Đấu động cơ 3 pha, sử dụng 1 pha

4 63,356 797
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2014, 20:35

Đấu động cơ 3 pha, sử dụng 1 pha . IV. Đấu động cơ 3pha sử dụng ở lưới 1pha Động cơ 3pha có thể làm việc ở lưới 1pha như động cơ 1pha khi dùng tụ điện mở máy động cơ có thể đạt đến 80% công su t định mức. Tuy nhiên. với động cơ 3pha công su t nhỏ dưới 2KW . Khi đó mỗi động cơ cần phải chọn cho 1 sơ đồ và trị số tụ điện cho phù hợp . a. Về nguyên tắc chuyển đổi các cuộn dây 3pha sang hoạt động 1pha - Điện. 220/380v, 0,6kw đấu lại chạy 1pha 220v thì phải dùng tụ điện có điện dung: C LV = 65x 0,6 = 39 µF C kđ =(2÷3)C LV = (78÷117)µF Ví dụ : Một động cơ 3pha công su t 1kw điện áp 220/380v dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu động cơ 3 pha, sử dụng 1 pha, Đấu động cơ 3 pha, sử dụng 1 pha, Đấu động cơ 3 pha, sử dụng 1 pha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay