VÍ DỤ MÔ HÌNH BẰNG ETABS

41 2,329 52
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2014, 15:51

VÍ DỤ MÔ HÌNH BẰNG ETABS ETABS DỤ MỞ ĐẦU Nhà BTCT toàn khối 4 tầng. Sàn dày 120mm, D ầm 200x500, Cột 350x350 Bêtông B20, thép d ọc AII, thép đai AI  Tĩnh tải -Trọng lượng bản thân cột, dầm, sàn: cho ETABS tính - Tường xây trên dầm tầng 1, 2, và 3 - C ầu thang truyền tải vào các d ầm và nút khung (tầng 1, 2, 3) - Tr ọng lượng các lớp hoàn thi ện: 120 daN/m 2 trên sàn 1, 2 3; và 250 daN/m 2 trên sàn 4. Hoạt tải sử dụng 240 daN/m 2 (sàn 1,2 và 3); 100 daN/m 2 (sàn 4) Hoạt tải gió Chưa xét trong dụ mở đầu này. Chọn đơn vị, bắt đầu tạo hình mới Định nghĩa lưới mặt bằng và tầng nhà [...]... trọng Trong dụ này, chưa xét tải gió Định nghĩa tổ hợp tải trọng Vẽ cột Vẽ nhanh cột trên mặt bằng, dùng chế độ similar stories Vẽ dầm Vẽ nhanh dầm trên mặt bằng, dùng chế độ similar stories Nhân bản, tạo các dầm phụ khu vực cầu thang Vẽ sàn Vẽ nhanh sàn có chiều dày 120mm theo các đường lưới Khoét ô trống tại khu vực cầu thang bằng Sàn có đặc trưng OPENING Gán ngàm tại chân cột hình kết cấu... tải trên dầm và nút tầng điển hình (1, 2, 3) Nhập tĩnh tải và hoạt tải sàn mái Gán thông số chia ảo sàn trước khi giải Phân tích theo bài toán khung không gian PHÁT TRIỂN BÀI TẬP (1) So sánh Meshing thủ công (thật) và Meshing tự động (ảo) (2) Kiểm tra các đối tượng Line cũng được tự động subdivide thành các phần tử Frame (3) Khai thác kết quả Nội lực, chuyển vị, phản lực, … (hình vẽ, bảng biểu) (4) Khảo . sàn 4. Hoạt tải sử dụng 240 daN/m 2 (sàn 1,2 và 3); 100 daN/m 2 (sàn 4) Hoạt tải gió Chưa xét trong ví dụ mở đầu này. Chọn đơn vị, bắt đầu tạo mô hình mới Định nghĩa lưới mặt bằng và tầng nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: VÍ DỤ MÔ HÌNH BẰNG ETABS, VÍ DỤ MÔ HÌNH BẰNG ETABS, VÍ DỤ MÔ HÌNH BẰNG ETABS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn