Bài giảng Miễn dịch học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân

33 568 5
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2014, 12:19

Nội dung chính của Bài giảng Miễn dịch học Chương 3 Kháng nguyên nêu kháng thể là một loại glycoprotein do kháng nguyên kích thích tạo ra và có thể kết hợp một cách đặc hiệu với kháng nguyên ấy. Kháng thể được gọi là globulin miễn dịch (immunoglobulin). 1 1 Chương 3 2 2 §Þnh nghÜa: Kháng thể là một loại glycoprotein do kháng nguyên kích thích tạo ra và có thể kết hợp một cách đặc hiệu với kháng nguyên ấy - QĐKN Kháng thể được gọi là globulin miễn dịch (immunoglobulin) - Ig Ig gm: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE 3 4 3 B Q§KN Plasmocyte KT IL 5 MỐI QUAN HỆ GIỮA KHÁNG NGUYÊN VÀ LYMPHO B TẠO Ig Kh¸ng thÓ ph¶n øng ®Æc hiÖu víi Q§KN 6 Cã ph¶n øng Kh«ng ph¶n øng 4 7 Cu trc ca khng th min dch IgG chiếm 80% tng s Ig trong huyết thanh ngưi, KLPT 160000, Gm 4 chui polipeptide (2 chui nh, 2 chui nặng) gn nhau bi cu sulfua. Cu trc ca khng th min dch IgG IgA IgM IgE IgD Vị trí chủ yếu máu Các dịch tiết (sa, nước mt, nước bọt) Lympho B Máu Bạch cu eusinophil Lympho B Tỷ lệ 70% đến 75% Loi duy nhtcó thể xuyên qua nhau thai, qua đó bảo vệ con trong những tuần lễ đầu đời sau khi sinh 15% đến 20% các kháng thể trong huyết thanh 10% < 1% < 1% KLPT 160000 140000- 300000 900000 180000 Vai trò Trung hòa các độc t, vi khuẩn và virus Ngưng tụ, trung hòa các VK, Virus Ngưng tụ,con đưng c điển của b thể Dị ứng trung hòa các ký sinh trùng Hoạt hóa các tế bào lympho B 5 9 Chui nh L (light: nh) Cỏc chui nhe cha 2 vng acid amin - Vựng hng nh C (constant): nm sau, cú loi v trỡnh t axxit amin khụng thay i. - Vựng thay i V (variable): nm phớa trc, cú loi v trỡnh t axit amin thay i tựy theo tng loi khỏng th. Chuỗi nặng: chia thành 4 vùng: V H ( vùng biến đổi chuỗi nặng), C H 1, C H 2, C H 3 ( các vùng hằng định). Các chuỗi đ-ợc nối với nhau bằng cầu S-S- ( disunfua) Vị trí kết hợp của kháng thể đ-ợc tạo ra bởi các axit amin nằm trong vùng V L và V H 10 6 11 12 7 Hai chuỗi nặng hoàn toàn giống nhau và hai chuỗi nhẹ hoàn toàn giống nhau từng đôi một. Chuỗi nặng đặc tr-ng cho lớp kháng thể (IgG là , IgM là , IgA là , IgD là , và IgE là ). Chuỗi nhẹ của cả 5 lớp chỉ chia thành hai type: kappa () hoặc lambda (). 13 IgG IgG IgM IgM IgA IgA IgD IgD IgE IgE 14 8 15 Khi dùng papain thì phân tử IgG bị phân cắt thành 3 mảnh peptit : 2 mảnh giống nhau (đ-ợc gọi là Fab) và một mảnh đ-ợc gọi là Fc 16 Fab Fab Fc 9 Fab Fragment of antigen binding (on nhn bit KN) Cấu trúc : 1 chuỗi nhẹ và 1/2 chuỗi nặng Chức năng: có khả năng kết hợp với QĐKN vì có vị trí kết hợp nằm ở Fab. 17 S - S Cấu trúcFab Chuỗi nhẹ 1/2 Chuỗi nặng QĐKN Vị trí kết hợp 18 VD: Khi chế huyết thanh để điều trị ( nh huyết thanh khang nọc rắn, uốn ván ) ng-ời ta th-ờng dùng các emzym phân cắt phân tử IgG và thu lấy Fab để tiêm cho bệnh nhân, vì Fab kết hợp với các QĐKN nh- các phân tử kháng thể nguyên vẹn => giảm phản ứng phụ ( quá mẫn) do phần Fc gây ra. 10 Fc: Fragment crystalizable (on kt tinh) Cấu trúc: 2 nửa chuỗi nặng Chức năng: có các vị trí giúp cho phân tử kháng thể có khả năng kết hợp với các gốc t do, bổ thể, thụ thể giành cho Fc (FcR) và bám vào tế bào nhau thai để vận chuyển qua màng vào máu thai nhi. Chỉ có IgG mới có khả năng đi qua nhau thai, giúp cho trẻ sơ sinh có kháng thể trong những tháng đầu cuộc sống 19 Vi khuẩn Monocyte Kháng thể opsonin QĐKN FcR FcR [...]... HPRT Tiết KT M-B +++ +++ +++ M-M +++ - - M cô đơn +++ - - B-B - +++ +++ B cô dơn - +++ +++ 28 B-ớc 3: Duy trì và phát triển tế bào M-B và loại trừ các tế bào khác: Duy trì tế bào M-B vì tế bào này vừa có đặc tính nhân lên vừa tiết kháng thể Bằng cách bổ xung vào môi tr-ờng dinh d-ỡng các chất Hypoxanthin, Aminopterin và Thymin( môi tr-ờng HAT) Trong môi tr-ờng HAT chỉ tế bào M-B mới sống - c và phát... 4 tiểu lớp: IgG1, IgG2 ,IgG3, IgG4 Cấu trúc: các tiểu lớp có số cầu disulfur (-S-S-) khác nhau Vì vậy các tiểu lớp cũng có các đặc tính sinh học khác nhau ( nh- khả năng kết hợp với bổ thể, khả năng gắn vào các FcR của các tế bào khác nhau) IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 Cố định C + + + Gắn với FcR ĐTB + + Chuyển qua nhau + + + + % của IgG 65 - 70 23 - 28 4-8 3- 4 21 IgM Có trọng l-ợng phân tử lớn nhất trong... mặt tế bào (tế bào ung th-) 31 Ví dụ : Tế bào ung th- có các dấu ấn gì khác vơí tế bào bình th-ờng? Bằng ph-ơng pháp sản xuất KTĐC có thể trả lời - c câu hỏi này B1 + M SXKTĐD chống TB K Phản ứng với TB Kết quả phản ứng B2 + M B3 + M B4 + M KTĐD 1 KTĐD 2 KTĐD 3 KTĐD 4 + + + + D-ơng Âm D-ơng D-ơng Một số ứng dụng của KTĐD Chẩn đoán bệnh bằng cách phát hiện các dấu ấn đặc tr-ng cho các vi sinh vật... có mặt trong lòng mạch máu Tồn tại d-ới dạng pentame do 5 phân tử IgM monome - c liên kết với nhau bởi chuỗi do đó có tính bám cao với kháng nguyên Có hai tiểu lớp: IgM1 và IgM2 22 11 23 24 12 IgA Có hai dạng: IgA huyết thanh: d-ới dạng Monomer IgA tiết( sIgA ): dịch ngoại tiết (n-ớc bọt, dịch tiêu hoá, dịch khí phế quản, dịch âm đạo ) IgA tiết: Tồn tại d-ới dạng Dime do hai phân tử IgA Monomer... bào M-M và M cô đơn chết vì không có HPRT Các tế bào B-B và B cô đơn cũng chết vì không có thể tự nhân lên Hypoxanthin Aminopterin M B M B B B M BB MM M M M B M B M M B M M M M B M M B Thymin B B B B-ớc 4: Tạo đơn dòng tế bào lai M-B bằng ph-ơng pháp pha loãng tới hạn.Trong môi tr-ờng HAT, chỉ có tế bào lai M-B phát triển Muốn tạo đơn dòng tế bào M-B ta phải phải pha loãng một thể tích ban đầu thành. .. đặc tr-ng xuất hiện trong quá trình sinh bệnh Xác định các loại tế bào có các dấu ấn đặc tr-ng Ví dụ CD4,CD8, CD3 của tế bào T, CD19 của tế bào B, CD 16 và CD56 của tế bào NK Điều trị một số bệnh ung th- máu vì các tế bào ung th- có các dấu ấn mới đặc tr-ng mà tế bào máu bình th-ờng không có Các KTĐC đặc hiệu với các dấu ấn riêng của một loại tế bào ung th- chỉ kết hợp đặc hiệu với tế bào ung th- đó... húa, ch yu do gan sn xut - Bụ th gụm cú 9 thnh phõn: C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8 v C9 Trong ú C1 gụm 3 thnh phn khỏc nhau: C1q, C1r, C1s - Cú khong 10 yu tụ tham gia iu h.a s hot húa cỏc thnh phõn ca bụ th: C1INH, I, H, B, D, P, C4bp, DAF, CR1 v protein S - Bụ th v cỏc yu iu hũa hp thnh h thụng bụ th 34 17 Tac dng sinh hc cua b thờ 1 Chng nhim trựng - Tỏc dng lờn t bo ớch gõy v t bo -i thc bo bỏm vo vi khun... kháng nguyên nhất đinh Khỏng nguyờn (X) Ig1 (anti-X) Ig2 (anti-anti-X) Ig3 (anti-antianti-X) IgG IgG IgG 41 Vaccin kiểu kháng idiotyp: kháng idiotyp có cấu trúc không gian bắt chuớc QĐKN =>dùng kháng idiotyp làm kháng nguyên để kích thích cơ thể sinh ra kháng thể kháng cấu trúc =>tránh tác dụng phụ do của vaccin gây ra Dùng kháng idiotyp chế vaccin Kháng - kháng idiotyp có cấu trúc idiotyp kháng lại... thành một thể tích lớn nhiều lần, sau đó lại phân thành các thể tích nhỏ Cứ lặp lại một số lần để có 1 tế bào lai M-B trong một giếng nuôi Từ b-ớc này không cần nuôi trong môi tr-ờng HAT 29 Pha loãng để tách riêng dòng tế bào 30 B-ớc 5: Chọn những giếng chứa dòng sản xuất ra kháng thể mong muốn bằng cách dùng kháng nguyên đặc hiệu cho phản ứng với dịch nổi trong từng giếng Sau đó phát triển từng dòng... tuỷ x-ơng chuột nhắt, sau nhiều lần chuyển nuôi, đã có vài dòng tế bào này d-ói dạng th-ơng phẩm với các đặc điểm sau: Không tiết kháng thể HPRT (gen khỏng thuc) âm tính Có khả năng nhân lên bất tận ( vì là tế bào ung th-) 27 55 B-ớc 2: Tiến hành lai hai loại tế bào Khi trộn hai loại tế bào ( lymphô B mẫn cảm và Myeloma) với sự có mặt của P.E.G sẽ xảy ra lai hai tế bào và có 5 loại tế bào trong hỗn dịch . tế bào khác nhau) 21 IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 Cố định C + + + Gắn với FcR ĐTB + + Chuyển qua nhau + + + + % của IgG 65 - 70 23 - 28 4 - 8 3 - 4 IgM Có trọng l-ợng phân tử lớn nhất trong các lớp. hai dạng: IgA huyết thanh: d-ới dạng Monomer IgA tiết( sIgA ): dịch ngoại tiết (n-ớc bọt, dịch tiêu hoá, dịch khí phế quản, dịch âm đạo ) IgA tiết: Tồn tại d-ới dạng Dime do hai phân tử. nặng: chia thành 4 vùng: V H ( vùng biến đổi chuỗi nặng), C H 1, C H 2, C H 3 ( các vùng hằng định). Các chuỗi - c nối với nhau bằng cầu S-S- ( disunfua) Vị trí kết hợp của kháng thể - c tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Miễn dịch học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân, Bài giảng Miễn dịch học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân, Bài giảng Miễn dịch học: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thành Luân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay