slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 3: phân công lao động theo lãnh thổ và sự hình thành của vùng kinh tế

17 1,105 7
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2014, 17:49

. Phân công lao động theo lãnh thổ 1.2. Phân công lao động theo lãnh thổ PCLĐXH biểu hiện dưới 2 hình thức cơ bản: Ø PCLĐ theo ngành: là sự phân chia lao động xã hội theo các dạng/ loại hoạt động. thổ và sự hình thành các Vùng KT p Vùng kinh tế: Ø Là bộ phận kinh tế lãnh thổ đặc thù của nền kinh tế quốc gia Ø Là 1 hình thức biểu hiện đặc biệt của phân công lao động theo lãnh thổ trong. kỳ công trường thủ công • Thời kỳ sản xuất lớn CNTB & CNXH I. Phân công lao động theo lãnh thổ 1.3. Phân công LĐ theo lãnh thổ và sự hình thành các Vùng KT p PCLĐ theo LT là yếu tố tạo vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 3: phân công lao động theo lãnh thổ và sự hình thành của vùng kinh tế, slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 3: phân công lao động theo lãnh thổ và sự hình thành của vùng kinh tế, slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 3: phân công lao động theo lãnh thổ và sự hình thành của vùng kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn