Phân tích báo cáo tài chính, công ty cổ phần kinh đô

17 26,220 217

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2013, 11:07

Phân tích báo cáo tài chính, công ty cổ phần kinh đô PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH_ĐỀ TÀI SỐ 3Công ty phân tích: Công ty cổ phần Kinh ĐôMã CK: KDCÐuờng link download BCTC của công ty CP Kinh Đô dã duợc E & Y kiểm toán: http://kinhdo.vn/Investors/1-cong-ty-co-phan-kinh-do.html h t tp://kinhdo.vn/Upload/FinancialStatement/20110414-KDC-BCTC-kiem-toan- HN-2010.pdfNhóm SV thực hiện:1. Nguyễn Hồng Biên CQ5103572. Lưu Xuân Đức CQ5109983. Nguyễn Văn Khải CQ5118094. Lương Đình Quyết CQ5125435. Lương Khắc Thiên CQ5128316. Trần Văn Tuấn CQ5132757. Nguyễn Văn Trung CQ513201GVHD: TS. Phạm Thị Thủy 1 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔI. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Kinh Đô1.1. Liên hệ chi tiết:- Ðịa chỉ: 141 Nguyễn Du, Phuờng Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Ðiện thoại: +84-()08-38.27.08.38 Fax: +84-(0)8-38.27.08.39 Email: kido.co@kinhdofood.com Website: http://www.kinhdofood.com 1.2. Ngành nghề kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh chính - Chế biến nông sản thực phẩm - Sản xuất bánh kẹo, nước uống tinh khiết và nước ép trái cây. Sản phẩm và thị phần:- Bánh khô các loại: bánh cookies (45% thị phần), bánh cracker (52% thị phần), bánh quế, bánh Snack, bánh mì công nghiệp- Bánh trung thu: 75-80% thị phần- Kẹo các loại. Thị trường tiêu thụ: chủ yếu là tiêu thụ nội địa (là doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam). Riêng tại Tp.HCM doanh nghiệp một hệ thống tiêu thụ thông qua các siêu thị và các Bakery chiếm khoảng 15% doanh thu toàn công ty. Sản phẩm của Kinh đô đã mặt trên 30 quốc gia: Mỹ, Canada, Mexico, Nhật, Đài Loan, . Doanh thu xuất khẩu chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Công ty.1.3. Chiến lược phát triển- Đa dạng hóa sản phẩm, tạo nhiều sản phẩm chủ lực giá trị dinh dưỡng cao, khẩu vị mới lạ . Đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm từ 20% đến 30%, đến năm 2010 doanh thu đạt 3000 tỷ (xuất khẩu đạt 30 triệu USD)- Bên cạnh việc phát triển ngành hàng chủ lực là chế biến thực phẩm, công 2 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔty sẽ phát triển sang các lĩnh vực khác như xây dựng, đầu tư tài chính .- Hiện đại hóa quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thu hút nhân tài, nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP1.4. Tham gia vào thị trường chứng khoán Việt NamNgày 12/12/2005, 25 triệu cổ phiếu KDC (KDC là mã giao dịch của Kinh Đô) của công ty chính thức giao dịch lần đầu tại Trung tâm GDCK TP. Hồ Chí Minh.II. Nội dung phân tích2.1. Bảng phân tích Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Kinh Đô năm 2011 và năm 2010:(Bảng phân tích được đính kèm File này)3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ2.2. Nhóm các chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn:2.2.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: Hệ số này ở các năm 2010 và 2011 lần lượt là : 4,28 và 2,96.Năm 2011 hệ số giảm 1,31 lần tương đương với tốc độ giảm 30,68%, điều này chứng tỏ khả năng thanh toán tổng quát của công ty đang xu hướng giảm xuống. Nguyên nhân là do tốc độ tăng của tổng tài sản nhỏ hơn tốc độ tăng của nợ phải trả.Cụ thể tốc độ tăng của tổng tài sản năm 2011 so với 2010 là 15,45%, tôc độ tăng nợ phải trả là 66,56%. Năm 2011 Nợ phải trả tăng caodo 2 nguyên nhân:-Thứ nhất: Doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư mua sắm và đầu tư vào các hoạt động khác nên tăng cường nợ vay để đầu tư, cụ thể Tài sản dài hạn năm 2011 tăng 11,88%, Nợ ngắn hạn tăng 70,67%, Nợ dài hạn tăng 33.87%.-Thứ hai: Do chính sách tài chính của công ty tăng cường sử dụng nguồn vốn vay nhắm mục đích gia tăng lợi nhuận của công ty, gia tăng tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu.4 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔTuy nhiên cả 2 năm hệ số đều lớn hơn 2 là tín hiệu tốt của doanh nghiệp khi mà 1 đồng nợ phải trả được đảm bảo lớn hơn 2 đồng tài sản. Doanh nghiệp vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán.Trong năm 2011, các đối thủ cạnh tranh cùng ngành với Kinh Đô như Hải Hà và Bibica cũng khả năng thanh toán tổng quát như Kinh Đô. Thậm chí Bibica còn tốt hơn rất nhiều (3,71). Hải Hà dù thấp hơn một chút (2,63) nhưng vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán tổng quát. Điều này khiến cuộc cạnh tranh thị trường sẽ cân bằng giữa các công ty với nhau.2.2.2. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn năm 2010 và 2011 lần lượt là 2,23 và 1,43. Năm 2011 giảm 0,79 lần so với năm 2010 tương đương với tốc độ giảm 35.61% điều này cũng cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty đang xu hướng giảm, nguyên nhân là do tốc độ tăng nợ ngắn hạn lớn hơn tốc độ tăng tài sản ngắn hạn. Cụ thể tốc độ tăng TSNH năm 2011 so với 2010 là 9,89% trong khi đó tốc độ tăng nợ ngắn hạn là 70,67% (Chủ yếu tăng do 2 khoản mục Nợ và vay ngắn hạn tăng 131,94% và khoản Phải trả người lao động tăng 191,9%), điều này là phù hợp với chính sách tài chính của doanh nghiệp như đã nói ở trên. Năm 2010 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng 2,23 đồng TSNH, năm 2011 là 1,43 đồng.Nhìn chung cả 2 năm hệ số này vẫn lớn hơn 1doanh nghiệp vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ít nhất trong thời gian ngắn. Do TSNH lớn hơn Nợ ngắn hạn => TSDH < Nợ dài hạn+ VCSH, chứng tỏ tình hình tài chính công ty vẫn ổn định. Cũng trong năm 2011, các đối thủ cạnh tranh của Kinh Đô khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tốt hơn Kinh Đô. Đối với Hải Hà là 1,64 và Bibica là 2,01. Xét về mặt tích cực thì Kinh Đô đang dần chiếm dụng vốn của đối tác được nhiều hơn nhưng tiêu cực ở đây chính là chính sách kinh doanh mạo hiểm. 2.2.3. Khả năng thanh toán nhanh:Hệ số khả năng thanh toán nhanh của công ty năm 2010 và 2011 lần lượt là 1.81 và 1.21, nếu các chủ nợ đòi nợ doanh nghiệp vẫn khả năng thanh toán mà không cần phải thanh lý hàng tồn kho.Năm 2011 hệ số giảm 0,6 lần tương đương với tốc độ giảm 33,16% vẫn do nguyên nhân tốc độ tăng của nợ ngắn hạn cao hơn 5 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN KINH ĐƠso với tốc độ tăng của TSNH. Tuy nhiên là doanh nghiệp sản xuất thì hệ số này thường phải ≥ 2 mới hồn tồn đảm bảo khả năng thanh tốn.Xét về mặt này thì khơng chỉ Kinh Đơ mà các đối thủ của Kinh Đơ cũng đang khơng đảm bảo được khả năng thanh tốn nhanh. Hải Hà chỉ đảm bảo ở mức 0,68 và Bibica là ở mức 1,43. Đều thấp hơn hệ số đảm bảo là 2.2.2.4. Khả năng thanh tốn tức thời:Hệ số thanh tốn tức thời năm 2010 và 2011 lần lượt là 0,64 và 0,54. Ta thấy cả 2 năm chỉ số này đều nhỏ hơn 1, tuy nhiên nếu tồn bộ số nợ ngắn hạn cơng ty trách nhiệm trả trong vòng 1 năm thì hệ số này chỉ cần lớn hơn 0,5 là đảm bảo được khả năng thanh tốn. Nếu tồn bộ số nợ ngắn hạn thời hạn thanh tốn trong vòng 3 tháng thì đấy được coi là 1 cảnh báo với doanh nghiệp về mất khả năng thanh tốn.Chỉ tiêu này của các doanh nghiệp cùng ngành như Hải Hà và Bibica lần lượt là 0,42 và 0,29. Điều này cho thấy chung trong tồn ngành đang khơng đảm bảo được khả năng thanh tốn tức thời.Kết luận: Nhìn chung năm 2011 các hệ số của nhóm chỉ tiêu khả năng thanh tốn ngắn hạn đều giảm so với năm 2010 điều này cũng dễ hiểu do doanh nghiệp đang theo đuối chính sách tài chính mạo hiểm hơn,tăng cường sử dụng nguồn vốn nợ với mục đích tăng lợi nhn và gia tăng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu( Hế số nợ tăng cao => ROE sẽ tăng). (ROE= Tỷ suất sinh lời của tài sản/(1-Hệ số nợ)Điều này khá phù hợp và phản ánh tương đối chính xác tình hình kinh tế tài chính trong 2 năm 2010 và 2011. Bởi lẽ trong 2 năm 2010 và 2011 tình hình kinh tế Thế giới nói chung (đặc biệt ở Châu Âu gặp khá nhiều khó khăn) và cả Việt Nam cũng nhiều khó khăn. Lạm phát 2 con số, lãi suất ngân hàng cũng ở mức cao. Tiền trong các doanh nghiệp nói chung là khơng nhiều.6 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN KINH ĐƠ2.3. Nhóm các chỉ tiêu thanh tốn dài hạn:2.3.1. Hệ số nợ :Tỷ số nợ phản ánh trong 100 đồng tài sản của doanh nghiệp đầu tư 23 đồng tài sản ( năm 2010), 34 đồng (năm 2011) từ vốn vay bên ngồi. thể thấy tỷ số năm 2011 cao hơn năm 2010 44,27 %. Qua thực tế cho thấy giai đoạn 2010-2011, kinh tế đang dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng, vẫn còn rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp đi vay vốn hoặc chiếm dụng vốn để khơi phục sản suất là hợp lý. Việc tăng hệ số nợ gây ra tăng rủi ro về tài chính cho doanh nghiệp, tuy nhiên trong 2 năm tỷ số này vẫn thấp , chứng tỏ doanh nghiệp đủ và thừa khả năng thanh tốn, tình hình của doanh nghiệp vẫn khả quan, tác động tích cự đến hoạt đọng kinh doanh. Đó là nhân tố hấp dẫn các tổ chức tín dụng cho vay dài hạn.Năm 2011,tỷ số nợ tăng do các ngun nhân:Nợ phải trả năm 2011 tăng 66,56% so với năm 2010, chủ yểu là tăng các khoản nợ ngắn hạn như: vay ngắn hạn, phải trả người lao động, các chi phí phải trả…Còn các khoản nợ dài hạn chủ yếu tăng ở mục phải trả dài hạn khác, trợ cấp 7 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔmất việc làm. Như vậy trong ngắn hạn doanh nghiệp vẫn chịu rủi ro trong thanh toán.Hệ số này của Kinh Đô là trung bình nếu đem so sánh với Hải Hà (0,38) và Bibica (0,27). Điều này cho thấy không chỉ Kinh Đô mà còn cả Hải Hà và Bibica đều đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ.2.3.2. Hệ số nợ trên vốn chủ:Tỷ số này cho biết quan hệ giữa vốn huy động bằng đi vay và vốn chủ sở hữu.Tỷ lệ này năm 2011 tăng 0,2 so với năm 2010, tức tăng 63,26%. Tỷ lệ tăng lên chứng tỏ doanh nghiệp tăng hình thức huy động vốn bằng vay nợ, chủ yếu là vay ngắn hạn, điều này tạo áp lức thanh toán cho doanh nghiệp trong ngắn hạn,với mức tăng 63,26% là khá cao, DN cần cân nhắc việc đi vay nợ và huy động vốn chủ sợ hữu cho hợp lý, tránh mất cân đối và tăng rùi ro trong thanh toán. Tuy nhiên hình thức huy động vốn này giúp dn kinh doanh và khai thác lợi ích của hiệu quả tiết kiệm thuế. Chỉ tiêu này thì Kinh Đô cũng nằm ở mức trung bình so với 2 công ty trên. Với Hải Hà là 0,61 và Bibica là 0,27. Ðiều này cho thấy các doanh nghiệp này đều đang giữ sự hợp lý về nguồn vốn, tránh mất khả năng thanh toán.2.3.3. Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn:8 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN KINH ĐƠChỉ tiêu cho biết khả năng thanh tốn nợ dài hạn đối với tồn bộ giá trị thuần của tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Trong năm 2011 chỉ tiêu này giảm 10,18 % so với năm 2010, củ thể: năm 2010: cứ 1 đồng nợ dài hạn được đảm bảo bằng 20,57 đồng tài sản dài hạn, còn năm 2011: cứ 1 đồng nợ dài hạn chỉ được đảm bảo bằng 18,48 đồng ts dài hạn, điều đó chứng tỏ khả năng thanh tốn nợ dài hạn bằng tài sản dài hạn trong tương lai của doanh nghiệp bị giảm xuốngNgun nhân giảm là do tốc độ tăng nợ dài hạn nhanh hơn tốc độ tăng của tài sản dài hạn ( tốc độ tăng nợ dài hạn là 33,87%, tốc độ tăng của tài sản dài hạn là 20,24%).Qua phân tích cho thấy, DN tăng mạnh các khoản vay nợ, đầu tư ít vào các tài sản ngắn hạn cũng như dài hạn, thể DN đang muốn khai thác lợi ích của hiệu quả tiết kiếm thuế, hoặc theo đuổi 1 chiến lược kinh doanh mới ( như đầu tư vào các cơng ty con, cơng ty liên kết), hoặc khả năng đảm bảo các khoản nợ dài hạn bằng tài sản dài hạn giảm xuống thật sự. Để kết luận cụ thể cần xem xét chỉ số này của Kinh Đơ với trung bình ngành hoặc với các cơng ty khác cùng linh vực.So sánh với Bibica (hệ số là143,8) thì hệ số thanh tốn nợ dài hạn của Kinh Đơ đang rất thấp, DN cần kết hợp hài hòa giữa các chính sách, chiến lược phát triển với khả năng thanh tốn thực của cơng ty, tránh tăng rủi ro, gây áp lực thanh tốn trong tương lai.9 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN KINH ĐƠ2.3.4. Hệ số khả năng thanh tốn lãi vayChỉ tiêu hệ số thanh tốn lãi nợ vay biểu thị mối quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và lãi nợ vay so với lãi nợ vay, chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng đảm bảo chi trả lải nợ vay, đối với các khoản nợ dài hạn và mức độ an tồn thể chấp nhận của người cung cấp tính dụng. Khả năng trả nợ lãi nợ vay càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao lợi nhuận tạo ra được sử dụng để thanh tốn nợ vay và tạo phần tích luỹ cho q trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ số thanh tốn phí lại tiền vay năm 2011 giảm so với năm trước 66,37%. Điều này cho thấy khả năng thanh tốn lãi vay của doanh nghiệp giảm xuống do các khoản vay ngắn hạn , vay dài hạn của doanh nghiệp tăng lên khá cao, tuy nhiên xét trên thực tế thời điểm hiên tại, nhà nước đang chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế hậu khủng hoảng, khuyến khích vay vốn, mở rộng sản xuất …nên áp lực trả nợ của DN sẽ khơng q lo, dự báo tăng trưởng trong tương lai của DN là tốt.Chỉ tiêu này thì Kinh Đơ kém rất xa so với các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể Hải Hà là 8,76 và Bibica là 8,22. Điều này cản trở cho Kinh Đơ trong huy động 10[...]...PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ vốn để kinh doanh Tuy nhiên, qua kinh nghiệm phân tích người ta rút ra rằng: Khi hệ số này lớn hơn 2 thì doanh nghiệp được đánh giá là khả năng đảm bảo cho việc thanh toán các khoản nợ dài hạn, và khả năng này còn phụ thuộc vào khả năng tạo ra lợi nhuận lâu dài của doanh nghiệp Vì vậy việc giảm hệ số này xuống còn 2,98 không thể kết luận ngay Kinh Đô bị... lai Kết luận: như vậy qua phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán dài hạn của DN cho thấy DN vẫn 1 cấu tài chính an toàn, đủ khả năng thanh toán các khoản nợ khi rủi ro, tuy các chỉ số an toàn giảm đôi chút nhưng điều này là không lo ngại DN cần sử dụng đúng và hợp lý các khoản vay ngắn và dài hạn vào 11 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ các mục tiêu kinh doanh củ thể nhằm tạo... năm Kinh Đô đã chi thêm nhiều tiền hơn cho mua sắm và xây dựng TSCĐ (có thể thấy rõ điều này tại Mã số 21 của BC lưu chuyển tiền tệ) Bên cạnh đó, Lãi từ hoạt động đầu tư trong năm 2011 của Kinh Đô đã giảm 583.372.922.174 VND (tương đương giảm 83,33%) Đây là sự suy giảm đáng kể và ảnh hưởng rất lớn đến Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Kinh Đô. Sự giảm sút đáng kể này thể là do Kinh Đô. .. số nợ /tài sản đảm bảo Hệ số nợ/ tài sản dảm bảo 2010 là 0,26, năm 2011 là 0,37 Hệ số này tăng cho thấy tình hình đảm bảo nợ bằng tài sản giảm đi 1 phần Tuy nhiên không phải DN đang mất khả năng thanh toán nợ bằng các tài sản khi rủi ro vì hệ số còn thấp và việc tăng này thế chiến lược kinh doanh của DN thay đổi trong ngắn hạn, DN vẫn thể đưa ra các quyết đinh đầu tư kinh doanh tích lũy... trong tương lai xa, DN cần chính sách hợp lý để đảm bảo tình hình thanh toán ngắn hạn và dài hạn được cải 15 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ thiện và duy trì ở mức hợp lý nhất Tạo điều kiện duy trì và phát triển DN phồn thịnh trong tương lai MỤC LỤC 16 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ 17 ... 2009) Điều đó cho thấy trong năm 2011 Kinh Đô đã tăng cường chiếm dụng vốn từ các nhà cung cấp Việc làm này bên cạnh đem lại lợi ích cho Kinh Đô nguồn vốn chi phí thấp ( thường là miễn phí) tuy nhiên đây chỉ là nguồn vốn ngắn hạn và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh và tới mối quan hệ với nhà cung cấp Năm 2011 Kinh Đô còn thêm Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh là 95.628.083.095 VNĐ, còn... phóng được thêm hàng tồn kho, thu hồi được thêm vốn nằm ứ đọng trong hàng tồn kho Điều này thể do Kinh Đô đang thay đổi chính sách dự trữ hàng tồn kho, thay đổi trong định mức sản xuất, hoặc cũng thể do hoạt động bán hàng tốt hơn, hoặc do 13 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ sự thay đổi trong công nghệ đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và được người tiêu dùng ưa chuộng SD Các khoản... đã phân tích -(C) Nợ ngắn hạn bình quân 2010 Nợ ngắn hạn bình 1.341.311.299.354 quân (VNĐ) 2011 1.414.304.100.91 2 Chênh lệch +/% 72.992.801.55 8 5,44% Như vậy trong năm 2011, Nợ ngắn hạn bình quân đã tăng 72.992.801.558 VNĐ so với năm 2010 Điều đó cho thấy Kinh Đô đang tăng cường chiếm dụng vốn ngắn hạn, chi phí sử dụng vốn thấp (thậm chí miễn phí) Kết luận: Nhóm chỉ tiêu dòng tiền của công ty. .. đến hạn trả này chưa đáng lo ngại vì vẫn nằm trong khả năng thanh toán của Kinh Đô 2.4.2 Hệ số dòng tiền / Nợ ngắn hạn Hệ số dòng tiền / Nợ ngắn hạn năm 2011 đã tăng 2,33 lần so với năm 2010, điều đó cho thấy khả năng thanh toán Nợ ngắn hạn bình quân bằng tiền thu từ HĐKD đã đc cải thiện 14 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔ Trong năm 2010 thì Hệ số dòng tiền / Nợ ngắn hạn là -1,57 (âm) cho thấy... 40.724.734.956 VND (so với năm 2009) Điều đó cho thấy Kinh Đô đã thu hồi được thêm nhiều Khoản nợ phải thu từ khách hàng Đây là dấu hiệu rất tích cực SD Hàng tồn kho trong năm 2011 giảm 35.274.279.706 VND (so với năm 2010), còn trong năm 2010 thì SD hàng tồn kho lại tăng lên là 54.295.266.985 VND (so với năm 2009) Điều đó cho thấy trong năm 2011 Kinh Đô đã giải phóng được thêm hàng tồn kho, thu hồi được . PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH_ĐỀ TÀI SỐ 3Công ty phân tích: Công ty cổ phần Kinh ĐôMã CK: KDCÐuờng. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN KINH ĐÔI. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Kinh Đô1 .1. Liên hệ chi tiết:- Ðịa chỉ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích báo cáo tài chính, công ty cổ phần kinh đô, Phân tích báo cáo tài chính, công ty cổ phần kinh đô, Phân tích báo cáo tài chính, công ty cổ phần kinh đô, Hệ số khả năng thanh toán tổng quát: Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn:, Khả năng thanh toán nhanh: Khả năng thanh toán tức thời:, Hệ số nợ trên vốn chủ: Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn:, Hệ số khả năng thanh toán lãi vay Hệ số nợ tài sản đảm bảo, Hệ số dòng tiền Nợ vay đến hạn trả, Ngành nghề kinh doanh Chiến lược phát triển Tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam Kết luận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay