Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Tokyo

44 1,420 29
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 16:16

Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Tokyo Tổ chức & hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE)Prepared & presented by group 3 Sở giao dịch chứng khoán New York Sở giao dịch chứng khoán Bombay Sở giao dịch chứng khoán Sao Paulo Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt Sở giao dịch chứng khoán TOKYO lược về TSE Tiền thân của TSE là “công ty giao dịch cổ phiếu Tokyo trách nhiệm hữu hạn (Tokyo Stock Exchange Co, Ltd) Tháng 6/1943, “Sở giao dịch chứng khoán Nhật Bản” (Japan Securities Exchange) ra đời, song đã bị đóng cửa khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc Tháng 5/1948, “Sở giao dịch chứng khoán Tokyo” (Tokyo Stock Exchange – TSE) được thành lập Hiện là sở giao dịch lớn thứ 2 thế giới Floor trading at the former Tokyo Stock Exchange in the early Meiji eraFloor trading in the 1960s Opening ceremony of the new stock trading floor (May 1985) Floor trading at the time of reopening of Tokyo Stock Exchange (May, 1949) Name : Tokyo Stock Exchange, Inc.Officers :11 Directors, 4 Auditors , 9 Executive officersAddress :2-1 Nihombashi Kabutocho, Chuo-ku, Tokyo 103-8220 JapanFounding :April 1, 1949Capital :11.5 Billion yen Issued Shares :2,300,000 sharesStaff : 738 people(current as of Jun. 22, 2006) Company outline lược về thể chế quản lý thị trường chứng khoán của Nhật Bản “Hội đồng giao dịch chứng khoán” (Securities and Exchange Council – SEC) là cơ quan tư vấn của Bộ Tài chính về chứng khoán thị trường chứng khoán Cơ quan nhà nước trực tiếp quản lí giám sát thị trường chứng khoán là “Cục chứng khoán” (The Securities Bereau)Ở Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước (thuộc bộ tài chính) là cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán thị trường chứng khoán[...]...Hội đồng giao dịch chứng khoán Bộ tài chính Cục chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Công ty chứng khoán Các nhà đầu tư Tổ chức của TSE Presented by Phạm Thu Thủy Tổ chức theo Luật giao dịch chứng khoán năm 1948 Là một công ty dạng kabushiki kaisha Lúc đầu, là một tổ chức hội viên” Mục tiêu quản lý mang tính xã hội cao Thể chế liên quản: câu lạc bộ báo chí sở giao dịch (Kabuto Club): Nihon... L.P CNBC Thành viên Giới hạn ở các công ty chứng khoán Thành viên Saitori là công ty chứng khoán loại 2, là trung gian trong việc mua bán chứng khoán Thành viên chính thức (Repular Member) là công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh chứng khoán cho nó hoặc cho khách hàng: Nomura, Nikko, Daiwa, Yaimichi … Thành viên đặc biệt: giới hạn trong hoạt động bảo lãnh, phát hành giao dịch quyền chọn, giao. .. nước ngoài tham gia đưa dần dần từng loại hình kinh doanh CK vào TSE phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế Trung tâm GDCK TP HCM Nhiệm vụ quyền hạn - Tổ chức, quản lý, điều hành việc mua bán CK - Quản lý, điều hành hệ thống giao dịch - Thực hiện hoạt động quản lý niêm yết, công bố thông tin, giám sát giao dịch, hoạt động đăng ký, lưu ký & thanh toán bù trừ CK - Một số hoạt động khác Cấm thằng... CỦA TSE Tổ chức cho các nhà kinh doanh hay môi giới chứng khoán tham gia các cuộc hàng giao dịch mua bán chứng khoán theo lịch hàng tháng theo đúng luật giao dịch chứng khoán TSE mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, với thời gian làm việc 9 -11h 12.30 -15h Cung cấp dịch vụ giúp cho các công ty cổ phần đăng ký cổ phiếu, trái phiếu của họ chúng được phát hành mua bán qua TSE Cung cấp một... sintse@ntti.net.sg đồ tổ chức trung tâm chứng khoán TP Hồ Chí Minh Giám đốc Bộ phận kiểm soát nội bộ Phó giám đốc Phó giám đốc Ban quản lý dự án Phòng Hành chính tổng hợp Phòng Tài chính Kế toàn Phòng Quản lý niêm yết Phòng Quản lý thành viên Phòng Giám sát giao dịch Phòng Công nghệ tin học Phòng Thông tin thị trường VAI TRÒ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA TSE Presented by BTV Bích Thảo NHIỆM VỤ CỦA TSE Tổ chức cho các... NIKKEI 225 (NIKKEI Dow): là chỉ số tổng hợp cổ phiếu với quyền số giá cả của 225 cổ phiếu thuộc SGDCK Tokyo & 250 cổ phiếu thuộc SGDCK Osaka Chỉ số này do Thời báo kinh tế Nhật tính công bố (Thời báo NIKKEI) Chỉ số TOPIX: chỉ số này tính cho tất cả chứng khoán niêm yết quan trọng của thị trường chứng khoán Tokyo Thời điểm gốc là 4/1/1968 với giá trị gốc là 100 Chỉ số J30: của các công ty công nghiệp lớn... cơ sở hạ tầng tài chính, giữ vững lợi nhuận của mình Nguyên tắc quản lý - Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các phòng ban tăng trách nhiệm giải tình của chúng; - Phản ánh những ý kiến đa dạng trong quản lý điều hành thị trường - Đảm bảo sự công bằng trong việc đưa ra quyết định độc lập - tổ chức tự điều tiết (self regulatory organization)  Cung cấp cho thị trường chứng khoán một sự an toàn và. .. được ưu tiên Để chống đầu cơ ưu tiên cho nhà đầu tư, TSE ưu tiên cho người mua CK với số lượng ít bán CK với số lượng nhiều trước những người khác Các phương pháp giao dịch Đối với cổ phiếu: - Tại sàn giao dịch - Thông qua hệ thống máy tính: làm giảm nhiều thời gian giữa việc nhận lệnh báo cáo việc buôn bán Đối với trái phiếu: - Qua các nhân viên trên sàn giao dịch CK - Qua điện thoại trực... khổ rộng chính của Nhật Bản Các nguyên tắc cơ bản trên TSE Nguyên tắc công khai: tất cả các hoạt động phát hành kinh doanh CK đều phải công khai Các thông tin phải kịp thời để giúp các nhà đầu tư có được quyết định đúng đắn, tránh rủi ro Nguyên tắc trung gian mua bán: mọi hoạt động mua bán CK đều phải qua môi giới là các công ty CK được quyền hoạt động trên TSE, để đảm bảo sự tin cậy của thị trường,... rộng rãi các thông tin liên quan đến TSE cho các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán các phương tiện thông tin đại chúng trong nước trên thế giới VAI TRÒ CỦA TSE Cấp vốn dài hạn cho chính phủ các công ty… Tạo điều kiện cho công chúng đầu tư tiền vốn của mình một cách thuận lợi Thúc đẩy quản lý một cách hiệu quả nền kinh tế trong khi làm được tất cả các điều kiện trên TSE cũng thúc đẩy tăng . Tổ chức & hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE)Prepared & presented by group 3 Sở giao dịch chứng khoán New York Sở giao dịch. York Sở giao dịch chứng khoán Bombay Sở giao dịch chứng khoán Sao Paulo Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt Sở giao dịch chứng khoán TOKYO Sơ lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Tổ chức và hoạt động của sở giao dịch chứng khoán Tokyo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay