. 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý 1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp Cũng như các công ty có quy mô vừa nhỏ khác trong cả nước, cơ cấu tổ chức bộ máy công ty hết sức gọn nhẹ nhưng đem lại hiệu quả cao. 8 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Ngân Hạnh 1.3.2. Chức năng nhiệm vụ 1.3.2.1. Hội đồng quản trị Là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị đảm nhận các chức năng quan trọng như: quyết 9 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ PHÒNG KINH DOANH PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT định phương hướng phát triển công ty, quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm phương thức huy động thêm vốn, quyết định phương thức đầu tư dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty, quyết định mức lương lợi ích khác đối với giám đốc, kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty, quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện các quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, các quyết định được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc lớn hơn 50% phiếu thuận. Hội đồng quản trị họp định kỳ một năm một lần. 1.3.2.2. Ban giám đốc Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình như tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch Hội đồng thành viên. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên hội đồng thành viên, kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh. Phó giám đốc là những người hỗ trợ giám đốc trong công tác quản lý công ty ở các lĩnh vực khác nhau như: Phó giám đốc tài chính chuyên phụ trách về vấn đề tài chính của công ty. Phó giám đốc kỹ thuật chuyên phụ trách về các vấn đề kỹ thuật, chuyển giao công nghệ kỹ thuật cơ khí chế tạo nhà máy bia. 10 [...]... chính kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán của công ty Kế toán trưởng tổ chức điều hành bộ máy kế toán, lập các báo cáo tài chính - Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh: Căn cứ vào các hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho để theo dõi tình hình bán hàng của doanh nghiệp để từ đó xác định kết quả kinh doanh - Kế toán tiền lương bảo hiểm xã hội: Theo dõi, tính toán đầy đủ, kịp thời các... Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu 2.4 Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Ngân Hạnh 2.4.1 Các phương thức bán hàng của công ty Công ty tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán buôn ( bán buôn chuyển thẳng bán buôn qua kho), bán lẻ 32 2.4.1.1 Phương thức bán buôn Khách hàng của công ty chủ yếu là các tổ chức, công ty, cá nhân có nhu cầu về hàng. .. Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu 2.1.2 Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty Là một đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân quy mô sản xuất kinh doanh vừa Do vậy để thuận lợi cho việc quản lý thống nhất, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo phòng tài chính kế toán áp dụng hình thức kế toán tập trung Toàn bộ công việc kế toán đều tập trung tại phòng kế toán của công ty Tại các xưởng và. .. sinh, hàng ngày lập sổ quỹ tiền mặt kết hợp với kế toán thanh toán tiến hành kiểm quỹ hàng tháng khi có lệnh đột xuất - Thủ kho: chịu trách nhiệm quản lý kho vật tư khi có phiếu nhập, phiếu xuất Hàng ngày lập thẻ kho đối chiếu với kế toán bán hàng khi tiến hành kiểm vào cuối kỳ hoặc khi có lệnh kiểm MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ KHO TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KQKD KẾ... KQKD KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG BHXH 16 KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU THỦ QUỸ 2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán Công ty TNHH Ngân Hạnh áp dụng Quyết định QĐ15/2006/QĐ-BTC được ban hành bởi Bộ tài chính trong việc hạch toán kế toán. Với quy mô vừa nên công ty kiểm hàng tồn kho theo phương pháp kiểm khai thường xuyên Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính giá hàng. .. lượng sẽ được nhập kho hàng hoá Người nhận hàng đưa hàng hoá ở sân bay về nhập kho 34 Khi hàng về nhập kho, công ty gửi giấy báo nhận đến cho khách hàng Khi khách hàng đến nhận hàng, căn cứ vào hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, phòng kế toán viết hoá đơn bán hàng ( hoá đơn GTGT), trên hoá đơn điền đầy đủ thông tin Doanh thu sẽ được ghi nhận khi khách hàng chấp nhận thanh toán Hoá đơn GTGT được lập... mua hàng hoá cho hàng đã bán trong kỳ hàng tồn cuối kỳ - Tài khoản 1567: Hàng hoá bất động sản, phản ánh giá trị hiện có tình hình biến động của các loại hàng hoá bất động sản trong công ty 2.3.3.4 Phương pháp tính giá thực tế hàng hoá, công cụ - dụng cụ Hàng hoá, công cụ, dụng cụ nhập kho thì giá nhập là giá thực tế mua; hàng hoá, công cụ, dụng cụ xuất kho theo giá nhập trước xuất trước; kế toán. .. hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp thẻ song song Hiện nay công ty đang áp dụng phần mềm kế toán Fast accounting trong công tác quản lý hạch toán kế toán Ban lãnh đạo nhân viên trong công ty đều có kiến thức trình độ tin học sử dụng các phần mềm trong công tác kế toán Công ty luôn coi trọng việc đào tạo nhân viên để giúp họ thông thạo hiểu biết hơn nữa trong lĩnh vực tin học giúp cho công. .. điện tử ở nước ngoài 2.3.3.3 Hàng hoá: Đối tượng chủ yếu trong hàng tồn kho của công ty thương mại là hàng hoá Phương pháp tính giá hàng hoá trong công ty TNHH Ngân Hạnh Giá mua hàng hoá = trong nước Giá mua hàng hoá trong nước Giá mua = ghi trên + hoá đơn = Giá mua ghi trên hoá đơn Chi phí + thu mua + + Thuế nhập khẩu Chi phí sơ chế + hoàn thiện hàng hoá + Chi phí thu mua hàng nhập khẩu Chi phí giảm... tập hợp các hoá đơn bán hàng Định kỳ mười ngày nhân viên lập “ Báo cáo bán hàng của từng hoạt động kinh doanh Kế toán đối chiếu giữa hoá đơn “ Báo cáo bán hàng , nếu có chênh lệch thì yêu cầu nhân viên thống của cửa hàng điều chỉnh cho đúng Đới với trường hợp bán hàng không qua kho, hàng hoá vẫn được công ty kiểm nghiệm rồi mới giao cho khách hàng Kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT định khoản 36 . 2.3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương......................29 2.4. Kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của công. ông ty TNHH Ngân Hạnh Chương 3: Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Ngân Hạnh 3 CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh, Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh, Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Ngân Hạnh, Ban giám đốc Phòng tổ chức – hành chính Phòng kế tốn tài vụ Phòng kinh doanh, Khó khăn Những thuận lợi và khó khăn của cơng ty 1.3.1. Thuận lợi, Tổ chức bộ máy kế tốn trong cơng ty, Cơng cụ - dụng cụ Hàng hố: Phương pháp tính giá thực tế hàng hố, cơng cụ - dụng cụ, Kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương, Chứng từ kế toán sử dụng Các sổ kế toán sử dụng Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hoá, Kế toán thuế GTGT Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Kế toán giá vốn hàng bán, Kế tốn chi phí bán hàng, Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp, Kế toán xác định kết quả kinh doanh, Lịch sử hình thành và phát triển Những ưu điểm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay