ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC tế với NHẬT slide

22 4,086 4
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 18:19

www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ VỚI NHẬT BẢN NHÓM 1 www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung: Giới thiệu tổng quan về NB Văn hóa giao tiếp và đàm phán với người Nhật Quá trình đàm phán với người Nhật Lưu ý khi đàm phán với người Nhật www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn I.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHẬT BẢN www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 1.GIỚI THIỆU NHẬT BẢN www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.THỦ ĐÔ TOKYO: www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 3. DÂN CƯ Dân số Nhật Bản lên đến 130 triệu người, xếp thứ 20 trên thế giới www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 4.TÔN GIÁO Người Nhật có quyền tự do tôn giáo www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 5. LỊCH SỬ www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 6. KINH TẾ Nghèo nàn về tài nguyên, kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh, nhưng với chính sách phù hợp kinh tế NB đã phục hồi và phát triển. www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 7. TÍNH CÁCH VÀ CON NGƯỜI NB [...]... www.themegallery.com 3 HẬU ĐÀM PHÁN www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com IV LƯU Ý KHI ĐÀM PHÁN VỚI NHẬT Trước khi đàm phán chính thức Địa điểm đàm phán Cần chuẩn bị lực lượng đàm phán giỏi chuyên môn, ngoại ngữ (có người biết tiếng Nhật càng tốt), có bản lĩnh, chịu được áp lực về mặt thời gian www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com IV LƯU Ý KHI ĐÀM PHÁN VỚI NHẬT • Người Nhật thường hỏi dò... www.themegallery.com III QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI NHẬT www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com 1 GIAI ĐOẠN TIỀN ĐÀM PHÁN Bước khởi đầu trong đàm phán • Xác định đối tượng và cách tiếp cận đối tượng • Sắp xếp cuộc gặp trước để ĐP diễn ra suôn sẻ Chuẩn bị cho đàm phán • Tìm hiểu về thị trường Nhật • Chuẩn bị đầy đủ những thông tin cần thiết www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com 2 ĐÀM PHÁN www.trungtamtinhoc.edu.vn... mỹ Tinh tế khiêm nhường Trong kinh doanh, người Nhật rất trọng chữ tín và phát triển lâu dài www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com 8.VĂN HÓA NB www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com II VĂN HÓA GIAO TIẾP VÀ ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI NHẬT www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com 1.VĂN HÓA GIAO TIẾP www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com 2 PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN CỦA NGƯỜI NHẬT www.trungtamtinhoc.edu.vn... www.themegallery.com IV LƯU Ý KHI ĐÀM PHÁN VỚI NHẬT • Người Nhật thường hỏi dò ý đồ của bạn rồi dẫn dắt bạn đến yêu cầu của họ • Người Nhật không dễ dàng nhượng bộ • Tránh nhàn lâu vào mắt nhau • Tránh nhân nhượng quá nhanh • Không nên tìm cách phá tan sự im lặng • Người Nhật gầm gừ và lắc đầu thể hiện sự khó chịu • Gặp trực tiếp đánh giá cao hơn là gửi fax hay email www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com . www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn L/O/G/O www.trungtamtinhoc.edu.vn ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ VỚI NHẬT BẢN NHÓM 1 www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung: Giới thiệu tổng quan về NB Văn hóa giao tiếp và đàm phán với người Nhật Quá trình đàm. PHÁN www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 3. HẬU ĐÀM PHÁN www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn IV. LƯU Ý KHI ĐÀM PHÁN VỚI NHẬT Cần chuẩn bị lực lượng đàm phán giỏi chuyên môn, ngoại ngữ (có người biết tiếng Nhật càng tốt),. NHẬT www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn III. QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN VỚI NGƯỜI NHẬT www.themegallery.com www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. GIAI ĐOẠN TIỀN ĐÀM PHÁN Bước khởi đầu trong đàm phán • Xác định đối tượng và cách tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC tế với NHẬT slide, ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC tế với NHẬT slide, ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC tế với NHẬT slide, GIỚI THIỆU NHẬT BẢN, TÍNH CÁCH VÀ CON NGƯỜI NB, GIAI ĐOẠN TIỀN ĐÀM PHÁN Bước khởi đầu trong đàm phán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay