Đồ án tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên

46 692 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2014, 21:47

Đồ án tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên MỤC LỤC Lời nói đầu…………………………………………………………….2 Phần 1 : Tổng quan dự án …………………………………………… 3 Phần 2 : Công bố dự án ………………………………………………12 Phần 3 : Lập kế hoạch thực hiện dự án …………………………… 13 1. Bảng công việc ……………………………………………. 13 2. Quản rủi do dự án……………………………………….17 3. Lịch biểu công tác……………………………………………21 4. Tài chính ………………………………… 26 Phần 4 : Thực hiện dự án …………………………………………….28 1. Quy trình quản …………………………………………………28 2. Các mốc kiểm soát ………………………………………………29 3. Diễn tiến quá trình thực hiện ……………………………………. 29 3.1. Xác định yêu cầu ……………………………………………. 30 3.2. Thiết kế ……………………………………………………… 32 3.3. Lập trình …………………………………………………… 34 3.4. Kiểm thử …………………………………………………… 38 3.5. Triển khai, đóng gói, nghiệm thu …………………………… 40 3.6. Tổng kết dự án ………………………………………………. 42 3.7. Tổng kết quá trình quán dự án ……………………………. 44 Phần 5 : Kết thúc dự án ……………………………………………… 46 Phần 6 : Các biên bản cuộc họp ……………………………………… 47 1 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 1 LỜI NÓI ĐẦU Ở những bệnh viện ,nhất là những bệnh viện lớn,trong một ngày có thể có hàng trăm bệnh nhân nhập/xuất viện.Những thông tin về mỗi bệnh nhân cần phải được ghi lại và lên danh sách để phục vụ cho việc theo dõi khám chữa bệnh và các công tác quản khác.Ngay cả khi bệnh nhân đã xuất viện thì những thông tin về bệnh án của họ vẫn cần phải được lưu lại trong hồ sơ bệnh nhân. Thử tưởng tượng nếu thực hiện công việc trên theo cách thủ công truyền thống là ghi vào sổ sách.Chắc chắn công việc muốn nhanh thì sẽ tốn nhiều nhân công,mà tính chính xác không cao.Việc tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân có nhiều khó khăn hay việc bảo quản sổ sách cũng gây ra không ít phiền toái cho người làm quản lý. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của CNTT nói chung,các phần mềm cũng phát triển theo, phục vụ ngày càng nhiều cho con người làm việc ngày càng hiệu quả hơn, đỡ tốn công sức hơn và quản được công việc một cách chặt chẽ hơn, chống được những thất thoát về tư liệu, tài chính cũng như quản nhân sự. Quản bệnh nhân là một phần mềm như vậy. 2 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 2 PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Chủ đầu tư : Khoa Công nghệ tin học - Viện Đại Học Mở Hà Nội. Khách hàng : Bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội. Địa chỉ khách hàng : 78 Đường Giải Phóng - Phương Mai - Hà Nội Đơn vị thực hiện : Nhóm 9 - Lớp 04B1 – Khoa Công Nghệ Tin Học Viện Đại Học Mở Hà Nội Tên dự án : Xây dựng phần mềm quản bệnh nhân Mã số dự án : MS09 Ngày bắt đầu dự án : 26/09/2007 Ngày kết thúc dự án : 30/03/2008 1.Mục đích Xây dựng phần mềm quản danh sách bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai-HN. 3 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 3 2. Mục tiêu - Xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ nguyên tắc quản hiện tại. - Phần mềm có giao diện thân thiện,dễ sử dụng. - Có khả năng thích nghi với những biến đổi trong tương lai. - Xây dựng các mô đun: quản hồ sơ, quản bệnh án, tìm kiếm - Quản được thông tin của 10000 bệnh nhân. - Thời gian thực hiện: 6 tháng. - Thời gian sử dụng: trên 20 năm. - Chi phí dự kiến:233.000.000 VNĐ 3.Phạm vi và các bên liên quan + Những người có liên quan đến ứng dụng của phần mềm: - Các cán bộ quản của bệnh viện Bạch Mai. + Những hoạt động nghiệp vụ được tin học hóa - Lưu hồ sơ thông tin cá nhân của bệnh nhân nhập viện. -Lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. -Việc tìm kiếm thông tin của bệnh nhân. + Chủ đầu tư:Khoa Công nghệ tin học-Viện ĐH Mở HN + Ban quản dự án:Nhóm 9-lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở HN 4.Nhân sự 4 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 4 Đội thực hiện dự án nhóm 9 bao gồm 5 thành viên:  Phạm Công Thành(Trưởng Nhóm) • Họ Và Tên : Phạm Công Thành • Ngày sinh : 19/07/1986 • Giới Tính : Nam. • Quê Quán : Thành phố Hạ Long-Quảng ninh. • Nơi Ở Hiện Tại : Phương Liên – Hà Nội. • Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). • Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB/VB.Net, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Anh, Trung,Nhật. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.  Trần Trung Bách 5 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 5 • Họ Và Tên : Trần Trung Bách • Ngày sinh : 2/7/1986 • Giới Tính : Nam. • Quê Quán : Nam Định. • Nơi Ở Hiện Tại : Cầu Giấy - Hà Nội • Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). • Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ C Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.  Phạm Hùng Mạnh • Họ Và Tên : Phạm Hùng Mạnh • Ngày sinh : 22/10/1986 6 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 6 • Giới Tính : Nam. • Quê Quán : Hòa Bình • Nơi Ở Hiện Tại : Tân Mai – Hà Nội • Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). • Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.  Nguyễn Thiên Ninh • Họ Và Tên : Nguyễn Thiên Ninh • Ngày sinh : 26/11/1985 7 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 7 • Giới Tính : Nam. • Quê Quán : Hà Tây • Nơi Ở Hiện Tại : Hà Tây • Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). • Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Pascal, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp.  Bùi Minh Hiếu • Họ Và Tên : Bùi Minh Hiếu • Ngày sinh : 7/9/1983 8 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 8 • Giới Tính : Nam. • Quê Quán : Hà Nội • Nơi Ở Hiện Tại : Hà Nội • Trình Độ : Đại Học (Sinh viên năm thứ 4 - Viện Đại Học Mở Hà Nội). • Trình Độ Chuyên Môn: - Lập trình trên ngôn ngữ: C/C++, Assembly, VB, Javascript. - Cơ sở dữ liệu: Access, SQL Server. - Ngoại Ngữ: Trình Độ B Tiếng Anh. - Kinh nghiệm thực tế: Hoàn thành các bài tập lớn ở lớp. 4.Yêu cầu + Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác khi có yêu cầu. 9 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 9 + Đảm bảo tính thuận tiện trong sử dụng và tính an toàn, toàn vẹn dữ liệu trong khai thác thông tin, tính phân quyền sử dụng phần mềm. 5.Nguyên tắc xây dựng hệ thống + Hiệu năng : Phần mềm phải có tốc độ làm việc cao, cung cấp được các thông tin một cách nhanh chóng đến với người sử dụng. + Khả năng quản trị : Phần mềm phải có khả năng quản trị thuận tiện, dễ dàng. + An toàn dữ liệu : Đảm bảo an toàn thông tin về bệnh án của bệnh nhân + Tính thích nghi : Dễ dàng thay đổi, nâng cấp hệ thống. 6.Các yêu cầu a)Yêu cầu phần cứng Cần có hệ thống các máy tính được kết nối với nhau và kết nối với Internet.Mỗi máy được chia ra theo các chức năng khác nhau như nhập thông tin bệnh nhân,bệnh án,tìm kiếm thông tin bệnh nhân b)Yêu cầu về tổ chức duy trì cho phần mềm + Để phần mềm phát huy tác dụng tối đa và đạt hiệu quả cao, cần một cơ chế tổ chức, quản hợp lý. Các thông tin được nhập vào chính xác,rõ ràng. + Những người quản cần phải được hướng dẫn để sử dụng thành thạo các tính năng của chương trình. 7. Kế hoạch và sản phẩm bàn giao cho khách hàn 10 Nhóm 9 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Mở 10 [...]... Mở Hà Nội Nhân sự:5 người Qui mô dự án Thời gian:6 tháng Chi phí:233.000.000 VNĐ PHẦN 3: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN I.Bảng công việc (WBS) 12 Nhóm 9 Mở 12 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Phần mềm Quản bệnh nhân bệnh viên Bạch Mai (0.0) Phân tích các yêu cầu phần mềmphần mềm dựng phần mềm thử phần mềm trì phần mềm Thiết kế Xây Kiểm Bảo (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) Phân tích các yêu cầu phần mềm (1.0) Khảo... liệu và nhập dữ liệu - Xây dựng chương trình nghiệp vụ quản với các chức năng cơ bản + Kết quả : - Phần mềm có thể triển khai được các chức năng cơ bản d) Giai đoạn kiểm thử + Mục tiêu : - Chạy thử phần mềm theo đặc tả yêu cầu sử dụngquản - Chỉnh sửa phần mềm theo kết quả chạy thử - Kiểm tra tính an toàn, bảo mật của Phần mềm + Kết quả : - Tài liệu kiểm thử - Phần mềm sẵn sàng đưa vào sử... CNTH-Viện ĐH Xây dựng phần mềm (3.0) Lập trình (3.1.1) Hoàn Thiện phần mềm (3.1.2) Xây dựng cơ sở Xây dựng giao diện dựng Modul dữ liệu Xây (3.1.1.1) (3.1.1.2) (3.1.1.3) Kiểm thử phần mềm (4.0) 14 Nhóm 9 Mở 14 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH Cài đặt và hướng dẫn sử dụng (4.2) Kiểm thử (4.1) Kiểm thử đơn vị (4.1.1) Kiểm thử tích hợp (4.1.2) Kiểm thử hệ thống (4.1.3) * Kế hoạch triển khai dự án a) Giai đoạn... 5/10/2007 4 thống Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ 7/10/2007 17/10/2007 5 6 7 8 thống Kiểm thử hệ thống Họp bàn giao hệ thống Thiết kế phần mềm Xây dựng module quản hồ sơ 21/10/2007 10/11/2007 11/11/2007 12/11/2007 9/11/2007 10/11/2007 11/12/2007 15/11/2007 9 bệnh nhân Lắp các module vào trang web 15/11/2007 19/11/2007 10 hoàn chỉnh Kiểm thử phần mềm 20/11/2007 24/12/2007 11 Họp bàn giao phần mềm 25/1/2008... phần mềm 8 Giai đoạn lập trình T1 = 212.000.000 • Các chi phí khác: - Duy tu, bảo dưỡng trong 6 tháng: 12.000.000 - Chi phí dự phòng 9.000.000 : Tổng chi phí: T = 212.000.000 + 12.000.000 + 9.000.000 = 233.000.000VNĐ 25 Nhóm 9 Mở 25 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH PHẦN 4: THỰC HIỆN DỰ ÁN I Quy trình quản dự án Quy trình quản dự án của nhóm 9 như sau: - Trưởng nhóm quản tiến trình thực hiện dự án. .. hiện Kết Thời hạn quả do mới Xây dựng modul 1 quản thông tin Trần Trung Bách 100% bệnh nhân 32 Nhóm 9 Mở 32 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH 2 Xây dựng modul quản Bệnh án Nguyễn Thiên Ninh 100% Phạm Công Thành Lắp ráp các modul Trần Trung Bách 3 vào trang web hoàn chỉnh Nguyễn Thiên Ninh 70% 30/6/2008 Phạm Hùng Mạnh Bùi Minhh Hiếu *Các vấn đề và biện pháp giải quyết Vấn đề Chưa hoàn thiện phần lắp... hàng không thay đổi thời hạn bàn giao sản phẩm theo hướng sớm hơn dự kiến PHẦN 2 : 11 Nhóm 9 Mở CÔNG BỐ DỰ ÁN 11 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ TIN HỌC QUYẾT ĐỊNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN PHẦN MỀM (Số 9 – Ngày 26/09/2007) Tên dự án Mã số • Xây dựng phần mềm Quản bệnh nhân MS – 09 Các thông tin chính : Khoa Công Nghệ Tin Học - Viện Đại Học Mở Chủ đầu tư Thời gian Đơn vị thực... BB03 b)Họp lần 2 Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm quản bệnh nhân Mã số dự án MS09 Thư ký cuộc Phạm Công Thành họp Những Phạm Công Thành người tham Trần Trung Bách dự Nguyễn Thiên Ninh Phạm Hùng Mạnh Thời hạn Địa điểm Công việc Mã số công Bùi Minhh Hiếu 30/12/2007 Số nhà 29-Ngõ 235-Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội Xem xét tiến độ thực hiện nốt chương trình phần mềm MS01.4 việc *Mục tiêu Xem xét... trình phân tích và thiết kế hệ thống - Kết quả cấn đạt: Sơ đồ đặc tả thiết kế - Thời hạn tiếp theo :10/11/2007 * Các tài liệu cuộc họp STT 1 2 29 Nhóm 9 Mở Tài liệu Đặc tả yêu cầu Biên bản cuộc họp Mã Số DT01 BB01 29 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH 2 Phân tích và thiết kế hệ thống Biên bản họp dự án Dự án Xây dựng phần mềm quản bệnh nhân Mã số dự án MS_09 Phụ trách cuộc Phạm Công Thành họp Thư ký Trần Trung... 5/10/2007 4 thống Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ 7/10/2007 17/10/2007 5 thống Kiểm thử hệ thống 21/10/2007 9/11/2007 23 Nhóm 9 Mở 23 Lớp 04b1-Khoa CNTH-Viện ĐH 6 7 8 Họp bàn giao hệ thống Thiết kế phần mềm Xây dựng module quản hồ sơ 10/11/2007 11/11/2007 12/11/2007 10/11/2007 11/12/2007 15/11/2007 9 bệnh nhân Lắp các module vào trang web 15/11/2007 19/11/2007 10 hoàn chỉnh Kiểm thử phần mềm 20/11/2007 . : Xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân Mã số dự án : MS09 Ngày bắt đầu dự án : 26/09/2007 Ngày kết thúc dự án : 30/03/2008 1.Mục đích Xây dựng phần mềm quản lý danh sách bệnh nhân bệnh viên. nhân bệnh viên Bạch Mai (0.0) Thiết kế phần mềm (2.0) Xây dựng phần mềm (3.0) Kiểm thử phần mềm (4.0) Bảo trì phần mềm (5.0) Phân tích các yêu cầu phần mềm (1.0) Phân tích các yêu cầu phần mềm (1.0) Khảo. của phần mềm: - Các cán bộ quản lý của bệnh viện Bạch Mai. + Những hoạt động nghiệp vụ được tin học hóa - Lưu hồ sơ thông tin cá nhân của bệnh nhân nhập viện. -Lưu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. -Việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên, Đồ án tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên, Đồ án tốt nghiệp xây dựng phần mềm quản lý bệnh nhân bệnh viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay