Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển tự động hệ số công suất trong công nghiệp

91 743 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2014, 00:18

BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ TIN HỌC TỰ ĐỘNG HÓA  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH&PTCN CẤP BỘ NĂM 2011 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT TRONG CÔNG NGHIỆP Cơ quan chủ trì: VIỆN NC ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HÓA Chủ nhiệm đề tài: Ths. Mai Văn Tuệ 9174 HÀ NỘI - 12/2011 Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3 Phần 1: MỞ ĐẦU 4 1.1 Hệ số công suất là gì? 4 1.2 Tại sao cần phải nâng cao hệ số công suất? 6 1.3 Làm thế nào để nâng cao hệ số công suất? 8 1.4 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng: 8 Phần 2: Thiết kế phần cứng 14 2.1 Thiết kế hệ thống 14 2.1.1 Thiết kế tổng thể sản phẩm đề tài. 14 2.1.2 Các đặc điểm cơ bản của bộ HTC-PFC12. 16 2.1.2.1 Các thông số kĩ thuật 16 2.1.2.2 Các tính năng cơ bản 17 2.2 Thiết kế đồ nguyên lý bộ HTC-PFC12 18 2.2.1 Module đo lường và điều khiển đầu ra Relay 18 2.2.1.1 Bộ cách li và chia tỉ lệ tín hiệu tương tự: 18 2.2.1.1.1 Lựa chọn và thiết kế bộ biến đổi điện áp 18 2.2.1.1.2 Lựa chọn và thiết kế bộ biến đổi dòng điện 21 2.2.1.2 Thiết kế bộ lọc anti-aliasing cho các đầu vào dòng điện và điện áp 23 2.2.1.2.1 Tại sao cần bộ lọc anti-aliasing? 23 2.2.1.2.2 Chọn bộ lọc nào? 24 2.2.1.2.3 Thiết kế bộ lọc 26 2.2.1.3 Bộ biến đổi tương tự sang số 26 2.2.1.5 Bộ xử lí trung tâm 27 2.2.1.5 Bộ điều khiển đầu ra Relay 29 2.2.2 Module HMI 29 2.2.2.1 Màn hình hiển thị 29 2.2.2.2 Các LED hiển thị 31 2.2.2.3 Bàn phím 31 2.2.2.4 Khối truyền thông 31 2.2.3 Nguồn cấp 31 Phần 3: Thiế t kế phần mềm 33 3.1 Thiết kế cấu trúc phần mềm nhúng 33 3.2.1 Giao tiếp bàn phím và GLCD 35 3.2.2 Truyền thông nội bộ PFC 36 3.2.3 Truyền thông PFC với máy tính và thiết bị khác 36 3.3 Chương trình phần mềm xử lí tính toán 37 3.3.1 Chương trình phân tích, xử lý tín hiệu tương tự 37 3.3.2 Chương trình tính toán các thông số điện 38 3.3.3 Chương trình điều khiển tụ bù 40 3.4 Phần mềm máy tính PFC-Monitor 44 Phần 4: THỬ NGHIỆM 49 Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 2 4.1 Các chức năng cần thử 49 4.2 Phương pháp thử 49 4.3 Thực hiện và kết quả. 49 4.3.1 Trong phòng thí nghiệm 49 4.3.1.1 Chuẩn bị 49 4.3.1.2 Thử nghiệm với máy phát nguồn xoay chiều 50 4.3.1.2.1 đồ đấu nối 50 4.3.1.2.2 Kết quả thử nghiệm 50 4.3.2 Thử nghiệm thực tế. 53 4.3.2.1 Chuẩn bị 53 4.3.2.2 Kết quả thử nghiệm 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 68 Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 3 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Các loại công suất tải tiêu thụ 5 Hình 1.2: Giản đồ vector công suất 5 Hình 1.3: Mối quan hệ giữa PF và tổng dòng tiêu thụ 7 Hình 1.4: Mắc thêm tụ bù nâng cao PF 8 Hình 1.5: Model APFC336 của Selec 11 Hình 1.6: Model PFR serial của Mikro 12 Hình 2.1: đồ khố bộ HTC-PFC12 15 Hình 2.2: đồ khối chức năng của LV 20-P 19 Hình 2.3: đồ đấu nối LV 20-P 20 Hình 2.4: đồ khối chức năng của ACS714 21 Hình 2.5: Đặc tính vào ra của ACS714 22 Hình 2.6: Mạch khuếch đại tín hiệu dòng 23 Hình 2.7: Bộ lọc thông th ấp bậc 2 thụ động và tích cực 24 Hình 2.8: So sánh đáp ứng tần số của các bộ lọc 25 Hình 2.9: Biểu đồ Bode của bộ lọc Butterworth với các bậc khác nhau 25 Hình 2.10: Bộ lọc thông thấp chống chồng phổ 26 Hình 2.11: đồ chân LTC1865 27 Hình 2.12: đồ chân của DSPIC30F6014A 28 Hình 2.13: GLCD 128x64 được điều khiển bởi chip KS0108. 29 Hình 2.14: Khối truyền thông của PFC 31 Hình 3.1: Lưu đồ trạng thái chương trình của bộ PFC 34 Hình 3.2: Minh họa các menu cơ bản của bộ PFC 35 Hình 3.3: Định dạng bản tin khung truyền bên Master yêu cầu 36 Hình 3.4: Định dạng bản tin khung truyền bên Slave phản hồi 36 Hình 3.6: Lưu đồ thuật toán quá trình xử lý tín hiệu tương tự 38 Hình 3.7: Thuật toán điều khiển đóng cắt tụ bù 42 Hình 3.8: Minh họa việc chọn lựa tổ hợp tụ 43 Hình 3.9: Minh họa ảnh hưởng của việc cài đặt hệ số C/k 44 Hình 3.11 : Tab “hài dòng áp” trong cửa sổ giao diện chính 46 Hình3.12 : Tab ” thông số tổng hợp” trong cửa sổ giao diện chính 47 Hình3.13 : Cửa sổ truy vấn số liệu đo 48 Hình 4.1: đồ đấu nối thử nghiệm với máy phát nguồn xoay chiều. 50 Hình 4.2: đồ đấu nối thử nghiệm đo lường thực tế tại trạm trộn Asphalt 54 Hình 4.3: đồ đấu nối thử nghiệm điều khiển thực tế tại trạm trộn Asphalt 57 Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 4 Phần 1: MỞ ĐẦU Trong những năm qua, mặc dù được chú trọng đầu và phát triển nguồn và lưới điện nhưng nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp điện. Đặc biệt trong các tháng mùa khô, nhất là khi hạn hán kéo dài không đủ nước cho các nhà máy thủy điện phát điện thì vấn đề đảm bảo cung cấp điện còn khó khăn hơn. Chỉ thị số 171/CT-TTg của thủ tướng chính phủ ban hành ngày 26 - 01- 2011 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện đã chỉ rõ: Đối với các doanh nghiệp phải thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện như xây dựng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả, sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải như trong đăng kí mua bán điện,… Ngày nay khi mà các thiết bị điện ngày càng được sử dụng nhiều trong công nghiệp thì vấn đề tiết kiệm điện càng trở nên cấp thiết. Việc tiết kiệm điện không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tối ưu hóa về mặt kĩ thuật. Một trong những phương pháp đơn giản để tiết kiệm điện năng là nâng cao hệ số công suất. 1.1 Hệ số công suất là gì? Hầu hết các loại tải trong hệ thống phân phối và tiêu thụ điện có thể chia thành 3 loại tải: - Tải thuần - Tải cảm - Tải dung Trong các hệ thống hiện đại, phần đa là các tải dạng cảm như máy biến áp, đèn huỳnh quang, các động cơ cảm ứng, Một đặc điểm chung của các loại tải này là chúng sử dụng các cuộn dây để hoạt động. Các cuộn dây này tạo ra điện từ trường để các tải này làm việc và nó đòi hỏi năng lượng nhất định để duy trì điện từ trường. Như vậy các tải cảm này sử dụng hai loại công suất để làm việc: - Công suất tác dụng (kW) – Công suất tiêu thụ thật (để sinh công) – Active Power. - Công suất phản kháng (kVAR) – Dùng để duy trì điệ n từ trường – Reactive Power Tổng của hai loại công suất trên là công suất biểu kiến (kVA) – Apparent Power. Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 5 Hình 1.1: Các loại công suất tải tiêu thụ Trong trường hợp là sóng sine thuần túy, tỉ lệ giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến được gọi là hệ số công suất (power factor – PF) và nó chính là cosine của góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp sóng sine. Chính vì thế mà một số tài liệu người ta gọi luôn hệ số công suất là osc ϕ . Hệ số công suất không có đơn vị riêng, giá trị của nó được thể hiện từ 0 đến 1 và có thể được diễn tả như một tỉ lệ phần trăm như 50%PF = . Công thức tính: (sin) (sin) cos * RMS RMS PP PF SV I ϕ === (1 - 1) Trong đó: P là công suất tiêu thụ. S là công suất biểu kiến. Hình 1.2: Giản đồ vector công suất Tuy nhiên, ngày nay với sự tham gia ngày càng nhiều của các tải phi tuyến (dạng dòng hoặc áp không sine), chúng chiếm một vị trí đáng kể trong dân dụng đặc biệt là trong công nghiệp như các bộ biến tần, các bộ chỉnh lưu công suất lớn, Chúng là các nguồn phát các nhiễu hài bậc cao vào trong hệ thống điện. Như vậy, với sự phát triển Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 6 không ngừng của các ứng dụng điện tử công suất với tần suất đóng ngắt rất cao và gần tức thời, đã ảnh hưởng xấu tới chất lượng nguồn điện cung cấp. Kết quả là dạng điện áp nguồn cung cấp và dòng tiêu thụ không còn duy trì được dạng hài cơ bản hình sine và có chứa hài bậc cao. Quan niệm truyền thống về hệ số công suấ t áp dụng cho dạng dòng và áp hình sine lúc này không hoàn toàn phù hợp. Trong trường hợp này người ta đưa ra công thức mở rộng để tính hệ số công suất: 22 cos 11 PF THDI THDV ϕ = ++ (1 - 2) Trong đó: THDV và THDI là độ méo hài dòng tổng và áp tổng được tính theo công thức: 22 22 11 ; nn nn VI THDV THDI VI ∞∞ == == ∑ ∑ (1 - 3) Với V 1 và I 1 là hài cơ bản của điện áp và dòng điện. U n và I n là hài bậc n của của điện áp và dòng điện. Trong trường hợp dòng điện là sóng sine thuần túy, dòng điện không chứa các hài bậc cao tức U n = 0 n I = và do đó osPF c ϕ = . 1.2 Tại sao cần phải nâng cao hệ số công suất? Hệ số công suất thấp đồng nghĩa với hiệu suất sử dụng điện năng thấp. Việc nâng cao hệ số công suất mang lại những hiệu quả về kinh tế và tối ưu hóa về kĩ thuật: - Tiết kiệm tiền điện: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, theo qui định vi ệc tiêu thụ năng lượng phản kháng lớn hơn giá trị cho phép sẽ phải đóng tiền phạt. Việc nâng cao hệ số công suất nhằm giảm công suất phản kháng tiêu thụ từ lưới. - Tối ưu hóa về kĩ thuật: + Hệ số công suất lớn sẽ giảm tổn thất nhiệt trên máy biến áp, các thiết bị phân phối và truyền tải điện, nâng cao tuổi th ọ các thiết bị. + Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụng máy biến áp, thiết bị đóng cắt và đường cáp truyền tải nhỏ hơn. + Hệ số công suất cao giúp ổn định mức điện áp. + Hạn chế nhiễu lên các thiết bị truyền tin và viễn thông. Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 7 Hình chỉ ra mối quan hệ giữa dòng điện và hệ số công suất. Xét trên hai hệ thống truyền tải có cùng công suất thật thì hệ thống nào có hệ số công suất thấp hơn thì sẽ có dòng điện lớn hơn vì phần năng lượng phản kháng bị trả lại nguồn lớn hơn, tạo ra nhiều thất thoát năng lượng và làm giảm hiệu năng truyền tải, làm tăng kích thướ c dây điện truyền dẫn. Hệ quả là nó còn có một công suất biểu kiến cao hơn với cùng một công suất thực được truyền tải. Hình 1.3: Mối quan hệ giữa PF và tổng dòng tiêu thụ Ví dụ, để có được 1kW công suất tiêu thụ thực trong điều kiện hệ số công suất là tối ưu nhất với giá trị bằng 1, thì cần phải có 1kVA công suất biểu kiến được truyền đi. Nhưng trong điều kiện hệ số công suất thấp, ví dụ như 0.5, thì cần phải có 2kVA công suất biểu kiến được truyề n đi. Tại sao phải quan tâm tới việc này? Mặc dù công suất phản kháng thật sự không sinh ra công nhưng khi nó tồn tại sẽ làm cho các dây dẫn nóng hơn. Vì phải cung cấp cả công suất tổng bao gồm dòng có ích và dòng “vô công” nên nguồn điện (máy phát điện, máy biến thế,…) cũng như hệ thống dây truyền tải tới phụ tải phải được thiết kế với kích thước dây lớn hơn để có th ể chịu được. Cũng chính vì lý do đó với giá trị đầu cho thiết bị và đường truyền cao nên giá điện dành cho các khu vực công nghiệp và thương mại có giá cao hơn so với khách hàng Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 8 cá nhân, nơi có nhiều thiết bị sử dụng điện có hệ số công suất cao hơn. Nhà phân phối điện ngoài việc tăng giá điện với các khách hàng lớn, họ còn kiểm soát công suất phản kháng bằng các thiết bị đo chuyên dùng nhằm hỗ trợ khách hàng tìm các biện pháp làm gia tăng hệ số công suất, đồng thời phạt những khách hàng nào để hệ số công suất thấp hơn tiêu chuẩn. 1.3 Làm thế nào để nâng cao hệ số công suất? Một trong những phương pháp đơn giản nhất là sử dụng tụ bù. Như chỉ ra ở hình 1.4, các tụ làm việc như một máy phát công suất phản kháng. Thay vì phải sử dụng công suất phản kháng từ lưới, các thiết bị công nghiệp sẽ sử dụng công suất phản kháng lấy từ tụ và do đó tổng công suất cung cấp cho các thiết bị sẽ giảm. Hình 1.4: Mắc thêm tụ bù nâng cao PF. 1.4 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng: Do các yêu cầu thực tế là các thiết bị điện ngày càng được sử dụng rộng rãi nên điện đã trở thành một sản phẩm kinh doanh thương mại có giá trị lớn. Do đó các nhà cung cấp điện cũng như hộ tiêu thụ điện ngày càng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng điện Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp” 9 năng và tiết kiệm điện. Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đã được Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg. Mục tiêu của chương trình cụ thể là nhằm từng bước đạt được mục tiêu tiết kiệm 5-8% tổng mức tiêu thụ năng lượng vào năm 2015, giảm một phần mứ c đầu phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong lĩnh vực công nghiệp, chi phí cho tiền điện chiếm một phần không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp ngoài việc phải chịu m ức giá tiêu thụ điện cao hơn mức bình thường thì việc tiêu thụ năng lượng phản kháng lớn hơn mức qui định sẽ phải trả tiền theo giá hiện hành cũng là một vấn đề. Một trong những biện pháp đơn giản mà hiệu quả tiết kiệm điện cũng rất lớn đó là giải pháp nâng cao hệ số công suất phụ tải. Biện pháp này mang lại các hiệu quả nh ư: - Đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế, nhất là giảm tiền điện. - Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụng máy biến áp, thiết bị đóng cắt và cáp nhỏ hơn v.v… đồng thời giảm tổn thất điện năng và sụt áp trong mạng điện. - Hệ số công suất cao cho phép t ối ưu hoá các phần tử cung cấp điện. Khi ấy các thiết bị điện không cần định mức dư thừa. Như ta đã biết, công suất điện năng luôn được quan niệm như một đại lượng đã được đo và sử dụng rộng rãi để đánh giá khả năng phát ra năng lượng của nguồn điện hay mức độ tiêu thụ n ăng lượng điện của tải với giả thiết điện áp và dòng điện có dạng hình sine. Tuy nhiên, ngày nay với sự tham gia ngày càng nhiều của các tải phi tuyến (dạng dòng hoặc áp không sine), chúng chiếm một vị trí đáng kể trong dân dụng đặc biệt là trong công nghiệp. Chúng ta có thể thấy các thiết bị này rất quen thuộc như các bộ biến tần, các bộ chỉnh lưu công suất lớn, Chúng là các nguồn phát các nhiễ u hài bậc cao vào trong hệ thống điện. Như vậy, với sự phát triển không ngừng của các ứng dụng điện tử [...]... Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp Hình 1.5: Model APFC336 của Selec 11 Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp Hình 1.6: Model PFR serial của Mikro 1.4.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng trong nước Trong thời gian vừa qua, ở nước ta cũng đã có những đơn vị, cá nhân có các công trình nghiên cứu. .. thiết kế bộ nguồn với các tính năng: 31 Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp - Điện áp đầu vào 380V@50Hz - Cung cấp điện áp mức 5VDC@560mA - Cung cấp điện áp mức -5VDC@100mA - Cung cấp mức điện áp 12VDC@100mA - Cung cấp mức điện áp -12VDC@100mA 32 Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công. .. các thông số về điện, năm 2010 Viện Nghiên cứu Điện tử Tin học và Tự động hóa đã thực hiện xong 12 Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp đề tài cấp bộ: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phân tích điện năng trong hệ thống điện”, với một số kết quả làm cơ sở cho việc kế thừa và phát triển của đề tài 2011 Trong lĩnh vực ứng dụng, một phần... Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp - Bộ biến đổi tương tự sang số: Tạo ra các tín hiệu dạng số từ tín hiệu tương tự để đưa vào bộ xử lí trung tâm - Bộ xử lí trung tâm: Xây dựng trên chip có cấu hình mạnh để thực hiện các thuật toán phân tích và xử lí tín hiệu số - Bộ điều khiển đóng cắt các tụ bù Hình 2.1: đồ khố bộ HTC-PFC12 15 Báo cáo đề tài Nghiên. .. nhau 25 Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp 2.2.1.2.3 Thiết kế bộ lọc Trong Đăng kí đề tài , bộ PFC có thể phân tích các hài đến bậc 20 Với tần số danh định là 50Hz thì hài bậc 20 có tần số là 1kHz Do đó để đảm bảo chống sai số lấy mẫu do trùng phổ thì bộ lọc được thiết kế với tần số cắt 1kHz Hình 2.10 thể hiện bộ lọc thông thấp Sallen-key... Tần số (Hz) o Hệ số công suất o Tổng điện năng tiêu thụ - Khả năng giám sát và điều khiển: o Số bước bù từ 0 ÷ 12 bước o Cảnh báo theo các ngưỡng điện áp/dòng điện quá thấp hoặc quá cao, quá bù trên hoặc bù dưới, độ méo hài cao, - Cho phép truyền số liệu về máy tính - Cài đặt các tham số: 17 Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp o Hệ số. .. Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp Module HMI bao gồm các thành phần: - Hiển thị các thông số lên màn hình LCD: dòng điện, điện áp, các hài dòng điện, hài điện áp, độ méo hài tổng, tần số, công suất, hệ số công suất, … - Cài đặt các thông số - Cảnh báo lỗi, thông báo trạng thái làm việc,… - Thực hiện chức năng truyền thông Nguyên lí hoạt động của bộ PFC:... hợp để đánh giá, đặc biệt trong các ứng dụng phát triển các hệ thống bù công suất, thiết bị lọc giảm thiểu nhiễu hài Vì vậy việc chế tạo bộ tự động điều chỉnh hệ số công suất trên cơ sở phân tích các hài dòng điện và hài điện áp (để từ đó có thể tính toán được hệ số công suất chính xác hơn cho quá trình điều chỉnh hệ số công suất) trở nên cấp thiết 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng ở nước ngoài Nắm... toán) kết hợp với một vài điện trở và tụ điện để tạo mạch lọc gần giống bộ lọc LRC nhưng ở tần số thấp 8 R Vo C 2 Vi R R A 1 3 C 1 Vo 4 L Vi C Hình 2.7: Bộ lọc thông thấp bậc 2 thụ động và tích cực 24 Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp Bộ lọc thông thấp Butterworth có độ phẳng của dải thông là lớn nhất nên nó thường được dùng trong các bộ. .. Tích hợp module xử lí số với các tính năng: o Nhập dữ liệu kép o 2 bộ tích lũy 40 bit với tính năng bão hòa logic o Bộ nhân phần cứng 17x17 bit chỉ trong một chu kì lệnh o Tất cả các lênh DSP được thực hiện trong một chu kì Hình 2.12: đồ chân của DSPIC30F6014A 28 Báo cáo đề tài 2.2.1.5 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp Bộ điều khiển đầu ra Relay Dựa . cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp 11 Hình 1.5: Model APFC336 của Selec Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công. truyền số liệu về máy tính - Cài đặt các tham số: Báo cáo đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp 18 o Hệ số C/k o Chế độ đóng cắt tụ o Số. chỉnh tự động hệ số công suất trong công nghiệp 13 đề tài cấp bộ: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị phân tích điện năng trong hệ thống điện”, với một số kết quả làm cơ sở cho việc kế thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển tự động hệ số công suất trong công nghiệp, Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển tự động hệ số công suất trong công nghiệp, Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển tự động hệ số công suất trong công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn