Hướng dẫn dành cho học viên đào tạo từ xa Hutech

3 862 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 14:45

Hướng dẫn dành cho học viên đào tạo từ xa Hutech HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA HUTECHI. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌCMọi công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, có nhu cầu học tập, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương đều được đăng ký nhập học không phải qua kỳ thi tuyển sinh.II. THỦ TỤC NHẬP HỌCHồ sơ nhập học: 01 bộ gồm có1. Đơn đăng ký học (theo mẫu)2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)3. 01 bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)4. 01 bản sao học bạ THPT (có chứng thực)5. 01 bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh.6. 01 bản sao chứng minh nhân dân7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế Quận, Huyện (hoặc cấp thẩm quyền tương đương theo quy định hiện hành của các cơ quan chức năng nhà nước) cấp.8. 02 ảnh màu 3x49. 01 bì thư có ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại liên lạc.Nộp hồ sơ nhập học:- Nộp trực tiếp tại Phòng vấn - Tuyển sinh – Truyền Thông- Hoặc gởi chuyển phát nhanh (EMS) qua đường bưu điện về Phòng vấn-Tuyển sinh – Truyền Thông (144/24 Điện Biên Phủ - Phường 25 – Bình Thạnh - HCM).Lưu ý: học viên có thể nhận các biểu mẫu, hồ sơ đăng ký nhập học tại Phòng vấn Tuyển sinh – Truyền Thông hoặc tải từ Website: http: / /hutech.vn /ttdttxIII. CÁC KHOẢN HỌC PHÍ, LỆ PHÍ1. Học phí: đã bao gồm học liệu, các khoản vấn học tập, tập trung ôn tập và giải đáp thắc mắc, tổ chức thi và chấm thi. Mức học phí được tính theo số tín chỉ (110.000 đồng/ tín chỉ). Thời lượng học tập trung tùy theo từng môn học, được nhà trường quy định ngay từ đầu mỗi năm học.2. Các lệ phí khác: lệ phí nhập học (300.000đồng/ học viên, bao gồm các khoản phí: nhập học, thẻ học viên, …); cấp bảng điểm, sao y các giấy tờ,… học viên sẽ trả phí theo quy định chung của trường.IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ- Căn cứ vào kế hoạch học tập và thi của từng học kỳ, học viên đăng ký học phần t ại Văn phòng Trung tâm Đào tạo Từ xaHUTECH hoặc qua mạng,- Sau khi đăng ký học phần, học viên phải đóng học phí tại phòng Kế hoạch – Tài chính của trường (Không quá một tuần sau khi hết hạn đăng ký học phần),- Kết quả đăng ký học phần chỉ được công nhận sau khi học viên đóng đủ học phí,- Sau khi đóng học phí học viên sẽ được cấp kế hoạch học và các tài liệu học tập,- Nhà trường không giải quyết hoàn học phí đã đóng.1V. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP- Các môn học học viên tự học hướng dẫn: học viên tự học bằng các hình thức tự đọc tài liệu, giáo trình hoặc đĩa (Web CD), trao đổi với bạn cùng học, đồng thời có sự hỗ trợ vấn học tập qua điện thoại, e-mail,… - Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo Từ xa HUTECH sẽ tổ chức hướng dẫn học tập trung để học viên hệ thống hóa kiến thức.VI. PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP1. Tổ chức thi:- Việc thi kết thúc học phần sẽ được tổ chức theo lớp học, theo học phần hoặc theo địa bàn. Trường sẽ tổ chức kỳ thi tập trung nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. - Mỗi môn học sinh viên chỉ được phép thi một lần, trường hợp không đạt học viên đăng ký học và thi lại theo qui định của trường.2. Điểm học phần: Mỗi môn học, học viên sẽ được đánh giá qua 2 cột điểm:- Điểm giữa học phần: bài kiểm tra giữa môn học theo yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học. Kết quả kiểm tra có trọng số 30% điểm tổng kết học phần- Điểm thi kết thúc học phần: thi kết thúc môn học viên sẽ được tập trung thi theo kế hoạch học tập đã được thông báo trước. Kết quả thi kết thúc học phần có trọng số 70% điểm tổng kết học phần. - Điểm đánh giá giữa kỳ và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên. Điểm học phần được làm tròn đến một chữ số thập phân theo công thức:Điểm học phần = 0,3* Điểm giữa học phần + 0,7* Điểm thi kết thúc học phần Điểm tổng kết học phần được quy đổi sang thang điểm 4 như sau:Xếp loại Thang điểm 10Thang điểm 4Điểm chữ Điểm sốĐạt(được tích lũy)Giỏi 8,5  10 A 4,0Khá7,8  8,4 B+ 3,57,0  7,7 B 3,0Trung bình6,3  6,9 C+ 2,55,5  6,2 C 2,0Trung bình yếu4,8  5,4 D+ 1,54,0  4,7 D 1,0Không đạtKém3,0  3,9 F+ 0,50,0  2,9 F 0,0Thang điểm 4 là thang điểm đánh giá chính thức, được dùng để xét học vụ, xét tốt nghiệp, xếp hạng học tập và xếp loại kết quả học tập cho học viên.Một học phần được xem là đạt (được tích lũy) nếu điểm đánh giá học phần từ điểm D trở lên. Tuy nhiên, các điểm D, D+ gọi là các điểm đạt có điều kiện. Học viên cần phải thi cải 2thiện các điểm D, D+ để đảm bảo điều kiện về điểm trung bình chung tích lũy qua các năm học.3. Xếp loại kết quả học tập:Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy, học viên được xếp hạng về học lực như sau:a. Hạng bình thường: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.b. Hạng yếu: Nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00 nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.VII. TỐT NGHIỆP 1. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệpNhững học viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;b) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo;c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên;d) Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp phải đạt điểm C trở lên;e) Có đủ các chứng chỉ do HUTECH cấp: Chứng chỉ B Tiếng Anh, chứng chỉ B tin học và chứng chỉ Kỹ năng Giao tiếp.2. Bằng tốt nghiệp  Bằng tốt nghiệp Đại học được cấp là bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh hình thức Đào tạo từ xa, Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, cụ thể như sau:a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;b) Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;c) Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49. Hạng tốt nghiệp của những học viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học,- Tổng số tín chỉ học lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình. Văn bằng, chứng chỉ của hình thức giáo dục từ xa do HUTECH cấp là văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước bảo đảm về tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng của các loại hình giáo dục khác. Học viên sau khi tốt nghiệp được học lên Thạc Sĩ, Tiến sĩ trong nước và các chương trình đào tạo quốc tế.3 . HƯỚNG DẪN DÀNH CHO HỌC VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA HUTECHI. ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌCMọi công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, có nhu cầu học tập, đã. hoạch học tập và thi của từng học kỳ, học viên đăng ký học phần t ại Văn phòng Trung tâm Đào tạo Từ xa – HUTECH hoặc qua mạng,- Sau khi đăng ký học
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn dành cho học viên đào tạo từ xa Hutech, Hướng dẫn dành cho học viên đào tạo từ xa Hutech, Hướng dẫn dành cho học viên đào tạo từ xa Hutech

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn