sử dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong giảng dạy hình học

6 3,882 23
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2014, 14:52

Chuyên đề: SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỒ DUY TRONG GIẢNG DẠY HÌNH HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ: - Tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạyhọc là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của người giáo viên hiện nay. Tuy nhiên Hình học là một phân môn khó, học sinh thường thiếu kiến thức cơ bản và khả năng suy luận cũng rất yếu. Vậy làm thế nào để học sinh có thể học tốt hơn môn Hình học? Đó chắc hẳn là một trong những nỗi trăn trở, suy nghĩ của các giáo viên Toán. - Để giải quyết một phần nào đó của câu hỏi trên các giáo viên tổ Toán trường THCS Thị Trấn Tân Châu tiến hành thực hiện chuyên đề “ Sử dụng hiệu quả đồ duy trong giảng dạy Hình học” với mong muốn các học sinh thân yêu của mình sẽ có kết quả học tập ngày càng tốt hơn. II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG: Từ trước đến nay khi giảng dạy Hình học, chủ yếu là chúng ta cho học sinh ghi chép bằng các ký tự do đó sẽ còn một số tồn tại sau: 1. Học sinh: - Chưa nắm tốt các lý thuyết Hình học - Chưa biết định hướng chứng minh khi gặp một bài Hình học - Chưa có lòng yêu thích môn Hình học 2. Giáo viên: - Chưa hệ thống tốt các kiến thức Hình học - Thiếu các hình ảnh trực quan sinh động để thu hút sự chú ý và ghi nhớ lâu dài của học sinh. 3. Cơ sở vật chất của nhà trường: - Các dụng cụ trực quan còn ít - Phòng máy chiếu được sử dụng còn hạn chế III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ: 1. đồ duy là gì? - đồ duy là một bản vẽ hệ thống lại các kiến thức đã học hoặc tóm tắt những kiến thức mới. 2. Sử dụng đồ duy khi nào? - Sử dụng đồ duy để đặt vấn đề vào bài mới hoặc một phần mới của nội dung bài học. Ví dụ 1: Để dẫn vào bài tam giác cân ta có thề sử dụng đồ duy như sau: Ví dụ 2: Để dẫn vào phần dấu hiệu nhận biết hình bình hành ta có thể sử dụng đồ sau - Sử dụng đồ duy để phân tích đi lên hướng dẫn HS làm các bài tập chứng minh: phân tích đi lên là một phương pháp phổ biến, hiệu quả để hướng dẫn học sinh giải các bài tốn chứng minh. Ví dụ: Để hướng dẫn HS chứng minh định lí đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy GV có thể hướng dẫn HS phân tích theo đồ sau : ? ABF= KCF AF=KF EF laø ñöôøng TB cuûa ADK EF// CK EF//CD - Sử dụng đồ duy để tổng hợp các kiến thức đã học sau mỗi bài hoặc sau mỗi chương hoặc sau một chủ đề nào đó. Ví dụ: Sau bài hình bình hành giáo viên có thể sử dụng đồ sau để giúp học sinh hệ thống lại các kiến thức vừa học - Sử dụng đồ duy để cho HS làm bài tập về nhà hoặc làm bài kiểm tra thường xuyên: sau mỗi bài học hoặc sau một chương, một chủ đề kiến thức nào đó giáo viên có thể cho HS vẽ lại đồ duy theo ý các em( có tô màu) để HS ghi nhớ tốt hơn các kiến thức vừa học. Hoặc GV cũng có thể ra đề cho HS vẽ lại đồ duy để làm bài kiểm tra thường xuyên. 3. Sử dụng đồ duy như thế nào? A B F C K D E IV. KẾT LUẬN: - Như vậy khi sử dụng hiệu quả đồ duy trong dạy học giáo viên không những đã áp dụng phương pháp dạy học mới mà còn giúp HS có thêm những hình ảnh trực quan, sinh động, tổng hợp được kiến thức đã học, dễ học, dễ ghi nhớ hơn. - Hy vọng trong tương lai đồ duy sẽ được sử dụng rộng rãi hơn và sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạyhọc trong phân môn Hình học. V. PHÂN CÔNG DẠY MẪU CHUYÊN ĐỀ: Người dạy: Lớp : ……….Tuần :………… Tiết ppct:……………Ngày:…………………… Bài dạy: Người dự: VI. RÚT KINH NGHIỆM: VII. THỐNG NHẤT CHUYÊN ĐỀ: VIII. KẾ HỌACH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ: STT Ngày/ Tuần CM GV được KTCĐ Bài Lớp Đánh giá . cho HS vẽ lại sơ đồ tư duy để làm bài kiểm tra thường xuyên. 3. Sử dụng sơ đồ tư duy như thế nào? A B F C K D E IV. KẾT LUẬN: - Như vậy khi sử dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong dạy học giáo viên. mới. 2. Sử dụng sơ đồ tư duy khi nào? - Sử dụng sơ đồ tư duy để đặt vấn đề vào bài mới hoặc một phần mới của nội dung bài học. Ví dụ 1: Để dẫn vào bài tam giác cân ta có thề sử dụng sơ đồ tư duy. Sử dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong giảng dạy Hình học với mong muốn các học sinh thân yêu của mình sẽ có kết quả học tập ngày càng tốt hơn. II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG: Từ trước đến nay khi giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong giảng dạy hình học, sử dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong giảng dạy hình học, sử dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong giảng dạy hình học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn