cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa & nhỏ việt nam trong quá trình hội nhập sau khi trung quốc gia nhập wto

29 230 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2014, 21:11

hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Lời mở đầu Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế thế giới hiện nay là quá trình toàn cầu hoá đang diễn ra ngày một sâu rộng. Là một bộ phận của nền kinh tế thế giới, Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế đó. Chỉ bằng cách tích cực tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam mới thể đạt đợc những mục tiêu phát triển ổn định bền vững. Tuy nhiên, trong lộ trình hội nhập của mình, Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều thách thức. Nền kinh tế Việt Nam đã, đang sẽ chịu tác động nhất định từ môi trờng bên ngoài mà trớc tiên là những biến đổi tình hình kinh tế khu vực. Chính vì vậy, việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức thơng mại thế giới WTO ảnh hởng nhất định tới kinh tế Việt Nam. Với tiềm lực kinh tế chính trị của mình, việc Trung Quốc gia nhập WTO ở chừng mực nào đó tác động tới hệ thống kinh tế chính trị thơng mại toàn cầu, làm thay đổi cán cân buôn bán thế giới cũng nh luồng đầu t trực tiếp nớc ngoài. Đối với Việt Nam nớc láng giềng gần gũi nhiều nét tơng đồng về lịch sử, văn hoá, xã hôi kinh tế, việc Trung Quốc gia nhập WTO thể sẽ là một nhân tố làm thay đổi quan hệ kinh tế-thơng mại giữa hai nớc cũng nh cấu kinh tế của Việt Nam. Những tác động này sẽ ảnh hởng trực tiếp tới các doanh nghiệp vừa nhỏ của nớc ta, thành phần kinh tế đợc coi là sẽ phải chịu nhiều tác động nhất từ quá trình hội nhập kinh tế. Trên sở đó, đề án môn học Bàn về những hội thách thức của các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc gia nhập WTO đợc hình thành. Với vốn kiến thức còn hạn chế năng lực hạn, ngời viết hi vọng rằng những nội dung đã đợc trình bày trong đề án này sẽ giúp ích cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trong qua trình hội nhập kinh tế khu vực thế giới. Ngời viết chân thành cảm ơn PGS. TS Vũ Minh Trai đã hớng dẫn thực hiện đề tài này. Phần I : Hội nhập các nhân tố ảnh hởng tới hội nhập quốc tế 1.1 Khái niệm về hội nhập Hội nhập kinh tế quốc tế là việc các nớc tìm kiếm một số điều kiện nào đó mà họ thống nhất đợc với nhau ( kể cả dành cho nhau những u đãi ) tạo ra sự công bằng trong quan hệ hợp tác kinh tế nhằm khai thác những khả năng của nhau phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế. 1 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO ở phạm vi quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế là mở cửa nền kinh tế quốc gia, gắn phát triển kinh tế quốc gia với kinh tế khu vực, thế giới tham gia ngày càng càng nhiều vào các hoạt động kinh tế quốc tế. Hội nhập kinh tế là tập hợp các nền kinh tế của các quốc gia khác nhau lại với nhau tạo thành một khu vực kinh tế rộng lớn hơn. Một số nhà kinh tế còn gắn cả sự hội nhậphội chính trị vào trong khái niệm này. Một số nhà kinh tế khác cho rằng nhiều dạng hội nhập trên thực tế khái niệm này đã rút lại thành : dấu hiệu của hội nhập là tồn tại nhiều hơn mối quan hệ thơng mại giữa các quốc gia độc lập. 1.2 Các giai đoạn của quá trình hội nhập Việc hình thành các liên kết kinh tế khu vực sự hội nhập của từng quốc gia vào nền kinh tế các nớc trong khu vực với nhiều mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào từng khu vực liên kết hình thức liên kết. Các liên kết khu vực thờng là : Thứ nhất, thành lập khu mậu dịch tự do hay khu buôn bán tự do (Free Trade Area) là giai đoạn đầu của quá trình hội nhập kinh tế khu vực. Đây là một liên minh quốc tế giữa hai hay nhiều quốc gia nhằm mục đích tự do hóa việc mua bán đối với một hay một số mặt hàng nào đó. Đặc trng của khu mậu dịch tự do là xoá bỏ các hàng rào thuế quan phi thuế quan nhằm tạo một thị trờng thống nhất của khu vực. Nhng mỗi quốc gia thành viên vẫn thi hành những chính sách ngoại thơng độc lập đối với các quốc gia ngoài liên minh. Thứ hai, hình thành liên minh thuế quan (Customs Union) là giai đoạn thứ hai của sự hội nhập nhằm tăng cờng mức độ hợp tác kinh tế giữa các thành viên. Theo thoả thuận hợp tác này, các quốc gia trong liên minh bên cạnh việc xoá bỏ thuế quan những hạn chế về mậu dịch khác giữa các quốc gia thành viên, còn cần phải thiết lập một biểu thuế quan chung của khối đối với các quốc gia ngoài liên minh. Thứ ba, hình thành thị trờng chung, đây là một liên minh quốc tế ở mức độ cao hơn liên minh thuế quan, tức là ngoài việc áp dụng các biện pháp tơng tự nh liên minh thuế quan trong trao đổi thơng mại, hình thức liên minh này còn cho phép t bản lực lợng lao động tự do di chuyển giữa các nớc thành viên thông qua từng bớc hình thành thị trờng thống nhất ( nh các quốc gia trong cộng đồng kinh tế Châu Âu EEC từ năm 1992 ) thể hiện qua : một là, hình thành liên minh tiền tệ, đây là một liên minh chủ yếu trên lĩnh vực tiền tệ. Theo thoả thuận này các nớc thành viên phải phối hợp các chính sách tiền tệ với nhau cùng thực hiện một chính sách tiền tệ thống nhất trong toàn khối, thống nhất đồng tiền dự trữ đồng tiền chung. Hai là, hình thành liên minh kinh tế, đây là một liên minh quốc tế với mức độ cao hơn về sự tự do di 2 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO chuyển hàng hóa, dịch vụ, t bản lực lợng lao động giữa các nớc. Đồng thời áp dụng biểu thuế quan chung cho tất cả các quốc gia không phải là thành viên thống nhất chính sách tài chính, tiền tệ ( Liên minh Châu Âu EU từ năm 1994). 1.3 Những lợi ích kinh tế chủ yếu thu đợc từ hội nhập Sự hội nhập vào nền kinh tế các nớc trong khu vực đa lại những lợi ích kinh tế khác nhau cho cả ngời sản xuất ngời tiêu dùng trong các nớc thành viên. Một quốc gia nào đó gia nhập hiệp hội các nớc thực hiện u đãi mậu dịch th- ờng đa lại những kết quả chủ yếu sau : Một là, tạo lập quan hệ mậu dịch mới giữa các quốc gia thành viên, mở rộng hơn nữa khả năng xuất nhập khẩu hàng hóa của các nớc trong liên minh với các nớc các khu vực kinh tế khác trên thế giới. Chính vì thế mà tiềm năng kinh tế của các nớc thành viên đợc khai thác một cách hiệu quả. Hơn nữa, hội nhập kinh tế còn làm tăng thêm phúc lợi thông qua việc thay thế các ngành, trớc hết là công nghiệp của nớc chủ nhà chi phí cao ( lãng phí nguồn lực) bằng những ngành chi phí thấp hơn ( tức là hiệu quả hơn). Hàng hóa nhập khẩu luôn nhận đợc sự u đãi với mức giá hạ hơn. Nên lợi ích của ngời tiêu dùng cũng đợc tăng lên do mua đợc khối lợng hàng hoá lớn hơn với chi phí thấp hơn. Hai là, hội nhập khu vực còn góp phần vào việc chuyển hớng mậu dịch. Sự chuyển dịch này diễn ra phổ biến khi hình thành liên minh thuế quan. Vì khi đó các điều kiện buôn bán giữa các nớc thành viên trong liên minh sẽ trở nên thuận lợi hơn, hấp dẫn hơn trớc. Ngay cả khi một nớc nào đó trong liên minh tiến hành nhập khẩu những sản phẩm của các quốc gia ngoài liên minh với giá thấp hơn, nhng nay đợc thay thế bằng việc nhập khẩu những sản phẩm cùng loại của các quốc gia trong liên minh mà giá cả lại cao hơn (do đợc hởng u đãi thuế quan). Chính những u đãi này giữa các nớc thành viên trong liên minh đã đa tới sự chuyển hớng mậu dịch nói trên. thể đa ra một ví dụ đơn giản để minh hoạ nh sau : Trớc đây Singapore thờng nhập cà phê của Braxin với mức giá thấp hơn của Việt Namgiá cà phê của Braxin là 1.500 USD/tấn còn của Việt Nam là 1.600 USD/tấnvới mức thuế nhập khẩu cho cả hai trờng hợp là 20%. Nhng sau khi Việt Nam gia nhập liên minh thuế quan thì bây giờ giá cà phê nhập khẩu từ Việt Nam không bị đánh thuế nữa chỉ là 1.600 USD/tấn thấp hơn giá nhập từ Braxin (1.800 USD/tấn) vì thuế nhập khẩu là 20%. Chính vì vậy, việc nhập khẩu cà phê của Singapore sẽ chuyển hớng từ thị trờng Braxin sang thị trờng Việt Nam. Ba là, hội nhập khu vực, thực hiện tự do hóa thơng mại tạo điều kiện cho mỗi quốc gia điều kiện thuận lợi trong việc tiếp thu vốn, công nghệ, trình độ 3 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO quản lýtừ các quốc gia khác trong liên minh. Về lâu dài, tự do hoá thơng mại góp phần tăng năng suất lao động, tăng trởng kinh tế. Tự do hoá thơng mại thúc đẩy tăng trởng kinh tế băng hai cách : tăng xuất khẩu tăng năng suất cận biên của hai yếu tố sản xuất là vốn lao động. Trớc hết, việc đẩy mạnh xuất khẩu sẽ góp phần tăng hiệu quả sản xuất của từng quốc gia. Điều đó đợc thể hiện thông qua : + Tự do hoá thơng mại gây ra áp lực lớn đối với mỗi quốc gia trong liên minh, trong các ngành sản xuất hàng nhập khẩu, buộc các ngành này phải phấn đấu giảm giá hoặc giữ giá ở mức tơng đối thấp. Muốn vậy, các ngành này phải nhanh tróng thay đổi công nghệ, áp dụng rộng rãi những kinh nghiệm quản lý, những thành tựu mới hiện đại của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. + Trong điều kiện hội nhập, các quốc gia thành viên đang xu hớng tập trung đầu t phát triển các ngành sản xuất hàng hoá xuất khẩu hiệu quả nhất phát huy tối u những lợi thế về nguồn lực của mình. Điều đó sẽ cho phép mỗi quốc gia thành viên nâng cao hiệu quả xuất khẩu theo quy mô do đó thúc đẩy tăng trởng sản xuất, góp phần tích luỹ vốn tái sản xuất mở rộng không ngừng. + Tăng cờng xuất khẩu góp phần tạo lập cá cân thanh toán theo hớng tích cực, tăng dự trữ ngoại tệ cho quốc gia đây là đIều kiện quan trọng để giảm lãi xuất cho vay khuyến khích ngời sản xuất kinh doanh vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tốc độ tăng trởng phát triển kinh tếtiếp đến việc tăng hiệu quả sản xuất nhờ nâng cao năng xuất cận biên của hai yếu tố sản xuất cho phép mỗi quốc gia thành viên không cần thay đổi cấu vật chất của sản xuất, thậm chí không tăng thêm chi phí sản xuất mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế cao. 1.4 Một số nguyên tắc chung khi tham gia hội nhập quốc tế Tham gia hội nhập kinh tế, mỗi quôc gia phải tuân theo những luật chơi chung, ngững nguyên tắc chung đợc qui định cho tất cả các quốc gia trong khối. Một trong số những nguyên tắc chung tính chất bắt buộc, đó là : Nguyên tắc tối huệ quốc, dành cho mọi thành viên sự đối xử thuận lợi nhất đã dành cho bất cứ bạn hàng nào, rà soát lại các hiệp định thơng mại song phơng để bảo đảm tính nhất quán của chúng với quy chế tối huệ quốc. Nguyên tác đối xử quốc gia, áp dụng chế độ ứng xử nh nhau đối với sản phẩm, dịch vụ công dân trong nớc nớc ngoài. Nguyên tắc hạn chế sử dụng các công cụ thơng mại phi thuế quan, hạn chế sử dụng hạn ngạch rào cản kỹ thuật đối với thơng mại nhằm mục đích bảo hộ, trừ trờng hợp đặc biệt. Bằng cách loại bỏ dần hạn chế về số lợng đối với 4 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO nhập khẩu, cải cách quản lý chuyên ngành đối với nhập khẩu một số hàng hoá nhất định. Nguyên tắc giảm ràng buộc thuế quan nhập khẩu, cam kết không tăng thuế quan, tham gia vào các cuộc đàm phán trong tơng lai để giảm thuế quan, thuế quan hoá các hàng rào phi thuế quan, xây dựng chiến lợc về ràng buộc thuế quan khi đàm phán về việc tiếp cận, xây dựng cấu thuế quan dài hạn. Rõ ràng, các quy tắc đợc quy định sẽ làm cho quan hệ thơng mại giữa các quốc giai trong khối trở nên đơn giản, thuận tiện ngày càng phát triển hơn. 1.5 Những nhân tố ảnh hởng tới hội nhập quốc tế của Việt Nam Chúng ta còn tồn tại quá nhiều vấn đề cha đợc giải quyết, những điểm yếu cần khắc phục. Vì vậy chúng ta phải vạch rõ nhìn thẳng vào điểm yếu ấy để hiểu rõ chúng từ đó đa ra biện pháp thích hợp để giải quyết hiệu quả. Thứ nhất, sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam rất yếu vì vậy sẽ rất khó thâm nhập thị trờng nớc ngoài trong hoạt động xuất khẩu thậm chí thể sẽ thua hàng hoá nớc ngoài ngay ở thị trờng trong nớc một khi AFTA hiệu lực hoàn toàn. Theo đánh giá chung của quốc tế thì sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam đang giảm dần, thể thấy nh sau : Bảng 1 : so sánh về sức cạnh tranh STT Nớc/Nền kinh tế 1997 1998 1999 2000 1 Mĩ 3 3 2 1 2 Sigapo 1 1 1 2 3 Nhật Bản 14 12 14 21 4 Tháilan 18 21 31 31 5 Trung Quốc 29 28 32 41 6 Philippin 34 33 33 37 7 Malaixia 9 17 16 25 8 Việt Nam 49 39 48 53 Nguồn : Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Theo số liệu trên Thời báo Kinh tế Việt Nam, sắt thép đang tồn kho 250.000 tấn - chiếm 18% sản lợng, phân bón 260.000 tấn - chiếm 35% sản lợng, xi măng 254.000 tấn. Nguyên nhân tồn kho chủ yếu do hàng hoá của ta nói chung sức cạnh tranh yếu, giá cả cao hơn hàng ngoại nhập cùng loại, mặc dù nhiều mặt hàng đang đợc bảo hộ. Nh ta thấy thì sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam đang giảm sút vì nhiều nguyên nhân mà nếu nh chúng ta không tìm hiểu đa ra biện pháp khắc phục kịp thời thì chúng ta sẽ tụt hậu mãi mãi. 5 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Nguyên nhân đầu tiên là do giá thành sản phẩm cao, trớc khi giảm thuế thì một số mặt hàng của Việt Nam đã thua ở thị trờng trong nớc do giá bán của sản phẩm còn cao hơn hoặc thấp hơn thì thấp hơn rất ít giá bán của hàng nhập khẩu sau khi đã đánh thuế. Ví dụ nh đầu năm 2001, giá bán máy giặt cỡ 4 kilôgam sản xuất trong nớc là 3,7 triệu đồng trong khi hàng nhập khẩu kể cả thuế là 3,8 triệu ; tủ lạnh cỡ 150 lít giá hàng trong nớc là 4.31 triệu đồng hàng nhập là 4,85 triệu. Nguyên nhân thứ hai là do khả năng thâm nhập vào thị trờng các nớc của các Smes Việt Nam quá yếu. Năm 2000, nhóm hàng nông lâm thuỷ sản các nguyên liệu thô chiếm tới 70% tổng xuất khẩu của Việt Nam sang các nớc ASEAN. Đồng thời chất lợng mẫu mã sản phẩm cũng là một vấn đề. Công nghệ sản xuất lạc hậu nên năng suất chất lợng cha cao, cũng vì thế các doanh nghiệp Việt Nam cha đợc sự quan tâm đúng đắn tới mẫu mã sản phẩm mà đây lại là một chiến lợc quan trọng của Marketing. Mẫu mã, bao bì sản phẩm của hàng Việt Nam cha thu hút đợc sự chú ý mua sắm của khách hàng lại chậm đổi mới. Hàng thủ công mĩ nghệ của Việt Nam chẳng hạn, hàng xuất khẩu năm 2000 đến hơn 300 triệu USD rất nhiều khách từ Hồng Công, Nhật Bản rất thích nhng đến năm sau khi họ trở lại thì họ không kí những hợp đồng giống nh năm trớc nữa vì hàng không thay đổi mẫu mã nên họ không quan tâm không mua nữa. Nguyên nhân thứ ba là vấn đề về thơng hiệu, khâu quảng cáo tiếp thị của ta cha tốt nên cha chiếm lĩnh đợc thị trờng. Đã nhiều bài học về thơng hiệu đối với doanh nghiệp Việt Nam khi thâm nhập vào thị trờng thế giới nh của hãng cà phê Trung Nguyên chẳng hạn. Chúng ta cha quan tâm thích đáng đến vấn đề này đã phải trả giá đắt cho nó khi bớc đầu hội nhập vào thị trờng thế giới. Theo nghiên cứu của một công ty t vấn thì 60% ngời tiêu dùng quan tâm đến thơng hiệu khi mua sắm. Nhng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ đầu t cho thơng hiệu khoảng 1% doanh số. Trong khicác công ty nớc ngoài con số này là 5% - 7%. Theo nhận xét của bà Phạm Chi Lan, Phó chủ tịch Phòng thơng mại Công nghiệp Việt Nam : "Về cách tiếp thị của các công ty Việt Nam hiện giờ so với mặt bằng chung trong vùng nh Tháilan, Inđônêxia, còn thấp hơn rất nhiều. Việt Nam cần những chiến dịch quảng bá, những quảng bá nh Tháilan đã từng quảng bá du lịch chẳng hạn. Nói chung, các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Việc đi hội chợ, các triển lãm quốc tế ở các nớc thì họ thờng đi rất ít. Ngay cả khi đi cũng cha chọn lọc kĩ để gây ấn tợng mạnh cho 6 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO mình. Mẫu mã cánh tiếp cận thị trờng là 2 mặt mà doanh ngiệp Việt Nam còn yếu. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay tập trung rất nhiều vào khâu sản xuất ra sản phẩm, nhng họ cha chú trọng đầy đủ đến mặt dịch vụ kèm theo , hoặc dịch vụ phục vụ cho việc đa ra sản phẩm đó đợc đa ra một cánh tốt hơn ". Thứ hai, Chính sánh của Nhà nớc còn chậm thay đổi nên gây ra những cản trở về nhiều mặt. Theo chủ trơng của Đảng Nhà nớc coi thành phần kinh tế Nhà nớc là thành phần chủ đạo trong nền kinh tế, giữ vai trò định hớng cho các thành phần kinh tế khác. Vì thế nó nắm các nguồn lực quan trọng nhất đợc h- ởng những u đãi thậm chí đợc bảo hộ chặt chẽ. Nhng chính điều này đã làm cho các doanh nghiệp này yếu sức cạnh tranh không khả năng hội nhập để đ- ơng đầu với sự cạnh tranh trực tiếp của hàng hoá nhập khẩu. Doanh nghiệp Smes của Nhà nớc đã đang bộc lộ những điểm yếu của mình, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, theo báo cáo của Tổng cục quản lý vốn tài sản Nhà nớc tại doanh nghiệp thì năm 1998 chỉ 37% số doanh nghiệp Nhà nớc làm ăn hiệu quả, số còn lại thua lỗ nặng. Đến cuối năm 1999, chỉ 20% số doanh nghiệp Nhà nớc kinh doanh hiệu quả. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn giảm dần : năm 1995 là 19,1%, năm 1997 là 10,6%, năm 1998 là 8%. Năm 1998, công nghiệp Nhà n- ớc chiếm 47,4% vốn, 28,5% lao động sản xuất ra 48% tổng giá trị sản xuất toàn ngành nhng chỉ đóng góp 40,7% thu ngân sách trong lĩnh vực công nghiệp. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác nữa nh năng lực quản lý của doanh nghiệp, thu hút vốn đầu t thấp, hiệu quả sản xuất kém, sức cạnh tranh của hàng hoá không cao Thứ ba, quan trọng nhất là vấn đề bảo hộ . Đây chính là yếu tố làm mất đi sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam , tạo nên sức ỳ trong hội nhập. Hơn nữa Nhà nớc ta còn chậm trong vấn đề phổ biến kiến thức hội nhập cho doanh nghiệp, cha công bố rộng rãi lịch trình cắt giảm thuế để các doanh nghiệp khả năng chuẩn bị tốt, nâng cao sức cạnh tranh. Còn thiếu các văn bản hớng dẫn chi tiết tới các Bộ, ngành liên quan. Tất cả điều này thể hiện năng lực yếu kém trong quản lý, bộ máy quản lý hoạt động thiếu đồng bộ, không thống nhất. Thứ t, khó khăn về sở hạ tầng kĩ thuật. Cácnghiệp công nghiệp chủ lực của Nhà nớc chủ yếu kế thừa từ thời Pháp thuộc, ít đợc sửa chữa, công nghệ sản xuất còn lạc hậu. Hơn nữa lại phân bố không đều, không tận dụng đợc nguồn lực. thể lấy ví dụ ngay trên địa bàn Hà Nội tập trung rất nhiều sở sản xuất công nghiệp nhng hiệu quả sản xuất không cao. Các nhà máy chính trên địa bàn 7 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO nh nhà máy khí chính xác, nhà máy khí Trần Hng Đạo đã từng hng thịnh thời kì Pháp thuộc trong thời bao cấp thì hiện nay sản xuất yếu, cầm chừng vì không phát huy đợc hiệu quả trong thời kì mới, công nghệ sản xuất thì vẫn nh xa không thay đổi là mấy vì thiếu vốn đầu t. Một số nơi nhờ vốn đầu t nớc ngoài mà chúng ta đã xây mới đợc một số khu công nghiệp trọng điểm nhng hiệu quả sử dụng không cao, nhiều nơi sản xuất cha hết công suất thiết kế mà khấu hao máy móc hàng năm thì rất lớn. Hay nói cách khác là hiệu quả sử dụng vốn không cao. Ví dụ về nhà máy giấy của Việt Nam, chỉ sản xuất đợc khoảng 60% công suất, nhà máy mía đờng cũng vậy vấn đề là do khâu cung cấp nguyên liệu không đủ trong khi đó ngay bên ngoài nhà máy, ngời nông dân lại phải bán rẻ các nguyên liệu này vì không dủ tiêu chuẩn chế biến. Nghịch cảnh này còn ở nhiều nơi khác nữa nếu chúng ta không quan tâm đến việc tìm đầu vào đầu ra trớc khi phê duyệt một dự án đầu t hàng chục tỉ đồng. Đây chính là điều kiện để thu hút vốn đầu t trực tiếp (FDI) vào Việt Nam mà chúng ta không làm tốt thì sẽ thua trong cuộc cạnh tranh về môi trờng đầu t với các nớc trong khu vực. Thứ năm, thiếu nguồn nhân lực trình độ kĩ thuật trình độ quản lý cao. Chúng ta vẫn nói rằng thế mạnh của chúng ta là nguồn nhân lực dồi dào giá nhân công lại rẻ nhng thế thực sự là thế mạnh không khi mà xu hớng chung trên thế giới hiện nay là tự động hoá, vi tính hoá công đoạn sản xuất, nâng cao trình độ kĩ thuật, chất xám trong sản phẩm ? Câu trả lời ở đây là không. Nếu chúng ta không quan tâm hơn đến đào tạo nguồn nhân lực thì không thể thích ứng với tình hình mới. Hiện nay chúng ta đang thiếu một cách trầm trọng các công nhân kĩ thuật, các nhà quản lý trình độ chuyên môn cao đặc biệt là trong sản xuất Công nghiệp do những bất cập trong công tác đào tạo hớng nghiệp. Nhân tố con ngời chính là nhân tố quyết định trong phát triển kinh tế trong khi nhận thức về vấn đề này cha đầy đủ, nền giáo dục còn lạc hậu quá nhiều so với Thứ sáu, phải nói rằng Công nghệ của chúng ta còn quá yếu kém, lạc hậu. Trình độ công nghệ của Việt Nam hiện tại tụt hậu khoảng 25 - 30 năm so với Tháilan dẫn đến chi phí cho đầu vào cao hơn từ 30% - 50% so với các đối tác ASEAN khác. Đấy là so sánh với các nớc trong khu vực, các nớc trình độ sản xuất khá gần với ta còn nh vậy thì nếu so sánh với các nớc phát triển ở phơng Tây hay Mĩ thì chúng ta sẽ xếp ở hàng thứ bao nhiêu? liệu bao giờ chúng ta mới thể đuổi kịp họ? Tuy rằng nớc ta đợc thiên nhiên u đãi với nhiều nguồn tài nguyên phong phú đa dạng nhng nền Công nghiệp của Việt Nam lại không phát triển đầy đủ, các ngành Công nghiệp chủ yếu là công nghiệp nhẹ khai 8 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO khoáng xuất khẩu sản phẩm thô, hàm lợng kĩ thuật trong sản phẩm không cao. Công nghiệp nhẹ với các mặt hàng chủ lục u thế trong xuất khẩu là hàng may mặc,đồ da giày, thực phẩm Còn công nghiệp khai khoáng thì trình độ công nghệ thấp dẫn đến sự khai thác không hợp lý lãng phí các nguồn lực. Khả năng chế biến nguyên liệu thô khai thác đợc gần nh là không có. Các mỏ dầu khí của ta ở thềm lục địa trữ lợng lớn đã đợc Nga hỗ trợ ban đầu rất nhiều trong việc khai thác nhng chúng ta cũng mới chỉ dừng ở việc xuất khẩu dầu thô với giá rẻ. Hay trong xuất khẩu cà phê cũng vậy, Việt Nam chỉ dừng ở việc xuất khẩu cà phê hạt chứ cha đủ trình độ sản xuất cà phê bột, nh vậy chúng ta xuất khẩu cà phê hàng năm vào hàng cao trên thế giới nhng lại phải nhập khẩu àa phê bột từ nớc ngoài với giá cao. Nh vậy vấn đề tiềm ẩn trong hội nhập kinh tế AFTA là liệu các nớc kém phát triển trở thành nhà cung cấp nguyên liệu thô nh thời kì thuộc địa hay không? Không những thế việc phân bố các khu công nghiệp cũng còn nhiều điều bất hợp lý cần phải xem xét điều chỉnh lại. Thứ bảy, nhận thức của các nhà quản lý doanh nghiệp về vấn đề hội nhập còn hạn chế. Phần lớn, các doanh nghiệp cha chuẩn bị chu đáo cho quá trình hội nhập, cha đa ra đợc các chính sách, chiến lợc thích ứng để tham gia AFTA hay WTO Khảo sát 66 doanh nghiệp của Báo Sài Gòn Tiếp Thị mới đây cũng cho thấy : chỉ hơn 1/2 doanh nghiệp các cuộc họp chính thức bàn luận về AFTA ; hơn 1/2 doanh nghiệp giao nhiệm vụ chính thức cho các cá nhân hay bộ phận trong công ty nghiên cứu về AFTA. Ngành dệt, da, may, tuy nhiều doanh nghiệp nghiên cứu về AFTA sớm nhất, nhng gần 1/3 tổng số doanh nghiệp cho biết cha xác định đợc chính sách biện pháp đối với AFTA. Tuy nhiên một số các doanh nghiệp thành công đã chuẩn bị đầy đủ cho hội nhập . Đó là số doanh nghiệp tìm cách đơng đầu hội nhập từ rất sớm đến nay thì khá bình tĩnh, tự tin, điển hình là Vinamilk. Ngay từ những năm cuối 1999 - 2000, Vinamilk đã ý thức đa các sản phẩm sữa, bột dinh dỡng vào các thị trờng ASEAN để làm quen trớc khi họ vào đến mình. Còn tại sân nhà, Vinamilk đã liên tục đa ra các sản phẩm mới, chất lợng cao nhng giá thành thấp so với các sản phẩm nhập, để " đuổi " đối thủ. Mạng lới phân phối của Vinamilk phủ kín cấp xã. Công ty TNHH Kinh Đô, ngoài việc phủ kín thị trờng nội địa, xuất khẩu sang các thị trờng ASEAN mới đây còn dự định đầu t một nhà máy sản xuất ngay trên đất Mĩ. Đây là một số doanh nghiệp tiêu biểu thích hợp cho quá trình hội nhập, các kinh nghiệm của mô hình này cần phải đợc nhân rộng, 9 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO phổ biến cho các doanh nghiệp khác học tập chuẩn bị cho tiến trình hội nhập thật tốt. 10 [...]... hội nhập biến những hội đợc từ sự chuyển đổi thành hiện thực, nhất định các Smes sẽ thành công 17 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Phần III : Những hội thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam sau khi Trung Quốc ra nhập WTO 3.1 ý nghĩa ảnh hởng của kinh tế khu vực thế giới từ sau khi Trung Quốc. . .cơ hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Phần II : Tổng quan về doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 2.1 Khái niệm cách phân loại doanh nghiệp vừa nhỏViệt Nam hiện nay, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ là vấn đề đợc Nhà nớc quan tâm đặc biệt Vì sự thành đạt của một quốc qia phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của các doanh nghiệp. .. USD 20 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO do nguyên vật liệu đầu vào rẻ hơn các doanh nghiệp của trung Quốc đợc hởng quy chế tối huệ quốc khi buôn bán với các đối tác là thành viên của WTO nên sẽ dễ dàng xuất khẩu giầy dép sang các nớc này Thứ ba, tác động tới thị trờng nội địa của các Smes.Hàng hoá của Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam sẽ... hội cả nớc, đã đầu t 4150 tỷ đồng trong tổng số 9100 tỷ đồng đầu t của khu vực này Khảo sát 49 doanh nghiệp ở thị xã Hà Đông cuối năm 1999, cho thấy thu nhập bình quân của ngời lao động trong các doanh nghiệp nh sau : 10% số doanh 13 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO nghiệp thu nhập dới 200.000 Đ/tháng, 18% số doanh nghiệp thu nhập. .. hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO xuất sẽ bị loai bỏ khi tham gia hội nhập Nếu các Smes tận dụng tốt hội này, cùng với sự nhanh nhạy của mình, họ thể vơn lên tồn tại đứng vững trớc những khó khăn mà hội nhập kinh tế mang lại Thứ ba, doanh nghiệp Smes sẽ trải qua quá trình sàng lọc tự nhiên thông qua cạnh tranh quốc tế Những doanh. .. này Trong tơng lai không xa, khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này, các Smes Việt Nam sẽ thực sự phải tự mình sử dụng những gì đã chuẩn bị từ trớc hi vọng rằng các Smes sẽ chủ động nắm bắt tất cả những hộihội nhập đem lại 27 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Tài liệu tham khảo I Sách tham khảo : 1 Hội nhập kinh tế Việt. .. nghĩa là các sở sản xuất kinh doanh qui mô tơng đối nhỏ Nhng nếu muốn nói một cách chính xác rằng qui mô không lớn lắm đến đâu hoặc qui mô nh thế nào thì gọi là nhỏ cần phải dựa vào những tiêu thức để xem xét Việc xác định doanh nghiệp vừa nhỏ của một nớc 11 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO thờng đợc cân nhắc đối với từng giai đoạn... Động (Ngời) Thành phố Hồ Chí Minh Loại vừa Loại nhỏ >1 100 < 100 12 Doanh thu hàng năm ( tỷ đồng ) > 10 < 10 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Ngân hàng công thơng Việt Nam Loại vừa nhỏ < 18 < 500 < 20 Đồng Nai Loại vừa Loại nhỏ Loại vừa Loại nhỏ > 0,3 0,1 0,3 > 50 5 - 50 < 100 Các chuyên gia kinh tế - (-) Không số liệu Nguồn... VnExpress ngày 22/03/2002 Trang Web về hội nhập kinh tế của Việt Nam : http://www.dei.gov.vn một số trang Web khác nh : http://www.mof,gov.vn http://www.media.vdc.com.vn 28 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Lời mở đầu .1 Phần I : Hội nhập các nhân tố ảnh hởng tới hội nhập quốc tế 1 Bảng 1 : so sánh về... doanh nghiệp là ở tại địa phơng 14 hội thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO 2.3.4 SMEs tác dụng quan trọng đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển dịch cấu kinh tế ở nớc ta Quá trình phát triển doanh nghiệp Smes cũng là quá trình cải tiến máy móc thiết thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất chất lợng sản phẩm để đáp nhu . tốt. 10 cơ hội và thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Phần II : Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 2.1 Khái niệm và cách phân loại doanh. vừa > 1 > 100 > 10 Loại nhỏ < 1 < 100 < 10 12 cơ hội và thách thức của các Smes Việt Nam trong quá trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Ngân hàng công thơng Việt Nam Loại. trình hội nhập sau khi Trung Quốc ra nhập WTO Phần III : Những cơ hội và thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sau khi Trung Quốc ra nhập WTO. 3.1 ý nghĩa và ảnh hởng của
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa & nhỏ việt nam trong quá trình hội nhập sau khi trung quốc gia nhập wto, cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa & nhỏ việt nam trong quá trình hội nhập sau khi trung quốc gia nhập wto, cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp vừa & nhỏ việt nam trong quá trình hội nhập sau khi trung quốc gia nhập wto, Phần I : Hội nhập và các nhân tố ảnh hưởng tới hội nhập quốc tế, Bảng 1 : so sánh về sức cạnh tranh, Phạm vi xác định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay