Bài ôn tập về Elip - Cơ bản và nâng cao

5 9,424 104
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2014, 13:21

Tài liệu nhỏ tổng hợp các kiến thức cơ bản về Elip, phân dạng bài tập Elip dùng cho chương trình phổ thông lớp 10 cơ bản và nâng cao . M xuống Ox. Ta luôn có MF 1 = 20 và tam giác MHF 1 vuông ở H. Tính được HF 1 = 16 nên H nằm trong đoạn F 1 O. Tính được c = HF 1 +8 (2) Giải (1) và (2) tính được a 2 và b 2 . NHĐ. trước, ta đưa về một trong các dạng: Dạng 1: MF MF a 1 2 2    Tập hợp là elip (E) có hai tiêu điểm F 1 , F 2 , trục lớn 2a. Dạng 2: x y a b 2 2 2 2 1   (a > b)  Tập hợp là elip (E). y x 2 2 6 55 0     và điểm F 1 ( 3;0)  : a) Tìm tập hợp các tâm M của đường tròn (C) di động luôn đi qua F 1 và tiếp xúc với (C). b) Viết phương trình của tập hợp trên. Baøi 20.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài ôn tập về Elip - Cơ bản và nâng cao, Bài ôn tập về Elip - Cơ bản và nâng cao, Bài ôn tập về Elip - Cơ bản và nâng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn