Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (2)

17 733 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2014, 19:00

Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (2) bộ giáo dục và đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN __________________ đoàn thị thanh tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG Mã số: 62340201 TóM TắT luận án tiến sĩ Hà Nội - 2014 CÔNG TRìNH ĐƯợC HOàN THàNH TạI TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN Ngời hớng dẫn khoa học: 1. gs.ts. đinh văn sơn 2. ts. nguyễn thị hải đờng GIỚI THIỆU CHUNG 1.Mở đầu a. Lý do chọn đề tài Tại Việt Nam, Bancassurance không còn là khái niệm mới mẻ nhưng hoạt động liên kết này vẫn đang ở những bước phát triển đầu tiên và hứa hẹn nhiều tiềm năng. Việc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (NHTMNN) phát triển các mô hình bancassurance phù hợp với xu thế chung và có rất nhiều lợi thế về thị trường, thương hiệu, cơ sở vật chất, tiềm lực. Tuy nhiên kết quả hoạt động Bancassurance của bản thân các bancassurance này chưa cao; điển hình là trường hợp của Bảo Ngân, VCLI; hoặc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thực tế do việc khai thác thị trường tiềm năng vẫn còn rất nhiều vướng mắc, như trường hợp của BIC, ABIC. Đứng trước thực tế này NCS lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam”. Đây là những nghiên cứu cần thiết để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có. b. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đặt ra cho đề tài là đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance và làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp. Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về Bancassurancehoạt động bancassurance. - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance, làm rõ các nhân tố tác động đến việc phát triển hoạt động bancasssurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới. Câu hỏi nghiên cứu: Để đạt được các mục tiêu đặt ra, luận án cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: - Bancassurancehoạt động Bancassurance là gì? - Hiện tại hoạt động bancasurance được triển khai ở các nước thế nào? Các công ty bảo hiểm Việt Nam có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm phát triển hoạt động bancasurance trên thế giới? - Tại sao hoạt động bancasurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam chưa đạt được kết quả mong muốn? - Để phát triển hoạt động bancasurance, các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam cần đi theo hướng nào? c. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án sẽ tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian : Luận án tập trung nghiên cứu việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam. - Về thời gian : Luận án chủ yếu xem xét đánh giá hoạt động Bancassurance tại các NHTMNN Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 - đến năm 2012. 2.Tổng quan nghiên cứu Có rất nhiều nghiên cứu quốc tế về bancassurance tại các khu vực, các quốc gia và các ngân hàng hoặc tập đoàn tài chính trên thế giới. Các nghiên cứu của Wong và Cheung (2002), Violaris và Syprus (2001), A. Karunagaran (2006), Clarence Wong, Mike Bamahan, Lucia Bevere (2007), Elisabeth Standler (2010), Steven I Davis (2007) cho thấy cái nhìn tổng quan về bancassurance tại các thị trường bảo hiểm khác nhau trên thế giới liên quan đến mô hình bancassurance của các Ngân hàngcác Tập đoàn tài chính, vấn đề phát triển sản phẩm của các bancassurance tại các quốc gia, việc lựa chọn đối tác và thị trường mục tiêu của bancassurance, vấn đề phát triển kênh phân phối hiệu quả. Các nghiên cứu này cung cấp kinh nghiệm quí báu cho các Ngân hàng của Việt Nam trong việc phát triển mô hình bancassurance. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về bancassurance mới dừng lại ở các nghiên cứu bậc cao học. Về lý luận, cơ bản các nghiên cứu của các tác giả Đỗ Minh Hoàng (2009), Võ Quốc Đạt (2009), Phạm Việt Hà (2010), Nguyễn Thị Giang (2011), Nguyễn Thị Vân (2011), Nguyễn Thị Lệ Thúy (2011) đều đề cập đến các lý thuyết chung về bancasurance liên quan đến mô hình, sản phẩm, kênh phân phối. Các nghiên cứu đều đưa ra các khái niệm chung về bancasurance nhưng chưa nghiên cứu nào tổng kết lại hay xây dựng được một khái niệm thống nhất về bancasurance. Các nghiên cứu vẫn mang tính đơn lẻ, phân tích tại một bancasurance của một ngân hàng, hoặc như nghiên cứu của Phạm Việt Hà (2010) lại là các đánh giá toàn cảnh thị trường mang tính tổng quan bao quát chứ chưa đi vào chi tiết, chưa có đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường. Dựa trên các nghiên cứu hiện tại về bancassuranceViệt Nam, có rất nhiều khoảng trống để NCS nghiên cứu liên quan đến việc lựa chọn mô hình, phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối,v.v. Vấn đề lựa chọn nghiên cứu của NCS tập trung vào việc giải quyết các vấn đề mà các nghiên cứu trước đây chưa làm được đó là đánh giá một cách toàn diện việc phát triển hoạt động bancassurance tại các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc lựa chọn mô hình bancassurance, đánh giá tổng thể phát triển sản phẩm và kênh phân phối của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hiện tại và trong tương lai của các mô hình này. 3. Cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học Giả thuyết nghiên cứu đặt ra là việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, các Công ty Bảo hiểm mới chỉ khai thác được một phần rất nhỏ thị trường tiềm năng tại các Ngân hàng. Nguyên nhân của vấn đề này nằm trong các nhân tố ảnh hưởng cả bên trong và bên ngoài Công ty Bảo hiểm, tuy nhiên các Công ty Bảo hiểm hoàn toàn có thể cải thiện các nhân tố bên trong Công ty để phát triển hoạt động bancassurance một cách hiệu quả và khai thác một cách tối đa nhất có thể thị trường tiềm năng của mình. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu của luận án là nghiên cứu khám phá do bancassurance tại Việt Namhoạt động mới hình thành và phát triển theo nhu cầu xã hội và xu thế phát triển chung của các tổ chức ngân hàng, tài chính. Nghiên cứu của luận án được thực hiện trong bối cảnh hoạt động phát triển các bancassurance của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước diễn ra một cách tự nhiên theo xu thế phát triển của thị trường, trong môi trường bình thường với các hoạt động xảy ra theo cách thông thường và không có sự can thiệp tác động nào từ phía thực hiện nghiên cứu. 4.2. Thu tập thông tin Dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận án gồm dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. 4.3. Phân tích thông tin Các phương pháp phân tích thông tin chính được sử dụng là phân tích định tính, tổng hợp và so sánh. Trên cơ sở những dữ liệu thu thập từ các phương pháp thu thập thông tin được đề cập ở trên, tác giả tiến hành phân tích, so sánh các thông tin đó rồi tổng hợp để có được bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển cũng như tiềm năng phát triển bancassurance của các Ngân hàng Thương mại Nhà nướcViệt Nam, tập trung chủ yếu vấn đề phát triển mô hình, phát triển sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối. Bên cạnh hai phương pháp phân tích trên, phương pháp phân tích định lượng cũng được sử dụng để phân tích thông tin thu được từ các thông tin điều tra xã hội học nhằm mục đích kiểm định lại kết quả phân tích định tính. Phân tích định lượng trong nghiên cứu sẽ dựa trên việc phân tích các biến số rời rạc, do đó tác giả đã sử dụng các kiểm định phi tham số, phân tích tương quan với biến số rời rạc và các mô hình hồi quy thứ bậc để khẳng định lại các ý kiến liên quan đến hoạt động liên kết ngân hàng bảo hiểm tại các ngân hàng thương mại Nhà nước. 5. Kết quả nghiên cứu Sau khi hoàn thành, Luận án đã đạt được một số kết quả sau: - Xây dựng và đưa ra khái niệm chính thống về mô hình bancassurance và kênh phân phối bancassurance, hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến liên quan đến bancassurance bao gồm sản phẩm, kênh phân phối, các nhân tố ảnh hưởng,v.v. - Xác định nguyên nhân thành công hoặc thất bại của các bancassurance tại các thị trường và các ngân hàng, các tập đoàn tài chính bảo hiểm. - Nhận dạng được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của các Bancassurance tại các Ngân hàng thương mại Nhà nướcViệt Nam, dẫn đến việc các bancassurance chưa khai thác hết được hoặc khai thác chưa hiệu quả tiềm năng hiện có. - Đánh giá chính xác thị trường tiềm năng của các Bancassurance thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nướcViệt Nam. - Đề xuất các giải pháp phát triển các Bancassurance theo hướng khắc phục các nhân tố ảnh hưởng xuất phát từ bên trong bancassurance và mối liên kết ngân hàng bảo hiểm. 6. Kết cấu của luận án Về phần cấu trúc, ngoài phần mở đâu, kết luận và biểu số liệu kèm theo, luận án được chia làm 3 chương: Chương 1: Lý Luận chung về Bancassurance Chương 2: Thực trạng hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương Mại Nhà nước Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE 1.1. Khái quát về bancassurance 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của bancassurance 1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của bancassurance Từ thực tế phát triển của bancassurance tại các thị trường và các nghiên cứu liên quan đến bancassurance của các nhà chuyên môn có thể tóm lược các thuật ngữ cơ bản liên quan đến bancassurance như sau: “Bancassurance là sự kết hợp giữa bảo hiểmngân hàng để tối đa hóa dịch vụ và lợi nhuận của các bên”; Kênh phân phối bancassurane được xác định là “kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm qua Ngân hàng, phân phối các sản phẩm bảo hiểm đến các khách hàng của Ngân hàng”. Trong công ty bảo hiểm, “hoạt động bancassurance” là: “nỗ lực của công ty bảo hiểm trong việc phát triển sản phẩm, thiết lập mối quan hệ hợp tác với ngân hàng phát triển kênh phân phối hiệu quả, và các hoạt động khác nhằm đạt được kết quả cao nhất từ kênh phân phối bancassurance”. Bất kể ở mức độ phát triển nào của bancassurance, hoạt động bancassurance vẫn luôn là nhân tố cốt yếu. 1.1.3. Các mô hình bancassurance Trên cơ sở tổng kết hoạt động bancassurance tại các nước, các nghiên cứu tổng hợp ba mô hình bancassurance cơ bản: Mô hình thỏa thuận phân phối: đại lý đối tác và phát triển cao hơn liên minh chiến lược, mô hình liên doanh liên kết và mô hình sở hữu đơn nhất. 1.2. Phát triển hoạt động bancassurance tại công ty bảo hiểm 1.2.1. Bancassurance với sự phát triển của công ty bảo hiểm 1.2.2. Các sản phẩm của Bancassurance 1.2.2.1. Sản phẩm bảo hiểm truyền thống 1.2.2.2. Sản phẩm bảo hiểm tích hợp 1.2.2.3. Phát triển sản phẩm bancassurance Các sản phẩm bảo hiểm được phát triển phục vụ cho hoạt động bancassurance bao gồm cả các sản phẩm truyền thống và sản phẩm tích hợp (sản phẩm bảo hiểm tích hợp gắn kết với các sản phẩm ngân hàng). Mức độ phát triển sản phẩm thường phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, năng lực của doanh nghiệp bảo hiểm, điều kiện kinh tế xã hội. 1.2.3. Phát triển kênh phân phối bancassurance Kênh phân phối bancassurance có thể được phát triển theo nhiều hướng: Phân phối tại các phòng giao dịch, phân phối phản hồi trực tiếp, phân phối trực tuyến (qua Internet). Các công ty bảo hiểm (bancassurer) tổ chức mô hình phân phối theo ba mô hình cơ bản: mô hình kết hợp, mô hình chuyên gia và mô hình kế hoạch tài chính. 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bancassurance tại công ty bảo hiểm 1.2.4.1. Các chỉ tiêu tuyệt đối Các chỉ tiêu này bao gồm: Doanh thu phí bảo hiểm kênh bancassurance, số lượng đại lý bancassurance, số lượng sản phẩm bancassurance: số lượng sản phẩm truyền thống và số lượng sản phẩm tích hợp, hoa hồng phí kênh bancassurrance. Trong nhân thọ có thể sử dụng thêm các chỉ tiêu: số tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm khai thác mới, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, số hợp đồng đang duy trì hiệu lực, số hợp đồng khai thác mới. 1.2.4.2. Các chỉ tiêu tương đối Các chỉ tiêu tương đối được sử dụng chủ yếu: tăng trưởng doanh thu phí của hoạt động bancassurance, tỉ trọng doanh thu phí bancassurance trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tỉ lệ khai thác thành công thị trường tiềm năng 1.3. Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bancassurance tại công ty bảo hiểm 1.3.1. Các nhân tố khách quan Điều kiện kinh tế xã hội, môi trường pháp lý, văn hóa tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh 1.3.2. Các nhân tố chủ quan Đối tác và mức độ cam kết của các bên trong liên kết, thị trường mục tiêu của bancasurance, sản phẩm và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực. 1.4. Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurrance 1.4.1. Phát triển hoạt động bancassurance tại một số ngân hàng và tập đoàn tài chính bảo hiểm Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển bancassurance tại Allianz, Aviva, City Group, MayBank, Wells Fargo. Đây là những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới và có kinh nghiệm nhiều năm phát triển bancassurance tại các thị trường khác nhau trên thế giới. 1.4.2. Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance cho các Công ty Bảo hiểm Việt Nam Dựa vào nghiên cứu kinh nghiệm của các tập đoàn tài chính trong việc phát triển bancassurance, tác giả nhận thấy vai trò điều tiết của các qui định pháp lý là tiền đề cho sự phát triển của hoạt động bancassurance tại mỗi quốc gia. Để phát triển hoạt động thành công, các công ty bảo hiểm cần tập trung vào một số vấn đề sau: Thứ nhất, lựa chọn đối tác và mô hình bancassurance phù hợp. Yếu tố này có thể tạo ra thành công cho bancassurance nhưng đối với rất nhiều công ty bảo hiểm đây lại là yếu tố quyết định sự thất bại do đối tác không phù hợp. Thứ hai, lựa chọn thị trường và phân đoạn khách hàng mục tiêu. Thứ ba, phát triển sản phẩm đa dạng, phù hợp. Thứ tư, cần tập trung phát triển cả về mạng lưới và chất lượng kênh phân phối. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1. Khái quát về các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 2.1.1. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) là mô hình bancassurance ra đời sớm nhất trong các mô hình bancassurance của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. BIC tiền thân là công ty liên doanh bảo hiểm Việt Úc được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển với Tập đoàn bảo hiểm QBE của Australia. Năm 2006 BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt - Úc và chính thức đi vào hoạt động với tên giao dịch là công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC). 2.1.2. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC) Công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) được thành lập năm 2006, là mô hình bancassurance được phát triển bởi Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Có thể xếp ABIC vào nhóm mô hình bancassurance sở hữu đơn nhất với cổ đông chi phối là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với 51% vốn điều lệ. Việc lựa chọn phát triển mô hình bancassurance sở hữu đơn nhất cho phép Agribank có thể cung cấp tới khách hàng nhiều dịch vụ nhất có thể cũng như là cơ hội để ABIC có thể phát huy một cách tốt nhất quyền chủ động trong việc khai thác, phát triển thị trường khách hàng của Agribank. 2.1.3. Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) là mô hình bancassurance được phát triển bởi Ngân hàng Công thương Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo Ngân được xếp vào nhóm mô hình sở hữu đơn nhất với hình thức pháp lý là Công ty TNHH một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam sở hữu bởi Vietinbank. Bảo Ngân có tiền thân là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Châu Á - Ngân hàng Công thương. Năm 2008, Ngân Hàng Công Thương Việt Nam mua lại toàn bộ vốn góp của phía đối tác nước ngoài trong Công ty liên doanh và chính thức chuyển thành Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân) và hạch toán độc lập. 2.1.4. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietin-Aviva Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietinbank Aviva (VietinbankAviva) được cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 64/GP-KHBH cấp tháng 7 năm 2011 dưới hình thức liên doanh giữa Vietinbank và Tập đoàn Bảo hiểm Aviva, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất của Anh Quốc. Đây là mô hình bancassurance được thành lập dưới hình thức liên minh chiến lược trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. 2.1.5. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI) là mô hình bancassurance được phát triển bởi ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). VCLI là công ty bảo hiểm nhân thọ được thành lập vào tháng 10/2008 dựa trên cơ sở hợp tác liên doanh chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đông Nam Á (SeAbank) và Công ty BNP Paribas Assurance (Cardif) - công ty bảo hiểm nhân thọ thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Âu BNP Paribas. 2.2. Thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 2.2.1. Thực trạng phát triển sản phẩm 2.2.1.1. Phát triển sản phẩm tại BIC Các sản phẩm bảo hiểm đưa ra thị trường của BIC bảo gồm cả các các sản phẩm bảo hiểm truyền thống và sản phẩm tích hợp. Sản phẩm tích hợp BIC đưa ra thị trường gắn với từng nhóm sản phẩm ngân hàng. BIC - Bình An gắn với hoạt động tín dụng hiện và đang là sản phẩm bancassurance chủ đạo, sản phẩm BIC- An sinh Toàn diện gắn với sản phẩm tiết kiệm, và sản phẩm BIC - Visa Gold gắn với dịch vụ thẻ. 2.2.1.2. Phát triển sản phẩm tại ABIC ABIC cung cấp đầy đủ các loại sản phẩm bảo hiểm truyền thống có mặt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Sản phẩm tích hợp với sản phẩm ngân hàng hiện tại của ABIC là Bảo an Tín dụng phục vụ cho khách hàng hộ gia đình và cá nhân có quan hệ tiền gửi hoặc vay tín chấp tại AGRIBANK. Đây là sản phẩm được phát triển thành công của ABIC do phù hợp với đối tượng khách hàng, đơn giản dễ quản lý rủi ro dẫn đến chi phí thấp. 2.2.1.3. Phát triển sản phẩm tại Bảo Ngân Bảo Ngân mới chỉ phát triển các sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm truyền thống tương tự sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm khác trên thị trường phục vụ cho cho các khách hàng của Vietinbank. 2.2.1.4. Phát triển sản phẩm tại VCLI và VietinAviva VCLI cung cấp cả sản phẩm tiết kiệm lẫn sản phẩm mang tính bảo vệ. Tuy nhiên hiện tại sản phẩm duy nhất đã và đang được cung cấp trên thị trường của VCLI là sản phẩm bảo hiểm tín dụng phục vụ khách hàng tín dụng cá nhân của ngân hàng Vietcombank và SeAbank. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phát triển bởi VietinAviva tập trung vào hai loại hình bảo hiểm nhân thọ tử kì và nhân thọ tiết kiệm và chia thành ba nhóm sản phẩm: sản phẩm bảo vệ, sản phẩm tiết kiệm và sản phẩm bancasssurance. Tuy nhiên hiện tại VietinAviva chủ yếu đang khai thác sản phẩm Phát An Bảo Tín. Nhìn tổng thể công tác phát triển sản phẩm của các bancassurance cho thấy ngoại trừ Bảo Ngân, các bancassurance còn lại như BIC, ABIC, VCLI và VietinbankAviva đều đã phát triển dòng sản phẩm tích hợp bổ sung cho các dòng sản phẩm truyền thống nhằm cung cấp sự tiện lợi cho khách hàng của ngân hàng cũng như cung cấp sự bảo vệ cho khách hàng của ngân hàng và cả ngân hàng. Tuy nhiên tại cả 4 bancassurance này, sản phẩm tích hợp hiện tại mới dừng lại ở nhóm sản phẩm bảo hiểm con người liên quan đến rủi ro tử vong, tai nạn con người và tập trung vào khách hàng tín dụng . 2.2.2. Thực trạng phát triển kênh phân phối bancassurance của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 2.2.2.1. Phát triển kênh phân phối bancassurance tại BIC BIC kí hợp đồng đại lý trực tiếp với các chi nhánh BIDV tại các địa phương. Mối liên kết giữa BIC và BIDV trong việc phát triển kênh phân phối bancassurance mới dừng ở mức độ giao dịch thông qua hợp đồng đại lý, BIDV không có mối liên hệ chỉ đạo trực tiếp đến hoạt động khai thác bảo hiểm của các chi nhánh BIDV - các đại lý của BIC và BIC. Kênh phân phối bancassurance của BIC thực hiện hai chức năng: trực tiếp phân phối các sản phẩm bán lẻ và hỗ trợ BIC khai thác các khách hàng doanh nghiệp. 2.2.2.2. Phát triển kênh phân phối bancassurance tại ABIC Kênh phân phối bancassurance của ABIC là kênh phân phối có sự phối hợp chặt chẽ nhất trong các kênh bancassurance đang hoạt động tại Việt Nam. ABIC kí hợp đồng đại lý với các chi nhánh của Agribank và tạo ra một hệ thống các tổng đại lý gồm tất cả các chi nhánh của Agribank phủ rộng trên phạm vi cả nước. Thành viên tham gia vào các tổng đại lý chủ yếu là các cán bộ tín dụng và lãnh đạo các chi nhánh của Agribank. Hoạt động liên kết giữa ABIC và các tổng đại lý được giám sát, điều hành và đôn đốc trực tiếp bởi Ban chỉ đạo Bancassurance tại Hội sở của Ngân hàng Agribank tới các đơn vị thành viên. 2.2.2.3. Phát triển kênh phân phối bancassurance tại Bảo Ngân Bảo Ngân thiết lập quan hệ đại lý với toàn bộ 147 chi nhánh của Vietinbank trên cả nước. Hiện tại có trên 400 cán bộ cấp quản lý và trên 3000 người chủ yếu là cán bộ tín dụng của Vietinbank được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý của Bảo Ngân. Trong mô hình kênh phân phối bancassurance giữa Vietinbank và Bảo Ngân, các trường hợp đối tượng khách hàng tổ chức có yêu cầu bảo hiểm tài sản phức tạp việc khai thác được chuyển cho nhân viên của Bảo Ngân với thông tin mà Vietinbank cung cấp. Mức độ cam kết giữa Vietinbank và Bảo Ngân dựa trên cơ sở hợp đồng đại lý và chưa thật sự chặt chẽ và ăn khớp. 2.2.2.4. Phát triển kênh phân phối tại VLCI và VietinAviva VLCI và VietinAviva phát triển mạng lưới phân phối thông qua kênh bancassurance và tập chung khai thác vào đối tượng khách hàng của ngân hàng, chưa khai thác ra khách hàng ngoài ngân hàng. Các đại lý trực tiếp khai thác của VCLI thường là cán bộ tín dụng của ngân hàng. Qui trình hợp tác liên quan đến hai bộ phận là phòng quan hệ khách hàng (quản lý khách hàng của Vietcombank và SeAbank) và phòng Quản lý nợ của ngân hàng nhằm giám sát và đảm bảo quyền lợi cho Ngân hàng. Vietcombank và SeAbank giữ vai trò chủ đạo trong mối liên kết này, VCLI giữ vai trò kĩ thuật, thẩm định yêu cầu bảo hiểm và đưa ra quyết định cấp đơn bảo hiểm. VietinAviva mới đi vào hoạt động và đang từng bước được xây dựng và thiết lập. Hiện tại nguồn đại lý của VietinAviva gặp khó khăn do các qui định pháp lý liên quan đến mã số đại lý nhân thọ và phi nhân thọ liên quan đến đại lý bancassurance của Bảo Ngân. Cũng như trường hợp của Bảo Ngân, cam kết của Vietinbank với VietinAviva vẫn hoàn toàn dựa trên cơ sở hợp đồng giữa hai bên và không có mối liên hệ chỉ đạo giám sát trực tiếp như trường hợp của Agribank. 2.3. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 2.3.1. Kết quả hoạt động của các doanh ngiệp bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ a. Kết quả hoạt động của BIC BIC hiện là 1 trong 10 doanh nghiệp có doanh thu bảo hiểm gốc lớn nhất trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế của BIC vẫn duy trì tăng hàng năm, năm 2012 đạt 110,32 tỉ đồng tăng 10% so với năm 2011. ROE của BIC tăng đều và đạt 12,8% năm 2012. Kết quả kinh doanh của kênh phân phối bancassurance cho thấy doanh thu của kênh tăng nhanh qua các năm với tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung về doanh thu phí bảo hiểm gốc của BIC. Năm 2008 doanh thu kênh bancassurance của BIC đạt 23 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 8,53% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thì năm 2012 doanh thu của kênh bancassurance đã đạt 144,72 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 21,59% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của kênh bancassurance luôn đạt trên 50%. Tuy nhiên, với lợi thế là bancassurance chi phối bởi BIDV thì kết quả hoạt động của kênh bancassurance cũng cho thấy kết quả này chưa xứng với tiềm năng hiện có và lợi thế mà BIDV đem lại cho BIC nói chung và kênh phân phối bancassurance nói riêng. b. Kết quả hoạt động của ABIC So với BIC và Bảo Ngân, ABIC trực thuộc ngân hàng có hệ thống bán lẻ phủ rộng nhất trên thị trường dịch vụ ngân hàng, có lợi thế trong việc phát triển các sản phẩm bán lẻ, ABIC đã phát huy được lợi thế của một bancassurance. Kết quả kinh doanh của ABIC có sự cải thiện rõ rệt khi thị phần bảo hiểm tăng đều hàng năm từ 0,20% năm 2007 lên 2% năm 2012. Doanh thu phí bảo hiểm tăng từ 16 tỉ năm 2007 (ABIC thành lập tháng 6/2006) lên đến 455 tỉ năm 2012 Kênh bancassurance hiện tại là kênh phân phối chủ lực của ABIC với tỉ trọng doanh thu của kênh này có xu hướng ngày càng tăng, nếu tỉ trọng doanh thu từ kênh bancassurance chỉ đạt 38,5% năm 2008 thì năm 2011 tỉ trọng này đã tăng đến 72,72% và 85% năm 2012 với mức tăng từ 51 tỉ đồng năm 2008 lên 387 Tỉ đồng năm 2012. Tốc độ tăng doanh thu từ kênh bancassurance đạt mức cao với tỉ lệ tương ứng đạt 214,72% năm 2009, 45,81% năm 2011 và 30,74% năm 2012. Theo số liệu thống kê của ABIC, năm 2012 doanh thu từ sản phẩm Bảo An Tín dụng đạt 268 tỉ đồng chiếm xấp xỉ 59% doanh thu phí bảo hiểm gốc [21]. c. Kết quả hoạt động của Bảo Ngân Việc chuyển đổi mô hình bancassurance từ liên doanh sang sở hữu đơn nhất của Bảo Ngân cũng tạo đà phát triển mạnh cho Bảo Ngân. Nếu năm 2008 trở về trước doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Ngân chỉ đạt trên 20 tỉ đồng với tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thì năm 2009 trở đi doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Ngân đã có sự cải thiện rõ rệt với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 67,354 tỉ đồng năm 2009, 130,760 tỉ đồng năm 2010, 151,412 tỉ đồng năm 2011 và 121,061 tỉ đồng năm 2012. Xét tổng thể, kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bảo Ngân có sự cải thiện và bứt phá nhất định so với giai đoạn liên doanh trước đó và so với bản thân Bảo Ngân qua các năm. Tuy nhiên nếu so sánh với các bancassurance khác có cùng lợi thế thì kết quả kinh doanh bảo hiểm của Bảo Ngân vẫn chưa thực sự tốt. 2.3.2. Kết quả hoạt động của các bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ VCLI và VietinAviva gặp bất lợi khi ra đời muộn hơn và đúng vào thời điểm kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Về kết quả kinh doanh của VCLI, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từ năm 2009 đến 2012, đến năm 2012 VCLI mới bắt đầu triển khai có kết quả đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp với số hợp đồng khai thác đạt 107 hợp đồng, số tiền bảo hiểm đạt 8.133 triệu đồng và doanh thu phí năm đầu đạt 609 triệu đồng. Đối với nhóm sản phẩm bảo hiểm tử kì, kết quả kinh doanh của VCLI có những cải thiện đáng kể, nếu năm 2009 bắt đầu hoạt động và khai thác được 117 hợp đồng bảo hiểm tử kì thì năm 2010, số hợp đồng khai thác mới đạt 3.540 hợp đồng và 6.728 hợp đồng duy trì hiệu lực, năm 2012 số hợp đồng khai thác mới đạt 28.380 hợp đồng và hợp đồng duy trì hiệu lực là 32.332 hợp đồng. VietinAviva thực sự đi vào hoạt động năm 2012, kết quả khai thác cho thấy VietinAviva chú trọng vào khai thác sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với số hợp đồng khai thác mới đạt 1.079 hợp đồng và số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 108.129 triệu đồng, số hợp đồng bảo hiểm tử kì khai thác mới năm 2012 chỉ đạt 276 hợp đồng với số tiền bảo hiểm đạt 70.780 triệu đồng. 2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động bancassurance của các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 2.4.1. Kết quả - Việc lựa chọn đối tác liên kết hoặc mô hình bancassurance của các ngân hàng hợp lý: Về cơ bản, mô hình bancassurancecác ngân hàng thương mại nhà nước lựa chọn là hợp lý và góp phần không nhỏ đối với sự vận hành của các bancassurance. - Doanh thu và thị phần: Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Trong ba bancassurance, ABIC là doanh nghiệp có thị phần được cải thiện và tăng trưởng là 11,71% cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường. Nếu so sánh với năm 2008 - năm mà ABIC và BIC bắt đầu đi vào hoạt động ổn định sau khi thành lập hoặc chuyển đổi mô hình với năm 2012 có thể thấy doanh thu và vị trí của các bancassurance được cải thiện đáng kể: doanh thu của ABIC tăng từ 16.538 triệu đồng lên 454.960 triệu đồng với thị phần tăng từ 1,2% lên 2%; doanh thu của BIC tăng từ 147.922 triệu đồng lên 670.37 triệu đồng, thị phần tăng từ 2,43% lên 2,95%. Riêng Bảo Ngân, năm 2008 Bảo Ngân hoạt động theo mô hình liên doanh, doanh thu của Bảo ngân năm 2008 là 25.599 triệu đồng với thị phần chiếm 0,22%. Sau khi chuyển đổi mô hình kết quả kinh doanh của Bảo Ngân có sự thay đổi rõ rệt, doanh thu năm 2009 đạt 57.654 triệu đồng so với mức 23.823 triệu đồng năm 2008. Năm 2012 doanh thu của Bảo Ngân đạt 121.061 triệu đồng với thị phần tăng từ 0,22% năm 2008 lên 0,53% năm 2012. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cả VCLI và VietinAviva đều là hai doanh nghiệp bảo hiểm được cấp phép và đi vào hoạt động mới trên thị trường, thời gian hoạt động của VCLI là 3 năm, VietinAviva là 1 năm. Thị phần của VCLI và VietinAvia đạt được vẫn còn rất khiêm tốn trên thị trường. VCLI là một trong năm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm tử kì khai thác lớn nhất trên thị trường năm 2012 với thị phần về số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 3,17% và số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 5.869,73 tỉ đồng. VCLI đã vận dụng tương đối tốt vị thế của một bancassurance trong việc khai thác thị trường tiềm năng tại Vietcombank và SeAbank. Trường hợp của VietinAvia phức tạp hơn VCLI. Mặc dù đã đạt được kết quả nhất định trong hoạt động khai thác với thị phần theo phí bảo hiểm khai thác mới đạt 0,21% và thị phần theo số tiền bảo hiểm khai thác mới đạt 0,1% năm 2012. Tuy nhiên vị thế của VietinAvia khác với các bancassurance khác trên thị trường do đều trực thuộc Vietinbank và phải cạnh tranh trong nội bộ với Bảo Ngân trong việc phát triển thị trường sản phẩm bảo hiểm tử kì. - Khả năng sinh lời và đóng góp cho ngân hàng mẹ Các khoản hoa hồng và chi phí hỗ trợ đánh giá rủi ro mà các bancassurance trả cho các ngân hàng mẹ vẫn là những con số đáng khiêm tốn so với doanh thu của hoạt động ngân hàng nhưng nó cũng thể hiện tiềm năng trong việc phát triển dịch vụ bảo hiểm đối với các ngân hàng khi khoản đóng góp này tăng qua các năm. - Phát triển sản phẩm Trừ Bảo Ngân, bốn bancassurance hiện tại đều phát triển các sản phẩm bảo hiểm gắn với các sản phẩm ngân hàng nhằm khai thác lợi thế do ngân hàng mẹ đem lại. Các sản phẩm bảo hiểm tín dụng đều phát huy tác dụng và có cơ cấu doanh thu cao trong tổng doanh thu của các bancassurance. [...]... 4 on Th Thanh Tõm (2013), Phỏt trin bancassurance ti Tng cụng ty C phn Bo him Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam, Tp chớ kinh t Chõu Thỏi Bỡnh Dng, s 402/ 6/ 2013 bộ giáo dục và đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN đoàn thị thanh tâm PHT TRIN HOT NG BANCASSURANCE CA CC CễNG TY BO HIM THUC CC NGN HNG THNG MI NH NC VIT NAM Chuyên ng nh: TàI CHíNH NGÂN HàNG Mã số: 62340201 luận án tiến sĩ... thng húa cỏc vn mang tớnh lý lun c bn v bancassurance: lm rừ cỏc khỏi nim bancassurance, hot ng bancassurance, kờnh phõn phi bancassurance, sn phm tớch hp Lm rừ cỏc mụ hỡnh bancassurance theo hỡnh thỏi phỏt trin v cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin hot ng bancassurance V thc tin, lun ỏn ó gii thiu c bn v cỏc doanh nghip bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam, lm rừ cỏc li th ca cỏc doanh nghip ny... Lo, K yu hi tho Khoa hc Quc t Hp tỏc kinh t Vit Nam Lo: Phỏt trin mt s ngnh kinh t mi nhn n nm 2020, Vientian, Lo, Nh xut bn H Kinh t Quc dõn,10/20122 2 on Th Thanh Tõm (2013), Kinh nghim phỏt trin bancassurance cho cỏc ngõn hng, Cụng ty bo him Vit Nam, Tp chớ kinh t Chõu Thỏi Bỡnh Dng, s 401/ 5/ 2013 3 on Th Thanh Tõm (2013), Mụ hỡnh bancassurance Vit Nam v cỏc nhõn t nh hng, Tp chớ kinh t phỏt trin,... hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip tng v ũi hi cỏc bancassurance cn tp trung phỏt trin a dng húa nhúm sn Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam phm ny 3.2.1 Cỏc gii phỏp trc tip 3.2.1.1 Tng cng cng c mi liờn kt gia ngõn hng v doanh nghip bo him Gii phỏp tng cng cng c mi liờn kt gia ngõn hng v bancassurance cn tp trung vo cỏc vn sau: Xõy dng mụ hỡnh liờn kt, kt ni gia ngõn hng vi bancassurance. .. phỏt trin hot ng bancassurance ca cỏc Doanh nghip Bo him thuc cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam Ti Vit Nam, h thng thanh toỏn, cụng ngh thụng tin hin ti phỏt trin tng i nhanh v mnh Vic kt ni thụng tin thun li l c s cỏc doanh 3.1.1 iu kin kinh t, chớnh tr v xó hi nghip bo him v cỏc bancassurance ng dng cỏc cụng ngh qun lý hin i Vi mc tiờu kinh t t ra trong Chin lc Phỏt trin bn vng Vit Nam ng thi cng... chng trỡnh o to v cp chng ch o to i lý kờnh cung cp thụng tin nờn nm trong kờnh phõn phi bancassurance cú s bo him i vi i ng bỏn hng ca kờnh bancassurance nhanh nhy v kp thi nht phc v cho cụng tỏc khai thỏc; Phỏt trin kờnh 3.3.2 Kin ngh i vi cỏc Ngõn hng Thng mi Nh nc Vit Nam phõn phi online thuc kờnh phõn phi bancassurance; Phỏt trin hot ng gii - Khuyn khớch hot ng theo nhúm thiu phõn phi qua th in... va phõn tớch, s phỏt trin ca cỏc bancassurance cũn b tỏc ng bi cỏc nguyờn nhõn khỏch quan ca nn kinh t, nh: S bt cp ca Th nht, mi quan h hp tỏc gia Ngõn hng m v cỏc doanh nghip bo h thng lut phỏp iu chnh hot ng Bancassurance Vit Nam; S thiu tin him vn cha tht s cht ch dn n kt qu khai thỏc ca kờnh phõn phi tng v ch quan ca khỏch hng; S bin ng ca nn kinh t do nh hng bancassurance ti ngay th trng tim... ca bancassurance v cỏc tng i lý l cỏc chi nhỏnh ca cỏc ngõn hng Vn hnh linh hot mụ hỡnh liờn kt nhm m bo thỳc y hot ng liờn kt gia cỏc bancassurance vi ngõn hng trong vic thỳc y bỏn hng, chia s thụng tin, m bo quyn li ca khỏch hng ca ngõn hng v khỏch hng tham gia bo him Cú c s h tr ti a v liờn tc t ban lónh o ca ngõn hng trong vic thỳc y mi liờn kt gia hai bờn S thnh cụng ca mụ hỡnh kờnh phõn phi bancassurance. .. dng húa cỏc phng thc phõn phi qua ngõn hng a dng húa cỏc phng thc phõn phi trong ni b kờnh phõn phi bancassurance cn c phỏt trin theo cỏc hng sau: Phõn phi trc tip qua - B sung quy nh v cỏc kờnh phõn phi mi trong ú cú kờnh Bancassurance - B sung quy nh v cỏch thc bỏn v gii thiu sn phm bo him ca kờnh Bancassurance - Quy nh c th v s lng doanh nghip bo him m mt ngõn hng c liờn kt h thng i lý; Thit lp... trng bo him m cha cao Vit Nam Th hai, s lng sn phm tớch hp vn cũn hn ch, phm vi bo him ca cỏc sn phm vn cũn rt hp lm hn ch s la chn ca khỏch hng Th ba, kờnh phõn phi qua ngõn hng vn cha thc s hiu qu Th t, nng lc ti chớnh, nng lc bo him cũn kộm, cht lng dch v khỏch hng cha tht s cao ti mt s Bancassurance v tng i lý l cỏc chi nhỏnh Ngõn hng Th nm, tr trng hp ca ABIC, BIC, cỏc bancassurance cũn li cha . CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1. Khái quát về các Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 2.1.1. Tổng Công ty. nghiên cứu đặt ra là việc phát triển hoạt động bancassurance của các Công ty Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam chưa thực sự hiệu quả, các Công ty Bảo hiểm mới chỉ khai thác. trạng hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance của các doanh nghiệp Bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (2), Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (2), Phát triển hoạt động bancassurance của các công ty bảo hiểm thuộc các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay