giải pháp tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong sinh viên khoa qtkd trường đại học duy tân

64 392 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 11:38

ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 2 5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI: 2 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hiện nay nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển bắt đầu hội nhập với nền kinh tế thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta không ngừng đổi mới, phát triển về tất cả mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa….để có thể bắt nhịp kịp với các nước trên thế giới. Muốn thực hiện được mục tiêu đó thì chúng ta cần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng nhân tài. Nhiệm vụ của giáo dục là đổi mới phương pháp dạy học, tạo mọi điều kiện cho cá nhân tìm hiểu kiến thức xung quanh, phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mỗi người, biết đoàn kết để thành công, liên minh để hoàn thành tốt mọi việc. Trên cơ sở đó, hiện nay chúng ta đang áp dụng các phương pháp học tập hiệu quả tiên tiến theo xu thế thời đại, phát huy phương pháp học tập tổ chức làm việc theo nhóm trong sinh viên ở tất các trường Đại học. Kĩ năng làm việc nhóm hiện nay có vai trò rất to lớn đối với mỗi người, với xã hội. Vậy học tập làm việc nhóm như thế nào để có hiệu quả tốt? Sau khi ra trường, sinh viên cần được trang bị đầy đủ các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 1 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải lắng nghe, thuyết trình Những kỹ năng này rất quan trọng khi chúng ta làm việc trong một môi trường tập thể. Trên đây là lý do mà nhóm chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp tổ chức làm việc nhóm hiệu quả trong sinh viên khoa QTKD trường Đại học Duy Tân”. Với hi vọng rằng chúng tôi có thể đóng góp một phần tìm ra được các phương pháp giúp sinh viên làm việc nhóm tốt hiệu quả hơn. 2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung vào việc nghiên cứu đối với sinh viên trong khoa QTKD . 2.2 Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu sinh viên khối Đại học trong khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Duy Tân. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp duy vật biện chứng. - Phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng câu hỏi. - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp. 4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: - Tìm ra được cách thức, phương pháp tổ chức nhóm học tập trong sinh viênhiệu quả. - Nâng cao tập hợp kĩ năng một nhóm cần phải có: kĩ năng quản trị, kĩ năng giao tiếp giữa các cá nhân, kĩ năng xây dựng mối quan hệ, kỹ năng phát hiện vấn đề nắm bắt thông tin, kỹ năng làm việc tập thể kỹ năng thương lượng. - Ứng dụng cho sinh viên khi ra trường, giúp sinh viên phát triển kĩ năng làm việc tập thể trong môi trường làm việc cần có tổ chức nhóm. 5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung của đề tài gồm có 3 chương: Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 2 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG SINH VIÊN. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÓM TẠI SINH VIÊN KHOA QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN. Do đây là một đề tài rộng khó, cùng với sự hạn chế về kiến thức lý luận, kĩ năng tìm hiểu vấn đề nên bài viết của em không tránh những sai sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy các cô trong khoa để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, 12/2010 Nhóm sinh viên Lớp K14QTC2 Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 3 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải CHƯƠNG 1 LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC. Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 4 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải 1.1 ĐỊNH NGHĨA PHÂN LOẠI NHÓM LÀM VIỆC: 1.1.1 Định nghĩa: Nhóm là hai hay nhiều cá nhân – có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau, cùng đến với nhau,cùng hợp tác để đạt những mục tiêu cụ thể. Một nhóm người làm việc trong cùng một vǎn phòng hay thậm chí một dự án chung không phải lúc nào cũng tiến hành công việc của một nhóm làm việc. Nếu nhóm đó được quản lý theo kiểu chuyên quyền độc đoán hoàn toàn, có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội cho sự tác động qua lại liên quan đến công việc giữa các thành viên trong nhóm. Nếu có bất kỳ tư tưởng bè phái nào trong nhóm, hoạt động của nhóm sẽ không bao giờ tiến triển được. Ngược lại, nhóm làm việc là phương thức có thể được tận dụng dù với những cá nhân ở những khoảng cách xa làm việc ở những dự án khác nhau. Nói một cách đơn giản, nhóm làm việc tạo ra một tinh thần hợp tác, phối hợp, những thủ tục được hiểu biết chung nhiều hơn nữa. Nếu điều này diễn ra trong một nhóm người, hoạt động của họ sẽ được cải thiện bởi sự hỗ trợ chung (cả về thực tế lẫn lý thuyết). 1.1.2 Phân loại nhóm: Nhóm thường được phân ra thành hai loại : a/ Nhóm chính thức: Nhóm chính thức là nhóm được định nghĩa bởi cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị. Việc hình thành các nhóm chính thức là do người lãnh đạo của tổ chức song điều đó không có nghĩa là muốn hình thành như thế nào cũng được. Nhóm chính thức Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 5 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải được quy định bởi chiến lược kinh doanh, cấu trúc tổ chức, công nghệ kỹ thuật được sử dụng…Nhóm chính thức có thể được chia thành nhóm mệnh lệnh hoặc nhóm nhiệm vụ. - Nhóm mệnh lệnh là nhóm được xác định bởi sơ đồ tổ chức, nó bao gồm những người lao động cùng nhận mệnh lệnh báo cáo trực tiếp lên người quản lý. - Nhóm nhiệm vụ bao gồm những người lao động cùng làm việc với nhau để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc mục tiêu. Phạm vi của nhóm nhiệm vụ là không bị giới hạn của người lãnh đạo trong các bộ phận, nó có thể vượt qua những quan hệ mệnh lệnh– thừa hành trong một bộ phận. Nhóm mệnh lệnh là nhóm nhiệm vụ song ngược lại thì chưa chắc. b/ Nhóm không chính thức: Nhóm không chính thức là những liên minh không được xác định một cách có tổ chức hoặc bởi có cấu trúc chính thức. Những nhóm này là sự hình thành tự nhiên từ môi trường công việc trên cơ sở những quan hệ thể hiện sự thụ cảm giữa các cá nhân. Nhóm không chính thức được hình thành để thỏa mãn các nhu cầu của xã hội, nhu cầu quan hệ của con người. Nhóm không chính thức có thể được phân thành nhóm lợi ích nhóm bạn bè. - Nhóm lợi ích: là những người đến với nhau để đạt đến những mục tiêu cụ thể mà họ quan tâm. - Nhóm bạn bè: bao gồm những thành viên có những đặc điểm tương đồng. 1.2 LÝ DO CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA VÀO NHÓM: - Thứ nhất, trong quá trình làm việc không phải lúc nào cá nhân cũng có thể tự hoàn thành công việc một mình được mà cần phải có sự giúp đỡ của nhiều người. Vì thế mà cá nhân cần phải tham gia nhóm. - Thứ hai, cá nhân tham gia nhóm để đáp ứng sở thích lẫn nhau, chung sức cùng nhau con người có thể đáp úng được các mục tiêu chung của tổ chức. Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 6 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải - Thứ ba, cá nhân tham gia vào nhóm nhằm để chắc chắn ý kiến của mình, một cá nhân khi đưa ra các ý kiến rất mong được sự ủng hộ của mọi người nhằm để có thể chắc chắn ý kiến của mình đưa ra là đúng. - Thứ tư, tham gia cùng nhau, hợp tác hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để chống lại kẻ thù chung tồn tại xung quanh cuộc sống của mỗi cá nhân. - Thứ năm, thỏa mãn nhu cầu trong cuộc sống đó là: + Sự an toàn: Bằng việc tham gia nhóm con người có thể làm giảm sự mất an toàn của tình trạng đứng riêng lẻ. Con người cảm thấy mạnh hơn, ít bị tự hoài nghi hơn, chống lại các đe dọa tốt hơn. Những người mới tới một tổ chức có thể bị tổn thương với cảm giác của sự cô đơn, bị cách ly sẽ tham gia vào các nhóm để nhận được các chỉ dẫn sự hỗ trợ. Con người nhận được sự an toàn từ sự tương tác với những người khác trở thành một thành phần của nhóm. Điều này luôn giải thích một thực tế là nếu đội ngũ quản lý tạo ra một môi trường trong đó người lao động cảm thấy không an toàn, họ sẽ dường như tích cực hơn tham gia vào các hoạt động công đoàn để làm giảm cảm giác về sự bất an của họ. + Địa vị tự trọng: Là thành viên của nhóm có nghĩa là “Tôi là một người nào đó”. Là thành viên của nhóm cho phép thỏa mãn nhu cầu tự trọng bằng việc tạo ra địa vị sự nhận dạng cho cá nhân. Khi ai đó hỏi bạn “Anh là ai ?”, câu trả lời thường là “Tôi là cán bộ của công ty X, Y nào đó”. Rất nhiều người có sự quan tâm cao độ tới việc thỏa mãn các nhu cầu được tôn trọng hướng việc trở thành một thành viên của nhóm để thỏa mãn nhu cầu của họ. Nhóm có thể thỏa mãn nhu cầu bên trong cũng như các nhu cầu bên ngoài. Sự tự trọng của cá nhân được ủng hộ khi cá nhân được chấp nhận bởi các nhóm có giá trị cao. Trở thành một thành viên của nhóm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là xem xét, đánh giá kiến nghị cho việc đặt trụ sở chính của đơn vị có thể làm thỏa mãn Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 7 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải các nhu cầu nội tại về khả năng, phát triển cũng như nhu cầu bên ngoài về địa vị sự ảnh hưởng. + Sự tương tác sự liên minh: Nhóm có thể thỏa mãn các nhu cầu xã hội của cá nhân. Con người sẽ thỏa mãn với các tương tác khi họ là thành viên của nhóm. Đối với nhiều người, những tương tác mang tính công việc là nguồn chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu liên minh của họ. Đối với phần lớn con người, những nhóm công việc góp phần đáng kể trong việc thỏa mãn nhu cầu bạn bè quan hệ xã hội. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy phần lớn bạn bè của mình là những người cùng làm việc. + Quyền lực sức mạnh: Những điều mà cá nhân không thể đạt tới khi đứng một mình thì lại có thể đạt được thông qua các công việc của nhóm. “Đoàn kết là sức mạnh” là điều mà mỗi chúng ta đều hiểu rất rõ. Bằng việc gia nhập nhóm, cá nhân không chỉ tạo ra sức mạnh để bảo vệ mình mà còn tạo ra sức mạnh trong việc đòi hỏi người khác. Rõ ràng người lao động gia nhập công đoàn là để bảo vệ mình tốt hơn, kiến nghị về cải thiện môi trường làm việc nếu được đưa ra bởi một cá nhân có thể không được quan tâm song được đưa ra bởi một nhóm sẽ được lắng nghe giải quyết bởi cấp quản lý. Hơn nữa, nhóm không chính thức tạo ra cơ hội cho cá nhân sử dụng quyền lực đối với người khác. Đối với các cá nhân có nhu cầu ảnh hưởng đến những người khác, nhóm có thể tạo ra quyền lực mà không cần tới những quyền hạn chính thức. Khi là nhóm trưởng, bạn có thể đưa ra các yêu cầu đối với các thành viên trong nhóm đạt đến sự tuân thủ mà không cần đến bất kỳ trách nhiệm nào-điều thường gắn liền với vị trí chính thức. Cấu trúc quyền lực chính thức của tổ chức theo dạng hình tháp, số vị trí lãnh đạo trong một tổ chức là có hạn. Vì vậy, đối với người có nhu cầu cao về quyền lực thì nhóm có thể là phương tiện quan trọng trong việc thỏa mãn nhu cầu của họ. + Đạt mục tiêu: Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 8 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải Sự phát triển sản xuất đã dẫn tới việc chuyên môn hóa các hoạt động điều này dẫn tới đòi hỏi của sự hợp tác. Trong thế giới mà ta đang sống lao động đã được xã hội hóa cao, hầu hết các lao động là lao động tập thể. Để đạt tới mục tiêu nào đó luôn có sự đòi hỏi sự hợp tác giữa những người có kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp khác nhau. 1.3 CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHÓM: Sự phát triển của nhóm là một quá trình năng động, phần lớn các nhóm đều nằm trong tình trạng liên tục thay đổi. Tuy nhiên, ta có thể chia sự phát triển của nhóm ra làm năm giai đoạn: 1.3.1 Hình thành: Giai đoạn hình thành được đặc trưng bởi việc giải quyết chủ yếu đối với sự không vững chắc, không ổn định của mục đích, cấu trúc, sự lãnh đạo của nhóm. Các thành viên của nhóm đang thăm dò để xác định các dạng hành vi phù hợp – các hành vi sẽ được mọi người chấp nhận. Giai đoạn này kết thúc khi các thành viên thấy mình là một thành viên của nhóm. 1.3.2 Biến động (bão tố): Giai đoạn biến động là giai đoạn của những xung đột trong nhóm. Các thành viên chấp nhận sự tồn tại của nhóm nhưng có sự kháng cự lại sự kiểm soát mà nhóm ảnh hưởng tới các cá nhân. Hơn nữa các cá nhân có sự xung đột với những người kiểm soát nhóm. Giai đoạn biến động kết thúc khi hình thành một cách rõ ràng cấu trúc thứ bậc về sự lãnh đạo trong nhóm. 1.3.3 Hình thành các chuẩn mực: Giai đoạn hình thành các chuẩn mực là giai đoạn mà các quan hệ gắn bó phát triển, sự gắn bó của nhóm được tăng cường. Giai đoạn này kết thúc có khi cấu trúc rõ ràng đối với nhóm có những mong đợi chung về những chuẩn mực – những Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 9 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths. Đoàn Thị Thuý Hải cái sẽ xác định các hành vi của các thành viên trong nhóm là đúng hay sai, được chấp nhận hay không được chấp nhận. 1.3.4 Thực hiện: Giai đoạn thực hiện: cấu trúc tại thời điểm này là rõ ràng được mọi người chấp nhận. Năng lượng của nhóm được chuyển từ việc tìm hiểu lẫn nhau sang việc thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đối với các nhóm công việc lâu dài, thực hiện là giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, đối với các ủy ban các đội tạm thời, các yếu tố nhiệm vụ các nhóm tương tự mà vốn thực hiện nhiệm vụ có giới hạn thì có thêm giai đoạn giải tán. 1.3.5 Giải tán: Trong giai đoạn này, nhóm sắp giải tán. Hoạt động nhiệm vụ bậc cao không còn là ưu tiên hàng đầu của nhóm. Thay vào đó, sự quan tâm thiên về các mục tiêu. Các phản ứng của các thành viên trong nhóm thay đổi trong giai đoạn này. Một số thì lạc quan, tắm mình trong những thành tựu của nhóm. Số khác có thể cảm thấy thất vọng do những mất mát về tình đồng nghiệp tình bạn mà đã có được suốt quãng thời gian làm việc theo nhóm. Nhiều nhà phân tích về mô hình 5 giai đoạn này đã cho rằng một nhóm trở nên hiệu quả khi nhóm tiến đến 4 giai đoạn đầu tiên. Mặc dầu giả dụ này thường có thể đúng nhưng cái mà khiến một nhóm hiệu quả lại phức tạp, rắc rối hơn mô hình này thừa nhận. Trong một số điều kiện, những xung đột ở cấp độ cao là nhân tố tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ đối với hoạt động của nhóm bậc cao. Vì thế, chúng ta có thể trông mong tìm thấy các tình huống mà khi đó các nhóm trong giai đoạn 2 thực hiện tốt hơn các nhóm trong giai đoạn 3 4. Tương tự, các nhóm thường không tiến đến rành mạch từ giai đoạn một đến giai đoạn kế tiếp. Thực tế, đôi khi một số giai đoạn tiếp tục cùng lúc, như khi các nhóm vừa biến động vừa thực hiện tại cùng một thời gian. Thậm chí các nhóm thỉnh thoảng lại đi ngược lại các giai đoạn trước. Do đó, thậm chí các đề nghị rõ rệt nhất của mô hình này không thừa Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 10 [...]... SÁT LÀM VIỆC NHÓM TRONG SINH VIÊN KHOA QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN: Hiện nay hoạt động nhóm đã dần dần được phổ biến rộng rãi trong hầu hết các môn học tại các trường Đại học Qua quá trình học tập, các sinh viên đã dần dần thích ứng được với việc học tập theo nhóm Theo chương trình đào tạo của trường Đại học Duy Tân trong những năm học gần đây thì có trên 70% môn học phải làm việc theo nhóm Thực tế làm. .. luận trong nhóm Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 23 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths Đoàn Thị Thuý Hải CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC TRONG SINH VIÊN KHOA QTKD TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 24 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths Đoàn Thị Thuý Hải 2.1 TÍNH TẤT YẾU MỤC ĐÍCH HÌNH THÀNH NHÓM SINH VIÊN: 2.1.1 Tính tất yếu: Trong chương trình đào tạo của các sinh viên khoa. .. kích thích các sinh viên không ngừng học tập Học liệu giảng viên giới thiệu, thư viện: Những tài liệu giảng viên cung cấp các sinh viên phải biết tìm đọc để nâng cao hiệu quả làm nhóm, thư viên trường có đẩy đủ sách các thiết cần thiết để học tập làm tăng hiệu quả làm nhóm - Không khí học tập, thi đua cạnh tranh trong lớp Khộng khí học tập thi đua cạnh tranh cao trong lớp là một trong các yếu... của các sinh viên khoa QTKD trường Đại học Duy Tân, chẳng hạn sinh viên Đại học có tổng số khoảng 130 tín chỉ, chiếm khoảng 70% trong trong chương trình đào tạo Trung bình khoảng 35/50 môn học có yêu cầu làm việc theo nhóm Các nhóm làm việc dần được hình thành trước yêu cầu của chương trình đào tạo giảng viên Chính vì thế đối với mỗi sinh viên, việc phát huy khả năng làm việc nhóm là một vấn đề quan... sinh viên Học tập nhóm sẽ tập hợp được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, từ đó sản phẩm học tập sẽ giàu tính sáng tạo Tổ chức nhóm một cách khoa học sẽ giúp các thành viên ý thức được vai trò của mình có trách nhiệm hơn trong việc hoàn thành công việc 2.2 QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA SINH VIÊN KHOA QTKD: 2.2.1 Quá trình thực hiện các công việc của nhóm trong sinh viên: Sau... những thay đổi nên trong quá trình học tập cách thức tổ chức học của giảng viên cũng có những thay đổi để thích ứng Yêu cầu làm nhóm trong sinh viên được chú trọng, đa số trong các môn học đều làm việc nhóm Các nhóm hình thành nhằm các mục đích: Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 25 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths Đoàn Thị Thuý Hải - Sinh viên có thể hình thành tự tổ chức nhóm học tập để cùng nhau học hỏi, trao... nhóm trong sinh viên 2.2.2.1 Tác động từ bên ngoài: - Quy định của trường, chương trình đào tạo khuyến khích làm việc nhóm Nhà trường có những quy định, chương trình khuyến khích tổ chức làm việc nhóm để khuyến khích các sinh viên tham gia tình nguyện làm việc nhóm, nâng cao tinh thần trách nhiêm, ý thức, thái độ làm nhóm để hiệu quả làm nhóm được cao - Yêu cầu đánh giá, đốc thúc từ phía giảng viên. .. các thành viên phối hợp làm việc vì mục tiêu của cả nhóm Trong quá trình làm việc nhóm, nề nếp học tập phải được xây dựng có tổ chức Các bạn có định hướng học tập tốt thì ý thức trách nhiệm với việc làm nhóm là cao Tuy nhiên, có những bạn định hướng học tập: "học cho qua" nên tinh thần ý thức làm nhóm là không có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động nhóm Vì vậy, cần có sự thống nhất trong việc đưa ra... ảnh hưởng tới việc làm nhóm, sự đánh giá đốc thúc của giảng viên sẽ giúp sinh viên có ý thức hơn trong việc làm nhóm, nâng cao hiệu quả làm nhóm - Nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất của trường Nhóm SV - Lớp K14QTC2 Trang 29 ĐỂ TÀI NCKH 2010 GVHD: Ths Đoàn Thị Thuý Hải Trường có cơ sở vật chất tốt thì tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên học tâp, trao đổi thông tin nhanh, hiệu quả làm việc cao, kích... vai trò chuẩn mực cho nhóm Cuối cùng, quy trình làm việc nhóm nhiệm vụ mà nhóm được giao cũng góp phần tác động đến kết quả công việc sự hài lòng của các thành viên trong nhóm Để hiểu rõ hơn về vấn đề này hãy xem mô hình hành vi của nhóm trong hình dưới đây: Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến nhóm Nguồn lực của các thành viên trong nhóm Nhiệm vụ được giao cho nhóm Quy trình làm việc nhóm - . VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG SINH VIÊN. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LÀM VIỆC NHÓM TẠI SINH VIÊN KHOA QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN. CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC. việc trong một môi trường tập thể. Trên đây là lý do mà nhóm chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: Giải pháp tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong sinh viên khoa QTKD trường Đại học Duy Tân . Với hi. việc. Trên cơ sở đó, hiện nay chúng ta đang áp dụng các phương pháp học tập hiệu quả và tiên tiến theo xu thế thời đại, phát huy phương pháp học tập và tổ chức làm việc theo nhóm trong sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong sinh viên khoa qtkd trường đại học duy tân, giải pháp tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong sinh viên khoa qtkd trường đại học duy tân, giải pháp tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả trong sinh viên khoa qtkd trường đại học duy tân, KẾT CẤU ĐỀ TÀI:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay