Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC

1 322 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2014, 20:11

Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC . Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC (Nguồn : BIG STEP TOEIC ) Luyện nghe TOEIC Phần nghe tranh là phần đầu tiên của một bài thi TOEIC. Phần tranh bao gồm 10 câu. là 4 lựa chọn. Trong 10 tranh, chủ yếu 70-80 % là câu hỏi có sự xuất hiện của người, còn lại là tranh miêu tả vật. Vì vậy, việc nắm một số Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC này đóng. hiệu quả nghe trong lúc luyện thi TOEIC: Bước 1: Nghe các lựa chọn và nghiên cứu tranh một cách cẩn thận khi học luyện nghe TOEIC - Xác định chủ ngữ của câu trong tranh - Người ở trong tranh đang
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC, Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC, Kỹ năng nghe tranh người trong bài thi TOEIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn