xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông quận 12 thành phố hồ chí minh

141 689 7

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2014, 15:59

. trạng xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường THPT Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đề xu t một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác. trên, người nghiên cứu chọn đề tài: Xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh . 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Khảo. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TRƯỜNG HÂN XU HƯỚNG NGHỀ CỦA HỌC SINH VÀ CÔNG TÁC TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông quận 12 thành phố hồ chí minh, xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông quận 12 thành phố hồ chí minh, xu hướng nghề của học sinh và công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông quận 12 thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn