ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

93 1,011 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2014, 12:16

phân tích thiết kế hệ thống quản lý kí túc xá ĐỒ ÁN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN TÚC Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 2 - LỜI NÓI ĐẦU Thời đại ngày này mọi người rất chú trọng đến việc học tập, bồi bổ kiến thức. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung rất nhiều sinh viên ở các tỉnh về học tập. Vì là sinh viên ở các tỉnh lẻ tập trung về nên nhu cầu chỗ ở ngày càng trở lên cấp thiết. Sinh viên tỉnh ở các trường thường hay xin vào ở kí túc do ở trong kí túc thì an ninh, tiền phòng không quá đắt và có mô hình học tập sinh hoạt tốt nên quá trình quản lí kí túc ( không sử dụng công nghệ thông tin ) gặp nhiều khó khăn. Thông qua nhu cầu đó, nhóm chúng em làm đồ án “phân tích thiết kế hệ thống quản lí kí túc xá” nhằm phần nào giúp cho ban quản lí kí túc dễ dàng hơn trong quá trình quản lí sinh viên. Đồ án được khảo sát tại kí túc của trường đại học khoa học tự nhiên và đại học khoa học hội và nhân văn - 135B Trần Hưng Đạo – Quận 1. Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 3 - MỤC LỤC MỤC LỤC 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 LỜI CẢM ƠN 4 I. Mục tiêu phạm vi đề tài 5 1. Mục tiêu 5 2. Phạm vi đề tài 5 3. Phân tích hiện trạng hệ thống 5 II. Phân tích: 8 1. Phát hiện thực thể: 8 2. Sơ đồ tổ chức quản lí kí túc xá: 11 3. Mô hình ERD: 12 4. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: 13 5. Mô tả quan hệ: 14 6. Mô tả tổng kết: 21 III.Thiết kế ô xử 23 IV. Thiết kế giao diện: 34 1. Giao diện chính: 34 Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 4 - 2. Các menu chính: 34 3. Các form chính: 37 V. Đánh giá ưu khuyết điểm 52 VI.Phân công 52 Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 5 - LỜI CẢM ƠN Chúng em chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh – Giảng viên bộ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Thầy đã cho chúng em những kiến thức quý giá về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đồng thời, chúng em cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các cô chú trong ban quản túc đã cung cấp cho chúng em những thông tin hữu ích để giúp chúng em hoàn thành đồ án này. Trong quá trình làm đồ án, do kiến thức về phân tích thiết kế chưa sâu sắc nên đồ án của chúng em sẽ không tránh khỏi những sai sót. Mong thầy thông cảm và góp ý thêm cho chúng em để đồ án được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn! I.Mục tiêu và phạm vi đề tài 1. Mục tiêu: Phân tích thiết kế hệ thống quản túc nhằm tin học hóa việc quản sinh viên, tạo mối quan hệ mật thiết giữa sinh viên và nhà trường. 2.Phạm vi: Đồ án được thực hiện trong phạm vi giới hạn của môn phân tích thiết kế hệ thống và mục tiêu đã nêu trên. 3.Phân tích hiện trạng hệ thống: Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 6 - BAN QUẢN TÚC Phiếu số………………. PHIẾU BÁO ĐIỆN NƯỚC Ngày……Tháng……Năm 200… PHÒNG……… TSSV:………Nội trú:……… Tạm trú:………… Tên SP TSSV T.Thụ Định mức CS Đầu CS Cuối T.Thụ Vượt mức Đơn giá Thành tiền Nước Điện Tổng số sản phẩm:2 Tổng số tiền: Ngày……Tháng……Năm 2008 Người thu tiền : Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 7 - Sau mỗi tháng mỗi phòng sẽ nhận giấy báo điện nướcđề nghị đại diện phòng đóng đúng thời hạn. BAN QUẢN TÚC Số:………… THẺ NỘI TRÚ Họ tên sinh viên:………………………. Ngày sinh………… …….Nơi sinh……… Hộ khẩu thường trú……………………… MASV:……Lóp……… Khoa…………… Trường…………… Nội trú phòng……… Ngày…… Tháng……….Năm……………. GIÁM ĐỐC Khi được xét vào kí túc xá.Sinh viên bắt buộc phải có mối quan hệ ràng buộc với ban quản túc thông qua việc lập thể nội trú.Từ đó ban quản sẽ quản sinh viên bằng thẻ nội trú này. Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 8 - BAN QUẢN TÚC Số phiếu…… …… PHIẾU GIAO CA Ngày……Tháng… Năm…… Ca:………………………………………………………………………… STT MANV Thời gian giao ca Ghi chú Người giao ca Người nhận ca Khi nhân viên bảo vệ quản việc ra vào của sinh viên,cho phép sinh viên bảo lãnh người thân đến thăm.Mỗi ngày gồm hai nhân viên bảo vệ thay ca nhau trực. Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 9 - BAN QUẢN TÚC BIÊN LAI THU LỆ PHÍ Mẫu: Số:……………………………… hiệu:…………………………. Ngày……… Tháng……… Năm…… Họ tên sinh viên: Lớp:…………………… Khóa Hệ đào tạo:…………… Nội dung thu: Số tiền thu: Viết bằng chữ: Người nộp tiền Người nhận tiền (Kí,ghi rõ họ tên) (Kí,ghi rõ họ tên) Hằng năm sinh viên có nhiêm vụ phải đóng tiền lệ phí cho ban quản lý. Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 10 - BAN QUẢN TÚC Số:………………… … BIÊN LAI THẾ CHÂN TÀI SẢN Họ và tên người nộp tiền:…………………… Phòng:……………………… Số tiền nộp:………………………………………. do nộp: TIỀN THUẾ CHÂN TÀI SẢN NĂM HỌC 200…200… Ngày… Tháng….Năm…… Kế toán Thủ quỹ Mỗi năm sinh viên phải đóng kèm theo tiền thế chân tài sản. II. Phân tích yêu cầu: 1.Phát hiện thực thể: [...]... QUANHE:Quan hệ 2.Sơ đồ tổ chức quản lí kí túc xá: - 16 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc Nhận xét: - Từ sơ đồ tổ chức quản túc chúng ta có thề hình dung ra được quy cách hoạt động của túc xá. Tuy sơ đồ không được hoàn chỉnh nhưng giúp ban quản túc quản sinh viên chặt chẽ hơn.Để quàn tốt đòi hỏi ban quản phải linh hoạt cả về khâu tổ chức lẩn khâu quản - 17 - Phân tích. .. hơn.Để quàn tốt đòi hỏi ban quản phải linh hoạt cả về khâu tổ chức lẩn khâu quản - 17 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc 3.Mô hình ERD: - 18 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc - 19 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc 4.Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: SINHVIEN(MSSV, HOTENSV, GIOITINH, NGAYSINH, NOISINH, DIACHI, SDT, TRUONG, PHONG, MSTRG, MAPHG, MACV)... THANNHAN(MSSV,TENTN,DIACHI,QUANHE) - 20 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc 5.Mô tả quan hệ: 1) Quan hệ SINHVIEN Quan hệ SINHVIEN STT Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại MGT Số DL 1 MSSV Mã số sinh SN byte B 7 B 50 viên 2 HOTENSV Họ tên sinh CD viên 3 DIACHI Địa chỉ CD B 50 4 SDT Số điện thoại SN B 10 - 21 - RB PK Phân tích thiết kế hệ thống quản túc 5 TRUONG Trường CD B 50 6 PHONG... hệ NHANVIEN Quan hệ NHANVIEN - 22 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu Loai MGT Số DL DL byte 1 MANV Mã số nhân viên SN B 10 2 HOTENNV Họ tên nhân viên CD B 30 3 DIACHI Địa chỉ CD B 50 4 SDT Số điện thoại SN B 10 5 GIOITINH Giới tính CT B 5 Tổng 105 -Khối lượng: Số dòng tối tiểu: 20 Số dòng tối đa: 50 - 23 - RB PK Phân tích thiết kế hệ thống quản túc xá. .. 12)Quan hệ CHUCVU: - 32 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc Quan hệ CHUCVU STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loai MGT Số DL byte 1 MACV Mã số chức vụ CT B 10 2 TENCV Tên chức vụ CD B 10 Tổng 20 -Khối lượng: Số dòng tối tiểu:21 Số dòng tối đa:51 Kích thước tối tiểu:20*21(Byte)=0,42KB Kích thước tối đa:51*20(Byte)=1,02KB 13) Quan hệ THANNHAN: - 33 - RB PK Phân tích thiết kế hệ thống quản kí túc. .. RB Phân tích thiết kế hệ thống quản túc 1 MHDONG Mã số hoạt CT B 10 B 20 B PK 12 động 2 TENHD Tên hoạt động CD 3 TGTCHUC Thời gian tổ N chức Tổng 42 - Khối lượng: Số dòng tối tiểu: 5 Số dòng tối đa: 10 Kích thước tối tiểu: 5*4 2 = 0,21KB Kích thước tối đa: 10*42 = 0,42KB 10)Quan hệ HOPDONG: Quan hệ HOPDONG STT Thuộc tính Diễn giải Kiễu DL - 30 - Loai MGT Số RB Phân tích thiết kế hệ thống quản. .. PK Phân tích thiết kế hệ thống quản túc 5)Quan hệ PHONG: Quan hệ PHONG STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loai MGT Số DL byte 1 MAPHG Mã số phòng SN B 3 2 TENPHG Tên phòng CT B 3 3 TRPHG Trưởng phòng SN Tổng 13 -Khối lượng: Số dòng tối tiểu: 105 Số dòng tối đa: 200 Kích thước tối tiểu: 105*13 = 1,365KB Kích thước tối đa: 200*13 = 2,600KB 6)Quan hệ PHONG_HC: - 26 - RB PK Phân tích thiết kế hệ thống. .. thiết kế hệ thống quản túc DL 1 MSHDG Mã số hợp CT byte B 10 B 20 B 10 B 10 đồng 2 TENHD Tên hợp đồng CD 3 TGBD Thời gian bắt N đầu 4 TGKT Thời gian kết N thúc Tổng 50 -Khối lượng: Số dòng tối tiểu:900 Số dòng tói đa:1000 Kích thước tối tiểu:900*50(Byte)=45KB Kích thước tối đa:1000*50(Byte)=50KB 11)Quan hệ HOADON: - 31 - PK Phân tích thiết kế hệ thống quản túc Quan hệ HOADON MGT Thuộc... PK Phân tích thiết kế hệ thống quản túc Quan hệ PH_HCHINH STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại MGT Số DL 1 MPHC Mã phòng CT byte B 3 hành chính Tổng 3 -Khối lượng: Số dòng tối tiểu: 5 Số dòng tối đa: 10 Kích thước tối tiểu: 3*5 = 0,015KB Kích thước tối đa: 10*3 = 0,03KB 7)Quan hệ PHONG_O: Quan hệ PHONG_O - 27 - RB PK Phân tích thiết kế hệ thống quản túc STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu... biết thời gian bắt đầu và kết thúc của sinh viên khi đăng kí ở  Các thuộc tính:  MSHDG:Mã số hợp đồng  TGBD:Thời gian bắt đầu - 14 - Phân tích thiết kế hệ thống quản túc  TGKT:Thời gian kết thúc 12/Thực thể:TRUONG  Mỗi thực thể cho biết thông tin về trường nơi mà sinh viên có sinh viên đang theo học  Các thuộc tính:  MSTRG:Mã số trường là thuiộc tính khóa dung để phân biệt giữa các trường . SDT:Số điện thoại  TRUONG:Trường  PHONG:Phòng 2/Thực thể SV_NOITRU: - Các thuộc tính:  MSSVNT:Mã số sinh viên nội trú là thuộc tính khóa dùng để phân biệt với sinh viên tạm trú Phân. HOTENSV, GIOITINH, NGAYSINH, NOISINH, DIACHI, SDT, TRUONG, PHONG, MSTRG, MAPHG, MACV) SINHVIEN_NT(MSSVNT) SINHVIEN_TT(MSSVTT) NHANVIEN(MANV, HOTENNV, GIOITINH, DIACHI, SDT, MACV) CHUCVU(MACV,TENCV)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay