Đề cương môn học quản trị kinh doanh

2 839 3

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2013, 16:17

Đề cương môn học quản trị kinh doanh ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC(Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh) 1. Tên môn học: KINH DOANH QUỐC TẾ 2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết LT;0 tiết TH;15 tiết TL)3. Giảng viên: TS.LÊ THÀNH LONG4. BM quảnmôn học: 5. Môn học trước:6. Môn học song hành:7. Mục tiêu của môn học : Môn học giới thiệu các khái niệm hiện đại về kinh doanh quốc tế, những cơ hội cũng như thách thức trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay. Môn học giúp học viên xác thấy được những khác biệt nổi bật giữa kinh doanh nội địa và kinh doanh quốc tế để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho từng thị trường ở các quốc gia khác nhau.8. Mô tả môn học: Kinh doanh quốc tế giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về môi trường kinh doanh quốc tế. Môn học có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp những kiến thức và hiểu biết nhất định về môi trường cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế cho học viên trong xu hướng hội nhập kinh tế hiện nay.9. Nội dung:9.1PHẦN GIẢNG DẠY TRÊN LỚP: 45 tiết Chương Nội dung Số tiết TLTK1 Giới thiệu Kinh doanh Quốc tếKhái quát về kinh doanh quốc tếXu hướng toàn cầu hóaSự cần thiết của kinh doanh quốc tếNhững thách thức trong kinh doanh quốc tế3 [1] Chương 1[2] Chương 1[3] Chương 12 Các học thuyết Kinh doanh Quốc tếLý thuyết thương mại cổ điểnLý thuyết thương mại hiện đại Lý thuyết về đầu tư quốc tế3 [1] Chương 6[2] Chương 3[3] Chương 23 Môi trường Kinh doanh Quốc tếCân bằng mậu dịchHệ thống tiền tệ quốc tếThị trường tài chính quốc tếHội nhập kinh tế6 [1] Chương 4,7[2] Chương 5,6[3] Chương 3,4,54 Các yếu tố Quốc gia và Kinh doanh QtếChính trị và luật phápChính sách đầu tư và thương mại quốc gia Văn hóaThuếCác nền kinh tế mới phát triểnNghiên cứu kinh doanh quốc tế6 [1] Chương 5[2] Chương 7,8,9,10[3] Chương 8,9,105 Công ty đa quốc gia 6 [1] Chương 2Biểu mẫu 2Khái niệm công ty đa quốc giaĐầu tư nước ngoài (FDI)Các hình thức hoạt động Chuyển giao công nghệNhững vấn đề thương mại dịch vụ quốc tế[2] Chương 3[3] Chương 126 Quản trị tiếp thịLựa chọn thị trường mục tiêuVấn đề tiêu chuẩn hóaChính sách sản phẩmChính sách giáChính sách phân phốiChính sách chiêu thị6 [1] Chương 11[2] Chương 14[3] Chương 157 Quản trị tài chínhHoạch định nguồn vốnTài chính trong kinh doanh XNKQuản lý vốn lưu động và dòng tiềnQuản lý rủi ro tài chính3 [1] Chương 13[2] Chương 16[3] Chương 188 Quản trị nguồn lựcCác nhà quản lý và kinh doanh quốc tếLực lượng lao độngVai trò công đoànChính sách nhân sự3 [1] Chương 12[2] Chương 19[3] Chương 20Tiểu luận 39 Tổ chức và kiểm soát các hoạt động kinh doanh quốc tếCấu trúc tổ chứcLãnh đạo và Vấn đề ra quyết địnhKiểm soát các hoạt động kinh doanh quốc tế3 [1] Chương 9[2] Chương 18[3] Chương 21Ôn tập 310. Tài liệu tham khảo:11. Phương pháp đánh giá môn học:TT Phương pháp đánh giáSố lần đánh giá Trọng số (%)1 Kiểm tra giữa học kỳ2 Thực hành, thí nghiệm3 Bài tập, tiểu luận, thuyết trình 1 40%4 Thi cuối học kỳ (bắt buộc) 1 60%Chủ nhiệm BM quảnmôn học Giảng viên lập đề cươngTS. Lê Thành Long[1] Bùi Lê Hà và cộng sự Quản trị Kinh doanh Quốc tế,NXB Thống Kê, 2001 [2] Donald A.Ball và cộng sự Những bài học về Doanh thương Quốc tế, NXB Thống Kê, 1994[3] M.R. Czinkota, 3thEd., Internaitonal Business, The Dryden Press, 1992 [4] Charles W.L.Hill Global Business Today, McGraw-Hill, 1998 . LONG4. BM quản lý môn học: 5. Môn học trước:6. Môn học song hành:7. Mục tiêu của môn học : Môn học giới thiệu các khái niệm hiện đại về kinh doanh quốc. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC(Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh) 1. Tên môn học: KINH DOANH QUỐC TẾ 2. Số tín chỉ: 3 (45 tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn học quản trị kinh doanh, Đề cương môn học quản trị kinh doanh, Đề cương môn học quản trị kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn